Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

[Alleen het gesproken woord geldt]

Jean-Claude Juncker

Kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Europese Commissie

Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering

Plenaire vergadering van het Europees Parlement

Straatsburg, 15 juli 2014

Vandaag is Jean-Claude Juncker tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement met 422 stemmen vóór, een ruime meerderheid, gekozen tot voorzitter van de Europese Commissie. Na op 27 juni 2014 door de Europese Raad te zijn voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie had Jean-Claude Juncker een meerderheid van 376 stemmen in het Europees Parlement nodig. In een aan de stemming voorafgaande toespraak heeft hij zijn politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie gepresenteerd. Deze beleidslijnen zijn neergelegd in het document "Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering'. Op grond van deze beleidslijnen is Jean-Claude Juncker vandaag gekozen. De belangrijkste citaten uit de toespraak van Jean-Claude Juncker zijn de volgende:

"Ik wil mijn bijdrage leveren aan een Unie die democratie en hervorming hoog in het vaandel heeft staan; die niet bemoeizuchtig is en haar burgers niet tegenwerkt, maar zich juist voor hen inzet. Ik wil mij inzetten voor een Unie die resultaten boekt."

"Herstel van groei en herstel van werkgelegenheid in Europa zullen mijn voornaamste prioriteit en de rode draad van ieder voorstel zijn. Daarvoor zal ik binnen de eerste drie maanden van mijn mandaat een banen-, groei- en investeringspakket presenteren dat in de komende drie jaar een 300 miljard euro extra aan investeringen zal opleveren."

"Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggengraat van onze economieën en zorgen voor 85% van de nieuwe banen in Europa. We mogen ze dan ook niet onder administratieve rompslomp bedelven. Wij moeten ze bevrijden van overmatige regelgeving."

"Het is in het belang van iedereen dat energie niet als een politiek instrument wordt gebruikt. Het is tijd dat Europa de rug recht: wij moeten onze middelen bundelen, onze infrastructuren koppelen en als één blok onderhandelen."

"De redding van de euro was noodzakelijk, maar liet op sociaal vlak het nodige te wensen over. Ik kan niet aanvaarden dat de last van structurele hervormingsprogramma's is neergekomen op de schouders van werknemers en gepensioneerden, terwijl reders en financiële speculanten zelfs rijker zijn geworden. In de toekomst hebben wij een democratisch beter gelegitimeerde vervanger van de troïka nodig en moeten de sociale gevolgen van elk nieuw steunprogramma worden beoordeeld."

"Ik wil dat er een redelijke en evenwichtige handelsovereenkomst met de VS wordt gesloten. Maar ik zal niet toestaan dat de Europese normen op het gebied van veiligheid, gezondheid, sociaal beleid en gegevensbescherming of onze culturele verscheidenheid worden geofferd op het altaar van de vrijhandel."

"Ons immigratiebeleid moet meer blijk van solidariteit geven. Ik zal de samenwerking met derde landen intensiveren om onregelmatige migratie steviger te kunnen aanpakken en ik zal een nieuw Europees beleid inzake legale migratie bevorderen om Europa als een favoriete bestemming voor mensen met talent op de kaart te zetten."

"Ik ben er stellig van overtuigd dat we als Unie vooruit moeten, zij het niet noodzakelijk allemaal in hetzelfde tempo. Sommige landen hebben hun eindbestemming misschien al bereikt. Ik ben altijd bereid geweest en blijf dat onverminderd, om te luisteren naar de zorgen van elke lidstaat en om voor die zorgen een oplossing te vinden."

"Een evenwichtige man-vrouwverhouding is geen luxe, maar een politieke must en moet vanzelfsprekend zijn voor iedereen en vooral ook voor nationale leiders in geval van de voordracht van kandidaten voor de post van commissaris. Dit op zich is een test om te zien hoe serieus nationale regeringen het in tijden van verandering met een nieuwe, democratischer benadering nemen."

"Het campagne-motto van het Parlement luidde: "Deze keer is het anders". U moet mij helpen deze belofte nu waar te maken. Help mij de wereld te laten zien dat wij samen Europa een nieuwe start kunnen laten maken."


Side Bar