Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande av EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip och EU-kommissionär Mariya Gabriel med anledning av Europaparlamentets omröstning om att inleda förhandlingar om modernare regler om upphovsrätt

Strasbourg den 12 september 2018

Europaparlamentet antog i dag sin förhandlingsposition för direktivet om upphovsrätt som lades fram av EU-kommissionen i september 2016. EU-kommissionens vice ordföranden Andrus Ansip med ansvar för den digitala inre marknaden och EU-kommissionär Mariya Gabriel med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället välkomnade resultatet i ett gemensamt uttalande:

– Vi välkomnar dagens omröstning i Europaparlamentet. Det är en stark och positiv signal och ett nödvändigt steg för att uppnå vårt gemensamma mål att modernisera EU:s regler om upphovsrätt.

De lagstiftande institutionerna kan nu börja diskutera detta förslag som är en viktig del av strategin för den digitala inre marknaden och en av EU-kommissionens prioriteringar.

Vårt mål med denna reform är att skapa konkreta fördelar för EU:s medborgare, forskare, lärare, författare, konstnärer, press och kulturarvsinstitutioner och att öppna upp för mer kreativitet och innehåll genom att förtydliga bestämmelserna och anpassa dem till den digitala världen. Samtidigt vill vi skydda yttrandefriheten och säkerställa att onlineplattformar – däribland de 7 000 som finns i Europa – kan utveckla nya och innovativa erbjudanden och affärsmodeller.

EU-kommissionen står beredd att sätta igång arbetet tillsammans med Europaparlamentet och EU:s ministerråd så att direktivet kan antas så snart som möjligt, helst före utgången av 2018. Vi är redo att samarbeta fullt ut med medlagstiftarna för att få till stånd ett balanserat och positivt resultat som gör att den modernisering av upphovsrättslagstiftningen som Europa behöver kan bli verklighet.

Bakgrund

Upphovsrättsreformen lades fram av kommissionen den 14 september 2016 som en del av strategin för den digitala inre marknaden. I maj 2018 kom EU:s ministerråd kom fram till en gemensam ståndpunkt om att anpassa EU:s upphovsrättsregler till den digitala miljön. Efter det positiva utfallet i dagens omröstning i Europaparlamentet kommer medlagstiftarna snart att inleda sina trepartsmöten. De nya reglerna kan träda i kraft så snart man har nått en överenskommelse och direktivet har antagits officiellt.

Upphovsrättsreformen har följande huvudsakliga mål:

  1. Bättre tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll på nätet för alla.
  2. Bättre möjligheter att använda upphovsrättsskyddat material i samband med utbildning, forskning, kulturarv och funktionshinder (genom så kallade ”undantag”).
  3. Tydligare spelregler för en välfungerande upphovsrättsmarknad som uppmuntrar till att skapa högkvalitativt innehåll.

Med sitt förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden vill EU-kommissionen

  • uppdatera och harmonisera vissa viktiga undantag från upphovsrätten inom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet.
  • främja kvalitetsjournalistik,
  • säkerställa att de som skapar och investerar i produktion av innehåll kan vara med och bestämma om och hur deras innehåll ska göras tillgängligt via onlineplattformar, och att de får betalt för sitt innehåll,
  • öka öppenheten och balansen i avtalsförhållandena mellan upphovsmän (författare och artister) och deras producenter och förläggare.

Läs mer

Faktablad om upphovsrätt

Förslag till modernare EU-regler om upphovsrätt

Europaparlamentets arbetsordning 59.4

STATEMENT/18/5761

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar