Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras pareiškimas 2018 m. Tarptautinės moters dienos proga

Briuselis, 2018 m. kovo 6 d.

Moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių mūsų sutartyse įtvirtintų Europos Sąjungos vertybių. Sąjunga pirmauja spręsdama diskriminacijos dėl lyties klausimą, ir galime didžiuotis padaryta pažanga: Europa yra viena iš saugiausių ir labiausiai lygybę užtikrinančių vietų pasaulyje.

Bet mūsų darbas nesibaigė – kelias į praktiškai užtikrintą visapusišką lygybę tebėra ilgas. Moterys ir mergaitės vis dar susiduria su priekabiavimu, prievarta ir smurtu. Moterys per dažnai tebeatsimuša į vadinamąsias stiklo lubas, t. y. gauna mažesnį darbo užmokestį ir mažiau karjeros ir verslo plėtros galimybių.

Norime, kad mergaitės ir moterys pasiektų lygybę visose gyvenimo srityse, įskaitant galimybę gauti išsilavinimą, vienodą užmokestį už vienodą darbą, galimybę užimti aukščiausias verslo ir politines pozicijas, taip pat apsaugą nuo smurto.

Moterų lyderystės ir ekonominio įgalėjimo stiprinimas yra svarbiausias mūsų prioritetas. Europos Sąjunga parengė naujų teisės aktų, kad pagerintų dirbančių tėvų ir globėjų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir veiksmų planą, kuriuo siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Be to, mūsų tikslas – rodyti pavyzdį: 2018 m. vasario mėn. vadovaujančias pozicijas užimančių moterų skaičius Europos Komisijoje pasiekė 36 proc., palyginti su 11 proc. 2014 m. lapkričio mėn., kai Komisija pradėjo savo kadenciją. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsipareigojo iki kadencijos pabaigos, t. y. 2019 m. spalio 31 d., šį rodiklį padidinti iki 40 proc.

Be to, lyčių lygybę ir moterų įgalinimą nuosekliai skatiname visose politikos srityse tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Mūsų politika padeda sėkmingai visame pasaulyje vykdyti darnaus vystymosi tikslus ir Moterų, taikos ir saugumo darbotvarkę. Šiais metais per Europos vystymosi dienas daugiausia dėmesio bus skiriama esminiam įvairiausių visuomenės sluoksnių moterų ir mergaičių vaidmeniui siekiant užtikrinti darnų vystymąsi ir jų lygiateisiam dalyvavimui ir vadovavimui. Be to, šiais metais ES vadovauja iniciatyvai „Raginimas imtis veiksmų siekiant apsaugoti nuo smurto dėl lyties“, kurioje dalyvauja daugiau kaip 60 šalių ir organizacijų, siekiančių užtikrinti, kad šalinant humanitarines krizes būtų sprendžiamas smurto dėl lyties klausimas.

Europos Sąjunga padeda viso pasaulio moterims ir mergaitėms: keliaujančioms ir perkeltoms, nukentėjusioms nuo smurto (pvz., pagal iniciatyvą „Spotlight“) ar negalinčioms gauti išsilavinimo ir neturinčioms vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros ir šeimos planavimo paslaugomis, darbo rinka bei dalyvauti politiniame gyvenime. Visame pasaulyje mokyklos nelanko daugiau kaip 15 milijonų pradinės mokyklos amžiaus mergaičių, todėl ES padeda gerinti galimybę gauti išsilavinimą visame pasaulyje – nuo Afrikos ir Lotynų Amerikos iki Artimųjų Rytų ir Pietryčių Azijos.

Siekiant lyčių lygybės nepakanka užtikrinti sąžiningumo ir teisingumo Europoje – tam būtina tvari taika, saugumas, vystymasis, ekonominė gerovė ir augimas visame pasaulyje.

Investuodami į moteris ir mergaites investuojame į visą mūsų visuomenę, ir tai yra vienoda tiek vyrų ir berniukų, tiek moterų ir mergaičių atsakomybė.

 

Pasirašė:

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas *

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc *

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vera Jourová

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Europos lyčių lygybės instituto pranešimas spaudai, skirtas ataskaitai apie technologijų srityje dirbančias moteris

Kovo 8 d. Komisija paskelbs dvylika ES apdovanojimo, skirto moterims novatorėms, finalo dalyvių. Tai didžiausias tokios rūšies apdovanojimas pasaulyje. Taip nuo 2011 m. iškilmingai paminimos moterys, turinčios aukščiausią mokslinę kompetenciją ir sėkmingai kuriančios verslą.

Birželio 5–6 d. Komisija surengs Europos vystymosi dienas (#shEDDs), skirtas moterims ir mergaitėms, kurios ypač svarbios siekiant darnaus vystymosi.

Metiniame pagrindinių teisių kolokviume „Moterų teisės neramiais laikais“ nagrinėtas smurto ir priekabiavimo, su kuriais susiduria moterys, klausimas ir ekonominė bei politinė moterų ir vyrų nelygybė, ypač daug dėmesio skiriant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai.

Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų pradėta iniciatyva „Spotlight“ smurto dėl lyties klausimas sprendžiamas pasaulio mastu.

2017 m. lyčių lygybės indeksas

Vaizdo įrašas, kuriuo didinamas informuotumas apie smurtą prieš moteris

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar