Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2013 m. gegužės 17 d.

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu 2013 m. gegužės 17 d. minimos tarptautinės kovos su homofobija ir transfobija dienos proga

Tarptautinės kovos su homofobija ir transfobija dienos proga norėčiau pakartoti, kad ES yra įsipareigojusi siekti lygybės ir nediskriminacijos. Daugelyje šalių lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija tebėra pretekstas rimtiems žmogaus teisių pažeidimams. Lesbietės, gėjai, biseksualai, transseksualai ir interseksualai (LGBTI) tebėra persekiojami, diskriminuojami, su jais netinkamai elgiamasi ir prieš juos dažnai panaudojami kraštutinio smurto veiksmai.

ES atkakliai kovoja už pagarbą žmogaus teisėms, neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. LGBTI klausimą keliame vesdami dialogus žmogaus teisių klausimais, pasisakome pateikdami viešus pareiškimus ir dirbame užkulisiuose pasitelkdami savo delegacijas, kad apgintume teisingumą ir žmogaus teises. Įgyvendindama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę ES remia LGBTI žmogaus teisių gynėjus visame pasaulyje.

Palankiai vertiname Jungtinių Tautų paramą nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės principui, visų pirma itin svarbią 2011 m. birželio mėn. priimtą JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 17/19. Raginame šioje srityje nuolat dėti dideles pastangas.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės: Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, ir Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys: Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar