Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Să punem capăt violenței împotriva femeilor: declarația Comisiei Europene cu privire la Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

Bruxelles, 24 noiembrie 2017

„Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, spunem încă o dată: violența trebuie să înceteze imediat.

În fiecare zi continuă să aibă loc acte de violență împotriva femeilor și a fetelor, atât în Uniunea Europeană, cât și în afara acesteia. Această încălcare a drepturilor omului este omniprezentă și are numeroase fațete: femeile sunt victime, indiferent de mediul social din care provin, atât acasă, cât și la locul de muncă, la școală, pe stradă, în sălile de sport sau online. Acest fenomen limitează participarea deplină a femeilor și a fetelor la toate aspectele societății – politice, culturale, sociale și economice.

În Europa, una din trei femei a fost victima unor acte de violență fizică și/sau sexuală. 80 % dintre victimele traficului de persoane din UE sunt femei. În țările în curs de dezvoltare, una din trei fete se căsătorește înainte de a împlini vârsta de 18 de ani.

Cu toate acestea, lucrurile au început să se schimbe. În ultimii 30 de ani, numărul cazurilor de mutilare genitală a femeilor a scăzut cu 50 % în Africa. În Asia de Sud, procentul fetelor cu vârsta sub 15 ani care se căsătoresc s-a înjumătățit. Și recenta mișcare # metoo, care a căpătat o dimensiune mondială, a contribuit la sensibilizarea opiniei publice cu privire la amploarea fenomenului de agresiune și hărțuire sexuală în societățile noastre, victimele fiind astfel încurajate să vorbească și să își revendice și apere drepturile.

Pentru a elimina acest tip de violență bazată pe gen odată pentru totdeauna, avem nevoie de o îmbunătățire a educației și a legislației și de o schimbare a normelor sociale. Am consacrat anul 2017 acțiunii europene de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Datorită sprijinului financiar oferit de UE ONG-urilor, avocați, medici, profesori, polițiști – și nu numai – beneficiază de formare pentru a putea acorda sprijin victimelor și pentru a preveni violența bazată pe gen.

În ceea ce privește acțiunile întreprinse dincolo de frontierele noastre, am lansat, împreună cu Organizația Națiunilor Unite, inițiativa Spotlight, care beneficiază de o investiție inițială fără precedent, în valoare de 500 milioane EUR. Această inițiativă abordează la scară globală cauzele profunde ale violenței împotriva femeilor și a fetelor, vine în sprijinul victimelor și le oferă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea unor societăți mai sigure, mai rezistente, mai bogate și mai libere.

Eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor ca prim pas spre pacea și securitatea mondială se află în centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta este o condiție prealabilă pentru promovarea, protejarea și respectarea drepturilor omului, a egalității de gen, a democrației și a creșterii economice.

Uniunea Europeană va continua să depună eforturi susținute, folosindu-se de toate instrumentele aflate la dispoziția sa, pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor, astfel încât acest fenomen să țină de trecut.”

Context

Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai răspândite și mai devastatoare forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Se estimează că 35 % dintre femei au suferit acte violență într-un moment sau altul al vieții lor. În anumite țări, această cifră atinge 70 %. Acest flagel reprezintă o barieră în calea egalității de gen, a capacitării femeilor și a fetelor și a dezvoltării durabile în ansamblu, precum și un obstacol în calea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru a contracara acest fenomen, este nevoie de o implicare continuă și globală în toate țările și regiunile.

Comisia a propus aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei. Procesul de ratificare este în curs. Comisia invită acele state membre UE care nu au ratificat încă Convenția să o facă.

Anul trecut, Comisia a lansat campania NON.NO.NEIN – Spuneți NU! Să punem capăt violenței împotriva femeilor. Campania a vizat atât sensibilizarea pe această temă, cât și finanțarea unor proiecte concrete menite să reducă riscul de violență și să ofere sprijin femeilor afectate. Comisia Europeană a oferit statelor membre, administrațiilor locale, specialiștilor relevanți și organizațiilor societății civile din întreaga Europă finanțare în valoare de 15 milioane EUR pentru intensificarea acțiunilor și a campaniilor de combatere a violenței împotriva femeilor.

În iunie 2017, Comisia Europeană a preluat conducerea inițiativei „Apel la acțiune privind protecția împotriva violenței bazate pe gen în situații de urgență”. În crizele umanitare, violența bazată pe gen este adesea larg răspândită. Ne angajăm să acordăm sprijin supraviețuitorilor și să eradicăm astfel de acte de violență. Apelul la acțiune reunește peste 60 de organizații umanitare care au o misiune comună: recunoașterea publică a faptului că violența bazată pe gen pune în pericol viața femeilor și luarea de măsuri înainte de apariția unei crize. Femeilor și fetelor care riscă să fie victime ale violențe trebuie să le acordăm imediat cea mai mare atenție. Suntem hotărâți să ne folosim de rolul de lider pe care îl avem pentru a atrage atenția asupra acestei chestiuni și pentru a ne transpune eforturile în acțiuni concrete pe teren.

Inițiativa Spotlight, lansată împreună cu Organizația Națiunilor Unite în septembrie, în cadrul celei de a 72-a Adunări Generale a ONU, oferă un răspuns tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. Aceasta se concentrează pe violența domestică și familială, pe violența sexuală și bazată pe gen, pe practicile dăunătoare, pe femicid, pe traficul de ființe umane și pe exploatarea economică și sexuală. Inițiativa se va derula în perioada 2017 - 2023 și va beneficia de o investiție inițială de 500 milioane EUR (UE va fi principalul donator – a se vedea materialul video).

Informații suplimentare

MEMO/17/4849

Fișă informativă privind un an consacrat acțiunilor de combatere a actelor de violență împotriva femeilor

STATEMENT/17/4848

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar