Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Puolustus: Euroopan komissio on tyytyväinen EU:n puolustusyhteistyön edistymiseen

Bryssel 13. marraskuuta 2017

Komissio suhtautuu erittäin myönteisesti aloitteeseen, jolla Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro käynnistivät pysyvän rakenteellisen yhteistyön puolustusasioissa. Maat allekirjoittivat tänään yhteisen ilmoituksen, joka luovutettiin korkealle edustajalle Federica Mogherinille.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on kehottanut vaalikampanjansa alusta lähtien vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustusta. Huhtikuussa 2014 Juncker totesi seuraavaa: ”Meidän on suhtauduttava vakavammin voimassa olevan perussopimuksen määräyksiin, joiden nojalla halukkaat maat voivat asteittain luoda yhteisen eurooppalaisen puolustuksen. Tiedän, että tästä ei innostuta kaikkialla, mutta asiasta kiinnostuneita maita olisi kannustettava toimimaan. Puolustuskapasiteetin yhdistäminen Euroopassa olisi taloudellisesti erittäin järkevää.” Tämä sama tavoite esitettiin Junckerin kolmivaiheisessa ulkopoliittisessa suunnitelmassa, joka on osa poliittisia suuntaviivoja eli Junckerin komission poliittista sopimusta Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö on perussopimukseen nojautuva toimintakehys, jolla syvennetään puolustusyhteistyötä niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on siihen tarvittavat valmiudet ja halukkuus. Tekemällä yhteistyötä jäsenvaltiot voivat yhdessä kehittää puolustuskykyä, investoida yhteishankkeisiin, parantaa toimintavalmiuksia ja tehostaa asevoimiensa toimintaa. Tämänpäiväisen ilmoituksen jälkeen neuvoston olisi vuoden loppuun mennessä tehtävä virallinen päätös pysyvän rakenteellisen yhteistyön aloittamisesta. Samalla yksilöidään ensimmäiset toteutettavat hankkeet.

Komission kesäkuussa 2017 perustama Euroopan puolustusrahasto edistää yhteistyöhankkeita, jotka koskevat puolustusalan tutkimusta, prototyyppien kehittämistä ja voimavarojen yhteistä hankintaa. Tämänpäiväinen yhteinen ilmoitus on tärkeä askel kohti todellista Euroopan puolustusunionia vuoteen 2025 mennessä, kuten puheenjohtaja Juncker korosti unionin tilaa koskevassa puheessaan 13. syyskuuta 2017.

Lisätietoja pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä on tietosivulla. Strateginen muistio: European Political Strategy Centre: ”In Defence of Europe”. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön allekirjoitustilaisuutta voi seurata Europe by Satellite -palvelun kautta.

STATEMENT/17/4608

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar