Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendroji skaitmeninė rinka. Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimą dėl naujų taisyklių, kuriomis siekiama didinti interneto platformų sąžiningumą ir skaidrumą

Strasbūras, 2019 m. balandžio 17 d.

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino naująjį reglamentą dėl platformų ir įmonių prekybos praktikos, kuriuo įmonėms ir prekiautojams siekiama sukurti sąžiningą, patikimą ir inovacijomis grindžiamą veiklos vykdymo naudojantis interneto platformomis aplinką.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas, už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime palankiai įvertino balsavimo rezultatus:

Džiaugiamės tokiu dideliu Europos Parlamento narių pritarimu naujosioms interneto platformų prekybos praktikos taisyklėms. Šis pirmas pasaulyje reglamentas, kuriuo sprendžiamos verslo santykių problemos interneto platformų ekonomikoje, yra svarbus bendrosios skaitmeninės rinkos etapas ir būsimų pokyčių pagrindas. Jis ne tik padidins pasitikėjimą, nuspėjamumą ir teisinį tikrumą, bet ir suteiks naujų prieinamų galimybių ginti teises ir spręsti įmonių ir platformų ginčus.

Šis reglamentas visų pirma skirtas milijonams mažųjų ir vidutinių įmonių, kad joms nebetektų susidurti su nepaaiškinamais naudojimosi paskyra sustabdymo atvejais, neskaidriu paieškos rezultatų rikiavimu, neįperkamais ginčų sprendimo būdais ir įvairia kita nesąžininga praktika. Jis bus labai naudingas ir vartotojams, nes paskatins įmones aktyviai dalyvauti interneto platformose, o dėl to padidės prekių ir paslaugų pasirinkimas, pagerės kokybė ir sumažės kainos.

Dėkojame visoms susijusioms šalims, ES institucijoms ir valstybėms narėms už didžiules pastangas per labai trumpą laikotarpį susitarti dėl tinkamo kompromiso. Tai dar vienas teigiamas pokytis artėjant Europos Parlamento rinkimams.

Tolesni veiksmai

Šiandien Europos Parlamento priimtą tekstą dar turi oficialiai patvirtinti Europos Sąjungos Taryba. Kai bus patvirtintas, reglamentas įsigalios praėjus 12 mėnesių po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

ES taip pat įsteigė specialų Interneto platformų stebėjimo centrą. Jis stebės, kaip kinta rinka ir ar taisyklės įgyvendinamos veiksmingai. Centras jau pradėjo darbą ir patars Komisijai dėl poreikio imtis tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Platformos suteikia galimybę greitai ir veiksmingai patekti į tarptautines vartotojų interneto rinkas, todėl milijonams sėkmingai veikiančių įmonių jos tapo būtinybe. Tačiau manyta, kad svarbu spręsti tam tikrus struktūrinius klausimus ir užkirsti kelią nesąžiningai įmonių prekybos praktikai.

2016 m. gegužės mėn. Komisijos komunikate dėl interneto platformų nustatytos tam tikros sritys, kuriose reikia dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti patikimą, teisėtą ir inovacijomis grindžiamą ES ekosistemą. Todėl 2018 m. balandžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl ES reglamento dėl prekybos interneto platformose sąžiningumo ir skaidrumo, taip pat sukūrė Interneto platformų ekonomikos stebėjimo centrą. Šia iniciatyva įgyvendinamas Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį prisiimtas įsipareigojimas užtikrinti sąžiningą, nuspėjamą, tvarią ir patikimą verslo aplinką interneto ekonomikoje. Tai taip pat yra vienas iš bendrosios skaitmeninės rinkos laimėjimų (išsamesnės informacijos pateikiama Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo tinklaraščio įrašuose).

Naujosios taisyklės grindžiamos poveikio vertinimu, kuriame atsižvelgiama į įrodymus ir suinteresuotųjų šalių nuomones, gautus per dvejus metus trukusį faktų nustatymo tyrimą.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai. ES derybininkai susitarė parengti naujas Europos taisykles, kuriomis siekiama sąžiningesnės prekybos interneto platformose

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Interneto platformos – naujos skaidrumo ir sąžiningumo didinimo taisyklės

STATEMENT/19/2160

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar