Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras pareiškimas 2017 m. Tarptautinės moters dienos proga

Briuselis, 2017 m. kovo 7 d.

Nuo tada, kai ji buvo sukurta Europos Sąjunga iki šiol remia moteris Europoje ir visame pasaulyje.

Lyčių lygybė kaip viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių buvo įtvirtinta Romos sutartyje prieš šešiasdešimt metų. Tuo metu Europa vienintelė pasaulyje įsipareigojo užtikrinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą principą. Nuo to laiko ES toliau pirmauja ir daro pastebimą pažangą visose srityse. Mes nenuilstamai siekiame ginti moterų teises ir suteikti joms galių kovoti su diskriminacija ir smurtu dėl lyties.

2017 m. yra daugiau dirbančių, baigusių universitetus ir dalyvaujančių politikoje ar užimančių aukščiausias pareigas Europos įmonėse moterų nei bet kada anksčiau. Komisijoje moterys sudaro 55 proc. visos darbo jėgos. Tačiau Europos Sąjungoje yra vis dar per daug moterų, ypač vienišų motinų, kurioms sunku pasiekti ekonominės nepriklausomybės. Nors 2016 m. moterų užimtumas Europos Sąjungoje pasiekė rekordinį lygį – 65,5 proc., jis vis dar smarkiai skiriasi, palyginti su vyrų 77 proc.

Turi būti daug daugiau padaryta tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. Dažnai konfliktų, migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo situacijose ir regionuose, kuriuose yra didžiausias skurdas ir labiausiai matyti klimato kaita, moterys yra vienos iš pažeidžiamiausių grupių. Be to, proporcingai didėja nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių moterų, atvykstančių į ES dabartinės migracijos kontekste, skaičius.

Tiek viešojoje erdvėje, tiek niekinguose anoniminiuose interneto komentaruose matyti netolerancija ir mizoginija moterų atžvilgiu. Daugėja išpuolių prieš moterų teises. Pernelyg daug europiečių vis dar mano, kad galima pateisinti lytinius santykius be sutikimo. Moterys taip pat vienos iš pirmųjų nukenčia nuo diskriminacijos ir smurto, ypač konfliktų zonose visame pasaulyje.

Tačiau dažnai moterys pirmosios ieško sprendimų ir būdų įveikti sunkumus iškilus krizei ir turi vizijų, kokia turėtų būti jų šalies ateitis. Todėl ES siekia toliau bendradarbiauti su moterų grupėmis visame pasaulyje, be kita ko, sudėtingiausiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, Afganistane arba Sirijoje.

Mes ir toliau imsimės veiksmų tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Visų pirma:

  • savo dokumente „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ Europos Komisija įsipareigojo mažinti nelygybę tokiose svarbiausiose srityse kaip darbo, darbo užmokesčio, sprendimų priėmimo ir smurto.
  • 2017 m. Europos Komisija sieks panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites.
  • Šiais metais Komisija pateiks naują iniciatyvą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tėvams ir globėjams.
  • Pagal mūsų siūlomą bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą į Europą atvykusioms ir prašančioms apsaugos nukentėjusioms migrantėms moterims bus suteikta medicininė priežiūra, teisinė parama, konsultacijos dėl traumų ir psichologinė bei socialinė pagalba.
  • Įgyvendindama kovos su prekyba žmonėmis politiką ir teisės aktus ir siekdama užkirsti kelią prekybai žmonėmis bei kovoti su ja Komisija ir toliau atsižvelgs į lyčių aspektą.
  • Išorės santykių srityje pagal 2016–2020 m. ES lyčių lygybės veiksmų planą Komisija ypač daug dėmesio skirs tam, kad padėtų viso pasaulio moterims ir mergaitėms, kurios negali gauti išsilavinimo, neturi vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros ir šeimos planavimo paslaugomis, darbo rinka bei dalyvauti politiniame gyvenime ir kurios susiduria su diskriminacinėmis taisyklėmis ir teisės aktais paveldėjimo, pilietybės ar žemės nuosavybės srityse.
  • Siekdama užtikrinti, kad pagalba pasiektų labiausiai pažeidžiamas grupes pasaulyje, Komisija toliau sistemingai taikys lyčių aspektu grindžiamą požiūrį į humanitarinę pagalbą.
  • Komisija toliau rodys pavyzdį, kaip įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus, įskaitant lyčių lygybės srityje.

Siekdami apsaugoti moteris ir mergaites ir suteikti joms galimybių visapusiškai išnaudoti savo potencialą privalome ir toliau kovoti už lyčių lygybę. Kaip ir prieš 60 metų, Europos Sąjunga tebėra įsipareigojusi užtikrinti moterų lygybę visame pasaulyje.


 

Pasirašė:

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vera Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar