Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

[det talade ordet gäller]

Jean-Claude Juncker

Kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande

En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring

Europaparlamentets plenarsammanträde

Strasbourg den 15 juli 2014

Jean-Claude Juncker har i dag valts till ordförande för Europeiska kommissionen. En betryggande majoritet på 422 ledamöter i Europaparlamentet ställde sig bakom Juncker, som bara hade behövt 376 röster för att bli vald. Juncker föreslogs till befattningen av Europeiska rådet den 27 juni 2014. Omröstningen föregicks av ett tal där Juncker presenterade den nya kommissionens politiska riktlinjer. Riktlinjerna sammanfattas i dokumentet En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring som även låg till grund för ledamöternas beslut. I sitt anförande sade Jean-Claude Juncker bland annat följande:

  1. ”Jag vill arbeta för en union som värnar om demokrati och reform, som inte lägger sig i allt, och som arbetar för invånarna i EU och inte mot dem. Jag vill arbeta för en union som uppnår resultat.”

  1. ”Min första prioritering och den röda tråden i alla förslag kommer att vara att stärka tillväxten och skapa arbetstillfällen i EU. Under de tre första månaderna av mitt mandat tänker jag lägga fram ett omfattande paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar som ska generera ytterligare 300 miljarder euro i investeringar under de kommande tre åren.”

  1. "Små och medelstora företag är ryggraden i vår ekonomi. De står för 85 % av alla nya arbetstillfällen i EU – vi kan inte dränka dem i pappersarbete utan måste befria dem från tungrodd lagstiftning."

  1. ”Ingen vinner på att energi används som ett politiskt slagträ. Vi i EU måste vara självständiga, samla våra resurser, kombinera vår infrastruktur och inta en enad förhandlingsposition.”

  1. ”Det var nödvändigt att rädda euron, men de åtgärder som vidtogs fick sociala konsekvenser. Strukturreformerna slog hårt mot arbetstagare och äldre, medan redare och finansiella spekulanter blev rikare. Detta tycker jag är oacceptabelt. I framtiden måste trojkan ersättas med en struktur som har större demokratisk legitimitet och alla nya stödprogram måste bedömas med hänsyn till de sociala konsekvenserna.”

  1. ”Jag vill ha ett rimligt och balanserat handelsavtal med USA. Men jag är inte villig att offra EU:s standarder vare sig när det gäller säkerhet, hälsa, sociala frågor och uppgiftsskydd eller vår kulturella mångfald till förmån för frihandel.”

  1. "Vi behöver en mer solidarisk migrationspolitik. Jag kommer att intensifiera samarbetet med länder utanför EU för att kunna vidta kraftfullare åtgärder mot irreguljär migration och kommer att driva en ny EU-politik som uppmuntrar reguljär migration och som lockar kompetenta personer till EU.”

  1. ”Det är min fasta övertygelse att vi måste utvecklas som en enda union. Det betyder inte att alla länder måste utvecklas i samma takt. Vissa länder har kanske redan nått sitt slutmål. Jag har alltid varit och kommer även i fortsättningen att vara beredd att lyssna till varje enskilt medlemsland och försöka hitta lösningar på deras problem.”

  1. En jämn könsfördelning är inte en lyx, utan ett politiskt måste och något som borde vara självklart för alla – även för de nationella ledarna när de föreslår sina ledamöter för den nya kommissionen. Det är i sig ett test för att se om medlemsländernas regeringar verkligen är beredda att stödja ett nytt, mer demokratiskt tillvägagångssätt i tider av förändring.”

  1. ”Europaparlamentets slogan under valkampanjen var Det här gången är det annorlunda. Hjälp mig att omsätta detta löfte i praktisk handling. Hjälp mig att visa omvärlden att vi tillsammans kan förändra och förnya EU.


Side Bar