Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Autorių teisių reforma. Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimo už modernizuotas skaitmeniniam amžiui pritaikytas taisykles rezultatus

Strasbūras, 2019 m. kovo 26 d.

Šiandien Europos Parlamentas balsuodamas pasisakė už naująją Autorių teisių direktyvą, suteiksiančią apčiuopiamos naudos piliečiams, visų kūrybinės veiklos sektorių atstovams, spaudai, mokslo tyrėjams, švietimo darbuotojams ir kultūros paveldo įstaigoms.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrus Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime pasidžiaugė rezultatais:

„Palankiai vertiname tai, kad Europos Parlamentas patvirtino Direktyvą dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Direktyva apsaugomas kūrybiškumas skaitmeniniame amžiuje ir užtikrinama, kad europiečiai turėtų platesnę prieigą prie turinio internete, o jų saviraiškos laisvė internete būtų visiškai apsaugota naujomis garantijomis. Naujosios taisyklės sustiprins mūsų kūrybinius sektorius, o juk juose yra 11 650 000 mln. darbo vietų, sukuriama 6,8 proc. BVP ir jų vertė siekia 915 000 mln. EUR per metus.

Šiandienos balsavimu užtikrinta tinkama visų suinteresuotųjų subjektų – naudotojų, kūrėjų, autorių, spaudos – interesų pusiausvyra, o interneto platformoms nustatomos proporcingos pareigos.

Autorių teisių direktyva apsaugo saviraiškos laisvę – pagrindinę Europos Sąjungos vertybę. Direktyvoje nustatytos griežtos naudotojų apsaugos sąlygos ir aiškiai pasakyta, kad egzistuojančius kūrinius leidžiama cituoti, kritikuoti, apžvelgti, naudoti karikatūrų ir parodijų tikslais visoje Europoje. Tai reiškia, kad galima laisvai naudoti memus ir panašius parodijų kūrinius. Naudotojų interesai apsaugomi ir taikant veiksmingus mechanizmus, leidžiančius per trumpą laiką užginčyti nepagrįstą jų turinio pašalinimą iš platformų.

Kita vertus, direktyva sustiprins kūrėjų padėtį jiems derantis su didelėmis platformomis, kurios naudoja daug jų sukurto turinio. Rašytojams, žurnalistams, muzikantams ir aktoriams bus lengviau susitarti dėl geresnių sąlygų su leidėjais ir prodiuseriais. Be to, pagal naująsias taisykles mokslo tiriamosios organizacijos, universitetai, mokyklos, bibliotekos ir muziejai galės naudoti daugiau internetinio turinio. Direktyva atsižvelgiama į naujas technologijas ir užtikrinama, kad mokslo tyrėjai galėtų pasinaudoti visomis teksto ir duomenų gavybos teikiamomis galimybėmis.

Dėkojame visiems procese dalyvaujantiems subjektams, visų pirma Europos Parlamento nariams ir valstybėms narėms už visas jų pastangas, kad ši Europos ateičiai labai svarbi reforma taptų įmanoma.‟

Pagrindiniai faktai

2016 m. Komisijos apklausa parodė, kad 57 proc. interneto naudotojų spaudos straipsnius pasiekė per socialinius tinklus, informacijos agregatorius arba paieškos sistemas. 47 proc. šių naudotojų skaitė šių tinklalapių surinktas ištraukas be papildomo mygtukų spaudinėjimo. Tokia pati tendencija pastebima ir muzikos bei filmų sektoriuje: 49 proc. interneto naudotojų Europos Sąjungoje naudojosi internetine prieiga prie muzikos arba audiovizualinio turinio, o 40 proc. 15–24 metų amžiaus interneto naudotojų bent kartą per savaitę internete žiūrėjo televiziją. Nuo to laiko ši tendencija gerokai sustiprėjo.

Tolesni veiksmai

Šiandien Europos Parlamento priimtą tekstą artimiausiomis savaitėmis turės oficialiai patvirtinti Europos Sąjungos Taryba. Direktyvą paskelbus ES Oficialiajame leidinyje, valstybės narės per 24 mėnesius naująsias taisykles turės perkelti į savo nacionalinę teisę.

Pagrindiniai faktai

Siekdama, kad Europos kultūra klestėtų ir plistų, 2016 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pasiūlė įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją modernizuoti ES autorių teisių taisykles.

ES autorių teisių reforma yra vienas Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos prioritetų. Ja modernizuojamos ES autorių teisių taisyklės, kurių ištakos – 2001 m. Tuomet dar nebuvo socialinės medijos, užsakomųjų vaizdo paslaugų, muziejai dar neskaitmenino savo meno kolekcijų, o mokytojai dar nevedė kursų internetu.

Dabartinis susitarimas yra platesnio pobūdžio iniciatyvos ES autorių teisių taisykles pritaikyti prie skaitmeninio amžiaus dalis. 2018 m. gruodžio mėn. ES teisėkūros institucijos susitarė dėl naujų taisyklių, taigi Europos transliuotojams bus lengviau įtraukti tam tikras programas į savo internetines tiesioginės televizijos arba laidų įrašų peržiūros paslaugas. Nuo 2018 m. balandžio 1 d. europiečiai, perkantys arba užsisakantys filmus, sporto transliacijas, muziką, e. knygas ir žaidimus savo valstybėje narėje, prieigą prie šio turinio turi ir keliaudami arba laikinai apsistoję kitose ES šalyse.

 

Daugiau informacijos

STATEMENT/19/1839

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar