Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Ansipo ir Komisijos nario M. Gabriel pareiškimas dėl Europos Parlamento balsavimo pradėti derybas dėl šiuolaikiškų autorių teisių taisyklių

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Šiandien Europos Parlamentas priėmė savo derybinę poziciją dėl Autorių teisių direktyvos, kurią Europos Komisija pasiūlė 2016 m. rugsėjo mėn. Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Andrus Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime pasidžiaugė rezultatais:

Palankiai vertiname šiandienos balsavimą Europos Parlamente. Tai stiprus teigiamas ženklas ir esminis žingsnis siekiant bendro tikslo – modernizuoti autorių teisių taisykles Europos Sąjungoje.

Dabar galima pradėti diskusijas su teisėkūros institucijomis dėl pasiūlyto teisės akto, kuris yra itin svarbus bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos elementas ir vienas iš Europos Komisijos prioritetų.

Šia reforma siekiame konkrečios naudos ES piliečiams, mokslininkams, dėstytojams, rašytojams, menininkams, spaudos atstovams ir kultūros paveldo institucijoms ir, patikslinę taisykles bei pritaikę jas skaitmeniniam pasauliui, išnaudoti didesnio kūrybiškumo ir turinio kūrimo galimybes. Be to, siekiame apsaugoti žodžio laisvę ir užtikrinti, kad interneto platformos, įskaitant 7 000 Europos interneto platformas, galėtų kuri naujus ir novatoriškus pasiūlymus bei verslo modelius.

Komisija pasirengusi pradėti dirbti su Europos Parlamentu ir ES Taryba, kad direktyva būtų patvirtinta kuo greičiau, pageidautina iki 2018 m. pabaigos. Esame visapusiškai pasiryžę dirbti kartu su teisėkūros institucijomis, kad pasiektume subalansuotų teigiamų rezultatų, leisiančių iš esmės modernizuoti Europai reikalingus autorių teisių teisės aktus.

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija pristatė autorių teisių reformą, kuri yra jos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis. 2018 m. gegužės mėn. Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl savo pozicijos dėl ES autorių teisių taisyklių pritaikymo skaitmeninei aplinkai. Šiandien Europos Parlamentui pritarus pasiūlymui, netrukus prasidės trišalės teisėkūros institucijų diskusijos. Naujosios taisyklės galėtų įsigalioti pasiekus susitarimą ir oficialiai priėmus direktyvą.

Autorių teisių reforma siekiama trijų pagrindinių tikslų:

  1. piliečiams užtikrinti geresnę tarpvalstybinę prieigą prie autorių teisių saugomo internetinio turinio,
  2. suteikti daugiau galimybių naudotis autorių teisių saugoma medžiaga švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo srityse ir neįgaliesiems (taikant išimtis),
  3. nustatyti aiškesnes autorių teisių rinkos veikimo taisykles, skatinančias kurti kokybišką turinį.

Šia siūloma direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje Komisija nori:

  • atnaujinti ir suderinti kai kurias svarbias autorių teisių taisyklių išimtis mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse,
  • skatinti kokybišką žurnalistiką,
  • užtikrinti, kad tie, kas kuria ir investuoja į turinio kūrimą, turėtų teisę pasisakyti, ar, ir kokiu būdu, jų turinys gali būti pateikiamas interneto platformose, taip pat gauti atlygį už savo sukurtą turinį,
  • didinti kūrėjų (autorių ir atlikėjų) ir prodiuserių bei leidėjų sutartinių santykių skaidrumą ir pusiausvyrą.

Daugiau informacijos

Informacijos apie autorių teises suvestinė

Pasiūlymas dėl šiuolaikiškų ES autorių teisių taisyklių

Europos Parlamento 59.4 taisyklė

STATEMENT/18/5761

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar