Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație privind Codul de practici împotriva dezinformării: Comisia solicită platformelor online să furnizeze mai multe informații detaliate cu privire la progresele înregistrate

Bruxelles, 28 februarie 2019

Comisia Europeană a publicat astăzi rapoartele prezentate de Facebook, Google și Twitter referitoare la progresele înregistrate în ianuarie 2019 cu privire la angajamentele pe care acestea și le-au asumat în materie de combatere a dezinformării. Cele trei platforme online sunt semnatare ale Codului de bune practici împotriva dezinformării și au fost invitate să raporteze lunar cu privire la acțiunile pe care le-au întreprins în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019.

Mai precis, Comisia a solicitat să primească informații detaliate pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește controlul plasării publicității, transparența publicității politice, închiderea conturilor false și sistemele de marcare a boților automați. Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, și comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, au făcut următoarea declarație comună:

„Platformele online care au semnat Codul de bune practici își pun în aplicare, în Europa, politicile care vizează să sprijine integritatea alegerilor. Printre aceste politici se numără un control sporit al plasării publicității, instrumente de transparență pentru publicitatea politică și măsuri de identificare și de blocare a comportamentului neautentic în cadrul serviciilor lor.

Sunt necesare însă mai multe progrese în ceea ce privește angajamentele asumate de platformele online în materie de combatere a dezinformării. Acestea nu au furnizat suficiente informații detaliate care să arate că noile politici și instrumente sunt puse în aplicare în timp util și beneficiază de resurse suficiente în toate statele membre ale UE. Rapoartele furnizează prea puține informații cu privire la rezultatele concrete ale măsurilor deja adoptate.

În fine, platformele nu au reușit să identifice criterii de referință specifice care să permită urmărirea și măsurarea progreselor înregistrate în UE. Calitatea informațiilor furnizate variază de la un semnatar al codului la altul, în funcție de domeniile vizate de angajamentele prezentate în fiecare raport. Acest lucru arată în mod clar că se pot aduce îmbunătățiri în cazul tuturor semnatarilor.

Campaniile electorale premergătoare alegerilor europene vor începe cu adevărat din luna martie. Încurajăm platformele să accelereze ritmul eforturilor pe care le depun, deoarece suntem preocupați de această situație. Îndemnăm Facebook, Google și Twitter să ia în toate statele membre mai multe măsuri care să contribuie la asigurarea integrității alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019.

De asemenea, încurajăm platformele să își consolideze cooperarea cu verificatorii veridicității informațiilor și cu cercetătorii din mediul academic, pentru a detecta campaniile de dezinformare și pentru a spori vizibilitatea și răspândirea conținutului a cărui veridicitate a fost verificată.”

Principalele rezultate ale rapoartelor semnatarilor:

  • Facebook nu a raportat cu privire la rezultatele activităților întreprinse în luna ianuarie în materie de control al plasării publicității. Anterior, anunțase că în martie 2019 vor fi disponibile arhive la nivelul întregii UE privind publicitatea politică și tematică. Raportul oferă informații actualizate referitoare la cazuri de interferență din partea unor țări terțe în state membre ale UE, dar nu prezintă numărul de conturi false eliminate ca urmare a activităților răuvoitoare care vizau în mod expres Uniunea Europeană.
  • Google a furnizat date defalcate pe state membre privind acțiunile întreprinse în luna ianuarie pentru a îmbunătăți controlul plasării publicității în UE. Cu toate acestea, indicii de măsurare a progreselor furnizați nu sunt suficient de exacți și nu clarifică în ce măsură s-au întreprins acțiuni de combatere a dezinformării sau a altor tipuri de mesaje (de exemplu, publicitatea înșelătoare). La 29 ianuarie, Google a publicat o nouă politică în materie de „publicitate electorală” și, de îndată ce difuzorii de publicitate vor plasa astfel de anunțuri, va începe să publice un raport privind transparența publicității politice. Google nu a furnizat dovezi privind punerea în aplicare concretă, în luna ianuarie, a politicilor sale în materie de integritate a serviciilor.
  • Twitter nu a furnizat niciun indice de măsurare a progreselor în ceea ce privește angajamentele sale de îmbunătățire a controlului plasării publicității. Referitor la transparența publicității politice, contrar celor anunțate în raportul din ianuarie privind punerea în aplicare a politicilor, Twitter a amânat decizia până la raportul din februarie. În ceea ce privește integritatea serviciilor, Twitter a adăugat cinci noi seturi de conturi, care cuprind numeroase conturi din țări terțe, în cadrul arhivei sale de operațiuni externe potențiale, care sunt puse la dispoziția publicului și în care se pot efectua căutări, dar nu a raportat cu privire la indicii de măsurare a progreselor.

Etapele următoare

Rapoartele prezentate astăzi se referă la măsurile adoptate de societățile online în ianuarie 2019. Următorul raport lunar, având ca obiect activitățile realizate în februarie, va fi publicat în martie 2019. Aceste rapoarte vor permite Comisiei să verifice dacă, înainte de alegerile europene din mai 2019, sunt în vigoare politici eficace care să asigure integritatea proceselor electorale.

Până la sfârșitul anului 2019, Comisia va efectua o evaluare cuprinzătoare a perioadei inițiale de 12 luni a Codului de bune practici împotriva dezinformării. În cazul în care rezultatele nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate propune acțiuni suplimentare, inclusiv acțiuni cu caracter de reglementare.

Context

Monitorizarea Codului de bune practici face parte din Planul de acțiune împotriva dezinformării, pe care Uniunea Europeană l-a adoptat în luna decembrie a anului trecut pentru a consolida capacitățile și a întări cooperarea dintre statele membre și instituțiile UE, cu scopul de a aborda în mod proactiv amenințările generate de dezinformare.

Semnatarii care au prezentat rapoartele s-au angajat să respecte Codul de bune practici în octombrie 2018, pe bază de voluntariat. În ianuarie 2019, Comisia Europeană a publicat primele rapoarte prezentate de societățile și asociațiile profesionale care au semnat Codul de bune practici împotriva dezinformării. Codul are ca scop îndeplinirea obiectivelor prevăzute în comunicarea Comisiei prezentată în aprilie 2018, prin stabilirea unei game largi de angajamente articulate în jurul a cinci domenii:

  • să se reducă veniturile din publicitate obținute de conturile și site-urile web care publică informații false și să se furnizeze agențiilor de publicitate instrumente de siguranță adecvate, precum și informații privind site-urile web care răspândesc dezinformarea;
  • să se permită divulgarea publică a publicității politice și să se depună eforturi pentru divulgarea publicității tematice;
  • să se instituie o politică clară și accesibilă publicului privind identitatea și boții online și să se ia măsuri pentru a închide conturile false;
  • să se furnizeze informații și instrumente care să-i ajute pe utilizatori să ia decizii în cunoștință de cauză și să se faciliteze accesul la diverse puncte de vedere privind subiecte de interes public, acordându-se totodată prioritate surselor de încredere;
  • să se asigure cercetătorilor un acces la date care să respecte confidențialitatea pentru a urmări și a înțelege mai bine difuzarea și impactul dezinformării.

În perioada ianuarie-mai 2019, Comisia efectuează o monitorizare intermediară lunară specifică a acțiunilor întreprinse de platformele semnatare pentru a pune în aplicare angajamentele prevăzute în cod care sunt cele mai relevante și urgente pentru a asigura integritatea alegerilor. Printre acestea se numără: controlul plasării publicității (angajamentul 1); publicitatea politică și publicitatea tematică (angajamentele 2-4) și integritatea serviciilor (angajamentele 5 și 6).

De asemenea, Codul de bune practici este strâns legat de recomandarea inclusă în pachetul electoral anunțat de președintele Juncker în discursul privind starea Uniunii din 2018, cu scopul de a asigura alegeri pentru Parlamentul European libere, corecte și sigure. Printre măsuri se numără o transparență sporită a publicității politice online și posibilitatea de a impune sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în scopul influențării în mod deliberat a rezultatelor alegerilor europene. Ca urmare a instituirii acestor măsuri, statele membre au înființat rețele naționale de cooperare în materie de alegeri, alcătuite din autorități relevante – cum ar fi autoritățile electorale, cele din domeniul securității cibernetice și al protecției datelor, precum și cele responsabile de asigurarea respectării legii – și au numit un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie de alegeri constituită la nivel european. Prima reuniune a acestei rețele a avut loc la 21 ianuarie 2019, iar cea de a doua la 27 februarie 2019.

Informații suplimentare

Rapoartele platformelor online

Comunicat de presă: O Europă care protejează: UE își intensifică activitatea împotriva dezinformării

Fișă informativă: Planul de acțiune împotriva dezinformării

 

STATEMENT/19/1379

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar