Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Digitálny jednotný trh: Komisia víta, že Európsky parlament schválil nové pravidlá na zlepšenie spravodlivosti a transparentnosti online platforiem

Strasburg 17. apríl 2019

Európsky parlament dnes schválil nové nariadenie o obchodných praktikách platforiem voči podnikom zamerané na vytvorenie spravodlivého, dôveryhodného a inovačného prostredia pre podniky a obchodníkov pri používaní online platforiem.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová privítali výsledok hlasovania v spoločnom vyhlásení:

„Veľmi nás teší, akú obrovskú podporu vyjadrili novým pravidlám pre obchodné praktiky online platforiem poslanci Európskeho parlamentu. Ide o vôbec prvú regulačnú úpravu na svete, ktorá rieši problematiku obchodných vzťahov v hospodárstve online platforiem. Je to dôležitý míľnik digitálneho jednotného trhu a vytvára základ pre budúci pokrok. Nielenže zlepší dôveru, predvídateľnosť a právnu istotu, ale ponúkne aj nové a dostupné možnosti nápravy a riešenia sporov medzi podnikmi a platformami.

Nariadenie bolo navrhnuté s ohľadom na potreby miliónov malých a stredných podnikov, aby už nemuseli čeliť nevysvetleným pozastaveniam účtov, netransparentnému rozhodovaniu o poradí výsledkov vyhľadávania, pridrahým postupom urovnávania sporov či mnohým ďalším neférovým praktikám. Veľký prínos to bude mať aj pre spotrebiteľov, lebo podniky budú viac motivované, aby začali pôsobiť na online platformách. Tak sa rozšíri výber tovarov a služieb, zlepší ich kvalita a znížia ceny.

Sme vďační všetkým zúčastneným stranám, inštitúciám EÚ a členským štátom za ich oduševnené úsilie o dosiahnutie uspokojivého kompromisu vo veľmi krátkom čase. Pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami sme svedkami ďalšieho úspechu.“

Ďalšie kroky

Text, ktorý dnes prijal Európsky parlament, bude ešte musieť formálne schváliť Rada Európskej únie. Ak sa tak stane, nariadenie nadobudne účinnosť 12 mesiacov po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

EÚ tiež zriadila špecializované stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem, ktoré má monitorovať vývoj na trhu a účinné vykonávanie pravidiel. Stredisko už začalo fungovať a bude Komisii poskytovať poradenstvo o prípadnej potrebe ďalších opatrení.

Súvislosti

Platformy umožňujú rýchly a efektívny prístup na medzinárodné spotrebiteľské trhy cez internet, a preto sa na ne obracajú milióny úspešných podnikov. Ukázalo sa však dôležité riešiť štrukturálne problémy a predchádzať nekalým obchodným praktikám.

V oznámení Komisie o online platformách z mája 2016 boli určené niektoré oblasti, v ktorých treba vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie dôveryhodného a zákonného ekosystému založeného na inováciách v EÚ. Komisia preto v apríli 2018 predložila návrh nariadenia EÚ o spravodlivosti a transparentnosti pri obchodovaní na online platformách a zriadila stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem. Touto iniciatívou sa napĺňa záväzok prijatý v správe predsedu Junckera o stave Únie z roku 2017, teda zabezpečenie spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného podnikateľského prostredia v internetovej ekonomike. Zároveň patrí medzi úspechy pri budovaní digitálneho jednotného trhu (ktoré sú podrobne opísané v tejto sérii blogov podpredsedu Andrusa Ansipa).

Nové pravidlá vychádzajú z posúdenia vplyvu, ktoré zahŕňa faktické podklady a názory zainteresovaných strán zhromaždené počas dvojročného prieskumu.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Vyjednávači EÚ sa dohodli na vytvorení nových európskych pravidiel, ktoré zlepšia spravodlivosť obchodných postupov online platforiem

MEMO – Otázky a odpovede

Prehľad: Online platformy – nové pravidlá na zvýšenie transparent

STATEMENT/19/2160

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar