Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija: Komisija cijeni trud internetskih platformi uoči europskih izbora

Bruxelles, 17. svibnja 2019.

Europska komisija danas je objavila izvješća i analizu napretka koji su u travnju 2019. platforme Facebook, Google i Twitter ostvarile u borbi protiv dezinformiranja. Te tri internetske platforme potpisnice su Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija i obvezale su se da će jednom mjesečno izvješćivati o mjerama koje su poduzele uoči izbora za Europski parlament u svibnju 2019.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová, povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel objavili su zajedničku izjavu u kojoj kažu:

Cijenimo napredak koji Facebook, Google i Twitter kontinuirano ostvaruju u ispunjavanju svojih obveza u smislu povećanja transparentnosti i zaštite integriteta nadolazećih izbora.

Pozdravljamo snažne mjere koje su sve tri platforme poduzele protiv manipulativnog ponašanja u okviru svojih usluga, kao što su koordinirane aktivnosti dezinformiranja. Dostavile su i podatke o mjerama za poboljšanje kontrole objavljivanja oglasa. Međutim, trebaju učiniti više kako bi ojačale integritet svojih usluga, uključujući usluge oglašavanja. Osim toga, dostavljeni podaci i dalje nisu dovoljno detaljni kako bi se neovisno i precizno moglo ocijeniti kako su pravila platformi zapravo pridonijela smanjenju širenja dezinformacija u EU-u.

Sve su tri potpisnice osnovale javno dostupne zbirke političkih oglasa i omogućile njihovo pretraživanje putem sučelja za programiranje aplikacija, što je očito poboljšanje. No žalimo što Google i Twitter nisu mogli osmisliti i primijeniti pravila za utvrđivanje i javno razotkrivanje tematskog oglašavanja, što može polarizirati javnu raspravu tijekom izbora te je stoga podložnije dezinformacijama.

Sve bi potpisnice, neovisno o europskim izborima, sada trebale uložiti dodatne napore kako bi proširile suradnju s provjeravateljima činjenica u svim državama članicama te ojačale položaj potrošača i istraživačke zajednice. Konkretno, internetske platforme trebaju primjenjivati širi skup obveza koje su preuzele na temelju Kodeksa dobre prakse, osobito suradnjom s tradicionalnim medijima radi izrade pokazatelja transparentnosti i pouzdanosti izvora informacija kako bi korisnici imali na raspolaganju širi izbor relevantnih i provjerenih informacija.

Isto tako, pozivamo platforme da bliže surađuju s istraživačkom zajednicom radi utvrđivanja relevantnih skupova podataka i njihova pristupa, što bi omogućilo bolje otkrivanje i analizu kampanja dezinformiranja, dobro praćenje provedbe i utjecaja Kodeksa te neovisni nadzor rada algoritama, a u korist svih građana.

Naposljetku, nakon što je Microsoft izjavio da namjerava potpisati Kodeks, pozivamo i druge internetske platforme, oglašivače i operatere oglašivačkih mreža da im se pridruže kako bi Kodeks mogao ostvariti svoj puni potencijal.”

Glavni rezultati izvješća:

  • Google je izvijestio o dodatnim mjerama koje je poduzeo radi poboljšanja kontrole objavljivanja oglasa u EU-u, uključujući informacije za svaku državu članicu. Skrenuo je pozornost na činjenicu da je izvješće EU-a o transparentnosti o političkom oglašavanju dostupno te na svoju zbirku oglasa koju je moguće pretraživati, uključujući mogućnost korištenja sučeljem za programiranje aplikacije Google Cloud's BigQuery za individualno prilagođene upite. Google je izvijestio o tekućem radu na transparentnosti tematskog oglašavanja, ali je najavio da do europskih izbora neće biti konkretnih rezultata. Ponovno je dostavio globalne podatke o uklanjanju velikog broja kanala s YouTubea zbog kršenja njegovih pravila o neželjenoj pošti, obmanjujućoj praksi i prijevarama te lažnom predstavljanju.
  • Facebook je izvijestio o mjerama koje je poduzeo u EU-u protiv oglasa koji su kršili njegova pravila time što su imali nekvalitetan, štetan, obmanjujući ili lažan sadržaj ili su pokušali zaobići njegove sustave. U travnju je počeo provoditi svoja pravila o političkom i tematskom oglašavanju te uklanjati nepropisne oglase s Facebooka i Instagrama. U izvješću iz travnja dostavio je i informacije o otvaranju izbornog operativnog centra u Dublinu, sastavljenog od stručnjaka za sve države članice i jezike EU-a. Facebook je izvijestio o uklanjanju koordinirane mreže neautentičnog ponašanja podrijetlom iz Rusije, usmjerene na Ukrajinu. U izvješću nije navedeno je li ta mreža utjecala i na korisnike u EU-u. Isto tako, Facebook je izvijestio o novom pristupu za istraživače njegovu sučelju za programiranje aplikacije CrowdTangle i skupu podataka o URL-ovima.
  • Twitter je izvijestio o odbijanju oglasa koji nisu u skladu s njegovim pravilima o neprihvatljivim poslovnim praksama i kvalitetnim oglasima. Dostavio je informacije o oglasima koji nisu objavljeni zbog nedovršenog postupka certificiranja koji je obvezan za oglašivače u političkoj kampanji. Twitter je izvijestio i o novim pravilima za zaštitu integriteta izbora, kojom se zabranjuju određene kategorije manipulativnog ponašanja i sadržaja, kao što su obmanjujuće informacije o načinu sudjelovanja na izborima i zastrašivanje glasača. Dostavio je podatke o mjerama protiv neželjene pošte i lažnih računa, ali nije dostavio dodatne informacije o tim mjerama, odnosno o načinu na koji se one odnose na aktivnosti u EU-u.

Sljedeći koraci

Današnjim su izvješćima obuhvaćene mjere koje su internetska poduzeća poduzela u travnju 2019. Komisija će na temelju njih prije europskih izbora u svibnju 2019. provjeriti jesu li uvedene učinkovite politike za osiguravanje integriteta izbornih procesa.

Mjesečno izvješćivanje dogovoreno na temelju Kodeksa dobre prakse trajat će do europskih izbora. Posljednji skup izvješća platformi bit će objavljen u lipnju. Kao što je dogovoreno u ožujku, čelnici EU-a ponovno će se baviti problemom dezinformiranja na sastanku Europskog vijeća u lipnju. U tim će se raspravama uzeti u obzir ocjena Komisije.

Komisija će do kraja 2019. provesti sveobuhvatnu ocjenu prvih 12 mjeseci primjene Kodeksa. Pokažu li se rezultati nezadovoljavajućima, Komisija može predložiti daljnje mjere, uključujući one regulatorne prirode.

Kontekst

Kodeks dobre prakse preveden je na sve službene jezike EU-a, što će olakšati njegovu provedbu na nacionalnoj razini, učiniti ga dostupnijim svim građanima i proširiti njegovu primjenu.

Ciklus mjesečnog izvješćivanja temelji se na Kodeksu dobre prakse i dio je Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja, koji je Europska unija donijela u prosincu prošle godine u cilju izgradnje kapaciteta i jačanja suradnje država članica i institucija EU-a kako bi se proaktivno odgovorilo na opasnosti dezinformiranja.

Potpisnici koji su podnijeli izvješće dobrovoljno su se obvezali poštovati Kodeks dobre prakse u listopadu 2018. Svrha je Kodeksa ostvariti ciljeve utvrđene u Komunikaciji Komisije iz travnja 2018. utvrđivanjem niza obveza grupiranih u sljedećih pet područja:

  • obustava prihoda od oglašavanja za račune i internetske stranice koji sadržavaju netočne informacije te stavljanje na raspolaganje oglašivačima odgovarajućih sigurnosnih alata i informacija o internetskim stranicama koje su izvor dezinformacija
  • omogućavanje javnog razotkrivanja političkog oglašavanja i ulaganje napora u razotkrivanje tematski usmjerenog oglašavanja
  • donošenje jasne i javno dostupne politike o identitetu i internetskim botovima te poduzimanje mjera za zatvaranje lažnih računa
  • osiguravanje informacija i alata koji će korisnicima pomoći u donošenju utemeljenih odluka i olakšavanje pristupa različitim stajalištima o temama od javnog interesa, uz isticanje pouzdanih izvora
  • omogućavanje pristupa podacima u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti za istraživače kako bi mogli utvrditi i bolje razumjeti način širenja i utjecaja dezinformacija.

Komisija uoči europskih izbora u svibnju 2019. prati napredak platformi u ispunjavanju preuzetih obveza koje su najrelevantnije i najhitnije u tom kontekstu, a to su: kontrola objavljivanja oglasa političko i tematsko oglašavanje i integritet usluga. Takvo praćenje provodi se u suradnji sa Skupinom europskih regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA).

Kodeks dobre prakse u skladu je s Preporukom iz izbornog paketa za osiguranje slobodnih, pravednih i sigurnih izbora za Europski parlament, koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije 2018. Mjere uključuju veću transparentnost političkog oglašavanja na internetu i mogućnost izricanja kazni za nezakonitu upotrebu osobnih podataka u svrhu namjernog utjecanja na ishod europskih izbora. Državama članicama preporučeno je i da uspostave nacionalne mreže suradnje u području izbora koje će se sastojati od odgovarajućih tijela kao što su izborna tijela, tijela nadležna za kibersigurnost, tijela za zaštitu podataka i tijela kaznenog progona te da imenuju kontaktnu točku koja će sudjelovati u mreži suradnje u području izbora na europskoj razini. Prvi sastanak na europskoj razini održan je 21. siječnja 2019., drugi 27. veljače, a treći 4. travnja.

Kodeks dobre prakse dopunjuje i niz mjera za potporu medijskoj pismenosti te stvaranje mreže neovisnih provjeravatelja činjenica i istraživača. Konkretno, Komisija financira projekt pod nazivom „Društveni opservatorij za analizu dezinformacija i društvenih medija” (SOMA), koji služi kao platforma za suradnju neovisnih europskih provjeravatelje činjenica. Krajnji je cilj svih tih mjera jačanje uloge organizacija civilnog društva i korisnika u prijavljivanju slučajeva u kojima postoji opasnost od dezinformiranja te u suradnji s platformama kako bi se lakše otkrili i analizirali obrasci i trendovi dezinformiranja.

Dodatne informacije

Izvješća iz travnja o provedbi Kodeksa dobre prakse

Izvješća iz ožujka

Izvješća iz veljače

Izvješća iz siječnja

Pitanja i odgovori

Priopćenje za medije: Europa koja štiti: EU pojačava mjere protiv dezinformacija

Informativni članak: Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja

Komunikacija „Suzbijanje dezinformacija na internetu: europski pristup

Internetska stranica EU vs Disinfo

STATEMENT/19/2570

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar