Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2017

Bruxelles, 7 martie 2017

Uniunea Europeană apără drepturile femeilor și ale fetelor din Europa și din întreaga lume, astfel cum a procedat la momentul înființării sale.

Cu șaizeci de ani în urmă, egalitatea între femei și bărbați a fost încorporată în Tratatul de la Roma, fiind considerată drept una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. La momentul respectiv, angajamentul Europei față de principiul remunerării egale pentru aceeași muncă prestată a fost unic în lume. De atunci, UE a continuat să își mențină poziția de frunte în acest domeniu și a înregistrat progrese vizibile pe toate planurile. Nu precupețim niciun efort pentru a apăra drepturile femeilor și a le oferi mijloacele necesare pentru a combate discriminarea și violența bazată pe gen.

În 2017, există mai multe femei pe piața muncii, mai multe femei absolvente ale unei universități și mai multe femei care activează pe scena politică sau ocupă poziții de conducere în întreprinderi europene decât oricând. În cadrul Comisiei, femeile reprezintă 55 % din forța de muncă totală. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană, prea multe femei, în special mame singure, continuă să întâmpine dificultăți în a deveni independente din punct de vedere economic. Rata ocupării forței de muncă în rândul femeilor în Uniunea Europeană a atins un nivel record de 65,5 % în 2016, dar, cu toate acestea, există încă un decalaj important în raport cu rata ocupării forței de muncă în rândul bărbaților, care este de 77 %.

Trebuie depuse mult mai multe eforturi, atât în interiorul, cât și în afara Europei. Femeile fac parte adesea din categoriile de populație cele mai vulnerabile, atunci când este vorba de conflicte, situații de migrație și strămutare și de zonele cele mai afectate de sărăcie și schimbări climatice. În plus, a crescut în mod exponențial numărul femeilor victime ale traficului de persoane care sosesc în UE în contextul actual al migrației.

Atitudinile de intoleranță împotriva femeilor și de misoginie se manifestă atât în sfera publică, cât și sub masca anonimatului oferit de internet. Atacurile la adresa drepturilor femeilor sunt în creștere. Prea mulți europeni consideră, în continuare, că raporturile sexuale fără consimțământul femeii pot fi justificate. Femeile sunt, de asemenea, cele mai afectate de discriminare și violență, în special cele care se află în zonele de conflict din întreaga lume.

Cu toate acestea, ele sunt, deseori, și primele care caută soluții, încearcă să își dezvolte reziliența în momente dificile și au o viziune pentru viitorul țărilor lor de origine. Din acest motiv, UE continuă să poarte un dialog cu asociațiile femeilor din întreaga lume, inclusiv în împrejurările cele mai dificile, cum ar fi în Afganistan sau Siria.

Vom continua să luăm măsuri atât pe plan intern, cât și pe plan extern. În special:

  • Prin Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019, Comisia Europeană abordează inegalitățile în domenii-cheie precum ocuparea forței de muncă, remunerarea, luarea de decizii și combaterea violenței.
  • Comisia Europeană a dedicat anul 2017 eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.
  • Comisia va prezenta în acest an o nouă inițiativă care vizează asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori.
  • Prin propunerea noastră de reformă a sistemului european comun de azil, femeile migrante care solicită protecție în Europa și care au suferit abuzuri vor beneficia de asistență medicală, asistență juridică, consiliere pentru depășirea traumelor și asistență psihosocială.
  • Comisia va continua să monitorizeze dimensiunea de gen a prevenirii și a combaterii traficului de ființe umane în cadrul punerii în aplicare a politicii și a legislației în materie de combatere a traficului de persoane.
  • În cadrul relațiilor sale externe, prin Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen 2016-2020, Comisia se va concentra în special pe acordarea de asistență, în întreaga lume, femeilor și fetelor care sunt excluse din sistemul de educație, nu beneficiază de un acces egal la serviciile de sănătate și planificare familială, nu au acces la piața forței de muncă și nici la viața politică, confruntându-se, în același timp, cu reguli și legi discriminatorii în materie de moștenire, cetățenie sau proprietate funciară.
  • Pentru a garanta faptul că asistența ajunge la persoanele cele mai vulnerabile, în întreaga lume, Comisia va continua să aplice sistematic o abordare în materie de ajutor umanitar care să țină seama de dimensiunea de gen.
  • Comisia va continua să dețină rolul principal în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.

Nu trebuie să încetăm să luptăm pentru egalitatea de gen și suntem ferm hotărâți să ne continuăm eforturile pentru a prezerva siguranța femeilor și a fetelor și pentru a le oferi posibilitatea de a-și realiza pe deplin potențialul. Uniunea Europeană se angajează, astfel cum a făcut-o în urmă cu 60 de ani, să asigure egalitatea între femei și bărbați, în întreaga lume.


 

Semnatari:

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans:

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini

Comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger

Comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica,

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos,

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen

Comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Styliandes

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

STATEMENT/17/463

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar