Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Enotni digitalni trg: Komisija zadovoljna z glasovanjem Evropskega parlamenta o novih pravilih za izboljšanje pravičnosti in preglednosti spletnih platform

Strasbourg, 17. aprila 2019

Evropski parlament je danes odobril novo uredbo o trgovinskih praksah med platformami in podjetji, katere namen je vzpostaviti pravično, zaupanja vredno in na inovacijah temelječe okolje za podjetja in trgovce pri uporabi spletnih platform.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip, komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska in komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel so v skupni izjavi izrazili zadovoljstvo z izidom glasovanja:

Veseli nas široka podpora novim pravilom o trgovinskih praksah spletnih platform med poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Kot prva uredba na svetu, ki obravnava izzive poslovnih odnosov znotraj gospodarstva spletnih platform, je pomemben mejnik na enotnem digitalnem trgu in postavlja temelje prihodnjemu razvoju. Ne samo, da bo okrepila zaupanje, predvidljivost in pravno varnost, ponudila bo tudi nove in dostopne možnosti za pravno varstvo in reševanje sporov med podjetji in platformami.

Pri pripravi uredbe smo imeli v mislih milijone malih in srednjih podjetij, da ne bodo več soočeni z nepojasnjenimi blokadami računov, nepreglednimi razvrstitvami v rezultatih iskanja, predragim reševanjem sporov in številnimi drugimi nepoštenimi praksami. Zelo bo koristila tudi potrošnikom, saj bo podjetja spodbujala, da postanejo dejavna na spletnih platformah, zaradi česa bo izbira blaga in storitev večja, kakovost boljša, cene pa nižje.

Zahvaljujemo se vsem udeleženim stranem, institucijam EU in državam članicam, da so z velikimi prizadevanji dosegli dober kompromis v zelo kratkem času. To je še en pozitiven premik pred bližajočimi se evropskimi volitvami.

Naslednji koraki

Besedilo, ki ga je danes sprejel Evropski parlament, mora uradno odobriti še Svet Evropske unije. Po odobritvi bo uredba začela veljati dvanajst mesecev po objavi v Uradnem listu.

EU je vzpostavila tudi namensko opazovalnico za spletne platforme za spremljanje razvoja trga in učinkovitosti izvajanja pravil. Opazovalnica že deluje in bo Komisiji svetovala glede potrebe po nadaljnjih ukrepih.

Ozadje

Platforme omogočajo hiter in učinkovit dostop do mednarodnih potrošniških trgov prek spleta, zato jih je začelo uporabljati na milijone uspešnih podjetij. Pomembno pa se je zdelo reševati strukturna vprašanja in preprečiti nepoštene trgovinske prakse.

V Komisijinem sporočilu o spletnih platformah iz maja 2016 so bila opredeljena nekatera področja, na katerih so potrebna dodatna prizadevanja za zagotovitev zaupanja vrednega, zakonitega in na inovacijah temelječega ekosistema v EU. Zato je Komisija aprila 2018 pripravila predlog uredbe EU o pravičnosti in preglednosti trgovanja na spletnih platformah in ustanovila opazovalnico za gospodarstvo spletnih platform. Ta pobuda uresničuje zavezo iz govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji iz leta 2017 za zaščito poštenega, predvidljivega, trajnostnega in zaupanja vrednega poslovnega okolja v spletnem gospodarstvu. Je tudi del dosežkov enotnega digitalnega trga (ki so podrobneje opisani v teh zapisih na blogu podpredsednika Andrusa Ansipa).

Nova pravila so podprta z oceno učinka, ki vključuje dokaze in stališča deležnikov, zbrane v dveletnem obdobju ugotavljanja dejstev.

Več informacij

Sporočilo za medije: pogajalci EU so se dogovorili o novih evropskih pravilih za pravičnejše trgovinske prakse spletnih platform

MEMO – Vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Spletne platforme – nova pravila za povečanje preglednosti in pravičnosti

STATEMENT/19/2160

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar