Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

15491/12

(OR. en)

PRESSE 447

PR CO 58

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3196-a reuniune a Consiliului

Transporturi, Telecomunicații și Energie

Chestiuni privind transporturile

Luxemburg, 29 octombrie 2012

Președintele Dl Efthemios Flourentzou
Ministrul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice din Cipru

Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la o reformare a regulamentului din 1993 referitor la alocarea de sloturi orare pentru aterizare și decolare în aeroporturile din UE care se confruntă cu probleme de capacitate. Pentru a optimiza sistemul de alocare pe fondul congestionării din ce în ce mai mari a aeroporturilor, noul proiect de regulament va permite în special liniilor aeriene să vândă și să cumpere sloturi orare. De asemenea, noul regulament introduce posibilitatea de a percepe o taxă pentru reintroducerea tardivă a sloturilor neutilizate în rezerva de sloturi și sporește independența coordonatorilor de sloturi, precum și cooperarea acestora. Compromisul la care s-a ajuns în cadrul reuniunii Consiliului permite statelor membre să aplice restricții temporare comerțului cu sloturi în cazuri justificate în mod corespunzător, însă conferă Comisiei dreptul de a se opune unei astfel de decizii.

Consiliul a convenit, de asemenea, asupra unei abordări generale referitoare la două proiecte de directivă de stabilire a responsabilităților statelor de pavilion, pe de o parte, și a statelor de port, pe de altă parte, în ceea ce privește aplicarea Convenției privind munca în domeniul maritim, adoptată în 2006 de Organizația Internațională a Muncii (OIM). Obiectivul Convenției privind munca în domeniul maritim este acela de a garanta condiții decente de muncă și de trai la bordul navelor și de a limita dumpingul social, asigurând astfel condiții de concurență loiale armatorilor care respectă drepturile navigatorilor.

Consiliul a ajuns la un acord politic privind un nou regulament referitor la tahograful utilizat în transportul rutier, care confirmă abordarea generală convenită de Consiliu în iunie anul acesta. Noul proiect de act legislativ, care va înlocui Regulamentul din 1985 privind tahograful, este menit să reducă posibilitățile de fraudă și sarcina administrativă, în special prin introducerea unui „tahograf inteligent” cu conexiune satelitară, precum și a unor noi măsuri de reglementare.

Mai mult, Consiliul a autorizat semnarea și aplicarea provizorie a unui acord cu Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), care instituie un cadru nou și stabil pentru cooperarea consolidată.

În cele din urmă, Consiliul a organizat o dezbatere privind o propunere de actualizare a normelor comune referitoare la inspecția tehnică periodică a autovehiculelor, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și protecția mediului. Rezultatele dezbaterii vor îndruma lucrările pe marginea acestei propuneri, aflate în curs.

Consiliul a adoptat, fără dezbatere, o directivă privind instituirea spațiului feroviar unic european, care modernizează cadrul de reglementare a sectorului feroviar al Europei, cuprins în cele trei directive ale „primului pachet feroviar” din 2001.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI

PUNCTE DEZBĂTUTE

AVIAȚIE

Abordarea congestionării aeroporturilor prin actualizarea normelor privind alocarea sloturilor orare

Cooperarea consolidată cu Eurocontrol

TRANSPORT MARITIM

Aplicarea Convenției privind munca în domeniul maritim

TRANSPORT TERESTRU

Regulamentul privind tahograful

Noi norme privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor

DIVERSE

Conferința ministerială privind politica maritimă integrată a UE

Comercializarea certificatelor de emisii în sectorul aviației

Reuniunea la nivel înalt în domeniul aviației privind cerul unic european

Incidente legate de aerul din cabina avioanelor

Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor și telecomunicațiilor

Congresul mondial privind sistemele inteligente de transport (ITS)

Ziua europeană a siguranței rutiere

Relațiile dintre UE și Rusia în domeniul transporturilor

ALTE PUNCTE APROBATE

TRANSPORTURI

 1. Spațiul feroviar unic european*

POLITICĂ COMERCIALĂ

 1. Antidumping - radiatoare din aluminiu - China

AFACERI EXTERNE

 1. Drepturile persoanelor cu handicap - cadru la nivelul UE

MEDIU

 1. Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini

 2. Vehicule scoase din uz

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru Danemarca și Germania

NUMIRI

 1. Comitetul Regiunilor

ACTE ADOPTATE PRIN PROCEDURĂ SCRISĂ

 1. Măsuri restrictive - Republica Guineea

PARTICIPANȚI

Guvernele statelor membre și Comisia Europeană au fost reprezentate după cum urmează:

Belgia:

Dl Olivier BELLE Reprezentant Permanent Adjunct

Bulgaria:

Dl Kamen KICHEV Ministrul adjunct al Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Republica Cehă:

Dl Jiří ŽÁK Ministru Adjunct al Transporturilor

Danemarca:

Dl Henrik DAM KRISTENSEN Ministrul Transporturilor

Germania:

Dl Peter RAMSAUER Ministrul Federal al Transporturilor, Construcțiilor și Dezvoltării Urbane

Estonia:

Dl Juhan PARTS Ministrul Economiei și Comunicațiilor

Irlanda:

Dl Leo VARADKAR Ministrul Transporturilor, Turismului și Sportului

Grecia:

Dl Konstantinos MOUSOUROULIS Ministrul Afacerilor Maritime

Dl Nikolaos STATHOPOULOS Secretar General

Spania:

Dna Ana María PASTOR JULIÁN Ministrul Lucrărilor Publice

Dna Carmen LIBRERO Secretar General însărcinat cu Transporturile

Franța:

Dl Frédéric CUVILLIER Ministru Delegat pe lângă Ministrul Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Energiei, însărcinat cu Transporturile, Marea și Pescuitul

Italia:

Dl Mario CIACCIA Ministrul Adjunct al Infrastructurii și Transporturilor

Cipru:

Dl Efthemios FLOURENTZOU Ministrul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice

Letonia:

Dl Aivis RONIS Ministrul Transporturilor

Lituania:

Dl Rimvydas VAŠTAKAS Ministrul Adjunct al Transporturilor și Comunicațiilor

Luxemburg:

Dl ClaudeWISELER Ministrul Dezvoltării Durabile și Infrastructurilor

Dna Michèle EISENBARTH Reprezentant Permanent Adjunct

Ungaria:

Dl Olivér VÁRHELYI Reprezentant Permanent Adjunct

Malta:

Dl Austin GATT Ministrul Infrastructurii, Transporturilor și Comunicațiilor

Țările de Jos:

Dna Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS Ministrul Infrastructurii și Mediului

Dl Joop ATSMA Secretar de Stat pentru Infrastructură și Mediu

Austria:

Dna Doris BURES Ministrul Federal al Transporturilor, Inovării și Tehnologiei

Polonia:

Dl Maciej JANKOWSKI Subsecretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Afacerilor Maritime

Portugalia:

Dl Pedro COSTA PEREIRA Reprezentant Permanent Adjunct

România:

Dl Valentin PREDA Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Slovenia:

Dl Uroš VAJGL Reprezentant Permanent Adjunct

Slovacia:

Dl František PALKO Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

Finlanda:

Dna Marja RISLAKKI Reprezentant Permanent Adjunct

Suedia:

Dna Catharina ELMSÄTER-SVÄRD Ministrul Infrastructurii

Regatul Unit:

Dl Stephen HAMMOND Subsecretar Parlamentar de Stat însărcinat cu Transporturile

Comisia:

Dl Siim KALLAS Vicepreședinte

Guvernele statelor aderente au fost reprezentate după cum urmează:

Croația:

Dl Siniša Hajdaš DONČIĆ Ministrul Afacerilor Maritime, Transporturilor și Infrastructurii

PUNCTE DEZBĂTUTE

AVIAȚIE

Abordarea congestionării aeroporturilor prin actualizarea normelor privind alocarea sloturilor orare

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la o reformare a regulamentului din 1993 referitor la alocarea de sloturi orare pentru aterizare și decolare în aeroporturile din UE. (15442/12). Sistemul de alocare a sloturilor orare, care se aplică în aeroporturile cu un deficit semnificativ de capacitate, este un instrument de gestionare a capacității limitate în mod transparent și nediscriminatoriu. Revizuirea urmărește să abordeze congestionarea din ce în ce mai mare din aeroporturi.

Obiectivul revizuirii este acela de a garanta că sloturile orare din aeroporturile congestionate se alocă acelor transportatori care sunt capabili să le utilizeze în mod optim din punct de vedere economic, asigurând astfel o alocare și o utilizare optimă a capacității. În acest scop vor fi introduse o serie de măsuri:

- companiilor aeriene li se va permite să vândă și să cumpere sloturi orare („comerț secundar”);

- statele membre vor avea posibilitatea de a introduce taxe aplicate transportatorilor care reintroduc sloturile orare neutilizate în rezerva de sloturi prea târziu pentru a putea fi realocate;

- vor fi întărite independența și cooperarea dintre coordonatorii de sloturi orare, iar transparența procesului de alocare va fi consolidată;

- administratorul rețelei cerului unic european va fi asociat procesului de alocare, astfel încât să se poată ține seama de impactul alocării de capacități dintr-un aeroport dat asupra întregii rețele de trafic aerian la nivel european.

Principala chestiune nesoluționată care necesita o rezolvare din partea miniștrilor se referă la posibilitatea companiilor aeriene de a vinde și de a cumpăra sloturi orare. Unele delegații au solicitat să se introducă garanții din cauza preocupărilor legate de posibilul impact negativ al comerțului secundar asupra zborurilor regionale, mai puțin profitabile economic, sau de posibilitatea ca sloturile orare comercializate să fie utilizate în scop speculativ. Cu toate acestea, au existat alte delegații care, alături de Comisie, au subliniat necesitatea unei aplicări uniforme a sistemului, relevând riscul fragmentării pieței. Sub formă de compromis acceptabil pentru majoritatea delegațiilor, textul proiectului de regulament prezentat de președinție (15282/12) a fost modificat pentru a permite statelor membre să aplice restricții temporare în cazul în care apare o problemă importantă și demonstrabilă legată de comerțul secundar. Astfel de restricții trebuie să fie transparente, nediscriminatorii și proporționale, motivate și notificate Comisiei, care are dreptul să li se opună. Statele membre vor fi obligate să respecte decizia Comisiei, care trebuie, de asemenea, să fie motivată.

În plus, în același cadru al sistemului de comerț secundar, condițiile au devenit ceva mai permisive în privința utilizării sloturilor orare reprogramate primite în urma schimbului de sloturi orare nou obținute, care este permis doar pentru a îmbunătăți programările de sloturi orare pentru serviciile vizate. S-a convenit asupra faptului că nu este necesar ca astfel de sloturi orare reprogramate să fie exploatate pe tot parcursul unei perioade de programare.

Compromisul realizat include, de asemenea, o serie de schimbări aduse altor părți ale proiectului de regulament:

- În cazul în care retragerea sloturilor în urma utilizării abuzive ar fi disproporționată, coordonatorul va avea la dispoziție, ca alternativă, varianta de a recomanda impunerea de sancțiuni.

- Dispozițiile referitoare la anularea sloturilor orare datorată unei sărbători oficiale au fost înlăturate, deoarece sunt considerate superflue.

- Au fost aduse, de asemenea, mici modificări dispozițiilor privind procedurile de coordonare de urgență, accesul la baza de date a coordonatorilor, informațiile pe care trebuie să le furnizeze transportatorii aerieni, precum și privind informațiile pe care trebuie să le furnizeze coordonatorul organismului de gestionare a aeroportului.

În ceea ce privește modificările propuse de Comisie a fi aduse actualelor condiții de acordare a priorității la alocarea de sloturi orare transportatorilor care au avut deja aceleași sloturi în sezoanele anterioare de programare („sloturi orare istorice”), discuțiile din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului au relevat deja că o mare majoritate a statelor membre se opun acestor modificări. În cadrul reuniunii Consiliului, Comisia și-a reafirmat propunerea de a majora de la nivelul actual de 80% la 85% nivelul minim la care transportatorii trebuie să fi utilizat efectiv sloturile orare alocate și de la numărul actual de 5 la 15 în sezonul estival și la 10 în sezonul de iarnă numărul minim de sloturi orare care urmează să fie impuse pentru o anumită oră într-o anumită zi a săptămânii („serii de sloturi”). Majoritatea statelor membre preferă, dimpotrivă, să păstreze sistemul actual, arătând că pentru companiile aeriene este nevoie de flexibilitate, în special pentru a evita zborurile cu locuri neocupate doar pentru a justifica dreptul la anumite sloturi orare. Totuși, va fi posibilă majorarea numărului minim de sloturi impus în cadrul orientărilor locale.

Propunerea, care a fost prezentată de Comisie în decembrie 2011 (18009/11), face parte dintr-un „pachet legislativ privind aeroporturile”, care mai cuprinde propuneri legislative privind serviciile de handling la sol și restricțiile referitoare la zgomot în aeroporturi. Pachetul legislativ respectiv abordează două provocări majore: capacitatea aeroporturilor și calitatea serviciilor acestora.

Parlamentul European, a cărui aprobare este de asemenea necesară pentru adoptarea regulamentului, nu și-a stabilit încă poziția cu privire la propunere.

Cooperarea consolidată cu Eurocontrol

Consiliul a autorizat semnarea și aplicarea provizorie a unui acord cu Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), care instituie un cadru nou și stabil pentru cooperarea consolidată (13792/12).

Acordul, care enumeră domeniile de cooperare și definește formele și mecanismele de cooperare, confirmă calitatea organizației Eurocontrol de instrument tehnic și operațional al UE în procesul de dezvoltare și de punere în aplicare a programului „cerul unic european”, plasând UE în rolul de autoritate de reglementare a acestui program. De asemenea, acordul prevede un cadru de coordonare între partea civilă și cea militară a managementului traficului aerian, precum și o coordonare paneuropeană, dincolo de frontierele UE. Mai mult, acest acord va permite UE să contribuie la reforma structurii de guvernanță a organizației Eurocontrol, aflată în curs.

În plus, acordul urmărește să asigure sinergii și să evite suprapunerea eforturilor depuse de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) în ceea ce privește aspectele legate de managementul traficului aerian și aspectele de mediu.

Eurocontrol este o organizație interguvernamentală civilo-militară reunind 39 de părți contractante din întreaga Europă, inclusiv statele membre ale UE cu excepția Estoniei. Eurocontrol joacă un rol crucial în managementul traficului aerian (ATM) în Europa, furnizând Uniunii Europene know-how și asistență tehnică în domeniu. Anul trecut, Eurocontrol a fost numită gestionar al rețelei ATM pentru programul „cerul unic european”, conceput pentru a institui un sistem sigur și eficient de management al traficului aerian la nivel european, pe baza unui cadru juridic adoptat în 2004 și 2009.

TRANSPORT MARITIM

Aplicarea Convenției privind munca în domeniul maritim

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale referitoare la două proiecte de directivă de stabilire a responsabilităților statelor de pavilion, pe de o parte, și a statelor de port, pe de altă parte, în ceea ce privește aplicarea Convenției privind munca în domeniul maritim, adoptată în 2006 de Organizația Internațională a Muncii (OIM).

Proiectul de directivă privind statul de pavilion (14790/12) urmărește să asigure respectarea de către statele membre a obligației lor în calitate de state de pavilion, și anume de a monitoriza conformitatea navelor care le arborează pavilionul cu normele stabilite de directiva 2009/13, care a încorporat o mare parte din Convenția privind munca în domeniul maritim în dreptul UE. Noua directivă este necesară deoarece directiva din 2009, care pune în aplicare un acord între partenerii sociali ai Uniunii cu privire la convenția respectivă, nu vizează și aplicarea.

În urma lucrărilor desfășurate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului, propunerea Comisiei (8241/12) a fost modificată, în special pentru a prevedea un termen de transpunere mai lung și pentru a permite statelor membre să aplice un sistem de monitorizare mai flexibil navelor mai mici, cu tonaj brut sub 200, care nu efectuează curse internaționale.

Slovenia are îndoieli cu privire la temeiul juridic ales pentru directivă, care nu este o dispoziție de politică socială din tratat, cum a fost cazul directivei din 2009, ci o dispoziție legată de transporturi, considerată mai potrivită de către Comisie. Prin urmare, această delegație s-a abținut de la vot și a formulat o declarație, explicându-și poziția (14790/12 ADD 2).

Proiectul de directivă, care înglobează anumite părți ale dispozițiilor de aplicare a Convenției privind munca în domeniul maritim, impune statelor de pavilion să instituie mecanisme de inspecție care să asigure monitorizarea conformității. De asemenea, actul stipulează că personalul care răspunde de monitorizarea respectivă trebuie să dispună de competența profesională și de independența necesară. Proiectul prevede, de asemenea, o procedură referitoare la reclamații.

Proiectul de directivă privind statul portului (13904/12) modifică directiva 2009/16 referitoare la controlul statului portului. Concret, aceste modificări se referă la:

 1. includerea unor noi documente care trebuie verificate, și anume „certificatul de muncă în domeniul maritim” și „declarația de conformitate a muncii în domeniul maritim”;

 2. extinderea inspecțiilor pentru a include și alte cerințe ale Convenției privind munca în domeniul maritim;

 3. soluționarea reclamațiilor și

 4. includerea încălcării grave și repetate a Convenției privind munca în domeniul maritim drept motiv pentru reținerea navelor.

Mai mult, se introduc noi norme privind competențele delegate și de executare conferite Comisiei, pentru a ține seama de noile proceduri instituite de Tratatul de la Lisabona, care au intrat în vigoare după adoptarea directivei din 2009.

Pe parcursul discuțiilor din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului, propunerii Comisiei (8239/12) i-au fost aduse unele modificări. În speță s-a luat decizia de a înlătura posibilitatea de a supune navele aflate sub pavilionul unui stat care nu a ratificat o serie de convenții unor inspecții suplimentare în orice moment, pe lângă inspecțiile periodice. Mai mult, a fost clarificată situația statelor membre care încă nu au ratificat Convenția privind munca în domeniul maritim, preambulul directivei specificând faptul că aceste state ar trebui să depună toate eforturile pentru a se conforma procedurilor și practicilor în temeiul convenției. În plus, Consiliul a prelungit lista convențiilor conform cărora trebuie efectuat controlul statului portului, adăugând două convenții, și anume convenția privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave și cea privind răspunderea civilă pentru prejudicii cauzate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei; acest lucru ar trebui să contribuie la consolidarea în continuare a protecției mediului în porturile UE. În general, formularea proiectului de directivă a fost modificată pentru a se apropia mai mult de textul convenției.

Convenția privind munca în domeniul maritim a OIM urmărește să garanteze condiții decente de muncă și de trai la bordul navelor și să limiteze dumpingul social, asigurând astfel condiții de concurență loiale armatorilor care respectă drepturile navigatorilor. Convenția vizează aspecte precum cerințele minime pentru munca navigatorilor la bordul unei nave, condițiile de angajare, cazarea, dotările recreaționale, alimentele și prepararea hranei, protecția sănătății, îngrijirile medicale, bunăstarea socială și protecția prin intermediul securității sociale, precum și conformitatea și aplicarea normelor.

TRANSPORT TERESTRU

Regulamentul privind tahograful

Consiliul a ajuns la un acord politic privind un nou regulament referitor la tahograful utilizat în transportul rutier (13725/12). Acordul politic confirmă abordarea generală convenită de Consiliu în luna iunie a acestui an, adaptând în același timp, într-o mică măsură, formularea anumitor părți ale textului, pentru a ține seama de amendamentele adoptate între timp de Parlamentul European.

Totuși, una dintre delegații a arătat că nu poate susține textul proiectului de regulament, deoarece ar fi dorit o exceptare mai importantă de la obligația de a utiliza tahograful, acordată întreprinderilor mici și mijlocii.

După efectuarea reviziei juridico-lingvistice, acordul politic va lua forma unei poziții în primă lectură. În paralel, Consiliul va continua negocierile informale cu Parlamentul European, pentru a încerca să ajungă la un acord cu privire la un text final care să fie adoptat în comun de ambele instituții cu ocazia celei de a doua lecturi.

Obiectivul noului proiect de act legislativ, care va înlocui Regulamentul din 1985 privind tahograful, este acela de a reduce posibilitățile de fraudă și sarcina administrativă prin valorificarea deplină a noilor tehnologii și introducerea unor noi măsuri de reglementare.

Textul convenit de Consiliu conține următoarele elemente-cheie:

În ceea ce privește utilizarea tehnologiei:

 1. Actuala înregistrare manuală a localizării vehiculului va fi înlocuită cu înregistrarea automată prin poziționarea prin satelit. Pentru a reduce costurile se vor utiliza doar serviciile de poziționare gratuite.

 2. Comunicarea la distanță prin intermediul tahografului, care oferă informații de bază privind conformitatea, va permite detectarea timpurie a posibilelor manipulări sau abuzuri, permițând astfel agenților să își concentreze mai bine controalele rutiere și să le evite pe cele inutile. Cu toate acestea, statele membre nu vor avea obligația de a se asigura că autoritățile lor de control sunt dotate cu instrumentele necesare pentru acest tip de detectare timpurie la distanță.

 3. În plus, tahograful poate fi echipat cu o interfață care să faciliteze integrarea sa în sistemele inteligente de transport (ITS), în anumite condiții.

Proiectul de regulament conține, de asemenea, garanții pentru protecția datelor cu caracter personal: înregistrarea poziției autovehiculului se va limita la înregistrarea locului unde începe și a celui unde se încheie ziua de lucru; accesul la date va fi limitat la autoritățile de control; iar consimțământul explicit al conducătorului auto va fi cerut pentru accesul la datele cu caracter personal prin intermediul unui dispozitiv ITS extern.

„Tahograful inteligent”, și anume aplicarea noii tehnologii cu conexiune satelitară, va deveni obligatoriu la 40 de luni de la data instituirii specificațiilor tehnice pentru noul tahograf, probabil în 2017 sau 2018.

Modificările reglementărilor cuprind cerințe mai stricte pentru atelierele care se ocupă de instalarea și calibrarea tahografelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, scutirea de obligația utilizării tahografelor, pe care statele membre o pot acorda anumitor utilizatori, în special întreprinderilor mici și mijlocii, va fi extinsă: pentru utilizatorii respectivi, noul proiect de regulament introduce o scutire pentru operațiunile de transport pe o rază de 100 de km, scutire care până în prezent se limita la 50 de km în anumite cazuri.

Măsurile de reglementare se vor aplica la doi ani de la data publicării regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii, cu excepția normelor privind aprobarea și controlul atelierelor și utilizarea cardurilor de conducător auto, care vor fi aplicabile cu un an mai devreme.

Textul convenit de Consiliu nu reține propunerea Comisiei de integrare a unui microprocesor conținând funcțiile cardului de conducător în permisul de conducere pentru conducătorii auto profesioniști, deoarece majoritatea delegațiilor au îndoieli dacă avantajele unei astfel de integrări ar justifica costurile pe care le generează.

Comisia are o serie de îndoieli cu privire la text, astfel cum a fost modificat de Consiliu (a se vedea declarația din 13725/12 ADD 1). Pe lângă eliminarea fuziunii cardurilor, ea consideră data introducerii „tahografului inteligent” drept tardivă, fiind de asemenea preocupată în legătură cu posibilitatea de emitere a cardurilor pentru conducătorii auto cu reședința pe teritorii ale statelor membre cărora nu li se aplică tratatele UE (cum sunt Insulele Feroe și Groenlanda).

Comisia a prezentat propunerea sa în iulie 2011 (13195/11). Parlamentul European și-a definitivat poziția în primă lectură referitoare la propunere în iulie 2012.

Noi norme privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor

Consiliul a organizat o dezbatere privind o propunere de regulament privind actualizarea normelor comune referitoare la inspecția tehnică periodică obligatorie a autovehiculelor (12786/12). Dezbaterea, care s-a bazat pe un document al Președinției (15093/12), s-a concentrat asupra gradului de armonizare a inspectării autovehiculelor, care urmează să fie atins prin intermediul noilor norme, precum și asupra listei autovehiculelor care trebuie să fie inspectate periodic și asupra frecvenței inspecțiilor. Scopul dezbaterii a fost acela de a oferi îndrumare grupurilor de pregătire ale Consiliului pentru activitatea axată pe propunerea Comisiei, aflată în curs.

Consiliul a demonstrat, în general, o atitudine pozitivă față de inițiativa Comisiei de a armoniza mai mult normele comune privind inspecțiile tehnice auto. Un mare număr de miniștri au considerat că o astfel de inițiativă legislativă poate aduce o contribuție utilă la atingerea scopurilor pe care le reprezintă sporirea siguranței rutiere și îmbunătățirea protecției mediului.

Totuși, multe state membre au avut îndoieli referitoare la forma juridică a actului propus, preferând o directivă, și nu un regulament; acestea au considerat că o directivă, care lasă mai mult spațiu de manevră pentru a se ține seama de specificul statelor membre, ar fi mai potrivită pentru atingerea unui grad îmbunătățit de armonizare și de punere în practică adecvată. Una dintre delegații a considerat că, în acest stadiu, nu este nevoie de o inițiativă precum cea propusă de Comisie, evidențiind costurile ridicate implicate și punând sub semnul întrebării avantajele din punctul de vedere al siguranței rutiere.

Majoritatea statelor membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la listele de autovehicule care trebuie să fie inspectate, în timp ce un număr mare de delegații au pus sub semnul întrebării includerea vehiculelor cu două sau trei roți, a tractoarelor sau a remorcilor ușoare pe lista vehiculelor inspectate. În plus, multe dintre delegații nu s-au arătat convinse de faptul că propunerea va spori frecvența inspecțiilor.

Actualizarea propusă de Comisie urmărește să îmbunătățească siguranța rutieră și în special să contribuie la obiectivul UE de a înjumătăți până în 2020 numărul de accidente rutiere mortale. De asemenea, aceasta este menită să îmbunătățească protecția mediului prin reducerea emisiilor de la autovehicule datorate slabei întrețineri a acestora.

Comparativ cu normele actuale în temeiul directivei din 2009, care definea standardele minime pentru inspecțiile tehnice periodice, Comisia propune lărgirea domeniului de aplicare a inspecțiilor, pentru a include motocicletele și scuterele, precum și remorcile ușoare (sub 3,5 tone), precum și sporirea frecvenței inspecțiilor în cazul vehiculelor mai vechi. În plus, ar trebui introduse noi cerințe, în special în ceea ce privește echipamentele de verificare, aptitudinile și formarea personalului care se ocupă de inspecții, precum și supravegherea centrelor de inspecție.

Propunerea prevede ca, la fel ca în cazul regimului actual, mașinile să fie verificate pentru prima dată cel târziu la patru ani de la data primei înmatriculări, a doua inspecție având loc cel târziu cu doi ani mai târziu. Totuși, frecvența minimă a inspecțiilor ulterioare ar trebui să fie nu bienală, ci anuală. Această revizuire este considerată necesară, deoarece datele arată că numărul de accidente grave datorate defecțiunilor tehnice crește substanțial după cinci ani. Mai mult, autovehiculele cu un kilometraj important, adică 160 000 de km cu ocazia primei inspecții tehnice periodice, ar trebui să facă obiectul unor inspecții anuale din motive de securitate. Aceleași intervale ar trebui să se aplice motocicletelor și scuterelor. Includerea acestei categorii de autovehicule în schema de inspecție este considerată necesară, deoarece motocicliștii reprezintă grupul de participanți la trafic cu cel mai înalt grad de risc la adresa siguranței rutiere.

Propunerea de regulament, prezentată de Comisie în iulie 2012, face parte dintr-un „pachet legislativ privind inspecția tehnică auto”, în care sunt incluse și propuneri de regulament referitoare la controalele tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale (12809/12) și la documentele de înmatriculare pentru vehicule (12803/12).

DIVERSE

Conferința ministerială privind politica maritimă integrată a UE

Președinția a informat miniștrii cu privire la conferința ministerială informală privind politica maritimă integrată a UE, care a avut loc la Limassol, în Cipru, în perioada 7-8 octombrie. Discuțiile din cadrul conferinței s-au axat pe identificarea activităților marine și maritime considerate a fi vectori esențiali ai creșterii economice și ai creării de locuri de muncă, a măsurilor de sprijin care urmează să fie luate la nivelul UE și la nivel național, precum și pe evoluția viitoare a politicii maritime integrate. Conferința a adoptat „Declarația de la Limassol”, care promovează o agendă marină și maritimă de sprijinire a Strategiei Europa 2020 (14792/12). Adoptarea declarației coincide cu publicarea comunicării Comisiei referitoare la inițiativa privind „Creșterea albastră”, care a reprezentat principalul document justificativ al conferinței (13908/12).

Comercializarea certificatelor de emisii în sectorul aviației

Comisia a informat miniștrii cu privire la pregătirile Uniunii pentru reuniunea Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), care urmează să aibă loc în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie la Montreal și pe parcursul căreia se va discuta despre subiectul măsurilor care abordează emisiile de gaze cu efect de seră ale aviației internaționale (15449/12). UE consideră că un cadru global pentru măsurile bazate pe piață, construit pe principiul nediscriminării, reprezintă calea optimă de urmat. Dacă un astfel de cadru poate fi convenit în viitorul apropiat, UE ar fi capabilă să utilizeze flexibilitatea prevăzută de legislația sa în materie de comercializare a certificatelor de emisii pentru a ține seama de abordările globale fără a compromite obiectivele propriei sale scheme de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

De asemenea, Comisia a oferit miniștrilor informații actualizate referitoare la recentele evoluții în ceea ce privește opoziția țărilor din afara UE față de aplicarea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) vizând companiile lor aeriene.

Reuniunea la nivel înalt în domeniul aviației privind cerul unic european

Președinția a informat Consiliul referitor la reuniunea la nivel înalt în domeniul aviației organizată în comun la Limassol în perioada 11-12 octombrie de președinția cipriotă și de Comisia Europeană, în cursul căreia s-a discutat despre progresele înregistrate în punerea în aplicare a cerului unic european și despre următoarele etape de parcurs (15010/12). Dezbaterea s-a axat pe patru subiecte: sistemul de performanță pentru managementul traficului aerian; blocurile funcționale ale spațiului aerian; programul SESAR (cercetarea privind managementul traficului aerian în SES), care este pilonul tehnologic al SES; și o actualizare a cadrului de reglementare a SES, care urmează să fie prezentată de Comisie. În cadrul conferinței s-a subliniat faptul că este nevoie de eforturi înnoite pentru a finaliza toate componentele SES.

Incidente legate de aerul din cabina avioanelor

Delegația germană și-a exprimat preocuparea privind numărul crescând de incidente legate de contaminarea aerului din cabina avioanelor și în special de mirosul de combustibil (15117/12). Această delegație consideră că această problemă ar trebui abordată la nivelul UE și a îndemnat, prin urmare, Comisia și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) să ia măsuri în acest sens.

Comisia a arătat că în urma unor studii recente nu s-au descoperit dovezi care să ateste faptul că astfel de incidente ar reprezenta o reală problemă de siguranță, dar că va continua să monitorizeze această chestiune.

Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor și telecomunicațiilor

Președinția a informat pe scurt Consiliul cu privire la rezultatele reuniunii informale a miniștrilor transporturilor și telecomunicațiilor, care a avut loc la Nicosia la 17 iulie (12750/12). În cadrul reuniunii respective, miniștrii au discutat despre modul optim în care pot fi integrate două politici centrale ale UE, și anume Agenda digitală pentru Europa și politica UE în domeniul transporturilor. Obiectivul este acela de a utiliza integral implementarea sistemelor inteligente de transport (ITS), pentru a contribui la deplasarea mai sigură și mai eficientă a persoanelor și a bunurilor prin intermediul rețelelor de transport. Principalele aspecte reliefate au fost deschiderea resurselor de date publice și dezvoltarea ITS pentru a aborda chestiuni multimodale, cum ar fi sistemele de planificare a călătoriilor și sistemele integrate de emitere a biletelor.

Concluziile la care a ajuns Președinția în ceea ce privește rezultatele reuniunii informale au fost, la rândul lor, prezentate Congresului mondial ITS de la Viena, organizat în octombrie.

Congresul mondial privind sistemele inteligente de transport (ITS)

Delegația austriacă a informat Consiliul cu privire la rezultatele mesei rotunde ministeriale organizate în cadrul celui de al 19-lea Congres mondial ITS, care a avut loc la Viena în perioada 22-26 octombrie și care a luat în discuție cele mai recente tendințe și politici din domeniul sistemelor inteligente de transport. Masa rotundă internațională, care a avut loc în ziua deschiderii congresului, s-a axat pe discutarea exemplelor de bune practici și pe nevoile și provocările din calea dezvoltării și punerii în practică a ITS. Concluzia a constat într-o declarație comună referitoare la o abordare comună a unor sisteme de transport mai sigure, mai eficiente și mai ecologice și la un angajament politic mai pregnant față de integrarea ITS în politicile naționale din domeniul transporturilor (15397/12).

Ziua europeană a siguranței rutiere

Președinția și Comisia au informat miniștrii cu privire la cea de a patra Zi europeană a siguranței rutiere organizată la Nicosia la 25 iulie, al cărei obiectiv a fost creșterea sensibilizării tinerilor cu privire la siguranța rutieră (14844/12 și 15159/12). Conferința a cuprins ateliere pe teme precum: rolul educației și al formării, aplicarea sporită prin crearea respectului reciproc în relația dintre poliție și tineri, precum și comportamentele riscante de tipul consumului de alcool sau de droguri și al excesului de viteză.

Relațiile dintre UE și Rusia în domeniul transporturilor

Comisia a informat pe scurt Consiliul cu privire la numărul tot mai mare de probleme din relația cu Rusia în domeniul aviației, al transportului rutier și al sectorului feroviar (14838/12). Dificultățile rezidă în special în taxele percepute pentru survolarea Siberiei și discriminarea în materie de taxe rutiere și de rate aplicate transportului feroviar de marfă. Comisia a cerut statelor membre să acționeze împreună pentru abordarea acestei situații.

ALTE PUNCTE APROBATE

TRANSPORTURI

Spațiul feroviar unic european*

Consiliul a adoptat 1 o directivă privind instituirea spațiului feroviar unic european (directiva 44/12, declarații: 14820/12 ADD 1 REV 3), în urma aprobării de către Parlamentul European a compromisului la care s-a ajuns în cursul negocierilor dintre cele două instituții.

Proiectul de directivă este o reformare a celor trei directive din cadrul „primului pachet legislativ din domeniul feroviar” din 2001, care a lansat deschiderea treptată a sectorului feroviar în ceea ce privește concurența la nivel european. Scopul reformării este să simplifice, să clarifice și să modernizeze cadrul de reglementare al sectorului feroviar european, în vederea sporirii concurenței, a consolidării supravegherii pieței și a îmbunătățirii condițiilor pentru investiții în acest sector.

Pentru informații suplimentare, a se vedea comunicatul de presă pe tema acordului dintre Consiliu și Parlamentul European din iunie (11543/12).

POLITICĂ COMERCIALĂ

Antidumping - radiatoare din aluminiu - China

Consiliul a adoptat un regulament de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de radiatoare din aluminiu originare din China (14704/12).

AFACERI EXTERNE

Drepturile persoanelor cu handicap - cadru la nivelul UE

Consiliul a instituit un cadru la nivelul UE pentru a promova, a proteja și a monitoriza punerea în aplicare a convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Acest cadru la nivelul UE completează cadrele și mecanismele naționale și vizează punerea în aplicare a convenției în două domenii: legislația și politica UE și, respectiv, administrația instituțiilor UE, de exemplu în ceea ce privește angajații acesteia, precum și în ceea ce privește interacțiunea acestora cu cetățenii și cu publicul.

MEDIU

Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini

Consiliul a adoptat o directivă de modificare a directivei 1999/32/CE în ceea ce privește conținutul de sulf din anumiți combustibili marini (PE-CONS 31/12).

Datorită arderii combustibililor marini cu conținut ridicat de sulf, emisiile navelor contribuie la poluarea aerului sub forma dioxidului de sulf și a pulberilor în suspensie, dăunând sănătății umane și contribuind la acidifiere. Prin urmare, directiva urmărește să reducă în mod considerabil aceste emisii și să ofere un nivel înalt de protecție a sănătății umane și a mediului prin impunerea în UE cu caracter obligatoriu a celor mai recente norme ale Organizației Maritime Internaționale (OMI) privind standardele în materie de combustibili marini, modificând astfel Directiva 1999/32/CE.

Pentru mai multe detalii, a se vedea comunicatul de presă 15177/12.

Vehicule scoase din uz

Consiliul a decis să nu se opună adoptării unei directive a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz (13992/12).

Actul Comisiei face obiectul procedurii de reglementare cu control. Aceasta înseamnă că, întrucât Consiliul și-a dat acordul, Comisia poate adopta directiva, cu excepția cazului în care Parlamentul European obiectează.

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru Danemarca și Germania

Consiliul a adoptat două decizii de mobilizare a unei sume totale de 12,8 milioane EUR din cadrul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), oferind sprijin lucrătorilor disponibilizați din Danemarca și Germania.

Suma de 7,5 milioane EUR este destinată lucrătorilor disponibilizați de Vestas Group, important producător danez de turbine eoliene, care a pierdut o cotă de piață importantă în urma concurenței crescânde reprezentate de producătorii din afara UE, care au costuri mai mici. O altă sumă, de 5,4 milioane EUR, a fost pusă la dispoziția lucrătorilor disponibilizați de Manroland, producătorul german de echipamente tipografice. Asemenea lui Vestas Group, Manroland a pierdut o cotă de piață semnificativă și a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor datorită competiției crescânde reprezentate de producătorii din afara UE, care au costuri mai mici.

NUMIRI

Comitetul Regiunilor

Consiliul i-a numit pe dl Spyridon SPYRIDON (Grecia) (15140/12) și pe dna Patricia FERGUSON, pe dl Paul WATSON și pe dl Trevor CUMMINGS (Regatul Unit) (15137/12) în calitate de membri ai Comitetului Regiunilor pe durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015.

ACTE ADOPTATE PRIN PROCEDURĂ SCRISĂ

Măsuri restrictive - Republica Guineea

Printr-o procedură scrisă care s-a încheiat la data de 26 octombrie, Consiliul a prelungit măsurile restrictive împotriva Republicii Guineea până la data de 27 octombrie 2013. În același timp, Consiliul a modificat embargoul asupra armelor, permițând statelor membre să autorizeze, în anumite condiții, exportul de explozivi destinați exclusiv utilizărilor din minerit și investițiilor în infrastructură.

1 :

Austria, Germania și Luxemburg au votat împotrivă; Estonia, Polonia și Slovacia s-au abținut.


Side Bar