Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava ob mednarodnem dnevu žena 2018

Bruselj, 6. marca 2018

Enakost spolov je ena temeljnih vrednot Evropske unije, ki je zapisana tudi v naših Pogodbah. Unija je vodilna v boju proti diskriminaciji na podlagi spola in ponosni smo lahko na dosežen napredek. Evropa je za ženske eno izmed najvarnejših in najbolj enakopravnih območij na svetu.

Vendar naše delo še ni končano – pot do popolne enakosti spolov v praksi je še dolga. Ženske in dekleta so še vedno žrtve nadlegovanja, zlorab in nasilja. Ženskam je še vedno prepogosto preprečeno, da bi prebile stekleni strop. Prejemajo nižje plače in imajo slabše možnosti za kariero in poslovni razvoj.

Želimo, da ženske in dekleta dosežejo enakost na vseh življenjskih področjih, kamor spadajo dostop do izobraževanja, enako plačilo za enako delo, dostop do vodstvenih položajev v podjetjih in politiki ter zaščita pred nasiljem.

Spodbujanje žensk na vodstvenih položajih in krepitev njihove gospodarske vloge je za nas absolutna prednostna naloga. Evropska unija je predložila novo zakonodajo za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih staršev in skrbnikov ter akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma. Tudi sami skrbimo za to, da smo zgled: medtem ko je delež žensk na vodstvenih položajih v Evropski komisiji ob začetku mandata sedanje Komisije novembra 2014 znašal 11 %, je februarja 2018 dosegel 36 %. Predsednik Juncker se je zavezal, da bo ta delež do 31. oktobra 2019, ko se naš mandat konča, dosegel 40 %.

Poleg tega na vseh področjih naše politike, tako znotraj EU kot v okviru zunanjepolitičnega delovanja, dosledno spodbujamo enakost spolov in krepitev vloge žensk. Naša politika prispeva k uspešnemu izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in agende za ženske, mir in varnost na svetovni ravni. Letošnji evropski razvojni dnevi bodo osredotočeni na ključno vlogo žensk in deklet pri trajnostnem razvoju, njihovo enakopravno udeležbo in vodilno vlogo na vseh področjih življenja. Poleg tega ima EU letos vodilno vlogo pri „pozivu k ukrepanju za zaščito pred nasiljem na podlagi spola“, ki združuje več kot 60 držav in organizacij, ki si prizadevajo za to, da se v humanitarnih krizah obravnava nasilje na podlagi spola.

Evropska unija pomaga ženskam in dekletom po svetu, ki bežijo ali so razseljene, ki so žrtve nasilja (na primer v okviru pobude Spotlight) ali ki so izključene iz izobraževanja ali nimajo enakega dostopa do zdravstvenih storitev in storitev načrtovanja družine, trga dela in političnega življenja na splošno. Po vsem svetu več kot 15 milijonov deklic ne obiskuje osnovne šole. EU zato pomaga povečati njihov dostop do izobraževanja v Afriki, Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu in v jugovzhodni Aziji.

Enakost spolov ni samo vprašanje pravičnosti in pravice v Evropi – je tudi nujna za doseganje trajnega miru in varnosti, trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje in rasti po vsem svetu.

Vlaganje v potencial žensk in deklet je naložba v našo celotno družbo ter odgovornost tako moških in fantov kot žensk in deklet.

 

Podpisniki:

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Komisije Federica Mogherini

Podpredsednik Evropske komisije pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen*

Komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici

Komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides

Komisar za Promet Violeta Bulc*

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová

Komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu

Komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Evropski inštitut za enakost spolov, sporočilo za javnost o poročilu o ženskah v tehnoloških poklicih

Komisija bo 8. marca razglasila dvanajst finalistk za nagrado EU za inovatorke, ki je največja tovrstna nagrada na svetu. Od leta 2011 se z njo nagradijo ženske, ki znanstveno odličnost združujejo s poslovnim uspehom.

Komisija bo 5. in 6. junija organizirala evropske razvojne dneve (#shEDDs), ki bodo posvečeni ženskam in dekletom v ospredju pri trajnostnem razvoju.

Letni kolokvij o temeljnih pravicah na temo pravic žensk v nemirnih časih je obravnaval nasilje nad ženskami in nadlegovanje žensk ter tudi ekonomsko in politično neenakost med ženskami in moškimi, s posebnim poudarkom na razlikah v plačah med spoloma ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Pobuda Spotlight, ki jo je Evropska komisija začela skupaj z Združenimi narodi, obravnava nasilje na podlagi spola na svetovni ravni.

Indeks enakosti spolov za leto 2017

Video za ozaveščanje o nasilju nad ženskami

 

 *[updated at 16:03 on 06/03]

 

STATEMENT/18/1601

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar