Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление по повод на Международния ден за премахване на насилието срещу жените — 25 ноември 2016 г.

Брюксел, 24 ноември 2016 r.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Йоханес Хан, комисар по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Невен Мимица, комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието, Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, Христос Стилианидис, комисар по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта и Джулиан Кинг, комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, направиха следното изявление:

Днес, на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, казваме „Стига!“

Жените и момичетата във и извън ЕС продължават да се сблъскват с широкоразпространено насилие. В цял свят жените и момичетата продължават да бъдат подлагани на домашно насилие, да бъдат сексуално и икономически експлоатирани, нападани на улицата или на работното си място, да бъдат тормозени онлайн или докато спортуват, да бъдат изнасилвани, осакатявани или принуждавани да сключат брак. Днес всяка трета жена в ЕС е била жертва на някаква форма на насилие, основано на пола. Не можем да си затваряме очите пред произтичащите от това огромни последици за семействата, общностите, обществото и икономиката.

Нужни са повече усилия в ЕС, за да се гарантира премахването на всички форми на насилие срещу жените. Почти 25 % от жените в ЕС са били обект на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньор след навършване на 15-годишна възраст. Над една четвърт от европейците смятат, че сексуалният контакт без съгласие може да бъде оправдан. Над една пета от тях смятат, че често жените си измислят или преувеличават твърденията за злоупотреба или изнасилване. Жертвите на насилие често не съобщават за престъплението. Понякога свидетелите не са склонни да предприемат действия. Заедно трябва да се противопоставим на това, както и на стереотипите, които заглушават гласа на жените, и да покажем, че насилието срещу жените е недопустимо и никой няма да го толерира.

Жените и момичетата са особено уязвими в ситуации на конфликт или извънредно положение, при които ескалират насилието, изнудването, трафикът на хора, експлоатацията и много други форми на насилие, основано на пола. В резултат на това милиони жени и момичета са принудени да напуснат домовете си. Но докато бягат или търсят убежище в бежанските лагери, тези жени и момичетата се изправят пред нови рискове от насилие от страна на другите мигранти, контрабандистите на хора и дори органите в някои трети държави. Почти всички жертви на трафик за сексуална експлоатация в ЕС са жени и момичета, които идват от трети страни след опасно пътуване.

Работим неуморно, за да променим това. Нашите хуманитарни проекти, свързани с основаното на пола насилие, ще достигнат почти 3,4 милиона жени, момичета, момчета и мъже по света. Като част от плана за действие на ЕС относно равенството между половете в областта на външните отношения (2016—2020 г.) продължаваме да инвестираме в жените и момичетата, чиито права се нарушават по света, тъй като те са изключени от образователната система, пазара на труда и политическия живот и същевременно се сблъскват с различни правила и закони за наследството, гражданството или собствеността върху земята. През 2017 г. ще предоставим конкретна подкрепа за жертвите на насилие в най-отдалечените и уязвими региони.

Освен това ЕС активизира усилията си, за да гарантира, че жените и момичетата, които идват в ЕС, бягайки от конфликти, преследване, нестабилност или бедност, имат достъп до медицинско обслужване, правна помощ, подходящи постравматични съвети и психо-социални грижи, ако са станали жертва на дискриминация и насилие.

Днес Европейската комисия стартира поредица от действия за 2017 г. за борба с насилието срещу жените и момичетата във всичките му форми. Предоставихме 10 милиона евро в подкрепа на усилията на местно равнище за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за подкрепа за неговите жертви в Европейския съюз. Целта ни е да се повиши осведомеността и да се предостави информация относно насилието срещу жените, като тези усилия са насочени както към широката общественост, така и към специалистите, които могат да помогнат това положение да се промени: полицейски служители, учители, лекари, съдии и т.н.

Веднъж завинаги трябва да кажем „не“ на това очевидно потъпкване на нашите основни права. Ето защо днес предприемаме действия. Обединяваме силите си с държавите членки, за да се сложи край на насилието срещу жените. Всички жени и момичета, в Европейския съюз или където и да е по света, трябва да могат да живеят без страх и насилие.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ за основните резултати от проучването на Евробарометър относно насилието, основано на пола

Проучване на Евробарометър за 2016 г. — Насилие, основано на пола

Кажи НЕ! Действия по инициативата „Спри насилието срещу жените“

План за действие на ЕС за равенство между половете за периода 2016 — 2020 г.

Проучване относно основаното на пола насилие в спорта

 

STATEMENT/16/3945

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar