Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună cu privire la Ziua Internațională a Toleranței Zero Față De Mutilarea Genitală Feminină

Bruxelles, 5 februarie 2018

Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței Zero Față De Mutilarea Genitală Feminină, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei, dna Federica Mogherini, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, dl Johannes Hahn, comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, dl Neven Mimica, și comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, dna Vĕra Jourová, s-au reunit pentru a reafirma angajamentul ferm al UE de a eradica mutilarea genitală feminină și au făcut următoarea declarație:

 

„Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței Zero Față De Mutilarea Genitală Feminină, ne confirmăm hotărârea fermă de a pune capăt acestei practici dureroase și traumatice care are consecințe pe termen lung asupra sănătății. Este o practică aproape întotdeauna aplicată copiilor. O practică ce reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și o formă extremă de discriminare împotriva femeilor și a fetelor.

În pofida eforturilor depuse de Uniunea Europeană și de partenerii săi, 200 de milioane de fete sunt încă afectate de această încălcare a drepturilor, care are loc în întreaga lume. Se estimează că tot atâtea fete sunt expuse riscului de a suferi aceste practici până în 2030.

Chiar și în Europa, fetele încă mai sunt, și în zilele noastre, victime ale acestei practici ilegale. Comisia lucrează la prevenirea acesteia prin formarea de profesioniști, cum ar fi judecători, funcționari din domeniul azilului sau medici, care sunt în contact cu fetele aflate în situații de risc. Am introdus legi pentru a garanta faptul că în Europa nu poate să existe impunitate pentru această practică. Mutilarea genitală feminină constituie o infracțiune în toate statele membre UE și, în majoritatea acestora, o persoană care duce fete în afara UE pentru a fi mutilate poate fi urmărită penal. În fine, victimele acestor practici beneficiază de un nivel ridicat de protecție în UE.

La nivel internațional, împreună cu Organizația Națiunilor Unite, am lansat o inițiativă fără precedent – Inițiativa Spotlight – pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor. Prin această inițiativă, ne vom concentra eforturile în special pe combaterea mutilării genitale feminine în Africa Subsahariană, o regiune în care această practică este încă larg răspândită. Prin aceste acțiuni, oferim sprijin direct și specific victimelor acestor practici vătămătoare.

Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu toți cei care sunt hotărâți să pună capăt mutilării genitale feminine: părinți, activiști de toate vârstele, inclusiv tinere, medici, profesori, alți profesioniști din domeniul sănătății, activiști din domeniul drepturilor copilului și al drepturilor omului, autorități judiciare, lideri politici, lideri ai unor comunități și lideri religioși, precum și guverne.

De asemenea, vom continua să construim parteneriate solide prin intermediul cooperării bilaterale și multilaterale. Toate organismele ONU și reprezentanții speciali ai secretarului general al ONU, toate organizațiile regionale – în special Uniunea Africană – și societatea civilă sunt partenerii noștri în eforturile comune în direcția unei lumi mai sigure pentru femei și fete, care să conducă la societăți mai reziliente, mai pașnice și mai favorabile incluziunii.

Dorim o societate în care femeile să nu se confrunte cu violența și să aibă libertatea de a schimba lumea.”

Context

Mutilarea/tăierea genitală feminină afectează, în fiecare zi, viața și sănătatea femeilor și a fetelor în interiorul și în afara Uniunii Europene. Dovezile medicale arată că această practică poate avea un impact grav asupra a numeroase funcţii fiziologice normale, poate duce la creșterea mortalității materne și infantile și poate, totodată, produce, pe lângă suferințe fizice, traume pentru toată viața. Astfel de forme de violență fizică împiedică femeile și fetele să participe pe deplin la viața publică în măsura în care o fac bărbații. Mutilarea/tăierea genitală feminină are costuri ridicate pentru societate.

Pentru a se putea înregistra schimbări reale în ceea ce privește această practică, este nevoie de muncă de prevenire la nivelul comunităților. De aceea, UE sprijină activ schimbările sociale în comunitățile locale și rețelele care operează la nivel regional și internațional. Ajutăm părțile interesate să învețe unele de la altele, inclusiv guvernele, cu privire la prevenție, la sprijinul acordat victimelor, la acordarea de azil victimelor și la urmărirea penală, atât prin furnizarea unor metodologii de măsurare a prevalenței și a riscului, cât și prin punerea la dispoziție a unor instrumente practice pentru profesioniști prin intermediul unei platforme online.

Totodată, UE acordă sprijin permanent UNICEF - Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - și UNFPA - Fondul Națiunilor Unite pentru Populație - pentru ca schimbările să aibă loc mai rapid în 17 țări. Această acțiune este esențială pentru a ajuta țările partenere să adopte planuri și linii bugetare la nivel național pentru a pune capăt acestei practici. În același timp, peste 1,5 milioane de fete și femei sunt sprijinite pentru a avea acces la servicii de protecție și de îngrijire. Peste 3 000 de comunități, reprezentând 8,5 milioane de persoane, sunt încurajate, totodată, să facă declarații publice de abandonare a practicii.

Suntem hotărâți să punem în aplicare pe deplin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care abordează mutilarea genitală feminină în cadrul obiectivului său numărul 5 privind egalitatea de gen și al sarcinii specifice 5.3 privind eliminarea practicilor vătămătoare.

Pentru mai multe informații

Pentru a afla mai multe informații despre mutilarea genitală feminină și despre măsurile pe care le ia Uniunea Europeană pentru a elimina această practică, consultați pagina Întrebări și răspunsuri și site-ul Platformei europene de formare la nivelul UE. Pentru promovarea platformei și pentru a oferi mai multe explicații despre mutilarea genitală feminină, Comisia Europeană publică astăzi două materiale video: unul pentru profesioniști și unul pentru publicul larg.

Campania NON.NO.NEIN. (a se vedea hashtagul #SayNoStopVAW) are drept scop să distribuie informații și să prezinte exemple de povești de succes despre activitatea importantă desfășurată în acest domeniu în întreaga UE.

Inițiativa Spotlight– o nouă inițiativă multianuală globală a UE și ONU, concentrată asupra eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.

STATEMENT/18/601

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar