Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

[Check Against Delivery]

Jean-Claude Juncker

Kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen

En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring

Europa-Parlamentets plenarforsamling

Strasbourg, den 15. juli 2014

Jean-Claude Juncker blev i dag valgt som formand for Europa-Kommissionen af et stort flertal på 442 stemmer på Europa-Parlamentets plenarforsamling. Efter at være blevet foreslået som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen af Det Europæiske Råd den 27. juni 2014, skulle Jean-Claude Juncker have et flertal på 376 stemmer i Europa-Parlamentet. I sin tale forud for afstemningen præsenterede han sine politiske retningslinjer for den kommende Europa-Kommission. Retningslinjerne findes i dokumentet "En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring". Retningslinjerne er det grundlag, som Jean-Claude Juncker blev valgt på i dag. Følgende er centrale citater fra kandidaten til posten som formand for Europa-Kommissionen Jean-Claude Junckers tale:

  1. "Jeg vil arbejde for en Union, der ønsker demokrati og reform; en Union, der ikke blander sig unødigt, men arbejder for borgerne snarere end imod dem. Jeg vil arbejde for en Union, der skaber resultater."

  1. "Min allerhøjeste prioritet og den røde tråd i alle forslag vil være at genskabe væksten i Europa og få folk i arbejde. Til det formål vil jeg inden for de første tre måneder af mit mandat fremlægge en pakke for beskæftigelse, vækst og investeringer, som skal generere yderligere 300 milliarder EUR i investeringer over de næste tre år."

  1. "SMV'er er rygraden i vores økonomi, idet de skaber 85 % af de nye job i Europa – vi kan ikke begrave dem i papirarbejde. Vi må befri dem fra tyngende lovgivning."

  1. "Det er i alles interesse, at energi ikke bruges som et politisk værktøj. Det er på tide, at Europa står på egne ben, og at vi mobiliserer vores ressourcer, kombinerer vores infrastruktur og sammen udnytter vores forhandlingsposition."

  1. "Det var nødvendigt at redde euroen, men det gav sociale bagslag. For mig er det uacceptabelt, at arbejdstagerne og pensionisterne har skullet bære byrden ved strukturreformerne, mens skibsredere og finansielle spekulanter blot er blevet mere velhavende. Fremover har vi brug for en mere demokratisk legitim erstatning for trojkaen og mere udførlige undersøgelser af de sociale konsekvenser af eventuelle nye støtteprogrammer."

  1. "Jeg ønsker en rimelig og afbalanceret handelsaftale med USA. Men jeg vil ikke ofre de europæiske standarder for sikkerhed, sundhed og databeskyttelse og sociale standarder eller vores kulturelle mangfoldighed på frihandelens alter."

  1. "Vi har brug for en mere solidarisk indvandringspolitik. Jeg vil sætte skub i samarbejdet med tredjelandene, således at ulovlig indvandring bekæmpes mere effektivt, og jeg vil slå til lyd for en ny europæisk politik for lovlig indvandring med det formål at tiltrække mennesker med talent."

  1. "Det er min faste overbevisning, at vi må komme videre som en Union, men ikke nødvendigvis alle i samme tempo. For nogle er det endelige mål måske allerede nået. Jeg er altid villig til at lytte til de enkelte medlemsstaters problemer og hjælpe med at finde løsninger."

  1. "Ligestilling mellem mænd og kvinder er ikke en luksus, men en politisk nødvendighed, der burde være indlysende for enhver – især for medlemsstaternes nationale ledere, når de skal foreslå kandidater til kommissærposterne. Dette er i sig selv en test af, om medlemsstaternes regeringer har viljen til at skabe en ny og mere demokratisk tilgang i en tid med forandringer."

  1. "Parlamentets slogan under valgkampagnen var "This time it's different" – hjælp mig med at gøre dette løfte til virkelighed i dag. Hjælp mig med at vise omverdenen, at vi sammen kan give Europa en frisk start."


Side Bar