Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Obrana: Evropská komise vítá vytvoření stálé strukturované spolupráce

Brusel 13. listopadu 2017

Komise velmi vítá, že Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko dnes podepsaly společné oznámení o zahájení stálé strukturované spolupráce (PESCO) v oblasti obrany a předaly jej vysoké představitelce Federice Mogheriniové.

Předseda Komise Juncker vyzývá k posílení evropské bezpečnosti a obrany již od své volební kampaně. V dubnu 2014 prohlásil: „Domnívám se, že musíme přikládat větší váhu ustanovením stávající Smlouvy, jež umožní evropským zemím, které o to budou mít zájem, postupně vytvořit společnou evropskou obranu. Jsem si vědom toho, že ne všechny státy se jí zúčastní, ale ty, které by se tímto směrem chtěly vydat, je třeba v jejich krocích podpořit. Sdružování kapacit v oblasti obrany má silné ekonomické opodstatnění.“ Tentýž záměr byl stanoven v tříbodovém plánu pro oblast zahraniční politiky, který byl součástí politických směrů – politické smlouvy Junckerovy Komise s Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Podmínky stálé strukturované spolupráce jsou zakotveny ve Smlouvě. Jedná se o proces, jenž má vést k prohloubení spolupráce v oblasti obrany mezi členskými státy EU, které tak chtějí a mohou učinit. Umožní členským státům, aby společně rozvíjely obranné schopnosti, investovaly do společných projektů nebo posílily operační připravenost a příspěvek svých ozbrojených sil. V návaznosti na dnešní oznámení by Rada měla do konce roku přijmout formální rozhodnutí o zřízení stálé strukturované spolupráce a současně by měly být identifikovány první projekty.

Evropský obranný fond, který Komise zřídila v červnu 2017, podpoří projekty spolupráce v oblasti obranného výzkumu, vývoje prototypů a společného získávání obranných schopností. Dnešní společné oznámení představuje důležitý krok k vytvoření plně rozvinuté Evropské obranné unie do roku 2025, jak ve svém projevu o stavu Unie dne 13. září 2017 zdůraznil předseda Juncker.

Více informací o PESCO viz informační přehled zde. Strategické sdělení „In Defence of Europe“ Evropského centra politické strategie viz zde. Slavnostní akt podpisu PESCO můžete shlédnout na EbS (Europe by Satellite).

STATEMENT/17/4608

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar