Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Timmermansa, priekšsēdētāja vietnieka Dombrovska un komisāres Jourovas paziņojums par Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 5. direktīvas pieņemšanu Eiropas Parlamentā

Briselē, 2018. gada 19. aprīlī

“Mēs atzinīgi vērtējam Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 5. direktīvas pieņemšanu Eiropas Parlamentā. Šie jaunie noteikumi dos lielāku pārredzamību, lai uzlabotu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu Eiropas Savienībā.

Mēs vēlamies pateikties abiem līdzziņotājiem – Kariņam un Sardžentīni – un ēnu referentiem par lielo atbalstu un vērtīgo pieredzi, kas īpaši veicināja šo rezultātu.

Ar savu balsojumu Parlaments noslēdz vērienīgu sarunu kārtu, kas sākta pirms diviem gadiem. 2016. gada jūlijā pēc briesmīgajiem teroristu uzbrukumiem Eiropas Savienībā un “Panamas dokumentos” atklātajiem milzīgajiem finanšu darījumiem Komisija nolēma veikt steidzamus pretpasākumus. Pārskatītā direktīva ir daļa no šī rīcības plāna.

Mēs varam lepoties ar jauniem pasākumiem, kas ievērojami uzlabos spēkā esošos noteikumus. Šodien mēs speram nozīmīgu soli cīņā pret finanšu noziegumiem. Tomēr mūsu darbs nav pabeigts. Lai efektīvi cīnītos pret finanšu noziegumiem, ir nepieciešama šo noteikumu pareiza īstenošana un stingra koordinācija starp dažādām iestādēm.

Mēs apņemamies palīdzēt visām dalībvalstīm tos ieviest un uzraudzīt to īstenošanu.

Mēs vēlamies, lai visas ES dalībvalstis ievērotu augstus standartus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu visā ES.”

Konteksts

Komisija ar šo priekšlikumu nāca klajā 2016. gada jūlijā pēc teroristu uzbrukumiem un atklājumiem “Panamas dokumentu” skandālā, un tas ir daļa no Komisijas 2016. gada februāra rīcības plāna, kas paredzēts, lai pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu. Tajā ir izklāstīti vairāki pasākumi, kas paredzēti, lai labāk apkarotu terorisma finansēšanu un nodrošinātu finanšu darījumu lielāku pārredzamību.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 5. direktīva:

  • palielinās ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaras un veicinās lielāku pārredzamību pār uzņēmumu un trastu patiesajiem īpašniekiem, izveidojot faktisko īpašnieku reģistrus;
  • novērsīs riskus, kas saistīti ar virtuālās valūtas izmantošanu teroristu finansēšanai, un ierobežos priekšapmaksas karšu lietošanu;
  • uzlabos aizsardzības pasākumus finanšu darījumos uz augsta riska trešām valstīm un no tām;
  • uzlabos finanšu izlūkošanas vienību piekļuvi informācijai, tostarp centralizētiem banku kontu reģistriem;
  • nodrošinās centralizētus valsts banku un maksājumu kontu reģistrus vai centrālas datu izguves sistēmas visās dalībvalstīs.

Papildu informācija

Faktu lapa par Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 5. direktīvas galvenajām izmaiņām

Direktīva par finanšu un cita veida informācijas izmantošanu konkrētu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem

 

STATEMENT/18/3429

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar