Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Evropski organ za delo lahko začne delovati oktobra – sprejeta odločitev o novem sedežu

Luxembourg, 13. junija 2019

Tik pred zasedanjem Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, na katerem bodo ministri uradno sprejeli uredbo o ustanovitvi Evropskega organa za delo, so države članice danes odločile, da bo sedež Evropskega organa za delo gostila Bratislava. Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je pozdravila to odločitev:

„Čestitam Bratislavi in vladi Slovaške, da sta bili izbrani za gostitev sedeža Evropskega organa za delo.

Pravična mobilnost delovne sile je že od začetka mojega mandata ena od ključnih prednostnih nalog. Če je prosti pretok dobro upravljan, spodbuja rast, podjetjem pomaga najti potrebna znanja in spretnosti ter vsem omogoča, da kar najbolje izkoristijo svoje talente. Za to so potrebna pravična in jasna pravila, ki se učinkovito izvršujejo. Evropski organ za delo je najpomembnejši del teh prizadevanj. Podpiral bo mobilnost delovne sile ter državam članicam EU zagotavljal orodja za učinkovitejše sodelovanje in boj proti zlorabam.

Uredba o ustanovitvi Evropskega organa za delo je bila sprejeta v rekordnem času in prepričana sem, da bo tudi selitev Evropskega organa za delo v Bratislavo potekala enako nemoteno in hitro. Organ za delo bo oktobra začel delovati iz Bruslja, nato pa se bo preselil v gostujoče mesto. Veselim se čim hitrejše preselitve in začetka dela organa za delo iz Bratislave.“

Ozadje

Zamisel o Evropskem organu za delo je predsednik Juncker predstavil v svojem govoru o stanju v Uniji septembra 2017. Komisija je predložila predlog za ustanovitev organa za delo marca 2018, februarja 2019 pa sta Evropski parlament in Svet dosegla začasni dogovor. Po Evropskem parlamentu je danes tudi Svet uradno sprejel uredbo o ustanovitvi Evropskega organa za delo, ki bo začela veljati v prihodnjih dneh po njenem podpisu in objavi. Novi organ bo zagotavljal pravično, enostavno in učinkovito izvrševanje pravil Unije o mobilnosti delovne sile. Po današnjem dokončnem sprejetju uredbe o ustanovitvi bo začel delovati v letu 2019, v celoti operativen pa bo najpozneje leta 2024. Upravni odbor in delovni program Evropskega organa za delo bosta predstavljena 16. oktobra 2019.

Sedež organa so soglasno izbrali predstavniki vlad držav članic po postopku in merilih, ki so jih potrdile države članice. V skladu s tem postopkom so morale zainteresirane države članice do 6. maja 2019 oddati ponudbo za gostitev organa, v kateri so podrobno predstavile izpolnjevanje meril in predlagane pogoje.

Več informacij

Izjava: Pravična mobilnost delovne sile: Komisija pozdravlja dogovor o Evropskem organu za delo

MEMO: Vprašanja in odgovori o Evropskem organu za delo (po začasnem dogovoru z dne 5. februarja 2019)

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic: za pravično mobilnost delovne sile: ustanovitev Evropskega organa za delo

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

STATEMENT/19/2968

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos