Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring om den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, den 25. november 2016

Bruxelles, den 24. november 2016

Frans Timmermans, første næstformand i Kommissionen, Federica Mogherini, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, Johannes Hahn, kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Neven Mimica, kommissær for internationalt samarbejde og udvikling, Dimitris Avramopoulos, kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, Christos Stylianides, kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, og Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen, har fremsat følgende erklæring:

I dag på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder siger vi: nu er det nok!

Kvinder og piger både i og uden for EU er stadig ofre for udbredt vold. Over hele verden bliver kvinder og piger slået i deres eget hjem, seksuelt og økonomisk udnyttet, overfaldet på gaden og arbejdspladsen, chikaneret på nettet eller i sportsklubben, voldtaget, lemlæstet eller tvunget til at gifte sig. En ud af tre kvinder i EU har oplevet en eller anden form for kønsrelateret vold. Vi kan ikke lukke øjnene for de voldsomme konsekvenser, som dette har for familier, fællesskaber, samfund og økonomien.

Vi er nødt til at gøre mere her i EU for at udrydde alle former for vold mod kvinder. Næsten 25 % af alle kvinder i EU over 15 år har været udsat for fysisk eller seksuel partnervold. Mere end hver fjerde europæer mener, at sex uden samtykke kan være berettiget. Mere end hver femte europæer mener, at kvinder ofte opfinder eller overdriver anklager om misbrug eller voldtægt. Kvinder, der er ofre for vold, melder det ofte ikke til politiet. Vidner griber ikke altid ind. Sammen må vi skabe forandring. Vi skal bekæmpe de stereotyper, der holder kvinder nede, og vise, at vold mod kvinder er noget helt uacceptabelt, og at det ikke kan tolereres.

Kvinder og piger er især sårbare i konflikt- og nødsituationer, hvor vold, afpresning, menneskehandel, udnyttelse og mange former for kønsrelateret vold ofte følger i kølvandet. Derfor er millioner af kvinder og piger tvunget til at forlade deres hus og hjem. Men når de er på flugt eller søger tilflugt i flygtningelejre, løber disse kvinder og piger igen risiko for at blive udsat for vold fra andre migranter, menneskehandlere og i visse lande uden for EU endda fra myndighederne. Næsten alle ofre for menneskesmugling med henblik på seksuel udnyttelse i EU er kvinder og piger, der er rejst ind i EU efter at have en farefuld rejse bag sig.

Det arbejder vi hårdt på at gøre noget ved. Vores humanitære projekter mod kønsbaseret vold vil nå ud til næsten 3,4 millioner kvinder, piger, drenge og mænd i hele verden. Som led i EU's kønshandlingsplan i udenrigssamarbejdet for 2016-2020 vil vi fortsætte med at investere i kvinder og piger, hvis rettigheder overtrædes over hele verden, fordi de er udelukket fra uddannelse, jobmarkedet og det politiske liv, samtidig med at de på grund af diskriminerende lovgivning hverken kan arve, nyde godt af deres borgerrettigheder eller eje jord. I 2017 vil vi yde særlig støtte til voldsofre i de mest fjerntliggende og udsatte områder.

EU vil også gøre en større indsats for at sikre, at kvinder og piger, der ankommer til EU på flugt fra konflikter, forfølgelse, ustabilitet eller fattigdom, får adgang til lægehjælp, juridisk rådgivning, krisehjælp samt psykologisk og social støtte, hvis de har været udsat for forskelsbehandling og vold.

I dag lancerer Europa-Kommissionen en række tiltag, der skal gennemføres i 2017 for at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger. Vi har afsat 10 millioner EUR til græsrodsinitiativer, der skal bekæmpe kønsrelateret vold og støtte ofrene i EU. Målet er at informere og øge bevidstheden om vold mod kvinder. Vi koncentrerer os både om den almene offentlighed og fagfolk, der kan hjælpe med at skabe forandring, dvs. bl.a. politifolk, lærere, læger og dommere.

Vi er nødt til én gang for alle at sige NEJ til denne klare overtrædelse af vores grundlæggende rettigheder. Derfor griber vi til handling i dag. Vi står sammen med EU-landene om at sætte en stopper for vold mod kvinder. Ingen kvinder eller piger skal leve et liv med frygt og vold, hverken i EU eller andre lande i verden.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad om de vigtigste resultater af Eurobarometerundersøgelsen om kønsrelateret vold

Eurobarometer fra 2016 om kønsrelateret vold

Sig nej! Stop vold mod kvinder – tiltag

EU's kønshandlingsplan for 2016-2020

Kønsrelateret vold i sportsverdenen – undersøgelse

 

STATEMENT/16/3945

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar