Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras JAV ir ES pareiškimas po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio vizito Baltuosiuose rūmuose

Washington, 2018 m. liepos 25 d.

Šiandien susitikę Vašingtone paskelbėme naują Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos santykių etapą, kuris bus paženklintas glaudžios draugystės, abiem pusėms naudingų tvirtų prekybos ryšių, aktyvesnio bendradarbiavimo siekiant pasaulio saugumo bei gerovės ir bendros kovos su terorizmu.

Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 830 mln. gyventojų ir joms tenka daugiau kaip 50 proc. pasaulinio BVP. Sutelkę savo jėgas galime pasiekti, kad mūsų planeta taptų geresnė, saugesnė ir labiau klestėtų.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos dvišalių prekybos ryšių vertė siekia jau 1 trilijoną dolerių – tai didžiausio masto ekonominiai ryšiai pasaulyje. Norime toliau stiprinti šiuos prekybos ryšius visų amerikiečių ir europiečių labui.

Dėl šios priežasties sutarėme šiandien, visų pirma, bendromis jėgomis siekti, kad būtų panaikinti tarifai, netarifinės kliūtys ir subsidijos su automobiliais nesusijusioms pramoninėms prekėms. Taip pat sieksime mažinti kliūčių ir didinti prekybą paslaugomis, cheminėmis medžiagomis, vaistais, medicinos produktais ir sojomis.

Tai atvers rinkas ūkininkams ir darbuotojams, padidins investicijas ir užtikrins didesnę gerovę tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Europos Sąjungoje. Be to, prekyba taps teisingesnė ir abipusiškesnė.

Antra, šiandien susitarėme dėl glaudesnio strateginio bendradarbiavimo energetikos srityje. Europos Sąjunga nori importuoti daugiau suskystintų gamtinių dujų iš Jungtinių Valstijų, kad įvairintų energijos tiekimo šaltinius.

Trečia, šiandien susitarėme pradėti glaudų dialogą dėl standartų, kad būtų galima palengvinti prekybą, sumažinti biurokratinių kliūčių ir apkarpyti išlaidas.

Ketvirta, šiandien susitarėme sutelkti jėgas, kad Amerikos ir Europos įmonės būtų geriau apsaugotos nuo nesąžiningos pasaulinės prekybos praktikos. Todėl glaudžiai bendradarbiausime su bendraminčiais partneriais, siekdami pertvarkyti PPO ir kovoti su nesąžininga prekybos praktika, įskaitant intelektinės nuosavybės vagystes, priverstinį technologijų perdavimą, pramonės subsidijas, valstybės valdomų įmonių sukeltus rinkos iškraipymus ir perteklinius pajėgumus.

Nusprendėme nedelsiant įsteigti iš mūsų artimiausių patarėjų sudarytą vykdomąją darbo grupę šiai bendrai darbotvarkei įgyvendinti. Ji taip pat nustatys trumpalaikes priemones komerciniams mainams palengvinti ir įvertins esamas tarifų priemones. Vykdydami sutartą darbotvarkę laikysimės šio susitarimo dvasios, nebent kuri nors šalis nutrauktų derybas.

Taip pat norime išspręsti problemas, susijusias su plieno ir aliuminio tarifais bei atsakomaisiais tarifais.

STATEMENT/18/4687


Side Bar