Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Κώδικας δεοντολογίας ενάντια στην παραπληροφόρηση: η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πλατφόρμες ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2019

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις και την ανάλυση της προόδου που σημείωσαν τον Απρίλιο του 2019 το Facebook, το Google και το Twitter για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι τρεις αυτές διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και ανέλαβαν να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων Βιέρα Γιούροβα, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:

«Αναγνωρίζουμε τη συνεχιζόμενη πρόοδο που σημειώνουν το Facebook, η Google και το Twitter όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για αύξηση της διαφάνειας και προστασία της ακεραιότητας των επικείμενων εκλογών..

Χαιρετίζουμε τα αυστηρά μέτρα που έχουν λάβει και οι τρεις πλατφόρμες κατά της χειραγώγησης στις υπηρεσίες που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων δράσεων κατά της παραπληροφόρησης. Παρείχαν επίσης στοιχεία σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση του ελέγχου της τοποθέτησης διαφημίσεων. Πρέπει , ωστόσο, να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η ακεραιότητα των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, τα στοιχεία που έχουν υποβάλει εξακολουθούν να μην είναι όσο λεπτομερή θα έπρεπε ώστε να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη και ακριβής αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές των πλατφορμών έχουν έμπρακτα συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στην ΕΕ.

Και οι τρεις υπογράφουσες πλατφόρμες έχουν πλέον δημιουργήσει προσβάσιμες στο κοινό βιβλιοθήκες για πολιτικές διαφημίσεις και έχουν καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση αναζητήσεων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), γεγονός που αποτελεί σαφή βελτίωση. Λυπούμαστε, ωστόσο, για το γεγονός ότι η Google και το Twitter δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση θεματικών διαφημίσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πηγές διχαστικών δημόσιων συζητήσεων κατά την προεκλογική περίοδο ευνοώντας έτσι την παραπληροφόρηση.

Πέρα από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όλες οι υπογράφουσες πλατφόρμες θα πρέπει πλέον να εντείνουν τις προσπάθειές τους για διεύρυνση της συνεργασίας με τους εξακριβωτές γεγονότων σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για την ενδυνάμωση των χρηστών και της ερευνητικής κοινότητας. Ειδικότερα, οι επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη το ευρύτερο σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει βάσει του κώδικα δεοντολογίας, ιδίως μέσω της συνεργασίας με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών διαφάνειας και αξιοπιστίας για τις πηγές πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχονται στους χρήστες επαρκείς δυνατότητες επιλογής συναφών και επαληθευμένων πληροφοριών.

Καλούμε επίσης τις πλατφόρμες να συνεργαστούν στενότερα με την ερευνητική κοινότητα για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε συναφή σύνολα δεδομένων, πράγμα που θα καθιστούσε δυνατή την καλύτερη ανίχνευση και ανάλυση των εκστρατειών παραπληροφόρησης, την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου του κώδικα δεοντολογίας, καθώς και την ανεξάρτητη εποπτεία της λειτουργίας των αλγορίθμων, προς όφελος όλων των πολιτών.

Τέλος, μετά τις δηλώσεις της Microsoft ότι και αυτή προτίθεται να εφαρμόσει τον κώδικα δεοντολογίας, ενθαρρύνουμε την ακόμη πιο ευρεία υιοθέτηση του κώδικα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθώς και τους διαφημιστές και τους φορείς εκμετάλλευσης διαφημιστικών δικτύων, ώστε ο κώδικας να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό

Κύρια συμπεράσματα των εκθέσεων:

  • Η Google ανέφερε τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε για τη βελτίωση του ελέγχου των τοποθετήσεων διαφημίσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομή των μέτρων αυτών ανά κράτος μέλος. Επισήμανε την ύπαρξη της έκθεσς για τη διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την πολιτική διαφήμιση και τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων που έχει δημιουργήσει με δυνατότητα αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών BigQuery της Google Cloud για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων ερευνών. Η Google ανέφερε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για να εξασφαλίσει διαφάνεια όσον αφορά τη θεματική διαφήμιση, αλλά ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι δυνατή η εφαρμογή λύσης πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Υποβλήθηκαν επίσης συνολικά δεδομένα σχετικά με τη διαγραφή σημαντικού αριθμού καναλιών του YouTube για παραβίαση των πολιτικών του σχετικά με τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), τις δόλιες πρακτικές και την εξαπάτηση και πλαστοπροσωπία.
  • Το Facebook αναφέρθηκε σε μέτρα που έχουν ληφθεί στην ΕΕ κατά των διαφημίσεων που παραβίαζαν τις πολιτικές του για τον περιορισμό του χαμηλής ποιότητας, διαταρακτικού, παραπλανητικού ή ψευδούς περιεχομένου ή που αποπειράθηκαν να παρακάμψουν τα συστήματά του. Στα μέσα Απριλίου, άρχισε να εφαρμόζει την πολιτική του για τις πολιτικές και θεματικές διαφημίσεις και να αφαιρεί τις μη συμμορφούμενες διαφημίσεις από το Facebook και το Instagram. Η έκθεση του Απριλίου παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας στο Δουβλίνο του κέντρου επιχειρήσεων για τις εκλογές, στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και τις γλώσσες της ΕΕ. Το Facebook ανέφερε ότι διέγραψε ένα συντονισμένο δίκτυο με μη αυθεντικές συμπεριφορές, το οποίο προερχόταν από τη Ρωσία και εστίαζε τη δράση του στην Ουκρανία. Η έκθεση δεν διευκρίνιζε κατά πόσον τα δίκτυα αυτά επηρέαζαν και χρήστες στην ΕΕ. Επιπλέον, το Facebook ανέφερε ότι προσφέρει στους ερευνητές νέα πρόσβαση στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών του (API) «CrowdTangle», καθώς και στο σύνολο των δεδομένων του URL.
  • Το Twitter αναφέρθηκε σε διαφημίσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν συμμορφώνονταν με τις πολιτικές του σχετικά με τις απαράδεκτες επιχειρηματικές πρακτικές και τις ποιοτικές διαφημίσεις. Παρέσχε πληροφορίες σχετικά με διαφημίσεις που δεν δημοσιεύθηκαν λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία είναι υποχρεωτική για τους διαφημιστές πολιτικών εκστρατειών. Το Twitter ανέφερε μια νέα πολιτική για την ακεραιότητα των εκλογών, στο πλαίσιο της οποίας απαγορεύει συγκεκριμένες κατηγορίες χειραγώγησης και περιεχομένου, όπως οι παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στις εκλογές και ο εκφοβισμός των ψηφοφόρων. Το Twitter παρέσχε αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα κατά των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των ψευδών λογαριασμών, αλλά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τα μέτρα αυτά, δηλαδή για το πώς σχετίζονται με δραστηριότητα στην ΕΕ.

Τα επόμενα βήματα

Οι σημερινές εκθέσεις καλύπτουν τα μέτρα που έλαβαν οι διαδικτυακές εταιρείες τον Απρίλιο του 2019. Παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ύπαρξη, πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, αποτελεσματικών πολιτικών για τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας.

Οι μηνιαίες εκθέσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας θα υποβάλλονται έως τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι τελευταίες εκθέσεις των πλατφορμών θα δημοσιευτούν τον Ιούνιο. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο, οι ηγέτες της ΕΕ θα επανέλθουν στο ζήτημα της παραπληροφόρησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Η αξιολόγηση της Επιτροπής θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις αυτές.

Έως τα τέλη του 2019, η Επιτροπή θα διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση της αρχικής δωδεκάμηνης περιόδου εφαρμογής του κώδικα. Εάν τα αποτελέσματα δεν αποδειχθούν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικού χαρακτήρα.

Ιστορικό

Ο κώδικας δεοντολογίας έχει μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο, θα τον καταστήσει πιο προσιτό σε όλους τους πολίτες και θα αυξήσει περαιτέρω την υιοθέτησή του.

Ο μηνιαίος κύκλος υποβολής εκθέσεων στηρίζεται στον κώδικα δεοντολογίας, και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης, το οποίο εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι τον Δεκέμβριο, με σκοπό τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν προληπτικά οι απειλές που θέτει η παραπληροφόρηση.

Οι υπογράφουσες πλατφόρμες που υπέβαλαν εκθέσεις δεσμεύτηκαν εθελοντικά για εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας τον Οκτώβριο του 2018. Σκοπός του κώδικα είναι να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου του 2018, με τον καθορισμό ενός ευρέος φάσματος δεσμεύσεων:

  • Παρεμπόδιση των διαφημιστικών εσόδων για λογαριασμούς και ιστότοπους που διαστρεβλώνουν πληροφορίες και παροχή επαρκών εργαλείων ασφάλειας και πληροφοριών στους διαφημιστές αναφορικά με ιστότοπους που διακινούν περιεχόμενο παραπληροφόρησης.
  • Πρόβλεψη δυνατότητας δημοσιοποίησης της πολιτικής διαφήμισης και καταβολή προσπαθειών για τη δημοσιοποίηση της διαφήμισης βάσει θέματος.
  • Θέσπιση σαφούς και δημόσια διαθέσιμης πολιτικής σχετικά με την ταυτότητα και τα διαδικτυακά μποτ και λήψη μέτρων για το κλείσιμο ψεύτικων λογαριασμών.
  • Ενημέρωση και παροχή εργαλείων για να βοηθούνται οι χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε διαφορετικές απόψεις σχετικά με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ, παράλληλα, θα δίνεται προτεραιότητα στις αξιόπιστες πηγές.
  • Παροχή πρόσβασης σε δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σε ερευνητές για την παρακολούθηση και την καλύτερη κατανόηση της διάδοσης και των επιπτώσεων της παραπληροφόρησης.

Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2019, η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των πλατφορμών προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των πλέον συναφών και επειγουσών δεσμεύσεων που ανέλαβαν πριν από την προεκλογική εκστρατεία: έλεγχος των τοποθετήσεων διαφημίσεων· πολιτική και θεματική διαφήμιση· και ακεραιότητα των υπηρεσιών. Η παρακολούθηση αυτή διενεργείται σε συνεργασία με την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA).

Ο κώδικας δεοντολογίας συνδέεται στενά με τη σύσταση που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για τις εκλογές την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 και έχει ως στόχο να διασφαλιστεί η διεξαγωγή ελεύθερων, αδιάβλητων και ασφαλών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την παράνομη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να επηρεαστεί εσκεμμένα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δόθηκε επίσης η συμβουλή στα κράτη μέλη να οργανώσουν εθνικά δίκτυα συνεργασίας των σχετικών αρχών (αρχές με αρμοδιότητα σε θέματα εκλογών, κυβερνοασφάλειας, προστασίας των δεδομένων και επιβολής της νομοθεσίας) και να ορίσουν σημεία επαφής που θα συμμετέχουν στο δίκτυο εκλογικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη συνάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, η δεύτερη στις 27 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 4 Απριλίου 2019.

Ο κώδικας δεοντολογίας συμπληρώνει επίσης σειρά μέτρων για τη στήριξη του γραμματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου ανεξάρτητων ερευνητών και εξακριβωτών γεγονότων. Ειδικότερα, η Επιτροπή χρηματοδοτεί το έργο SOMA (κοινωνικό παρατηρητήριο για την παραπληροφόρηση και την ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), το οποίο αποτελεί πλατφόρμα συνεργασίας για ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς φορείς εξακρίβωσης γεγονότων. Ο απώτερος στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των χρηστών ώστε να επισημαίνουν τις απειλές παραπληροφόρησης και να συνεργάζονται με τις πλατφόρμες για τον καλύτερο εντοπισμό και την ανάλυση των μορφών και των τάσεων της παραπληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκθέσεις Απριλίου για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας

Εκθέσεις Μαρτίου

Εκθέσεις Φεβρουαρίου

Εκθέσεις Ιανουαρίου

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δελτίο Τύπου: Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης

Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης

Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση

Ιστότοπος EU vs disinfo

STATEMENT/19/2570

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar