Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

[Check Against Delivery]

Jean-Claude Juncker

Ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi

Uusi alku Euroopalle: työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma

Euroopan parlamentin täysistunto

Strasbourg 15. heinäkuuta 2014

Euroopan parlamentti on tänään täysistunnossaan valinnut Jean-Claude Junckerin Euroopan komission puheenjohtajaksi vahvalla äänten enemmistöllä. Hänen valintansa puolesta äänesti 422 parlamentin jäsentä, kun valituksi tulemiseen olisi riittänyt 376 ääntä.

Eurooppa-neuvosto oli nimennyt Junckerin puheenjohtajaehdokkaaksi kokouksessaan 27. kesäkuuta.

Äänestystä ennen Juncker esitteli parlamentille seuraavaa Euroopan komissiota varten luonnostelemiaan poliittisia suuntaviivoja, jotka on julkaistu asiakirjassa 'Uusi alku Euroopalle: työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma'. Parlamentti valitsi hänet tehtävään näiden suuntaviivojen perusteella.

Seuraavassa on muutamia keskeisiä kohtia Junckerin puheesta:

  1. "Haluan työskennellä demokratiaan ja uudistuksiin sitoutuneen unionin edistämiseksi, unionin joka ei puutu pikkuasioihin ja joka toimii kansalaistensa hyväksi, ei heitä vastaan. Haluan tehdä työtä sellaisen unionin puolesta, joka saa aikaan tuloksia."

  1. "Ensimmäinen tavoitteeni ja jokaista ehdotusta yhdistävä punainen lanka on saada kasvu uudelleen käyntiin EU:ssa ja tukea ihmisten paluuta työelämään. Tätä varten esitän toimikauteni kolmen ensimmäisen kuukauden kuluessa työllisyys-, kasvu- ja investointipaketin, jonka avulla luodaan 300 miljardin euron arvosta uusia investointeja seuraavien kolmen vuoden aikana."

  1. "Pk-yritykset ovat EU-maiden talouden selkäranka, sillä ne luovat yli 85 prosenttia uusista työpaikoista Euroopassa. Niitä ei pidä hukuttaa byrokratiaan, vaan ne on vapautettava raskaasta sääntelystä."

  1. "Ei ole kenenkään edun mukaista käyttää energiaa politiikan välineenä. Euroopan on aika seistä omilla jaloillaan ja yhdistää resurssinsa, infrastruktuurinsa ja neuvotteluvoimansa."

  1. "Euron pelastaminen oli välttämätöntä, mutta sen toteutuksessa oli puutteita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. En voi hyväksyä sitä, että työntekijät ja eläkeläiset joutuivat kantamaan seuraukset rakenneuudistusohjelmien toteuttamisesta, kun samaan aikaan laivanvarustajat ja pörssikeinottelijat rikastuivat entisestään. Tulevaisuudessa troikka olisi korvattava demokraattisesti hyväksyttävämmällä järjestelyllä, ja kaikista uusista tukiohjelmista olisi laadittava sosiaalisten vaikutusten arviointi."

  1. "Haluan kohtuullisen ja tasapainoisen kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. En kuitenkaan suostu uhraamaan eurooppalaista työterveyttä ja työturvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa tai kulttuurin moninaisuutta vapaakaupan alttarille."

  1. "Unionin maahanmuuttopolitiikan on oltava solidaarisempaa. Haluan lisätä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta laittomaan muuttoliikkeeseen voidaan puuttua määrätietoisemmin. Haluan myös edistää laillista maahanmuuttoa koskevaa uutta EU-politiikkaa, jonka avulla Euroopasta tehdään yksi vetovoimaisimmista kohteista lahjakkaille maahanmuuttajille."

  1. "Uskon vakaasti, että unionin kehittämistä on jatkettava, mutta että kaikkien ei välttämättä tarvitse edetä samaa vauhtia. Jotkut ovat ehkä jo saavuttaneet tavoitteensa unionin suhteen. Olen aina ollut ja olen ilman muuta jatkossakin valmis kuuntelemaan jokaisen jäsenvaltion huolia ja auttamaan ratkaisujen löytämisessä."

  1. "Sukupuolten tasapuolinen edustus ei ole ylellisyyttä, vaan poliittinen välttämättömyys, ja sen pitäisi olla itsestään selvää kaikille – ja etenkin jäsenvaltioiden johtajille, kun he ehdottavat komission jäseniä. Ottamalla tämän huomioon jäsenvaltioiden hallitukset voivat osoittaa sitoutumistaan uuteen, demokraattisempaan asenteeseen muutosten aikakaudella."

  1. "Euroopan parlamentin vaalikampanjan iskulauseena oli "Tällä kertaa on toisin". Auttakaa minua täyttämään tämä lupaus tänään. Auttakaa minua näyttämään maailmalle, että yhdessä pystymme antamaan Euroopalle mahdollisuuden uuteen alkuun."


Side Bar