Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Izjava o kodeksu ravnanja proti dezinformacijam: Komisija je spletne platforme zaprosila za več podatkov o doseženem napredku

Bruselj, 28. februarja 2019

Evropska komisija je danes objavila poročila Facebooka, Googla in Twitterja o napredku, ki so ga januarja 2019 dosegli pri izpolnjevanju zavez v boju proti dezinformacijam. Te tri spletne platforme so namreč podpisnice kodeksa ravnanja proti dezinformacijam in so bile pozvane, da pred volitvami v Evropski parlament maja 2019 vsak mesec poročajo o svojih ukrepih.

Natančneje, Komisija jih je zaprosila za podrobne informacije, da bi lahko spremljala napredek pri nadzoru nad prikazovanjem oglasov, preglednosti političnega oglaševanja, zapiranju lažnih računov in sistemih označevanja za avtomatizirane bote. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg, Andrus Ansip, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová, evropski komisar za varnostno unijo Julian King ter evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel so podali skupno izjavo:

„Spletne platforme, ki so podpisale kodeks ravnanja, v Evropi uvajajo politike v podporo integriteti volitev. To vključuje boljši nadzor nad prikazovanjem oglasov, orodji za preglednost političnega oglaševanja ter ukrepi za prepoznavanje in preprečevanje neavtentičnega vedenja pri uporabi njihovih storitev.

Vendar nismo zadovoljni z napredkom spletnih platform pri izpolnjevanju njihovih zavez za boj proti dezinformacijam, saj niso predložile dovolj podatkov, ki bi dokazovali, da se v vseh državah članicah EU pravočasno in z zadostnimi sredstvi uvajajo nove politike in orodja. Njihova poročila ne vsebujejo zadostnih informacij o dejanskih rezultatih že sprejetih ukrepov.

Poleg tega platforme niso opredelile posebnih meril, ki bi omogočila sledenje in merjenje napredka v EU. Kakovost posredovanih informacij se med podpisnicami kodeksa razlikuje glede na področja zavez, zajeta v vsakem poročilu, kar jasno kaže, da so za vse podpisnice mogoče izboljšave.

Volilne kampanje pred evropskimi volitvami se bodo začele marca. Platforme spodbujamo, da pospešijo svoja prizadevanja, saj nas razmere močno skrbijo. Facebook, Google in Twitter pozivamo, naj v vseh državah članicah storijo več, da bi pomagali zagotoviti integriteto volitev v Evropski parlament maja 2019.

Spodbujamo jih tudi k tesnejšemu sodelovanju s preverjevalci dejstev in akademskimi raziskovalci, da bi odkrili dezinformacijske kampanje ter povečali prepoznavnost in razširjenost preverjenih vsebin.“

Glavne ugotovitve iz poročil podpisnic

  • Facebook ni poročal o rezultatih dejavnosti, ki jih je izvajal januarja v zvezi z nadzorom nad prikazovanjem oglasov. Že prej je napovedal, da bo marca 2019 na ravni EU na voljo arhiv za politično in tematsko oglaševanje. Poročilo vsebuje najnovejše informacije o primerih vmešavanja tretjih držav v državah članicah EU, ne poroča pa o številu lažnih računov, ki so bili odstranjeni zaradi zlonamernih dejavnosti, katerih tarča je bila Evropska unija.
  • Google je za vsako državo članico predložil podatke o ukrepih, sprejetih januarja za izboljšanje nadzora nad prikazovanjem oglasov v EU. Vendar ti parametri niso dovolj natančni in ne pojasnjujejo obsega ukrepov, sprejetih za boj proti dezinformacijam ali iz drugih razlogov (na primer zavajajočega oglaševanja). Družba je 29. januarja objavila novo politiko za volilne oglase, ko pa se bodo tovrstni oglasi začeli pojavljati, bo začela izdajati tudi poročilo o preglednosti političnih oglasov. Za januar Google ni predložil nobenih dokazov o dejanskem izvajanju svojih politik o celovitosti storitev.
  • Twitter ni objavil nobenih parametrov v zvezi s svojimi zavezami za izboljšanje nadzora nad prikazovanjem oglasov. Kar zadeva preglednost političnih oglasov, je v nasprotju s tem, kar je bilo januarja napovedano v poročilu o izvajanju, Twitter odločitev prestavil na februarsko poročilo. Kar zadeva celovitost storitev, je v svoj arhiv potencialnih tujih operacij dodal pet novih nizov računov, ki zajemajo številne račune v tretjih državah. Ta arhiv je javno dostopen in omogoča iskanje. O parametrih za merjenje napredka Twitter ne poroča.

Naslednji koraki

Današnja poročila zajemajo ukrepe, ki so jih spletne družbe sprejele januarja 2019. Naslednje mesečno poročilo, ki bo zajemalo dejavnosti v februarju, bo objavljeno marca 2019. Tako bo Komisija lahko preverila, ali se pred letošnjimi majskimi volitvami v Evropski parlament uporabljajo učinkovite politike za zagotovitev integritete volilnega procesa.

Komisija bo do konca leta 2019 izvedla celovito oceno začetnega 12-mesečnega obdobja izvajanja kodeksa. Če se bo izkazalo, da rezultati niso zadovoljivi, lahko Komisija predlaga nadaljnje ukrepe, med drugim regulativne.

Ozadje

Spremljanje kodeksa ravnanja je del akcijskega načrta proti dezinformacijam, ki ga je Evropska unija sprejela decembra lani, da bi okrepila zmogljivosti in sodelovanje med državami članicami in institucijami EU. S tem se želi proaktivno postaviti po robu grožnjam, ki jih predstavljajo dezinformacije.

Podpisnice, ki so poročale, so se oktobra 2018 prostovoljno zavezale kodeksu ravnanja. V januarju 2019 je Evropska komisija objavila prva poročila podpisnic kodeksa ravnanja proti dezinformacijam. S kodeksom se želijo doseči cilji iz sporočila Komisije, ki je bilo predstavljeno aprila 2018. Kodeks določa široko paleto zavez na petih področjih:

  • ustaviti prihodke iz oglaševanja za račune in spletišča, ki napačno prikazujejo informacije, in oglaševalcem ponuditi ustrezna varnostna orodja in informacije o spletiščih, ki so vir dezinformacij;
  • omogočiti javno razkritje političnega oglaševanja in si prizadevati za razkritje tematskega oglaševanja;
  • predstaviti jasno in javno dostopno politiko o identiteti in spletnih botih ter zapreti lažne račune;
  • zagotavljati informacije in orodja, ki bodo ljudem omogočili sprejemanje informiranih odločitev, ter olajšati dostop do različnih stališč pri temah javnega interesa, pri čemer morajo imeti prednost zanesljivi viri;
  • raziskovalcem zagotoviti dostop do podatkov, skladen zasebnostjo, da bi sledili in bolje razumeli širjenje in vpliv dezinformacij.

Komisija bo od januarja do maja 2019 izvajala ciljno usmerjeno mesečno vmesno spremljanje ukrepov spletnih platform, ki so podpisale kodeks ravnanja, za izvajanje zavez kodeksa, ki so najpomembnejše in nujne za zagotovitev integritete volitev, in sicer nadzor nad prikazovanjem oglasov (1. zaveza); politično in tematsko oglaševanje (2., 3. in 4. zaveza) ter celovitost storitev (5. in 6. zaveza).

Kodeks ravnanja je povezan tudi s priporočilom iz volilnega svežnja, ki ga je predsednik Juncker napovedal v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2018. Njegov cilj je zagotoviti svobodne, poštene in varne volitve v Evropski parlament. Ukrepi vključujejo večjo preglednost spletnih političnih oglasov in možnost nalaganja sankcij za nezakonito uporabo osebnih podatkov z namenom vplivanja na izide volitev. Države članice so zato vzpostavile nacionalno mrežo za volilno sodelovanje zadevnih organov, na primer organov, pristojnih za volitve, kibernetsko varnost, varstvo podatkov in kazenski pregon, ter imenovale kontaktno točko za sodelovanje v mreži za volilno sodelovanje na evropski ravni. Prvo srečanje te mreže je potekalo 21. januarja 2019, drugo pa 27. februarja 2019.

Več informacij

Poročila spletnih platform

Sporočilo za medije: Evropa, ki varuje: EU odločneje proti dezinformacijam

Informativni pregled: Akcijski načrt proti dezinformacijam

 

STATEMENT/19/1379

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar