Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2018

Bruxelles, 6 martie 2018

Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene, consacrată în tratate. Uniunea noastră este un deschizător de drumuri în materie de combatere a discriminării bazate pe gen și putem fi mândri de progresele înregistrate: Europa este unul dintre locurile din lume în care siguranța și egalitatea femeilor sunt garantate în cea mai mare măsură.

Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut, iar drumul până la egalitatea deplină și efectivă este lung. Femeile și fetele continuă să se confrunte cu acte de hărțuire, abuz și violență. Sunt în continuare prea frecvente cazurile în care femeile sunt împiedicate să treacă de așa-numitul plafon de sticlă, primesc salarii mai mici și au mai puține oportunități în carieră și afaceri.

Dorim ca fetele și femeile să beneficieze de egalitate în toate aspectele vieții: acces la educație, salarii egale pentru muncă egală, acces la pozițiile de vârf din întreprinderi și politică și protecție împotriva violenței.

Promovarea rolului de lider al femeilor și emanciparea economică a femeilor reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Uniunea Europeană a prezentat noi acte legislative pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată în cazul părinților activi profesional și al persoanelor care oferă îngrijire, precum și un plan de acțiune pentru reducerea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. În plus, facem tot posibilul pentru a conduce prin puterea exemplului: în februarie 2018, proporția femeilor aflate în posturi de conducere în cadrul Comisiei Europene se ridica la 36 %, în creștere semnificativă față de valoarea de 11 % de la începutul actualului mandat (noiembrie 2014). Președintele Juncker s-a angajat ca până la sfârșitul mandatului său (31 octombrie 2019) să fie atinsă valoarea de 40 %.

Suntem, de asemenea, consecvenți în ceea ce privește toate aspectele tuturor politicilor noastre, atât în interiorul UE, cât și în cadrul acțiunii noastre externe, promovând egalitatea de gen și emanciparea femeilor. Politicile noastre contribuie la punerea în aplicare cu succes la nivel mondial a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a agendei privind femeile, pacea și securitatea. Ediția din acest an a Zilelor europene ale dezvoltării se va axa pe rolul vital al femeilor și al fetelor în dezvoltarea durabilă și pe asigurarea egalității în ceea ce privește participarea și rolul de conducere al acestora în toate aspectele vieții. În plus, UE este în acest an liderul inițiativei Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence (Apel la acțiune pentru protecția împotriva violenței bazate pe gen), ce reunește peste 60 de țări și organizații care depun eforturi pentru a combate violența bazată pe gen în situațiile de criză umanitară.

Uniunea Europeană acordă asistență femeilor și fetelor din întreaga lume care se deplasează sau sunt strămutate, care sunt victime ale violenței – de exemplu prin inițiativa Spotlight – sau care sunt excluse de la educație, de la accesul egal la sănătate și servicii de planificare familială, de pe piața muncii și din viața politică în general. La nivel mondial, peste 15 milioane de fete de vârstă școlară nu merg la școală. Ca reacție la această situație, UE contribuie la ameliorarea accesului la educație în zone precum Africa, America Latină, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.

Egalitatea de gen nu se reduce la echitate și justiție în Europa, este necesar să se obțină pacea, securitatea, dezvoltarea, prosperitatea economică și creșterea durabile în întreaga lume.

Investițiile în potențialul femeilor și al fetelor se traduc în investiții în întreaga noastră societate și sunt responsabilitatea bărbaților și a băieților, nu numai a femeilor și a fetelor.

 

Semnatari:

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini

Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen*

Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger

Comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen

Comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici

Comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc*

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu

Comisarul pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas

Comisarul pentru economia și societatea digitală, Mariya Gabriel

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Comunicatul de presă al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați privind raportul referitor la prezența femeilor în sectorul tehnologic

La 8 martie, Comisia va anunța cei doisprezece finaliști ai Premiului UE pentru femeile inovatoare, cel mai mare premiu de acest gen din întreaga lume. Din 2011, acest premiu recompensează femeile care reușesc să îmbine excelența științifică cu succesul antreprenorial.

La 5-6 iunie, Comisia va organiza Zilele Europene ale Dezvoltării (#shEDDs), care vor fi dedicate temei „Femeile și fetele în prima linie a dezvoltării durabile”.

Colocviul anual privind drepturile femeilor în vremuri tulburi are drept temă violența și hărțuirea îndreptate împotriva femeilor, precum și inegalitățile economice și politice dintre femei și bărbați, cu un accent special pe diferența de remunerare dintre femei și bărbați și pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Inițiativa Spotlight, lansată de Comisia Europeană împreună cu Organizația Națiunilor Unite, are drept obiect violența bazată pe gen la nivel mondial.

Indicele egalității de gen al IEEG, ediția 2017

Clip video privind sensibilizarea în privința violenței împotriva femeilor

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar