Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Izjava o Kodeksu dobre prakse u suzbijanju dezinformiranja: Komisija poziva internetske platforme da dostave više pojedinosti o postignutom napretku

Bruxelles, 28. veljače 2019.

Europska komisija danas je objavila izvješća platformi Facebook, Google i Twitter o napretku koji su ostvarile u siječnju 2019. u vezi s obvezama borbe protiv dezinformiranja. Te tri internetske platforme potpisnice su Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformiranja te je od njih zatraženo da mjesečno izvješćuju o svojim mjerama uoči izbora za Europski parlament u svibnju 2019.

Konkretnije, Komisija je zatražila detaljne informacije radi praćenja napretka u kontroli objavljivanja oglasa, transparentnosti političkog oglašavanja, zatvaranju lažnih računa i sustavima označivanja za automatizirane botove. Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová, povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavili su u zajedničkoj izjavi:

Internetske platforme koje su potpisale Kodeks dobre prakse započele su u Europi s provedbom svojih politika usmjerenih na podupiranje integriteta izbora. To uključuje bolju kontrolu objavljivanja oglasa, alate za transparentno političko oglašavanje te mjere za utvrđivanje i blokiranje neautentičnog ponašanja u okviru njihovih usluga.

Međutim, internetske platforme moraju pokazati veći napredak u ispunjenju obveza koje su preuzele u cilju borbe protiv dezinformiranja. Nisu dostavile dovoljno podataka iz kojih bi bilo vidljivo da se nove politike i alati primjenjuju pravovremeno i s dostatnim resursima u svim državama članicama EU-a. Izvješća sadržavaju premalo informacija o stvarnim rezultatima već poduzetih mjera.

Naposljetku, platforme nisu utvrdile konkretne referentne vrijednosti koje bi omogućile praćenje i mjerenje napretka u EU-u. Kvaliteta dostavljenih informacija razlikuje se od jednog potpisnika Kodeksa do drugog, ovisno o područjima obveza koja su obuhvaćena svakim izvješćem, To jasno pokazuje da kod svih potpisnika ima prostora za napredak.

Predizborne kampanje uoči europskih izbora ozbiljno će započeti u ožujku. Potičemo platforme da ubrzaju svoje napore jer smo zabrinuti zbog te situacije. Pozivamo Facebook, Google i Twitter da u svim državama članicama poduzmu više kako bi pomogli osigurati integritet izbora za Europski parlament u svibnju 2019.

Također potičemo platforme da učvrste svoju suradnju s provjeravateljima činjenica i akademskim istraživačima radi otkrivanja kampanja dezinformiranja te da provjereni sadržaj učine vidljivijim i raširenijim.

Glavni rezultati izvješća potpisnika:

  • Facebook nije izvijestio o rezultatima aktivnosti poduzetih u siječnju koje se odnose na kontrolu objavljivanja oglasa. Ranije je najavio da će od ožujka 2019. biti dostupna paneuropska arhiva političkog i tematskog oglašavanja. U izvješću se navode ažurirani podaci o slučajevima uplitanja trećih zemalja u državama članicama EU-a, ali se ne navodi broj lažnih računa koji su uklonjeni zbog zlonamjernih aktivnosti specifično usmjerenih na Europsku uniju.
  • Google je dostavio podatke o mjerama poduzetima u siječnju u cilju poboljšanja kontrole objavljivanja oglasa u EU-u, raščlanjene po državama članicama. Međutim, dostavljeni parametri nisu dovoljno konkretni i ne pokazuju u kojoj su mjeri poduzeti koraci za suzbijanje dezinformacija ili za druge namjene (npr. suzbijanje zavaravajućeg oglašavanja). Google je 29. siječnja objavio novu politiku o „predizbornim oglasima” te će početi objavljivati izvješće o transparentnosti političkih oglasa čim oglašivači počnu sa svojim oglašavanjem. Google za mjesec siječanj nije dostavio dokaze o konkretnoj provedbi svojih politika koje se odnose na integritet usluga.
  • Twitter nije dostavio nikakve podatke u vezi sa svojom obvezom poboljšanja kontrole objavljivanja oglasa. Kad je riječ o transparentnosti političkih oglasa, suprotno onome što je najavljeno u izvješću o provedbi iz siječnja, Twitter je odluku o tome odgodio do izvješća u veljači. Kad je riječ o integritetu usluga, Twitter je svojem arhivu potencijalnih stranih operacija dodao pet novih skupova računa koji obuhvaćaju brojne račune u trećim zemljama, koji su javno dostupni i mogu se pretraživati, ali nije izvijestio o parametrima za mjerenje napretka.

Sljedeći koraci

Današnjim su izvješćima obuhvaćene mjere koje su internetska poduzeća poduzela u siječnju 2019. Sljedeće mjesečno izvješće o aktivnostima iz veljače bit će objavljeno u ožujku 2019. To će Komisiji omogućiti da prije europskih izbora u svibnju 2019. provjeri jesu li uvedene učinkovite politike za osiguravanje integriteta izbornih procesa.

Komisija će do kraja 2019. provesti sveobuhvatnu ocjenu prvih 12 mjeseci primjene Kodeksa. Pokažu li se rezultati nezadovoljavajućima, Komisija može predložiti daljnje mjere, uključujući one regulatorne prirode.

Kontekst

Praćenje Kodeksa dobre prakse dio je Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja koji je Europska unija donijela prošlog prosinca u cilju izgradnje kapaciteta i jačanja suradnje između država članica i institucija EU-a kako bi se proaktivno odgovorilo na opasnosti dezinformacija.

Potpisnici koji su podnijeli izvješće dobrovoljno su se obvezali poštovati Kodeks dobre prakse u listopadu 2018. Europska komisija objavila je u siječnju 2019. prva izvješća koja su podnijeli potpisnici Kodeksa dobre prakse protiv dezinformacija. Svrha je Kodeksa ostvariti ciljeve utvrđene u Komunikaciji Komisije iz travnja 2018. utvrđivanjem niza obveza grupiranih u sljedećih pet područja:

  • zaustavljanje prihoda od oglašavanja za račune i internetske stranice koji sadržavaju netočne informacije te stavljanje na raspolaganje oglašivačima odgovarajućih sigurnosnih alata i informacija o internetskim stranicama koje su izvor dezinformacija
  • omogućavanje javnog razotkrivanja političkog oglašavanja i ulaganje napora u razotkrivanje tematski usmjerenog oglašavanja
  • donošenje jasne i javno dostupne politike o identitetu i internetskim botovima te poduzimanje mjera za zatvaranje lažnih računa
  • osiguravanje informacija i alata koji će korisnicima pomoći u donošenju utemeljenih odluka i olakšavanje pristupa različitim stajalištima o temama od javnog interesa, uz isticanje pouzdanih izvora
  • omogućavanje pristupa podacima u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti za potrebe istraživanja širenja i utjecaja dezinformacija.

Od siječnja do svibnja 2019. Komisija obavlja ciljano mjesečno srednjoročno praćenje mjera koje platforme potpisnice poduzimaju za provedbu obveza iz Kodeksa i koje su najrelevantnije i najhitnije za osiguravanje integriteta izbora. To su: kontrola objavljivanja oglasa (obveza br. 1.); političko i tematsko oglašavanje (obveze br. 2., 3. i 4.); i integritet usluga (obveze br. 5. i 6).

Kodeks dobre prakse u skladu je s Preporukom iz izbornog paketa, koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije 2018., za osiguranje slobodnih, pravednih i sigurnih izbora za Europski parlament. Mjere uključuju veću transparentnost političkog oglašavanja na internetu i mogućnost izricanja sankcija za nezakonitu upotrebu osobnih podataka u svrhu namjernog utjecanja na ishod europskih izbora. Kao rezultat toga države članice uspostavile su nacionalnu mrežu suradnje u području izbora sastavljenu od relevantnih tijela, kao što su tijela nadležna za izbore, kibersigurnost i zaštitu podataka te tijela kaznenog progona, te imenovale kontaktnu točku koja će sudjelovati u mreži suradnje u području izbora na europskoj razini. Prvi sastanak te mreže održan je 21. siječnja 2019., a drugi 27. veljače 2019.

Više informacija

Izvješća internetskih platformi

Priopćenje za tisak: Europa koja štiti: EU pojačava mjere protiv dezinformacija

Informativni članak: Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja

 

STATEMENT/19/1379

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar