Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande från den höga representanten/vice ordförande Federica Mogherini och kommissionsledamot Christos Stylianides om Världsdagen för humanitära insatser 2016

Bryssel den 19 augusti 2016

Världsdagen för humanitära insatser är årsdagen för bombattentatet 2003 mot FN:s högkvarter i Bagdad i Irak, då 22 biståndsarbetare miste sina liv, däribland Sergio Vieira de Mello, som var FN:s särskilda representant i Irak.

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini och kommissionsledamot Christos Stylianides säger:

- De tragiska bilderna av barnen från Aleppo i Syrien visar tråkigt nog med all tydlighet det verkliga mänskliga lidandet för miljontals människor runt om i världen som drabbats av humanitära kriser.

Europeiska unionen upprepade igår det akuta behovet av att alla parter i konflikten upphör med fientligheterna, säkerställer att alla belägringar hävs och möjliggör att ett varaktigt, landsomfattande humanitärt bistånd når fram till de behövande i Syrien.

Vi står i nära kontakt med FN:s särskilda representant Staffan de Mistura för att stödja insatserna med att göra det möjligt för humanitära organisationer att ge livräddande hjälp och nå en politisk lösning på konflikten.

Och idag, på Världsdagen för humanitära insatser, hyllar och hedrar vi särskilt alla biståndsarbetare runt om i världen som arbetar för att hjälpa människor i nöd.

Vi hedrar minnet av alla dem som har offrat sina liv för att rädda andra människors liv. Vi hedrar alla dem som riskerar sina liv samtidigt som de ger hjälp till offer för krig och naturkatastrofer runtom i världen.

Nästan 4 000 biståndsarbetare har fallit offer för allvarliga attacker sedan man började registrera dem under 1997. Tragiskt nog har mer än en tredjedel av dem dödats och de har därmed betalat det högsta priset för att tjäna mänskligheten.

Vi får inte glömma deras uppoffringar. Vi måste också öka vår förståelse och respekt för internationell humanitär rätt och de fyra humanitära principerna: humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Vi bekräftar vårt åtagande att försvara internationell humanitär rätt och dessa principer, som bör utgöra ett skydd för biståndsarbetare när de utför sitt arbete och säkerställa att man kan nå fram till de människor som lider störst nöd.

Förra året mobiliserade EU-kommissionen den största budgeten för humanitärt bistånd någonsin för att hjälpa de mest behövande. Från offren för konflikterna i Syrien och Sydsudan till att stärka vårt stöd för utbildning i nödsituationer och att hjälpa de som drabbades av det extrema väderfenomenet ”El Niño” har vår hjälp gett stöd till de mest utsatta.

Europeiska unionen är stolt över att vara världsledande inom humanitärt bistånd och att under 2015 ha hjälpt mer än 134 miljoner offer för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor i mer än 80 länder.

 

Närmare upplysningar

Memo om Europeiska unionen hedrande av biståndsarbetare http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2802_en.htm

Videoklipp: Världsdagen för humanitära insatser – uttalande från kommissionsledamot Christos Stylianides: https://www.youtube.com/watch?v=0qqJBJrAqD4

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om situationen i Syrien och situationen i Aleppo. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/08/17-declaration-mogherini-on-syria-and-aleppo/

Webbplatsen för Europeiska kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo):

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webbplatsen för Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

 

 

STATEMENT/16/2801

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar