Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande från förste vice ordförande Frans Timmermans, vice ordförande Valdis Dombrovskis och kommissionsledamot Věra Jourová om Europaparlamentets antagande av det femte penningtvättsdirektivet

Bryssel den 19 april 2018

” Vi välkomnar Europaparlamentets antagande av det femte penningtvättsdirektivet. De nya reglerna kommer att öka insynen, vilket stärker kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU.

Vi vill tacka de två medföredragandena Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini liksom skuggföredragandena för deras starka stöd och värdefulla sakkunskaper, som i hög grad bidragit till resultatet.

Genom sin omröstning avslutar parlamentet nu de omfattande förhandlingar som inleddes för två år sedan. I juli 2016, i kölvattnet av de fruktansvärda terroristattacker som drabbade EU, och de vittomfattande finansiella upplägg som avslöjandes i samband med de så kallade Panamadokumenten, beslutade kommissionen att brådskande vidta motåtgärder. Det reviderade direktivet är en del av dessa åtgärder.

Vi kan vara stolta över dessa nya åtgärder som avsevärt kommer att förbättra det befintliga regelverket. I dag tar vi ett viktigt steg i kampen mot ekonomisk brottslighet. Vårt arbete är dock inte färdigt. För att effektivt kunna bekämpa ekonomisk brottslighet måste vi tillämpa reglerna på rätt sätt och se till att det finns ett nära samarbete mellan olika myndigheter.

Vi är fast beslutna att hjälpa medlemsstaterna att införa dem och att övervaka deras genomförande.

Vi vill att alla medlemsstater upprätthåller höga standarder i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.”

Bakgrund

Förslaget lades fram av kommissionen i juli 2016 i efterdyningarna av terroristattackerna och skandalen med Panamadokumenten, och utgör en del av kommissionens åtgärdsplan från februari 2016 för att stärka kampen mot finansiering av terrorism. Det innehåller en rad åtgärder för bättre bekämpning av finansiering av terrorism och för att säkerställa ökad transparens i samband med finansiella transaktioner.

Det femte penningtvättsdirektivet kommer att

  • ge finansunderrättelseenheter i EU större befogenheter, och öka deras förmåga att identifiera vem som egentligen äger ett företag eller en fond genom att upprätta register över verkligt huvudmannaskap,
  • förebygga risker som hänger samman med användningen av virtuella valutor för finansiering av terrorism, och begränsa användningen av förbetalda kort,
  • förbättra skyddsmekanismerna i samband med finansiella transaktioner till och från högriskländer utanför EU,
  • ge finansunderrättelseenheter bättre tillgång till information, bland annat genom centraliserade register över bankkonton,
  • säkerställa att alla medlemsstater har nationella bank- och betalkontoregister eller centrala datasöksystem.

Läs mer

Faktablad om de största förändringarna till följd av det femte penningtvättsdirektivet

Direktiv om användning av finansiell information och annan information för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra vissa brott

 

STATEMENT/18/3429

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar