Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL
C/08/149
9959/08 (OR. en)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ
2874η σύνοδος του Συμβουλίου
Περιβάλλον
Λουξεμβούργο, 5 Ιουνίου 2008
Πρόεδρος κ. Janez PODOBNIK
Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Σλοβενίας

Κυριότερα αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου
Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζητήσεις προσανατολισμού όσον αφορά τις βασικές πτυχές της δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα στην ΕΕ, στο πλαίσιο ανάσχεσης της αλλαγής του κλίματος.
Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Το Συμβούλιο εξέδωσε, χωρίς συζήτηση, κανονισμό για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ 4

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 10

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 11

ΔΙΑΦΟΡΑ 12

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων 14
 • Φαλαινοθηρία 15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 • Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων 15

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

Βέλγιο:

κα Hilde CREVITS Φλαμανδή Υπουργός Δημοσίων Έργων, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Φύσης

Βουλγαρία:

κ. Chavdar GEORGIEV Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Τσεχική Δημοκρατία:

κ. Jan DUSIK Πρώτος Υφυπουργός Περιβάλλοντος, τμήμα Διεθνών Υποθέσεων, Νομοθεσίας και Δημόσιας Διοίκησης

Δανία:

κ. Troels Lund POULSEN Υπουργός Περιβάλλοντος

κα Connie HEDEGAARD Υπουργός Κλίματος και Ενέργειας

Γερμανία:

κ. Sigmar GABRIEL Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας

Εσθονία:

κ. Jaanus TAMKIVI Υπουργός Περιβάλλοντος

Ιρλανδία:

κ. John GORMLEY Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελλάδα:

κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Ισπανία:

κα Elena ESPINOS MANGANA Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπαίθρου και Θαλάσσης

κ. José Ramón GARCIA Υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων, Πολεοδομίας και Στέγασης της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια

Γαλλία:

κ. Jean-Louis BORLOO Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξίας

κα Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Υφυπουργός παρά τω Aντιπροέδρω της Κυβέρνησης και Υπουργώ Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξίας, αρμόδια για την Οικολογία

Ιταλία:

κα Stefania PRESTIGIACOMO Υπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους και της Θάλασσας

Κύπρος:

κ. Πανίκος ΠΟΥΡΟΣ Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία:

κ. Raimonds VEJONIS Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:

κ. Aleksandras SPRUOGIS Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεμβούργο:

κ. Lucien LUX Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:

κ. Lajos OLÁH Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:

κ. George PULLICINO Υπουργός Πόρων και Γεωργικών Θεμάτων

Κάτω Χώρες:

κα Jacqueline CRAMER Υπουργός Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Αυστρία:

κ. Josef PRÖLL Ομοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων

Πολωνία:

κ. Maciej NOWICKI Υπουργός Περιβάλλοντος

Πορτογαλία:

κ. Humberto ROSA Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Ρουμανία:

κ. Silviu STOICA Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Σλοβενία:

κ. Janez PODOBNIK Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:

κ. Jaroslav JADUŠ Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος

Φινλανδία:

κα Paula LEHTOMÄKI Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:

κ. Andreas CARLGREN Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωμένο Βασίλειο:

κ. Hilary BENN Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισμού και Αγροτικών Θεμάτων

Επιτροπή:

κ. Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε δημόσια συζήτηση όσον αφορά σημαντικές πτυχές της δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε βάσει έκθεσης προόδου της Προεδρίας που παρουσιάζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων (9648/08). Η ίδια έκθεση διαβιβάστηκε στους υπουργούς ενέργειας της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους στις 6 Ιουνίου, ιδίως για να προσφέρει στοιχεία όσον αφορά πτυχές που αφορούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την ανάγκη να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας συγχρόνως το ευρωπαϊκό δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή τόνισαν ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία ώστε να διευκολυνθεί ευρύτερη σύγκλιση απόψεων σε παγκόσμια κλίμακα, ενόψει της διεθνούς σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικές πτυχές της δέσμης και συγκεκριμένα:

όσον αφορά την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ (ΣΕΔΕ),

 • μέθοδος κατανομής: ανακατανομή, χρήση διαδικασίας πλειστηριασμού και κανόνες για τον πλειστηριασμό,
 • κίνδυνοι διαρροής άνθρακα: μεταφορά των ενεργοβόρων βιομηχανιών εκτός της ΕΕ,
 • ευρωπαϊκό ανώτατο όριο: αντικατάσταση του συστήματος των εθνικών σχεδίων κατανομής από ευρωπαϊκό ανώτατο όριο,
 • έτος αναφοράς ή περίοδος αναφοράς για την εξακρίβωση των στοιχείων όσον αφορά τις εκπομπές,
 • απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους: το ποσοστό δικαιωμάτων που φυλάσσεται ειδικά για τους νεοεισερχόμενους,
 • μικρές εγκαταστάσεις: μέγεθος των εγκαταστάσεων που πιθανόν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ·

όσον αφορά τον επιμερισμό της προσπάθειας (μεταξύ κρατών μελών σε τομείς που δεν καλύπτονται από το ΔΕΣΕ),

 • πεδίο εφαρμογής: τομείς που δεν καλύπτονται από τη σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,
 • έτος ή περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό των στόχων μείωσης ανά χώρα,
 • ενδιάμεσοι στόχοι: σκοπιμότητα της χρήσης ενδεικτικών ή δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων·

όσον αφορά διατομεακά ζητήματα μεταξύ αναθεώρησης του ΣΕΔΕ και επιμερισμού της προσπάθειας,

 • ενεργοποίηση 20-30%: ρήτρα προσαρμογής που επιτρέπει στην ΕΕ να υπερβεί την ανεξάρτητη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% και να επιδιώξει πιο φιλόδοξο στόχο για τον οποίο θα δεσμευθεί η ΕΕ με μελλοντική διεθνή συμφωνία,
 • βαθμός ευελιξίας των κρατών μελών για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

όσον αφορά τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS),

 • επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης,
 • σύνθεση του ρεύματος CO2,
 • μεταβίβαση της ευθύνης μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης,
 • ρυθμίσεις όσον αφορά την καταβολή χρηματικής εγγύησης από τον αιτούντα άδεια αποθήκευσης,
 • προϋποθέσεις πρόσβασης σε δίκτυα μεταφοράς,
 • ετοιμότητα των εγκαταστάσεων για δέσμευση και αποθήκευση·

όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα,

 • απαίτηση ελάχιστης μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
 • περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια,
 • μέθοδος υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στις 23 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη εκτελεστικών μέτρων για τους στόχους της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η δέσμη περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

 • Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ («αναθεώρηση ΣΕΔΕ της ΕΕ») (5862/08).
 • Πρόταση απόφασης περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020 («επιμερισμός της προσπάθειας») (5849/08).
 • Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς («οδηγία CCS») (5835/08).
 • Πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές («οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας») (5421/08).

Την άνοιξη του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να μετατραπεί η ΕΕ σε μια ιδιαίτερα αποδοτική από άποψη ενέργειας οικονομία με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου(7224/1/07). Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις και να θέσει τους εξής στόχους:

 • ανεξάρτητο στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 σε σχέση με το 1990,
 • μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 30% έως το 2020 σε σχέση με το 1990, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα δεσμευθούν να μειώσουν τις εκπομπές τους ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητές τους,
 • εξοικονόμηση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ σε σχέση με τις προβλέψεις για το 2020,
 • 20% μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ έως το 2020,
 • ελάχιστο στόχο 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση πετρελαίου και ντίζελ για τις μεταφορές στην ΕΕ έως το 2020,
 • κατάρτιση του απαιτούμενου τεχνικού, οικονομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε ο ασφαλής για το περιβάλλον διαχωρισμός και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα να πραγματοποιείται με νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, ει δυνατόν έως το 2020.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Το Συμβούλιο προέβη σε συζήτηση προσανατολισμού όσον αφορά σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ελαφρά οχήματα.

Το Συμβούλιο αναγνώρισε την πρόοδο που επετεύχθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, ως σταθερή βάση για τη συνέχιση των εργασιών. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία αυτής της πρότασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Η συζήτηση διεξήχθη με βάση έκθεση προόδου της Προεδρίας η οποία εκθέτει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων (9343/08).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις βασικές πτυχές του σχεδίου κανονισμού που περιλαμβάνονται στην έκθεση προόδου, μεταξύ των οποίων το κριτήριο χρηστικότητας, η κλίση της καμπύλης, το σύστημα κυρώσεων, η ημερομηνία έναρξης και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Τον Ιανουάριο του 2007, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση ως προς την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα, ο κοινοτικός στόχος για μέσο όρο εκπομπών 120 g CO2 /km από τα νέα επιβατικά οχήματα δεν πρόκειται να επιτευχθεί μέχρι το 2012, εκτός εάν ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα. Προτείνεται λοιπόν να θεσπιστεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανακοινώνεται ότι θα προταθεί νομοθετικό πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος με τη θέσπιση υποχρεωτικής μείωσης των εκπομπών CO2 σε 130 g CO2 /km κατά μέσο όρο για τα νέα οχήματα μέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας αυτοκινήτων και περαιτέρω μείωσης κατά 10 g CO2 /km μέσω άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων.

Στα συμπεράσματα που ενέκρινε τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του για τον στόχο των 120 g CO2/km κατά μέσο όρο για τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ έως το 2012 (130 g CO2 /km μέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας αυτοκινήτων και 10 g CO2/km μέσω συμπληρωματικών μέτρων), αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις και εξασφαλίζοντας ίση οικονομική και κοινωνική μεταχείριση[1].

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με στόχο να ενταθεί ο προβληματισμός επί ορισμένων θεμάτων που αφορούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.(ΓΤΟ).

Μια μεγάλη πλειοψηφία αντιπροσωπειών της ΕΕ καθώς και η Επιτροπή εξέφρασαν ικανοποίηση για τις εισηγήσεις της γαλλικής (9615/08) και της ουγγρικής (10254/08) αντιπροσωπείας, επιδίωξη των οποίων ήταν να δοθεί πρόσθετη αξία στη συζήτηση προκειμένου να διερευνηθούν περισσότερο διάφορες πτυχές των ΓΤΟ που εξακολουθούν να εκκρεμούν και συγκεκριμένα:

 • βελτιώσεις των διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνων και της λειτουργίας της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για τους ΓΤΟ, ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος,
 • επινόηση νέων τρόπων προκειμένου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών επιστημονικών φορέων,
 • παροχή ευελιξίας στις χώρες της ΕΕ για να πλαισιώνουν καλύτερα βάσει κοινής προσέγγισης τον έλεγχο των εγκεκριμένων ΓΤΟ.

Ένας αριθμός αντιπροσωπειών υπενθύμισε ότι προέχει η μελέτη κοινού ορισμού των κατωτάτων ορίων επισήμανσης για τους σπόρους ΓΤΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέραν αυτού, μερικές αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι επιθυμούν να λαμβάνονται υπ'όψοι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των ΓΤΟ.

Η γαλλική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την εξέταση του θέματος κατά την επόμενη Προεδρία της ΕΕ.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης σύντομη ανταλλαγή απόψεων κατά τη σύνοδό του στις 3 Μαρτίου κατόπιν αιτήματος της γαλλικής αντιπροσωπείας (7128/08).

ΔΙΑΦΟΡΑ

Το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες που αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (5127/08)

Η Προεδρία έδωσε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά αυτήν την πρόταση κανονισμού (10094/08).

Στόχος του σχεδίου κανονισμού, που υπέβαλε η Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων όσον αφορά την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές.

Η εξέταση της πρότασης θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης Προεδρίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (6297/07)

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

Η οδηγία καθορίζει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα στο σύνολο της ΕΕ εφόσον διαπράττονται παράνομα και από πρόθεση ή τουλάχιστον βαριά αμέλεια. Η ηθική αυτουργία και η συνεργία στην τέλεση τέτοιων πράξεων θα θεωρείται επίσης ποινικό αδίκημα.

Σύνοδοι της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα και του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια ( Βόννη, 12 έως 30 Μαΐου 2008)

Το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες της Προεδρίας (10274/08) και της Επιτροπής (10274/08 ADD 1) για την έκβαση της ένατης τακτικής συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP 9) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και της τέταρτης συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP/MOP 4) που επέχει θέση συνόδου των συμβαλλόμενων μερών του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια

Σύνοδος της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Βουκουρέστι, 19–21 Μαΐου 2008)

Η ρουμανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την τέταρτη σύνοδο των Μερών της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Βουκουρέστι, 19–21 Μαΐου 2008) (10218/08)

Πρόοδος στο πλαίσιο του χάρτη πορείας του Μπαλί

Το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες της Προεδρίας και της Επιτροπής (10207/08) σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί διεθνώς όσον αφορά το σχέδιο δράσης του Μπαλί για μια συνολική διαπραγματευτική διαδικασία με στόχο τη σύναψη μέχρι το 2009 μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για το κλίμα για το μετά το 2012 διάστημα.

Αποτελέσματα της συνόδου «Γεφυρώνοντας το χάσμα» (Portorož, 14-16 Μαΐου 2008) (9930/08)

Το Συμβούλιο σημείωσε τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου η οποία κατέληξε σε τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, την ανάγκη επείγουσας δράσης για την αναχαίτιση της ταχείας αλλαγής του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής προτύπων όσον αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεύτερον, το περιβάλλον πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των οικονομικών αποφάσεων με τη συμμετοχή τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων και την προώθηση της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και της διασύνδεσης δραστηριοτήτων και τομέων. Τρίτον, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων, πολιτικών, επιχειρηματιών και κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτική για την πλήρη κοινωνική και οικονομική εκμετάλλευση των διαθέσιμων πληροφοριών και στοιχείων, την προώθηση νέου μοντέλου οικονομίας βασισμένου στο οικολογικό εμπόριο καθώς και προκειμένου να πεισθεί ο ανεπτυγμένος κόσμος ότι το μοντέλο που δημιούργησε τον πλούτο των ανεπτυγμένων χωρών δεν είναι βιώσιμο και άρα χρειάζεται ένα διαφορετικό πρότυπο για το μέλλον.

Πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του εδαφικού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες της σλοβενικής Προεδρίας για την έναρξη εφαρμογής του εδαφικού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρώτου προγράμματος δράσης του (9932/1/08).

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Η Επιτροπή έδωσε πληροφορίες για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες (3604/08).

Ο κανονισμός θεσπίζει προϋποθέσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων χημικών προϊόντων από και προς την ΕΕ. Προβλέπει επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο.

Ο κανονισμός προβλέπει τρεις διαφορετικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι εξαγωγείς και οι εθνικές αρχές, ανάλογα με το είδος του αντίστοιχου χημικού προϊόντος:

 • διαδικασία γνωστοποίησης της εξαγωγής, για τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στην ΕΕ αλλά δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια γνωστοποίησης της Σύμβασης,
 • υποχρέωση ρητής συγκατάθεσης της χώρας εισαγωγής πριν από κάθε εξαγωγή, για τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια γνωστοποίησης αλλά δεν υπόκεινται ακόμη στη Σύμβαση,
 • εφαρμογή της πλήρους διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη Σύμβαση. Μέχρι στιγμής, καλύπτονται 39 χημικά προϊόντα αλλά ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης Συμβουλίου-Κοινοβουλίου.

Φαλαινοθηρία

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση της θέσης που θα πρέπει να υιοθετηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά τις συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ).

Η ΔΕΦ είναι η αρμόδια οργάνωση όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων φάλαινας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ρύθμιση της Φαλαινοθηρίας που υπεγράφη το 1946.

Επί του παρόντος 21 κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της ΔΕΦ.[2] Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Η 60ή σύνοδος της ΔΕΦ θα πραγματοποιηθεί στο Σαντιάγκο της Χιλής, τον Ιούνιο του 2008.

Η φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς ανεστάλη το 1986 λόγω του συνομολογηθέντος μορατόριουμ από την πλειονότητα των χωρών που εκπροσωπούνται στη ΔΕΦ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην έκδοση από την Επιτροπή κανονισμού και οδηγίας για την εφαρμογή και τροποποίηση των κανόνων για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα ( Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο της ΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να εναντιωθεί στην έγκριση νομικών πράξεων της Επιτροπής, με τις εξής αιτιολογίες:

 • τα προτεινόμενα μέτρα υπερβαίνουν τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπονται στη βασική πράξη,
 • τα προτεινόμενα μέτρα δεν συμφωνούν με τον στόχο ή το περιεχόμενο της βασικής πράξης, ή
 • τα προτεινόμενα μέτρα δεν τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας ή αναλογικότητας.

Αυτό συνεπάγεται ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εναντιωθεί στις προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις, η Επιτροπή μπορεί να τις εγκρίνει.


[1] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11483.el07.pdf

[2] Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβάκική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, ΗΒ.


Side Bar