Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos nario Christos Stylianides pareiškimas 2018. Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 17 d.

Minint 15-ąsias JT būstinės Bagdade sprogdinimo metines, Europos Sąjunga reiškia pagarbą pagalbos darbuotojų, kurie rizikuoja gyvybe, kad galėtų teikti humanitarinę pagalbą visame pasaulyje, įsipareigojimui. Europos Sąjungai labiausiai rūpi neabejotina pagarba tarptautinei teisei, humanitarinės pagalbos darbuotojų sauga ir saugumas bei nevaržomos galimybės pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos.

Minint 2018 m. Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną, Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas ES Komisijos narys Christos Stylianides paskelbė tokį pareiškimą:

„Civiliai gyventojai dažnai sumoka didžiausią kainą vykstant konfliktams, o išpuoliai, be kita ko, prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus, tebesitęsia. 

Per pastaruosius metus tokie išpuoliai, kurie buvo vykdomi Afganistane ir Nigerijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Jemene, nusinešė civilių gyventojų ir humanitarinės pagalbos darbuotojų gyvybių. Šie smurto veiksmai yra sunkus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Gyvybių gelbėjimas neturėtų kainuoti gyvybių.

Per pastaruosius du dešimtmečius beveik 4 400 humanitarinės pagalbos darbuotojų tapo didelių išpuolių aukomis. Daugiau nei trečdalis jų žuvo. Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena yra proga pagerbti šiuos pasišventusius humanitarinės pagalbos darbuotojus ir skatinti jų saugą ir saugumą.

Visos konflikto šalys pagal tarptautinę humanitarinę teisę yra įpareigotos užtikrinti humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą ir sudaryti sąlygas netrukdomai ir nuolat teikti humanitarinę pagalbą, kad ji pasiektų visus tuos, kuriems jos reikia.

ES yra humanitarinės pagalbos lyderė pasaulyje. Principingos humanitarinės pagalbos teikimas ir pagarba tarptautinei humanitarinei teisei ir toliau yra mūsų tarptautinio bendradarbiavimo pagrindas.“

 

Pagrindiniai faktai

Civiliai gyventojai konflikto zonose yra dažnai nužudomi arba sužeidžiami tyčinių ar nesirinktinai vykdomų išpuolių metu. Dėl konfliktų rekordinis žmonių skaičius buvo priverstas palikti namus, visame pasaulyje priverstinai perkelta daugiau nei 68,5 mln. žmonių, kurių pusė yra jaunesni nei 18 metų amžiaus vaikai.

2017 m. ES sutelkė daugiau nei 2,43 mlrd. EUR vertės humanitarinės pagalbos operacijų daugiau nei 80 pasaulio šalių. Didelė šios paramos dalis skirta nuo konflikto nukentėjusių gyventojų Sirijoje ir pabėgėlių kaimyninėse šalyse ir regionuose paramai. ES taip pat toliau teikė paramą dėl ilgalaikių konfliktų perkeltiems asmenims (Afganistane, Kolumbijoje ir Somalio pusiasalyje), taip pat reagavo į naujas krizes, tokias kaip priverstinė rohinjų migracija.

Dėl smarkiai išaugusio tyčinių tarptautinės humanitarinės teisės ir humanitarinių principų pažeidimų, apsauga šiandien tapo svarbiausiu iššūkiu teikiant humanitarinę pagalbą. 2017 m. daugiau kaip 10 proc. ES humanitarinės pagalbos biudžeto buvo skirta humanitarinės apsaugos veiklai. 

ES ir toliau skatino gerinti apsaugą ir tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, be kita ko, palaikant dialogą, skelbiant pareiškimus ir iniciatyvas, taip pat finansuojant darbuotojų ir partnerių mokymus tarptautinės humanitarinės teisės srityje ir vykdant tarptautinės humanitarinės teisės sklaidos ir informuotumo didinimo veiklą plačiojoje visuomenėje. 

Pavyzdžiui, gavęs ES paramą, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) pradėjo vykdyti kampaniją „Sveikatos priežiūra pavojaus sąlygomis“, kurios metu didinimas informuotumas apie plačiai paplitusį ir didelį smurto poveikį, dėl kurio trukdoma teikti sveikatos priežiūros paslaugas, gadinama ar sunaikinama įranga ar transporto priemonės ir žalojami ar nužudomi sveikatos priežiūros darbuotojai ir pacientai. 

STATEMENT/18/5004

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar