Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

[Obowiązuje wersja wygłoszona]

Jean-Claude Juncker

Kandydat na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej

Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Strasburg, 15 lipca 2014 r.

Jean-Claude Juncker został dziś wybrany na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej wyraźną większością głosów – podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oddano na niego 422 głosy. Po tym jak Rada Europejska w dniu 27 czerwca 2014 r. wysunęła jego kandydaturę na urząd przewodniczącego Komisji, do zdobycia większości potrzebował 376 głosów. Przemawiając przed głosowaniem, Jean-Claude Juncker przedstawił wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, określone w dokumencie zatytułowanym „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”. To właśnie w związku z przedstawionymi wytycznymi został on dziś wybrany. Poniżej prezentujemy najważniejsze cytaty z wystąpienia kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera:

„Chcę pracować dla Unii, która jest oddana demokracji i reformom, dla Unii, która nie jest nadgorliwa i działa na rzecz swoich obywateli, a nie przeciwko nim. Chcę pracować dla Unii, która się sprawdza”.

„Moim najważniejszym celem i wspólnym wątkiem każdej wysuniętej propozycji będzie spowodowanie, żeby Europa nadal się rozwijała, a ludzie wracali do pracy. W tym celu w ciągu pierwszych trzech miesięcy mojej kadencji zamierzam przedstawić pakiet na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, dzięki któremu w ciągu następnych trzech lat powinno nam się udać zgromadzić nawet 300 mld EUR na inwestycje”.

„MŚP stanowią trzon naszej gospodarki, gdyż tworzą ponad 85 proc. nowych miejsc pracy w Europie – nie możemy zasypywać ich papierkową robotą. Musimy zdjąć z nich ciężar nadmiernych regulacji”.

„W interesie każdego jest, aby energia nie była wykorzystywana jako narzędzie polityczne. Nadszedł czas, aby Europa stanęła zdecydowanie na własnych nogach, połączyła swoje zasoby i infrastruktury, a tym samym swoje możliwości negocjacyjne”.

„Ratowanie euro było niezbędne, ale ponieśliśmy tego konsekwencje w sferze społecznej. Nie mogę zaakceptować faktu, że ciężar reform strukturalnych spadł na pracowników i emerytów, a właściciele statków i finansowi spekulanci wzbogacili się jeszcze bardziej. W przyszłości powinniśmy być w stanie zastąpić trojkę strukturą o większej legitymacji demokratycznej. Będziemy także potrzebować pogłębionych ocen skutków społecznych dla wszelkich nowych programów wsparcia”.

„Chcę rozsądnej i zrównoważonej umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie poświęcę jednak europejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony danych osobowych ani naszej różnorodności kulturowej na ołtarzu wolnego handlu”.

„Potrzebujemy większej solidarności w naszej polityce imigracyjnej. Usprawnię współpracę z państwami trzecimi, co pozwoli intensywniej zająć się kwestią nielegalnej migracji i będę promować nową europejską politykę w dziedzinie legalnej migracji, aby Europa przyciągała utalentowanych ludzi jako preferowane miejsce docelowe”.

„Jestem głęboko przekonany, że musimy posuwać się naprzód jako Unia, ale nie musimy wszyscy posuwać się z tą samą prędkością. Niektórzy już być może dotarli do swoich celów. Zawsze byłem gotów wysłuchać obaw każdego państwa członkowskiego i pomagać w znalezieniu rozwiązań, i to się nie zmieni”.

Równowaga płci to polityczna konieczność, a nie zbytek, co powinno być oczywiste dla każdego, w tym dla przywódców we wszystkich stolicach naszych państw członkowskich, którzy będą proponować kandydatów na członków nowej Komisji. Będzie to samo w sobie sprawdzianem zaangażowania rządów państw członkowskich w nowe, bardziej demokratyczne podejście w okresie przemian”.

„Hasło kampanii wyborczej Parlamentu brzmiało »Tym razem jest inaczej« – pomóżcie mi dziś spełnić tę obietnicę. Pomóżcie mi pokazać światu, że wspólnie możemy zapewnić Europie nowy początek”.


Side Bar