Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin, varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin ja komissaari Vĕra Jourovàn lausuma viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin hyväksymisestä Euroopan parlamentissa

Bryssel 19. huhtikuuta 2018

”Komissio panee tyytyväisenä merkille viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin hyväksymisen Euroopan parlamentissa. Nyt hyväksytyillä uusilla säännöillä lisätään avoimuutta ja tehostetaan näin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa kaikkialla Euroopan unionissa.

Haluamme kiittää yhteisesittelijöinä toimineita Krišjānis Kariņšia ja Judith Sargentinia sekä varjoesittelijöitä heidän vahvasta tuestaan ja arvokkaasta asiantuntemuksestaan, joilla oli erittäin suuri merkitys lopputuloksen kannalta.

Hyväksyessään direktiivin parlamentti saattoi samalla päätökseen kaksi vuotta sitten aloitetut kunnianhimoiset neuvottelut. EU:hun kohdistuneiden terrori-iskujen ja Panama-papereihin liittyneiden laajamittaisia rahoitusliiketoimia koskevien paljastusten jälkeen komissio päätti heinäkuussa 2016 toteuttaa kiireellisiä vastatoimia. Nyt hyväksytty tarkistettu direktiivi on osa komission tuolloin laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Voimme olla erittäin tyytyväisiä uusiin toimenpiteisiin, sillä niillä parannetaan voimassa olevia sääntöjä merkittävästi. Tämä on tärkeä edistysaskel talousrikosten torjunnassa. Työmme ei kuitenkaan ole vielä tehty. Uudet säännöt on pantava täytäntöön ja viranomaisten toimia on koordinoitava tiiviisti, jotta talousrikoksia voidaan torjua tehokkaasti.

Olemme sitoutuneet auttamaan kaikkia jäsenvaltioita uusien sääntöjen täytäntöönpanossa ja soveltamisen seurannassa.

Haluamme, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta torjuessaan tiukkoja normeja.”

Tausta

Komissio esitti ehdotuksensa EU:hun kohdistuneiden terrori-iskujen ja Panama-papereiden aiheuttaman skandaalin jälkeen heinäkuussa 2016. Ehdotus on osa komission helmikuussa 2016 laatimaa toimintasuunnitelmaa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. Toimintasuunnitelmaan kuuluvilla toimenpiteillä on tarkoitus tehostaa terrorismin rahoituksen torjuntaa ja lisätä rahoitusliiketoimien avoimuutta.

Viidennellä rahanpesunvastaisella direktiivillä

  • vahvistetaan EU:n rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltuuksia sekä lisätään tosiasiallisia omistajia koskevien rekisterien avulla avoimuutta siitä, kuka yritykset ja trustit tosiasiassa omistaa
  • ehkäistään riskiä siitä, että virtuaalivaluuttoja käytetään terrorismin rahoittamiseen, ja rajoitetaan ennalta maksettujen korttien käyttöä
  • parannetaan suojatoimia, joita sovelletaan suuririskisiin kolmansiin maihin suuntautuviin ja niistä peräisin oleviin rahoitusvirtoihin
  • parannetaan rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantia, myös keskitetyistä pankkitilirekistereistä
  • varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on keskitetyt kansalliset pankki- ja maksutilirekisterit tai keskitetyt tiedonhakujärjestelmät.

Lisätietoa

Tietosivu viidenteen rahanpesunvastaiseen direktiiviin sisältyvistä tärkeimmistä muutoksista

Direktiivi rahoitusta koskevien ja muiden tietojen käytöstä tiettyjen rikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkimisessa ja niistä syyttämisessä

 

STATEMENT/18/3429

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar