Navigation path

Left navigation

Additional tools

25 VI 2012

25 VI 2012

25 VI 2012

25 VI 2012

25 VI 2012

25 VI 2012

25 VI 2012

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

11688/12

(OR. en)

PRESSE 282

PR CO 41

KOMUNIKAT PRASOWY

3179. posiedzenie Rady

Sprawy zagraniczne

Luksemburg, 25 czerwca 2012 r.

Przewodnicząca Catherine Ashton
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada omówiła wydarzenia w południowym sąsiedztwie UE, skupiając się na Syrii i Egipcie. Zdecydowanie potępiła brutalne akty przemocy i pogromy cywilów w Syrii i ponownie zaapelowała do syryjskiego reżimu, by bezzwłocznie położył kres mordom na cywilach i umożliwił pokojowe przemiany dla dobra kraju. Rada potępiła także niedopuszczalne zestrzelenie w dniu 22 czerwca przez Syrię tureckiego samolotu wojskowego. W odpowiedzi na eskalację przemocy Rada ponownie zaostrzyła unijne sankcje wobec syryjskiego reżimu.

Rada z zadowoleniem przyjęła pokojowy przebieg wyborów prezydenckich w Egipcie i pogratulowała Mohammedowi Morsiemu w związku z jego wyborem na prezydenta tego kraju. Rada potwierdziła pełne wsparcie UE dla przemian demokratycznych w Egipcie i podkreśliła potrzebę pełnego i sprawnego przekazania władzy organom cywilnym. Jednocześnie wyraziła poważne zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, które opóźniają i utrudniają przemiany i pełne przekazanie władzy w ręce cywilne.

Rada podkreśliła, że UE jest zdecydowana propagować prawa człowieka i demokrację na całym świecie. Rada przyjęła strategiczne ramy dotyczące praw człowieka i demokracji wraz z planem działania na rzecz ich realizacji. Zasady, cele i priorytety określone w strategicznych ramach mają poprawić skuteczność i spójność całej polityki UE w ciągu dziesięciu najbliższych lat. Rada przygotowała też mianowanie specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka.

Podczas obiadu wysoka przedstawiciel UE poinformowała ministrów o rozmowach z Iranem na temat programu jądrowego tego państwa; rozmowy miały miejsce 23 maja w Bagdadzie oraz 18 i 19 czerwca w Moskwie. Rada dokonała przeglądu najnowszych środków ograniczających wobec Iranu i potwierdziła, że powinny one zachować kształt zatwierdzony w styczniu.

Rada mianowała ponadto Patricię Flor Specjalnym Przedstawicielem UE w Azji Środkowej. Zastąpi ona Pierre'a Morela, który pełnił tę funkcję od października 2006 roku.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY

OMAWIANE PUNKTY

Południowe sąsiedztwo UE

Pakistan

Bośnia i Hercegowina

Prawa człowieka

Iran

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Stosunki z Azją Środkową

 • Stosunki z Republiką Mołdawii

 • Demokratyczna Republika Konga 18

 • Europejska polityka sąsiedztwa

 • Stosunki z Nową Zelandią

 • Wytyczne w sprawie unijnych sankcji

 • Afganistan – środki ograniczające

 • Specjalni przedstawiciele UE

 • Układ o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową

 • Działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji na świecie

 • Traktat o handlu bronią

 • Instrumenty finansowania działań zewnętrznych

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • Umowa ramowa z Republiką Mołdawii w sprawie udziału

 • Misja UE ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Misja policyjna UE na terytoriach palestyńskich

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Przegląd unijnego wykazu terrorystów

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Zmiana w załączniku XIII (transport) do Porozumienia EOG

 • Zmiana w załączniku II (przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

DECYZJE PODJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

 • Syria – środki ograniczające

UCZESTNICY

Wysoki Przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i spraw europejskich

Bułgaria:

Nikołai MŁADENOW minister spraw zagranicznych

Republika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznych

Dania:

Villy SØVNDAL minister spraw zagranicznych

Niemcy:

Guido WESTERWELLE federalny minister spraw zagranicznych

Estonia:

Matti MAASIKAS stały przedstawiciel

Irlandia:

Eamon GILMORE wicepremier (Tánaiste) oraz minister spraw zagranicznych i handlu

Grecja:

Dimitrios KOURKOULAS sekretarz stanu do spraw zagranicznych

Hiszpania:

José Manuel GARCÍA-MARGALLO MARFIL minister spraw zagranicznych i ds. współpracy

Francja:

Laurent FABIUS minister spraw zagranicznych

Włochy:

Giulio TERZI DI SANT'AGATA minister spraw zagranicznych

Cypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister spraw zagranicznych

Łotwa:

Edgars RINKĒVIČŠ minister spraw zagranicznych

Litwa:

Vytautas LEŠKEVIČIUS wiceminister spraw zagranicznych

Luksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych

Węgry:

János MARTONYI minister spraw zagranicznych

Malta:

Tonio BORG wicepremier i minister spraw zagranicznych

Niderlandy:

Uri ROSENTHAL minister spraw zagranicznych

Austria:

Michael SPINDELEGGER wicekanclerz, federalny minister spraw europejskich i międzynarodowych

Polska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznych

Portugalia:

Miguel MORAIS LEITÃO sekretarz stanu przy ministrze spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie

Rumunia:

Luminita ODOBESCU sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowenia:

Karl Viktor ERJAVEC wicepremier, minister spraw zagranicznych

Słowacja:

Miroslav LAJČÁK minister spraw zagranicznych

Finlandia:

Erkki TUOMIOJA minister spraw zagranicznych

Szwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Zjednoczone Królestwo:

William HAGUE pierwszy minister, minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty Narodów

Komisja:

Štefan Füle członek

Andris Piebalgs członek

Rząd państwa przystępującego był reprezentowany jak następuje:

Chorwacja:

Vesna PUSIĆ minister spraw zagranicznych i europejskich

OMAWIANE PUNKTY

Południowe sąsiedztwo UE

Rada przeprowadziła szczegółową dyskusję na temat sytuacji w południowym sąsiedztwie UE, skupiając się na Syrii i Egipcie.

 • Syria

Rada podsumowała tę kwestię następująco:

„1. Unia Europejska zdecydowanie potępia brutalne akty przemocy i pogromy, których ofiarami są cywile – w tym wiele dzieci i kobiet – i do których doszło na przykład w miejscowości Hula w dniu 26 maja oraz w miejscowościach Qubair i Maarzaf w prowincji Hama w dniu 6 czerwca. Jest także zbulwersowana doniesieniami o wykorzystywaniu dzieci jako żywych tarcz. UE z zadowoleniem przyjmuje rezolucję z dnia 1 czerwca, w której oenzetowska Rada Praw Człowieka potępia pogarszającą się sytuację w zakresie prawa człowieka w Syrii oraz straszliwą masakrę w Huli. Unia Europejska apeluje do reżimu syryjskiego, by natychmiast zaprzestał zabijania cywili, wycofał armię syryjską z obleganych miejscowości i miast oraz umożliwił pokojową transformację dla dobra kraju.przyszłości Syrii nie ma miejsca dla prezydenta Baszara al-Assada. UE oczekuje na wyniki dochodzenia w sprawie masakry w Huli prowadzonego przez niezależną komisję dochodzeniową ds. Syrii. UE wzywa władze syryjskie do natychmiastowego podjęcia pełnej współpracy z tą komisją. UE przypomina, że wszystkie osoby winne powszechnego, systematycznego i poważnego łamania praw człowieka muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

2. UE ponownie potwierdza swoje pełne poparcie dla misji Kofiego Annana, wspólnego specjalnego wysłannika ONZ i Ligi Państw Arabskich, i dla jego sześciopunktowego planu.zadowoleniem przyjmuje pełne rozmieszczenie Misji Obserwacyjnej ONZ w Syrii (UNSMIS), z żalem stwierdza jednak, że w dniu 16 czerwca działania obserwacyjne UNSMIS zawieszono w związku z eskalacją przemocy. Przypomina, że władze syryjskie odpowiadają za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa misji, a także za umożliwienie jej wznowienia swobodnej działalności. Stanowczo potępia ataki na oenzetowski personel monitorujący.

3. UE potępia wszelkie działania utrudniające realizację sześciopunktowego planu Kofiego Annana. Przypomina, że to głównie na władzach syryjskich spoczywa odpowiedzialność za zawieszenie broni i wdrożenie tego planu. UE ostrzega przed dalszą militaryzacją konfliktu i przed starciami wewnętrznymi, które przyniosą Syrii ogromne cierpienie oraz mogą tragicznie wpłynąć na region. UE apeluje do wszystkich stron, by powstrzymały się od stosowania przemocy, a w szczególności wzywa reżim do pełnego wdrożenia planu Kofiego Annana. Przypomina także, że ten sześciopunktowy plan nie jest ofertą bezterminową.

Unia Europejska potępia niedopuszczalne zestrzelenie w dniu 22 czerwca przez Syrię tureckiego samolotu wojskowego. Składa wyrazy współczucia rodzinom lotników oraz pochwala wyważoną i odpowiedzialną pierwszą reakcję Turcji. Unia Europejska odnotowuje, że kwestia ta wymaga dogłębnego i pilnego zbadania. Wzywa Syrię do pełnej współpracy z Turcją i do umożliwienia pełnego dostępu, by wszcząć natychmiastowe dochodzenie i by wspólnota międzynarodowa wsparła te działania. Unia Europejska wzywa Syrię do tego, by zapewniła wypełnianie międzynarodowych standardów i zobowiązań.

4. UE apeluje do wszystkich odnośnych państw, a zwłaszcza do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by nadal wspierały Kofiego Annana oraz by wykorzystały swoje wszelkie wpływy na rzecz zapewnienia pełnego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2042 i 2043. UE apeluje o jedność w działaniach RB ONZ, tak by wywierana presja była silniejsza i skuteczniejsza, w tym apeluje o przyjęcie szeroko zakrojonych sankcji na mocy rozdziału VII.tym kontekście UE z zadowoleniem przyjmuje starania Kofiego Annana, by współpracować z kluczowymi międzynarodowymi partnerami, wywierając pozytywny wpływ na postęp przemian politycznych w regionie. UE odnotowuje dyskusje dotyczące Syrii, które odbyły się podczas szczytu UE−Rosja w dniach 3−4 czerwca, oraz ponownie zwraca uwagę na znaczenie zaangażowania Rosji we wspieranie pokojowych przemian politycznych, które muszą doprowadzić do demokratycznej transformacji.

UE oczekuje na kolejne posiedzenie Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, które zorganizowane zostanie w dniu 6 lipca w Paryżu, by kontynuować międzynarodową presję na reżim syryjski i wesprzeć sześciopunktowy plan Kofiego Annana.

5. Unia Europejska nie ustaje w swoim poparciu dla walki Syryjczyków o wolność, godność, demokrację i prawa człowieka. UE wciąż apeluje do Syryjskiej Rady Narodowej oraz innych ugrupowań opozycyjnych, by nie zważając na spory, uzgodniły zestaw wspólnych zasad i podjęły działania na rzecz pluralistycznych, uporządkowanych i pokojowych przemian w Syrii. Silniejsza i bardziej zjednoczona opozycja, oferująca wszystkim Syryjczykom wiarygodną alternatywę ma podstawowe znaczenie. UE wzywa wszystkie ugrupowania opozycyjne do aktywnego i pełnego wsparcia realizacji planu Kofiego Annana.

6. UE z zadowoleniem przyjmuje rezultaty trzeciego Forum Pomocy Humanitarnej dla Syrii z dnia 5 czerwca. Apeluje do władz Syrii, by podjęły pełną współpracę i zapewniły rychłe wdrożenie planu działań humanitarnych: m.in. by natychmiast umożliwiły pracownikom organizacji humanitarnych pełny, niezakłócony i bezpieczny dostęp oraz dostawy pomocy humanitarnej. UE w pełni popiera humanitarną inicjatywę na rzecz pilnej ewakuacji osób nieuczestniczących w walkach oraz rannych z Homs oraz wzywa wszystkie strony, by pozwoliły ewakuować ze stref konfliktu dzieci, kobiety oraz osoby starsze i ranne. UE będzie nadal wspierać wysiłki podejmowane przez państwa sąsiednie, by udzielać schronienia uchodźcom syryjskim uciekającym przed przemocą w kraju.

7. UE zatwierdziła dziś objęcie kolejnych osób i podmiotów środkami ograniczającymi. Dopóki nie ustaną represje, UE będzie kontynuować politykę wprowadzania dodatkowych środków, które kierowane będą przeciwko reżimowi, a nie przeciwko ludności cywilnej. UE będzie również nadal apelować do społeczności międzynarodowej, by przyłączyła się do jej działań służących stosowaniu i egzekwowaniu restrykcji wobec reżimu syryjskiego i jego zwolenników.tym kontekście UE z zadowoleniem przyjmuje drugie posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej ds. sankcji, które odbyło się w Waszyngtonie w dniu 6 czerwca. Wzywa wszystkich Syryjczyków, by odcięli się od polityki represyjnej reżimu i ułatwili tym samym przemiany polityczne.”.

W odpowiedzi na eskalację przemocy w Syrii Rada po raz kolejny zaostrzyła unijne sankcje wobec syryjskiego reżimu. Więcej szczegółów, zob. komunikat prasowy 11606/12.

 • Egipt

Rada podsumowała tę kwestię następująco:

„1. UE z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzenie wyborów prezydenckich w pokojowej atmosferze i gratuluje Mohammedowi Morsiemu w związku z jego wyborem na prezydenta Egiptu. UE gratuluje narodowi egipskiemu tego znaczącego wydarzenia na drodze Egiptu do przemian demokratycznych oraz tego historycznego momentu dla narodu, kraju i regionu. UE oczekuje na współpracę z prezydentem Morsim i z zadowoleniem przyjmuje jego oświadczenie o zamiarze utworzenia rządu, w którego skład wejdą wszystkie frakcje reprezentujące cały naród egipski oraz który utrzymywać chce kontakt z wszystkimi grupami politycznymi i społecznymi.

2. UE potwierdza pełne wsparcie przemian demokratycznych w Egipcie i podkreśla potrzebę pełnego i sprawnego przekazania władzy organom cywilnym, jak również przypomina poprzednie zobowiązania w tym zakresie. UE podkreśla doniosłe znaczenie demokratycznego procesu i demokratycznych instytucji oraz rozdziału władz, jak również obowiązek przestrzegania praworządności oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich ludzi, w tym wolności słowa, zgromadzeń oraz religii lub przekonań.tym kontekście UE przypomina istotną rolę aktywnego i niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, które jest kluczowym składnikiem każdej społeczności demokratycznej.

3. UE jest poważnie zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami, w szczególności rozwiązaniem parlamentu oraz deklaracją konstytucyjną wydaną 17 czerwca przez Najwyższą Radę Sił Zbrojnych, które to wydarzenia opóźniają i utrudniają przemiany i pełne przekazanie władzy w ręce cywilne.

4. UE podkreśla znaczenie uwzględniającego wszystkie strony i przejrzystego procesu przygotowywania nowej konstytucji Egiptu, która powinna odzwierciedlać dążenie narodu egipskiego do godności i sprawiedliwości przez zagwarantowanie wszystkim praw człowieka i podstawowych wolności oraz powinna zagwarantować demokratyczny rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

5. UE podkreśla, że bezpieczeństwo i porządek publiczny należy utrzymywać, zachowując powściągliwość i pełne poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Choć zakończenie stanu wyjątkowego 31 maja było istotnym krokiem naprzód, UE jest zaniepokojona dekretem wydanym 13 czerwca, który przyznaje wojsku szerokie uprawnienia związane z aresztowaniem i przetrzymywaniem cywilów za wiele wykroczeń.

6. UE w pełni uznaje poważne wyzwania społeczne i gospodarcze stojące przed Egiptem i potwierdza gotowość UE do niesienia pomocy, w ścisłej współpracy z nowymi demokratycznymi władzami Egiptu i w koordynacji ze społecznością międzynarodową.tym kontekście UE podkreśla, jak istotne jest, by Egipt zaangażował się w konieczne reformy społeczne i gospodarcze, dzięki czemu będzie skutecznie mógł korzystać z dostępnej pomocy międzynarodowej oraz poprawić otoczenie biznesowe.

7. Egipt nadal jest kluczowym partnerem w tym regionie. UE podkreśla zatem, jak ważne jest nieustające zaangażowanie Egiptu w dojście do celu polegającego na osiągnięciu stabilności, pokoju i dobrobytu w regionie basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.”.

Pakistan

Podczas obiadu wysoka przedstawiciel UE poinformowała ministrów o swojej wizycie w Pakistanie w dniach 5 i 6 czerwca; następnie ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat sytuacji w tym państwie.

Rada podsumowała tę kwestię następująco:

„1. Rada z zadowoleniem przyjmuje wizytę wysokiej przedstawiciel w Pakistanie 5–6 czerwca 2012 r. i rozpoczęcie strategicznego dialogu w ramach pięcioletniego planu zaangażowania. Oba te działania są wyrazem pogłębiania i rozszerzania stosunków UE z Pakistanem.

2. Rada przyjmuje do wiadomości sytuację polityczną w Pakistanie i oczekuje podjęcia stosownych działań zgodnie z konstytucją i przepisami pakistańskimi. UE zdecydowanie popiera pakistańskie demokratyczne instytucje i cywilny rząd Pakistanu, a także znaczenie społeczeństwa obywatelskiego.

3. UE oczekuje zbliżających się wyborów w Pakistanie i spodziewa się, że doprowadzą one do przejścia od jednego demokratycznie wybranego rządu do kolejnego. UE jest gotowa rozważyć rozmieszczenie misji obserwacji wyborów i zaoferować pomoc techniczną, jeśli Pakistan o nią wystąpi. Rada potwierdza znaczenie prowadzonej obecnie reformy ordynacji wyborczej i uznaje, że zalecenia misji obserwacji wyborów z 2008 roku powinny ułatwić ten proces.

4. UE zobowiązała się zaoferować Pakistanowi lepszy dostęp do rynku dzięki wdrożeniu autonomicznych preferencji handlowych przyznanych na mocy zwolnienia WTO i zaangażowaniu na rzecz umożliwienia Pakistanowi korzystania z rozwiązania GSP Plus od 2014 roku, pod warunkiem że kraj ten spełni konieczne kryteria.tym kontekście Pakistan powinien dopilnować skutecznej realizacji międzynarodowych konwencji wymienionych w przepisach GSP.

5. UE zachęca Pakistan do zwiększenia wysiłków w zakresie reform politycznych, gospodarczych, fiskalnych i sektora energetycznego. UE oczekuje, że Pakistan pozytywnie zareaguje na obawy UE dotyczące tych kwestii.szczególności UE przypomina o swoich oczekiwaniach dotyczących propagowania i przestrzegania praw człowieka, w tym ochrony praw mniejszości i wolności religii. UE i Pakistan uzgodniły pogłębienie dialogu na ten temat.

6. UE uznaje, że Pakistan stoi przed wieloma poważnymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa; zauważa w szczególności ofiary poniesione w walce z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem. UE apeluje do Pakistanu, by stawił czoła tym wyzwaniom ze zdwojoną mocą i wyraża poparcie dla podejmowanych przez ten kraj działań.ramach naszej współpracy na mocy planu zaangażowania UE i Pakistan rozpoczną dialogi sektorowe na temat nieproliferacji i zwalczania terroryzmu. UE będzie ściśle współpracować z władzami pakistańskimi, by sfinalizować i wdrożyć plany działania na rzecz zwalczania terroryzmu na mocy przyjętej dzisiaj unijnej strategii bezpieczeństwa/zwalczania terroryzmu. UE prowadzi również z Pakistanem dialog na temat przestępczości zorganizowanej i migracji. Rada apeluje do Pakistanu o pełne wdrożenie umowy o readmisji z 2010 roku.

7. UE z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wydarzenia w szeroko rozumianych stosunkach zewnętrznych Pakistanu, przede wszystkim poprawę stosunków z Indiami, a także zachęca Pakistan do odgrywania aktywnej roli we wszystkich działaniach służących zwiększeniu regionalnej współpracy politycznej i gospodarczej, także w kontekście inicjatywy „Bezpieczeństwo i współpraca w sercu Azji”. Podstawowe znaczenie ma rola Pakistanu w propagowaniu bezpieczeństwa w Afganistanie oraz w ułatwianiu prowadzonego przez Afgańczyków procesu pojednania. UE podkreśla, jak ważne jest stałe konstruktywne współdziałanie Pakistanu podczas stopniowego wycofywania oddziałów ISAF z Afganistanu.

8. Rada odnotowuje, że strategiczny dialog mógłby – w świetle poczynionych postępów – doprowadzić do zorganizowania przy najbliższej sposobności trzeciego szczytu UE–Pakistan.”.

Bośnia i Hercegowina

Rada podsumowała sytuację w Bośni i Hercegowinie. Przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada powtarza, że zdecydowanie opowiada się za europejską perspektywą Bośni i Hercegowiny jako suwerennego i zjednoczonego państwa cieszącego się pełną integralnością terytorialną.tym celu Rada potwierdziła swoje konkluzje z marca 2011 r., października 2011 r. i grudnia 2011 r. oraz określoną w nich strategię. Rada popiera również aktywne, skuteczne i konstruktywne podejście Petera Sorensena pełniącego funkcję specjalnego przedstawiciela UE oraz szefa delegatury; przyczynił się on znacząco do uczynienia agendy UE jednym z kluczowych aspektów politycznych działań w Bośni i Hercegowinie. Rada potwierdza również swój zamiar dalszego wzmacniania od lipca 2012 r. roli UE w tym kraju, w tym przez dalsze zwiększanie obecności UE w terenie oraz w zakresie egzekwowania prawa, praworządności i kwestii gospodarczych, również po zakończeniu EUPM.

2. Rada z zadowoleniem przyjmuje postępy polityczne w Bośni i Hercegowinie od początku 2012 roku, w szczególności utworzenie rady ministrów na szczeblu państwowym, przyjęcie ustawy o pomocy państwa i ustawy o spisie ludności, zatwierdzenie budżetu państwa na 2012 rok oraz osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie nieruchomości państwowych będących w gestii sektora obronności. Rada wyraża jednak zaniepokojenie brakiem realizacji porozumień politycznych, ciągłym wykorzystywaniem retoryki etnicznej, która stwarza podziały w społeczeństwie, oraz trudną sytuacją gospodarczą. Potępia wszelkie próby umniejszania skali ludobójstwa, które miało miejsce w Srebrenicy, lub zaprzeczania mu. Odnotowując bieżące wydarzenia polityczne, Rada wzywa przywódców politycznych, by niezwłocznie zadbali o to, by rządy na wszystkich szczeblach politycznych utrzymały swoją zdolność do działania i skupiły się na realizacji agendy UE.

3. Rada powtarza, że Bośnia i Hercegowina musi dostosować swoją konstytucję do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka (orzeczenie w sprawie Sejdić/Finci) i że jest to kwestia priorytetowa. Wiarygodne działania w tym kierunku nadal mają kluczowe znaczenie dla wejścia w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

4. Zakończenie realizacji orzeczenia w sprawie Sejdić/Finci oraz zadowalające wyniki w zakresie realizacji przez Bośnię i Hercegowinę zobowiązań na mocy układu o stabilizacji i stowarzyszeniu / umowy przejściowej byłyby kluczowymi elementami umożliwiającymi rozważenie przez UE wiarygodnego wniosku o członkostwo w UE. Rada podkreśla też, że głównymi priorytetami pozostają ustanowienie skutecznego mechanizmu koordynacji współpracy z UE, a także zapewnienie stabilności fiskalnej.tym kontekście Rada z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany przez Komisję Europejską na dzień 27 czerwca 2012 r. dialog na wysokim szczeblu z przywódcami politycznymi Bośni i Hercegowiny na temat procesu przystąpienia do UE.

5. Rada z zadowoleniem przyjmuje wynik posiedzenia Komitetu Sterującego Rady ds. Zaprowadzania Pokoju, które odbyło się w Sarajewie w dniach 22 i 23 maja, w tym decyzję zarządcy dystryktu Brczko o zawieszeniu swoich funkcji oraz towarzyszące jej zamknięcie biura Wysokiego Przedstawiciela w dystrykcie Brczko. Do decyzji tej przyczynił się pozytywny i konkretny rozwój sytuacji na miejscu. UE będzie nadal wspierała postępy w tym zakresie i zachęcała do czynienia kolejnych.

6. W kontekście ogólnej unijnej strategii wobec Bośni i Hercegowiny, Rada oczekuje, że na odpowiednim forum, z udziałem społeczności międzynarodowej, kontynuowana będzie debata na temat zmiany organizacyjnej dotyczącej międzynarodowej obecności, obejmująca jej zmniejszenie i ewentualne przeniesienie Biura Wysokiego Przedstawiciela (OHR).związku z tym Rada odnotowuje prowadzone obecnie dyskusje dotyczące nakładania się zadań OHR i UE. Apeluje do Bośni i Hercegowiny o realizację pozostałych celów i spełnienie pozostałych warunków niezbędnych do zamknięcia Biura Wysokiego Przedstawiciela.”.

Prawa człowieka

Rada przeprowadziła szczegółową dyskusję na temat propagowania praw człowieka i demokracji w ramach stosunków zewnętrznych UE. Przyjęła strategiczne ramy UE i plan działania UE na rzecz praw człowieka i demokracji. Więcej szczegółów, zob. komunikat prasowy 11737/12.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Podkreślając zdecydowaną gotowość UE do wspierania praw człowieka i demokracji na całym świecie, Rada przyjmuje dziś strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji, którymi UE ma się kierować w swoich działaniach w najbliższych latach. Rada przyjmuje też jednocześnie plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji służący wdrożeniu strategicznych ram.

2. Rada kładzie nacisk na rolę specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka w zwiększaniu skuteczności i dostrzegalności unijnej polityki praw człowieka, i oczekuje na szybkie powołanie tego przedstawiciela.

3. Rada jest zdecydowana ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską oraz – w duchu autentycznego partnerstwa – ze społeczeństwem obywatelskim.

4. UE jest zdeterminowana, by współpracować z partnerami, forami wielostronnymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie praw człowieka i demokracji.”.

Iran

Podczas obiadu wysoka przedstawiciel UE poinformowała ministrów o rozmowach z Iranem na temat programu jądrowego tego państwa; rozmowy miały miejsce 23 maja w Bagdadzie oraz 18 i 19 czerwca w Moskwie. Rada dokonała przeglądu najnowszych środków ograniczających wobec Iranu i potwierdziła, że powinny one zachować kształt zatwierdzony w styczniu. Więcej szczegółów, zob. komunikat prasowy 11808/12.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Stosunki z Azją Środkową

Rada przyjęła konkluzje w sprawie Azji Środkowej i zatwierdziła sprawozdanie z postępów we wdrażaniu strategii UE wobec tego regionu, które zawiera przegląd wdrażania i zarys przyszłych wytycznych.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada zatwierdziła sprawozdanie z postępu prac w zakresie wdrażania strategii UE wobec Azji Środkowej wraz z przeglądem wdrażania i zarysem przyszłych wytycznych.

W piątą rocznicę przyjęcia przez Radę Europejską unijnej strategii nowego partnerstwa z Azją Środkową Rada z zadowoleniem odnotowuje postępy we wdrażaniu tej strategii oraz zacieśnienie stosunków UE z Kazachstanem, Republiką Kirgiską, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Strategia ta okazała się skuteczna i pozostaje w mocy.

UE rozszerzyła swoją obecność w regionie na poziomie dyplomatycznym; wzrasta też liczba wizyt na wysokim szczeblu. UE z zadowoleniem odnotowuje zainteresowanie krajów Azji Środkowej dalszym zacieśnieniem naszego partnerstwa. UE jest gotowa pogłębić nasz dialog i działać w oparciu o postępy w osiąganiu celów określonych w 2007 roku.

Nadal istotne są wszystkie priorytetowe obszary określone w strategii: prawa człowieka, praworządność, dobre rządy i demokratyzacja; młodzież i edukacja, rozwój gospodarczy, handel i inwestycje; energia i transport; zrównoważenie środowiskowe i gospodarka wodna; zwalczanie wspólnych zagrożeń i stawianie czoła wspólnym wyzwaniom.

Szybka reakcja UE na kryzys w Republice Kirgiskiej w 2010 roku i wkład UE w przezwyciężenie tego kryzysu poprzez zaangażowanie polityczne i pomoc finansową, to jeden z przykładów bezstronnej roli, jaką UE może odgrywać w tym regionie w celu zapewnienia rozwoju, współpracy regionalnej, stabilności i pokoju w perspektywie długoterminowej.

Jednocześnie region ten musi sprostać narastającym i nowym wyzwaniom, w szczególności w związku z sytuacją w Afganistanie, a kwestie związane z bezpieczeństwem wysunęły się na pierwszy plan w stosunkach z UE. Azja Środkowa i Unia mają wspólny cel polegający na wspieraniu bezpieczeństwa w Afganistanie i dobrobytu w całym regionie. Ścisła współpraca państw Azji Środkowej z Afganistanem to istotny element wspierania bezpieczeństwa oraz zachęcania do handlu transgranicznego i kontaktów międzyludzkich. Aby zwiększyć naszą zdolność wspólnego stawiania czoła tym wyzwaniom, UE proponuje pogłębienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, także poprzez regularny dialog dotyczący kwestii bezpieczeństwa prowadzony na wysokim szczeblu między UE a Azją Środkową; dialog ten jest także częścią regionalnego dialogu politycznego.

Poprzez większą obecność w regionie UE będzie w stanie pomóc partnerom i realizować projekty mające na celu propagowanie bezpieczeństwa i stabilności w długim okresie.

Dopóki strategia ta obowiązuje, w ramach priorytetów w niej określonych UE może podjąć bardziej ukierunkowane działania. Działania uwzględniające wspólne interesy i dążenie do osiągnięcia wspólnych priorytetów w tym strategicznym regionie powinny przyczyniać się do lepszego wyeksponowania działań UE i wysiłków podejmowanych wspólnie oraz do zwiększenia ich wpływu; powinny one opierać się na doświadczeniach i wnioskach z wdrażania strategii UE wobec Azji Środkowej do tej pory.

W najbliższych latach działania UE związane z Azją Środkową będą się koncentrować w szczególności na:

 • zintensyfikowaniu działań UE w regionie w kluczowych dla tej inicjatywy dziedzinach: edukacji, praworządności oraz środowiska i wody, także w ramach nowo utworzonych platform wsparcia i ukierunkowanej pomocy;

 • zwiększaniu wsparcia dla monitorowania, propagowania i ochrony praw człowieka, niezawisłości sądów, dobrych rządów, stosunków między społecznościami i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; dalszemu ukierunkowywaniu dwustronnych dialogów dotyczących praw człowieka na osiąganie wyników, z uwzględnieniem najlepszych praktyk; zachęcaniu do podejmowania reform demokratycznych i do opracowywania krajowych programów reform demokratycznych oraz wspieraniu ich realizacji poprzez wykorzystanie doświadczeń UE;

 • dalszym propagowaniu współpracy regionalnej i dalszej poprawie stosunków sąsiedzkich w regionie, m.in. przez wspieranie w stosownych przypadkach środków budowania zaufania; przyczynianiu się do łagodzenia ewentualnych napięć w regionie wynikających ze sporów dotyczących zaopatrzenia w wodę i jej wykorzystania;

 • umacnianiu współpracy w dziedzinie energii, propagowaniu dywersyfikacji dróg dostaw energii i tras eksportowych oraz integracji rynków energii; zawarciu umowy między UE, Azerbejdżanem i Turkmenistanem określającej ramy prawne projektu rurociągu transkaspijskiego, jako istotny wkład na rzecz otwarcia południowego korytarza gazowego; równoległym pobudzaniu zaangażowania sektora prywatnego w tworzenie infrastruktury i propagowanie szerszej współpracy regionalnej na rzecz rozwoju basenu Morza Kaspijskiego oraz na zwiększeniu udziału partnerów z Azji Środkowej w pogłębionym programie INOGATE, Traktacie karty energetycznej i Inicjatywie Przejrzystości w Branżach Wydobywczych;

 • nasileniu i umocnieniu unijnych działań wspierających współpracę regionalną w Afganistanie i krajach sąsiadujących, w ścisłej koordynacji z państwami Azji Środkowej i podmiotami międzynarodowymi, w celu wspierania bezpieczeństwa i współpracy między Afganistanem a krajami sąsiadującymi i w regionie jako takim;

 • pogłębieniu dialogu i współpracy w kwestiach bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności poprzez nawiązanie regularnego dialogu dotyczącego kwestii bezpieczeństwa prowadzonego na wysokim szczeblu między UE a Azją Środkową w formacie regionalnym; zacieśnieniu współpracy w sprawie zwalczania terroryzmu, m.in. poprzez wsparcie realizacji wspólnego planu działania w celu realizacji globalnej oenzetowskiej strategii zwalczania terroryzmu w Azji Środkowej;

 • zacieśnieniu współpracy w sprawie zarządzania granicami, migracji i azylu, zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu narkotykami i ludźmi;

 • zachęcaniu Kazachstanu do podjęcia ostatecznych kroków niezbędnych do sprawnego przystąpienia do WTO; wspieraniu działań Tadżykistanu na rzecz przystąpienia oraz współdziałaniu z Uzbekistanem i Turkmenistanem w celu osiągania postępów pod względem negocjacji akcesyjnych i wniosków o przystąpienie;

 • wspieraniu różnorodności gospodarczej, polityk wzrostu sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu odnoszących się do kwestii ograniczania ubóstwa, usług dla przedsiębiorstw i rozwoju MŚP; pogłębianiu współpracy na rzecz zacieśnienia naszych stosunków gospodarczych;

 • umocnieniu sieci delegatur UE w Azji Środkowej przez otwarcie delegatury w Turkmenistanie w najbliższym możliwym terminie; zacieśnieniu współpracy między delegaturami UE a ambasadami państw członkowskich UE.

Realizując zaproponowane w tym przeglądzie zalecenia dotyczące działań, UE pragnie pogłębić polityczny dialog i współpracę z Kazachstanem, Republiką Kirgiską, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem na poziomie dwustronnym i regionalnym, pracować – w najbliższych latach – nad wspólnymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz nadać nowy impuls stosunkom politycznym, handlowym i gospodarczym oraz reformom.

UE zobowiązuje się dalej propagować swoje cele polityczne w Azji Środkowej we współpracy z podmiotami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi działającymi w tym regionie, w tym z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Rada pragnęłaby wyrazić podziękowanie ustępującemu specjalnemu przedstawicielowi UE Pierre'owi Morelowi za znakomitą pracę nad opracowywaniem i realizowanie polityk UE na rzecz Azji Środkowej w trakcie jego sześcioletniej kadencji.

Rada z zadowoleniem odnotowała wyznaczenie Patricii Flor na nowego SPUE w Azji Środkowej.”.

Stosunki z Republiką Mołdawii

Rada przyjęła stanowisko UE na czternaste posiedzenie Rady Współpracy UE – Mołdawia, które odbędzie się 26 czerwca 2012 r. w Brukseli.

Demokratyczna Republika Konga

Rada przyjęła następujące konkluzje w sprawie sytuacji we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga:

„1. Unia Europejska (UE) z zaniepokojeniem obserwuje obniżający się stan bezpieczeństwa i pogarszającą się sytuację humanitarną we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK). UE potępia rebelię i wznowienie walk w prowincji Kiwu Północne. Wzywa wszystkie państwa tego regionu do aktywnej współpracy z władzami kongijskimi z myślą o demobilizacji grupy M23 i wszystkich pozostałych uzbrojonych grup. Unia jest zaniepokojona niedawnymi doniesieniami o zewnętrznym wsparciu dla działań rebeliantów z naruszeniem systemu sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Domaga się, by wiarygodne doniesienia stały się podstawą szczegółowych dochodzeń.

2. UE wzywa partnerów w regionie, zwłaszcza DRK i Rwandę, do kontynuowania dialogu, tak by jak najszybciej położyć kres przemocy i wprowadzić trwałe rozwiązanie polityczne.

3. UE apeluje do wszystkich zaangażowanych stron, w tym uzbrojonych grup, o dołożenie wszelkich starań, by zapewnić ochronę mieszkańcom i umożliwić dostęp organizacjom niosącym pomoc humanitarną.

4. UE ponawia swój apel, by wszystkie osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia zostały postawione przed sądem.

5. UE zachęca misję MONUSCO do kontynuowania działań stabilizacyjnych stanowiących część jej mandatu, w szczególności działań dotyczących ochrony ludności cywilnej. Przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz propagowania stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju w regionie, także poprzez prace prowadzone m.in. w ramach europejskich instrumentów z kluczowej dziedziny reformy sektora bezpieczeństwa.”

Europejska polityka sąsiedztwa

Rada przyjęła konkluzje w sprawie pakietu dotyczącego europejskiej polityki sąsiedztwa, w których podsumowała postępy poczynione w zakresie kilku instrumentów politycznych w tej dziedzinie, takich jak partnerstwo wschodnie między Unią a jej sąsiadami na wschodzie (Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą), partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu oraz Unia dla Śródziemnomorza z państwami południowego regionu Morza Śródziemnego.

Kwestie te podsumowano następująco:

„Potwierdzając strategiczne znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa i przywołując konkluzje Rady w sprawie EPS z dnia 20 czerwca 2011 r., Rada z zadowoleniem przyjmuje wspólny komunikat Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej z dnia 15 maja, w którym odnotowane są znaczne postępy, jakie poczyniono w realizacji nowej europejskiej polityki sąsiedztwa. Rada z zadowoleniem przyjmuje duże postępy w realizacji partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z państwami południowego regionu Morza Śródziemnego i oczekuje wykonania towarzyszącego wspólnemu komunikatowi planu działań, w drodze dialogu i współpracy z partnerami, również w celu osiągnięcia synergii z Unią dla Śródziemnomorza i innymi inicjatywami regionalnymi. Rada z zadowoleniem przyjmuje zarówno duże postępy w realizacji Partnerstwa Wschodniego, jak i wspólny komunikat Wysokiego Przedstawiciela i Komisji, proponujący plan działań określający kierunki prac dwustronnych i wielostronnych przed szczytem przypadającym na jesień 2013 r. Rada oczekuje zatwierdzenia powyższego planu działania na najbliższym posiedzeniu ministerialnym Partnerstwa Wschodniego oraz jego późniejszej realizacji.”.

Stosunki z Nową Zelandią

Rada upoważniła Komisję i wysoką przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do wynegocjowania umowy ramowej między UE i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią. Jednocześnie przyjęła też wytyczne negocjacyjne.

Wytyczne w sprawie unijnych sankcji

Rada dokonała przeglądu wytycznych w sprawie stosowania i oceniania środków ograniczających w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

Afganistan – środki ograniczające

Rada dostosowała unijne środki ograniczające w związku z sytuacją w Afganistanie do zmian postanowionych na szczeblu ONZ.ramach tych zmian dokonano aktualizacji informacji dotyczących osób, przeciwko którym skierowane są sankcje, jednak nie dodano żadnych nowych osób do wykazu osób objętych tymi środkami.

Specjalni przedstawiciele UE

Rada mianowała Patricię Flor Specjalnym Przedstawicielem UE w Azji Środkowej. Więcej szczegółów, zob. komunikat prasowy 11613/12.

Rada przedłużyła także – do 30 czerwca 2013 r. – kadencję kilku specjalnym przedstawicielom UE (SPUE) i uzgodniła budżet przeznaczony na działalność każdego z nich. Chodzi o następujących przedstawicieli:

 • Rosalind Marsden, specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Sudanie i w Sudanie Południowym;

 • Philippe Lefort, specjalny przedstawiciel UE w regionie Południowego Kaukazu i ds. kryzysu w Gruzji;

 • Bernardino León, specjalny przedstawiciel UE w południowym regionie Morza Śródziemnego;

 • Alexander Rondos, specjalny przedstawiciel UE w Rogu Afryki;

 • Vygaudas Usackas, specjalny przedstawiciel UE w Afganistanie.

Ponadto Rada zatwierdziła nowy budżet na działalność SPUE w Bośni i Hercegowinie Petera Sørensena. Jego kadencja trwa do 30 czerwca 2015 r., a na jego działalność w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przyznano budżet w wysokości 5,25 mln EUR.

Układ o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową

Rada wyraziła zgodę na podpisanie w imieniu UE układu o stowarzyszeniu z Republiką Kostaryki, Republiką Salwadoru, Republiką Gwatemali, Republiką Hondurasu, Republiką Nikaragui i Republiką Panamy (16396/11).

Działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji na świecie

Rada zatwierdziła sprawozdanie z działań UE w 2011 roku w zakresie praw człowieka i demokracji na świecie zawarte w dok. 9238/12.

Traktat o handlu bronią

Rada przyjęła następujące konkluzje:

 • „Rada zdecydowanie potwierdza swoje maksymalne zaangażowanie na rzecz powodzenia negocjacji dotyczących traktatu o handlu bronią. Ten nowy prawnie wiążący instrument międzynarodowy powinien ustanowić najwyższe możliwe wspólne standardy międzynarodowe w celu uregulowania legalnego handlu bronią konwencjonalną. Zdaniem Rady traktat ten sprawi, że handel bronią stanie się bardziej odpowiedzialny i przejrzysty, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa, stabilizacji regionalnej oraz trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego.

 • Rada ma nadzieję wnieść wkład w pomyślny przebieg konferencji ONZ w sprawie traktatu o handlu bronią, która odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 2–27 lipca 2012 r. Rada z zadowoleniem przyjmuje wyniki osiągnięte przez komitet przygotowawczy konferencji, który opracował konkretne kompleksowe zalecenia zawarte w dokumencie roboczym przewodniczącego z dnia 14 lipca 2011 r.

 • Rada dołoży wszelkich starań, aby na planowanej konferencji ONZ uzgodnić solidny i trwały traktat o handlu bronią, który powinien dotyczyć wszystkich państw członkowskich ONZ i który z tego względu może być powszechnie stosowany. Rada apeluje w tym celu do wszystkich państw członkowskich ONZ, by w pełni zaangażowały się w negocjowanie traktatu i uczyniły wszystko w celu pomyślnego zakończenia negocjacji.

 • Rada zdecydowanie popiera traktat o handlu bronią obejmujący swym zakresem wszelkie rodzaje i systemy broni konwencjonalnej, w tym broń strzelecką i lekką, amunicję, związane z nimi technologie oraz części i komponenty. Traktat powinien wymagać kontroli nad transferem i pośrednictwem w sprzedaży broni konwencjonalnej objętej zakresem stosowania traktatu. Należy przewidzieć różne rodzaje kontroli w odniesieniu do różnych typów transferów.

 • Rada apeluje o wypracowanie traktatu o handlu bronią zawierającego jasne i zdecydowane parametry, według których należy oceniać wywóz i pośrednictwo w sprzedaży broni. Zdecydowane parametry są szczególnie potrzebne po to, by nie dokonywano transferu broni w przypadku znacznego ryzyka, że mogłaby ona zostać wykorzystana do naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego.

 • Rada podkreśla, że za realizację kontroli transferu zgodnie z postanowieniami traktatu o handlu bronią powinny odpowiadać władze krajowe. Państwa-strony muszą stworzyć system prawny i administracyjny gwarantujący im możliwość sprawowania kontroli – zgodnie z wymogami traktatu – nad transferem produktów objętych zakresem stosowania traktatu o handlu bronią. Państwa-strony powinny również dopilnować, by skutecznie zabroniono naruszeń ich krajowych systemów kontroli i by w stosownych przypadkach naruszenia te wiązały się z sankcjami.

 • Według Rady, aby globalny handel bronią stał się bardziej odpowiedzialny, traktat powinien zawierać wiarygodne i skuteczne postanowienia dotyczące przejrzystości. Państwa-strony powinny składać odpowiednio szczegółowe sprawozdania na temat dopuszczonych transferów, zgodnie z wymogami traktatu.

 • Rada w pełni uznaje potrzebę zapewnienia wsparcia w celu ułatwienia pełnej realizacji traktatu. Rada przypomina swoje decyzje 2010/336/WPZiB i 2009/42/WPZiB wdrażane we współpracy z Instytutem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Rozbrojeniem, aby wesprzeć negocjowanie i przyszłą realizację traktatu o handlu bronią. Rada potwierdza swoją gotowość, by w dalszym ciągu przyczyniać się, w stosownych przypadkach, do starań państw członkowskich ONZ w celu zapewnienia pełnej realizacji traktatu o handlu bronią, gdy tylko zostanie on przyjęty.”.

Jednocześnie Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne dotyczące negocjacji w sprawie traktatu o handlu bronią.

Instrumenty finansowania działań zewnętrznych

Rada przyjęła częściowe podejście ogólne w sprawie pakietu ośmiu unijnych instrumentów finansowania działań zewnętrznych na mocy wieloletnich ram finansowych (2014–2020).

Do instrumentów tych należą:

 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II);

 • Europejski Instrument Sąsiedztwa;

 • instrument partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi;

 • Instrument na rzecz Stabilności;

 • Instrument Finansowy na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie;

 • Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego;

 • instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju;

 • decyzja Rady w sprawie stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony.

Jednocześnie Rada przyjęła częściowe podejście ogólne do zmienionych wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych.

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Umowa ramowa z Republiką Mołdawii w sprawie udziału

Rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Republiką Mołdawii w sprawie umowy ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Mołdawii w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysowego.

Misja UE ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah

Rada przedłużyła do dnia 30 czerwca 2013 r. obowiązywanie mandatu europejskiej Misji ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)1. Rada uzgodniła także finansową kwotę odniesienia przeznaczoną na pokrycie wydatków misji w tym okresie.

EU BAM Rafah ma na celu zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu granicznym w Rafah w celu przyczynienia się, przy współdziałaniu z wysiłkami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju instytucjonalnego, do otwarcia przejścia granicznego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem Izraela a władzami Narodowej Władzy Palestyńskiej.

Misja policyjna UE na terytoriach palestyńskich

Rada przedłużyła do 30 czerwca 2013 r. obowiązywanie mandatu Misji Policyjnej UE na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)1. Rada uzgodniła także finansową kwotę odniesienia przeznaczoną na pokrycie wydatków misji w okresie do 30 czerwca 2013 r.

Misja ma się przyczynić do ustanowienia trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi, we współpracy z programami unijnymi dotyczącymi rozwoju instytucjonalnego, jak również zgodnie z innymi działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym w szerszym kontekście sektora bezpieczeństwa, w tym w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Przegląd unijnego wykazu terrorystów

Rada przyjęła:

 • decyzję dotyczącą aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB2 w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu;

 • rozporządzenie dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/20011 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu.

Ponadto Rada potwierdziła przyjęcie uzasadnienia wyjaśniającego, dlaczego dane osoby, grupy i podmioty pozostawiono w wykazie, oraz zatwierdziła pisma z powiadomieniem, które zostaną im przesłane. Powiadomienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB i rozporządzeniem 2580/2001 Rada ma obowiązek regularnie i co najmniej dwa razy na rok dokonywać przeglądu nazwisk osób oraz nazw grup i podmiotów umieszczonych w wykazach w obu wspomnianych aktach ustawodawczych, by upewnić się, czy istnieją przesłanki do pozostawienia ich w wykazach.

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zmiana w załączniku XIII (transport) do Porozumienia EOG

Rada przyjęła decyzję w sprawie stanowiska, jakie ma zająć UE we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XIII (transport) do Porozumienia EOG (9393/2/12).

Zmiana w załączniku II (przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Rada przyjęła decyzję w sprawie stanowiska, jakie ma zająć UE we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG.

Decyzja ta ma umożliwić włączenie do Porozumienia EOG nowego prawnego dorobku UE dotyczącego krajowych przepisów technicznych stosowanych do produktów legalnie wprowadzanych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz dotyczącego wymogów w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszących się do wprowadzania produktów do obrotu.

DECYZJE PODJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

Syria – środki ograniczające

W dniu 20 czerwca Rada przyjęła w ramach procedury pisemnej decyzję określającą zakres unijnego embarga na wywóz broni do Syrii.

________________

1 :

Wspólne działanie 2005/889/WPZiB (Dz.U. L 327 z 14.12.2005).

1 :

Decyzja 2010/784/WPZiB (Dz.U. L 300 z 17.11.2005).

2 :

Dz.U. L 344 z 28.12.2001.

1 :

Dz.U. L 344 z 28.12.2001.


Side Bar