Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Együttes nyilatkozat a 2017. évi nemzetközi nőnap alkalmából

Brüsszel, 2017. március 7.

Az Európai Unió ma éppúgy kiáll az Európában és a világ bármely pontján élő nők és lányok mellett, mint megalapításakor.

Hatvan évvel ezelőtt a Római Szerződés kimondta, hogy a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értéke. Akkoriban egyedülálló volt a világon, ahogyan Európa elkötelezte magát az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve mellett. Vezető szerepét az EU azóta is őrzi, és minden téren érzékelhető haladást könyvelhet el. Fáradhatatlanul munkálkodunk a nők jogainak védelmén, és azon, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a megkülönböztetés és a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben.

2017-ben minden korábbinál több nő dolgozik, szerez diplomát, vesz részt aktívan a politikában vagy tölt be csúcsvezetői szerepet európai vállalatoknál. A Bizottság dolgozóinak 55%-a nő. Mégis sokaknak jelent nőként – különösen egyedülálló anyaként – súlyos gondot a gazdasági függetlenség megteremtése az Európai Unióban. Az Európai Unió női foglalkoztatási rátája 2016-ban érte el csúcsát 65,5%-kal, ám még így is jóval elmarad a férfiak 77%-os legjobb foglalkoztatottságától.

Európán kívül és Európán belül egyaránt sok még a tennivaló. A konfliktusok, az önkéntes és a kényszerű migráció, valamint a szegénység és az éghajlatváltozás kapcsán gyakran a legkiszolgáltatottabbak között vannak a nők. A jelenlegi migráció során ráadásul exponenciálisan nő az emberkereskedelem EU-ba érkező női áldozatainak száma.

Sokszor nyilvánul meg a nők elleni intolerancia és a nőgyűlölet a közéletben és az internet névtelenségét gyáva módon kihasználók részéről. Erősödnek a nők jogait érő támadások. Túl sok európai véli még mindig úgy, hogy a nemi érintkezés a másik fél beleegyezése nélkül is elfogadható. A nők a megkülönböztetés és az erőszak elsődleges céltáblái, különösen a világ különböző pontjain dúló konfliktusokban.

Mégis gyakran a nők az elsők, akik megoldásokat keresnek, akik igyekeznek rugalmasan reagálni a kihívásokra és akik jövőképpel rendelkeznek az országukat illetően. Ezért az EU továbbra is együttműködik a világ különböző pontjain működő női szervezetekkel, még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is, mint például Afganisztánban vagy Szíriában.

Intézkedéseinket az Unió határain belül és azon kívül egyaránt folytatjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az Európai Bizottság a 2016–2019 közötti időszakra vonatkozó, „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért” című dokumentum alapján kezeli az egyenlőtlenséget az olyan kulcsfontosságú területeken, mint a munka, a bérek, a döntéshozatal és az erőszak.
  • A 2017. évet az Európai Bizottság a nők és lányok elleni erőszak valamennyi formája elleni küzdelemnek szenteli.
  • A Bizottság az idén a munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló új kezdeményezést terjeszt elő a szülők és gondviselők támogatására.
  • A közös európai menekültügyi rendszer javasolt reformja keretében az Európába érkező, védelmet kereső és bántalmazást átélt migráns nők orvosi ellátásban, jogi támogatásban, trauma-tanácsadásban és pszichoszociális gondozásban részesülnek.
  • A Bizottság az emberkereskedelem elleni szakpolitika és jogszabályok végrehajtása során továbbra is figyelemmel kíséri az emberkereskedelem megelőzésének és leküzdésének nemi dimenzióját.
  • A Bizottság külkapcsolataiban a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2016–2020-as időszakra szóló uniós cselekvési terv révén különös figyelmet fordít a világ különböző pontjain élő azon nők és lányok támogatására, akik nem tanulhatnak, nem vehetik igénybe azonos feltételekkel az egészségügyi és családtervezési szolgáltatásokat, nem dolgozhatnak, nem vehetnek részt a politikai életben, és csak megkülönböztetésen alapuló szabályok mellett örökölhetnek, szerezhetnek állampolgárságot vagy földtulajdont.
  • A világ különböző pontjain élő, legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők támogatása érdekében a Bizottság továbbra is rendszerszinten fogja alkalmazni a nemi szempontokat figyelembe vevő megközelítést a humanitárius támogatás terén.
  • A Bizottság továbbra is vezető szerepet tölt be az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásában, többek között a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban.

A nemek közötti egyenlőségért folyó küzdelemmel nem hagyhatunk fel és nem is fogunk felhagyni, mert fontosnak tartjuk, hogy a nők és lányok biztonságban legyenek, és teljes mértékben ki tudják használni lehetőségeiket. Az Európai Unió ma éppolyan elkötelezett a női egyenjogúság világszerte történő biztosítása iránt, mint hatvan éve.


 

Aláírók:

Frans Timmermans első alelnök

Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke

Günther Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos

Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos

Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos


2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar