Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR PL SL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Luxemburg, 21 juni 2013

(OR. en)

11232/13

PRESSE 272

Buitensporigtekortprocedure: de Raad verlengt
de termijnen voor Spanje, Frankrijk, Nederland,
Polen, Portugal en Slovenië

De Raad heeft vandaag1 herziene aanbevelingen gegeven aan Spanje, Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal en Slovenië betreffende maatregelen die moeten worden genomen om hun buitensporige overheidstekorten te verhelpen.

In deze aanbevelingen2 verlengt de Raad de termijn voor het corrigeren van het tekort voor Spanje, Frankrijk, Polen en Slovenië met twee jaar en voor Nederland en Portugal met één jaar, in verband met de slechter dan verwacht uitvallende economische neergang in die landen sinds de vorige aanbevelingen.

De Raad verlangt van de zes landen dat zij voor 1 oktober 2013 corrigerende maatregelen nemen en legt hun de volgende termijnen op om hun tekort terug te brengen tot onder 3% van het bbp, de EU-referentiewaarde voor overheidsschuld:

  • 2014 voor Nederland en Polen;

  • 2015 voor Frankrijk, Portugal en Slovenië;

  • 2016 voor Spanje.

Hij heeft:

Spanje opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 6,5% van het bbp in 2013, 5,8% van het bbp in 2014, 4,2% van het bbp in 2015 en 2,8% van het bbp in 2016, hetgeen overeenkomt met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 1,1%, 0,8%, 0,8% en 1,2% van het bbp.

Frankrijk opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 3,9% van het bbp voor 2013, 3,6% van het bbp voor 2014 en 2,8% van het bbp voor 2015, hetgeen overeenkomt met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 1,3%, 0,8% en 0,8% van het bbp.

Nederland opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 3,6% van het bbp voor 2013 en 2,8% van het bbp voor 2014, hetgeen overeenkomt met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 0,6% en 0,7% van het bbp.

Polen opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 3,6% van het bbp in 2013 en 3,0% van het bbp in 2014, hetgeen overeenkomt met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 0,8% en 1,3% van het bbp.

Portugal opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 5,5% van het bbp in 2013, 4,0% van het bbp in 2014 en 2,5% van het bbp in 2015, hetgeen overeenkomt met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 0,6%, 1,4% en 0,5% van het bbp.

Slovenië opgeroepen zijn tekort terug te brengen tot 4,9% van het bbp in 2013 (eenmalige uitgaven voor het herkapitaliseren van de grootste en op een na grootste bank van Slovenië meegerekend), 3,3% van het bbp in 2014 en 2,5% van het bbp in 2015, hetgeen overeenkomst met een verbetering van de structurele balans met respectievelijk 0,7%, 0,5% en 0,5% van het bbp.

1 :

In een zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken).

2 :

Aangenomen op grond van artikel 126, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


Side Bar