Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

[Csak az elhangzott szöveg hiteles]

Jean-Claude JUNCKER

európai bizottsági elnökjelölt

Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja

Az Európai Parlament plenáris ülése,

Strasbourg, 2014. július 15.

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén jelentős többséggel (422 szavazattal) az Európai Bizottság elnökévé választotta Jean-Claude Junckert, akit az Európai Tanács 2014. június 27-én javasolt e tisztségre. Megválasztásához 376 parlamenti szavazatra volt szüksége. Az elnökjelölt a szavazást megelőzően ismertette az Európai Bizottság következő hivatali időszakára szóló politikai iránymutatását Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja címmel. Jean-Claude Juncker megválasztására ezen iránymutatás alapulvételével került sor. Az alábbiakban a beszéd leglényegesebb gondolatait idézzük:

„Egy olyan Unióért szeretnék dolgozni, amely elkötelezetten kiáll a demokrácia és a reformok mellett, és amely szócséplés helyett polgárai érdekeit figyelembe véve, nem pedig azok ellenében cselekszik. Egy olyan Unióért szeretnék dolgozni, amely konkrét eredményeket tud felmutatni.”

„Programom legfontosabb és az egyes javaslatokat átszövő prioritása az európai növekedés ismételt beindítása, valamint az emberek munkaerőpiacra való visszavezetése. Ennek érdekében megbízatásom első három hónapjában egy olyan munkahelyteremtési, növekedési és beruházási csomagot kívánok előterjeszteni, amely a következő három év során további 300 milliárd euró összegű beruházást eredményez majd.”

„A kis- és középvállalkozások jelentik gazdaságaink gerincét, emellett az új munkahelyek 85%-a is ennek a szegmensnek köszönhető – nem róhatunk rájuk túlzott adminisztratív terheket. Lazítanunk kell tehát a rájuk vonatkozó, túlzott mértékű szabályozáson.

„Mindannyiunk érdeke, hogy az energiakérdés ne képezzen politikai eszközt. Itt az ideje, hogy Európa saját lábára álljon, egyesítse erőforrásait és infrastruktúráit, valamint közös platformra helyezkedve erősítse tárgyalási pozícióját.”

„Az euró megmentése szükségszerű volt, ugyanakkor a társadalmat érintő hatások tekintetében nem volt kellően átgondolt. Számomra elfogadhatatlan, hogy munkavállalók és nyugdíjasok vigyék vállukon a strukturális reformprogramok terheit, míg a hajótulajdonosok és a pénzügyi spekulánsok egyre gazdagabbá válnak. A trojkát a jövőben egy erősebb demokratikus legitimitással rendelkező egységnek kell felváltania, továbbá mélyreható szociális hatásvizsgálatokra van szükség az új támogatási programok tekintetében.”

Méltányos és kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodást szeretnék elérni az Egyesült Államokkal, ugyanakkor nem fogom feláldozni az európai biztonsági, egészségügyi, szociális és adatvédelmi vívmányokat, továbbá a kontinensüket jellemző kulturális sokszínűséget a szabadkereskedelem oltárán.”

„Bevándorlási politikánkban hangsúlyosabbá kell tennünk a szolidaritást. Szorosabb együttműködésre fogok törekedni a harmadik országokkal az illegális migráció határozottabb kezelésének érdekében, továbbá szándékomban áll egy olyan új, a legális migrációra vonatkozó európai politika előmozdítása, amely Európát kedvelt célállomássá teszi a tehetségek számára.”

„Határozott meggyőződésem, hogy Unióként egységesen, ugyanakkor nem feltétlenül ugyanolyan sebességgel kell előrelépnünk. Egyes tagállamok talán már elérték a kitűzött céljaikat. Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is kész vagyok meghallgatni minden egyes tagállam véleményét és aggályait, támogatva őket a megoldáskeresésben.”

A nemek közötti egyensúly nem luxus, hanem politikai alapkövetelmény. Ezt egyértelművé kell tenni mindenki, és főképp a nemzeti vezetők számára, akik az egyes biztosi pozíciókra jelölteket javasolnak majd. Ez már önmagában véve is jól mutatja majd a nemzeti kormányok elkötelezettségét az új, demokratikusabb megközelítés iránt egy változások által jellemzett időszakban.”

„A Parlament kampányának mottója így hangzott: Ez most más. Kérem, támogassák jelölésemet a mai napon, hogy eleget tehessek ennek az ígéretnek. Az Önök segítségével megmutathatom a világnak, hogy együtt új korszakot nyithatunk Európa életében.”


Side Bar