Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin lausuma Euroopan unionin ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen ratifiointia koskevasta äänestyksestä Alankomaiden parlamentin ylähuoneessa

Bryssel 30. toukokuuta 2017

Tämänpäiväinen äänestys Alankomaiden parlamentin ylähuoneessa lähettää tärkeän viestin Alankomailta ja koko Euroopan unionilta ukrainalaisille ystävillemme: Ukrainan paikka on Euroopassa. Ukrainan tulevaisuus on Euroopassa.

Haluan kiittää Alankomaiden hallitusta ja muita osapuolia niiden toimista tämän prosessin saattamiseksi myönteiseen päätökseen. Olemme lähes tavoitteessa. Assosiaatiosopimus, jonka yhtenä osana on pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, on nyt askeleen lähempänä ratifioimista. Toivon, että prosessi saadaan nyt nopeasti päätökseen ennen EU:n ja Ukrainan huippukokousta heinäkuussa.

Euroopan unionin kumppanuudesta Ukrainan kanssa on kehittynyt yksi läheisimmistä ja arvokkaimmista kumppanuussuhteistamme, ja Euroopan unioni on täysin sitoutunut siihen. Assosiaatiosopimus on jo lisännyt kauppaa välillämme, tuonut vaurautta yrittäjille, auttanut panemaan alulle ja vakiinnuttamaan useita uudistuksia Ukrainassa ja avannut uusia mahdollisuuksia Euroopan unionin ja Ukrainan kansalaisille. Meidän kannattaa hyödyntää tämänpäiväisen äänestyksen synnyttämä positiivinen ilmapiiri kumppanuutemme lujittamiseksi edelleen.

 

Tausta

Euroopan unioni ja Ukraina allekirjoittivat vuonna 2014 assosiaatiosopimuksen, joka merkitsi uutta vaihetta EU:n ja Ukrainan suhteiden kehittämisessä. Assosiaatiosopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimuspuolet ovat ratifioineet sen.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat 15. joulukuuta 2016 oikeudellisesti sitovasta päätöksestä, jossa vahvistetaan heidän yhteinen näkemyksensä tietyistä Ukrainan kanssa tehtävään assosiaatiosopimukseen liittyvistä seikoista. Päätöksessä selvennetään, että sopimus ei suoraan anna mahdollisuutta Euroopan unionin jäsenyyteen tai tarjoa yhteisiä turvatakuita tai sotilaallista apua tai tukea Ukrainalle. Se ei myöskään anna Ukrainan kansalaisille pääsyä EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinoille eikä velvoita jäsenvaltioita antamaan rahoitusapua Ukrainalle. Lisäksi päätöksessä korostetaan, että korruption torjunta on olennainen osa sopimusta.

Alankomaiden hallitus hyväksyi 16. joulukuuta lakiesityksen, jolla vahvistetaan assosiaatiosopimuksen ratifiointi Alankomaissa.

Parlamentin alahuone antoi tukensa lakiesitykselle 23. helmikuuta. Ylähuoneessa keskusteltiin lakiesityksestä 23. toukokuuta, ja sen enemmistö kannatti ratifiointia. Tämänpäiväinen äänestys ylähuoneessa on jatkoa tälle keskustelulle.

 

Seuraavat vaiheet

Alankomaat saattaa ratifiointiprosessinsa päätökseen kansallisten säännöstensä mukaisesti. Tähän sisältyy, että kuningas allekirjoittaa lain, se julkaistaan Alankomaiden virallisessa lehdessä ja ratifiointikirja talletetaan neuvoston pääsihteeristöön.

Tämän jälkeen EU:n on vielä saatettava päätökseen menettelyt sopimuksen tekemiseksi ja talletettava ratifioimiskirjansa. Sopimus tulee voimaan viimeisen ratifiointi- tai hyväksymiskirjan talletuspäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

 

Lisätietoja

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus

EU:n ja Ukrainan suhteita käsittelevä tietosivu

Euroopan unionin edustusto Ukrainassa

Euroopan komission Ukrainan tukiryhmä

EU:n ja Ukrainan kauppasuhteet

STATEMENT/17/1461

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar