Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
SVET
EVROPSKE UNIJE

SL
C/08/105
8619/08 (Presse 105) (OR. en)
SPOROČILO ZA JAVNOST
2864. in 2865. seja Sveta
Splošne zadeve in zunanji odnosi
Luxembourg, 29. april 2008
Predsednik Dimitrij Rupel,
slovenski minister za zunanje zadeve

Glavni rezultati Sveta
Svet je pozdravil podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (SPS) in začasnega sporazuma s Srbijo kot pomemben korak na poti te države v EU. Veseli se tesnejšega sodelovanja s Srbijo, ki ga bo omogočil celovit okvir obeh sporazumov in drugih mehanizmov stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. Ministri so izjavili, da je bistveni element teh sporazumov celovito sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY), pri čemer si je med drugim treba po najboljših močeh prizadevati, da se obtoženi aretirajo in privedejo pred sodišče. Dogovorili so se tudi, da bodo SPS predložili parlamentom v ratifikacijo, Skupnost pa je sklenila, da se bo začasni sporazum začel izvajati takoj, ko bo Svet sprejel sklep, da Srbija v celoti sodeluje z ICTY. Svet in Komisija bosta redno preverjala, ali Srbija še vedno v celoti sodeluje z ICTY. EU in njene države članice bodo Srbiji pri tem pomagale. Podpis SPS in začasnega sporazuma je potekal ob robu seje Sveta.
Svet je pozdravil nedavno sprejetje dveh zakonov o policiji, s čimer se je zaključila prva faza reforme policije v Bosni in Hercegovini. Ponovno je opozoril, da je dogovor o reformi policije v skladu s tremi načeli EU eden od bistvenih pogojev za nadaljnji napredek na poti k sklenitvi SPS. Svet je potrdil napredek BiH pri izpolnjevanju vseh štirih pogojev za podpis SPS, navedenih v sklepih Sveta z dne 12. decembra 2005. Bosna in Hercegovina si bo morala še bolj prizadevati za izvajanje reform, Svet pa je izrazil pripravljenost podpisati SPS. Tehnične priprave potekajo.
* * *
Poleg tega je Svet brez razprave sprejel uredbo o reformi skupne ureditve trga za vino EU. Namen reforme je večja konkurenčnost proizvajalcev EU, ponovna osvojitev trgov v EU in drugod, uravnoteženje ponudbe in povpraševanja, poenostavitev predpisov, ohranitev najboljših praks evropske vinske proizvodnje, krepitev družbene strukture na podeželju in skrb za okolje. Razen nekaterih izjem se bo uredba začela uporabljati 1. avgusta 2008. Uredba je del reforme skupne kmetijske politike EU, ki se je začela leta 2003.

VSEBINA1

UDELEŽENCI 6

TOČKE RAZPRAVE

ZAHODNI BALKAN – sklepi Sveta 8

ZIMBABVE – sklepi Sveta 10

BLIŽNJEVZHODNI MIROVNI PROCES 12

IRAK 13

PAKISTAN – sklepi Sveta 14

BURMA/MJANMAR – sklepi Sveta 16

ODNOSI Z RUSIJO 18

RAZNO 19

Gruzija 19

Pomorsko piratstvo 19

Tibet 19

ZUNANJI ODNOSI

 • Uzbekistan – omejevalni ukrepi – sklepi Sveta 21
 • Pregled smernic EU v zvezi z mučenjem – sklepi Sveta 23
 • Afganistan – sklepi Sveta 23
 • Odnosi z Latinsko Ameriko in Karibi 25
 • Odnosi s Svetom za sodelovanje v Zalivu 26

RAZVOJNO SODELOVANJE

 • Sporazum o partnerstvu AKP-EU iz Cotonouja - vmesni pregled 26

TRGOVINSKA POLITIKA

 • Protidamping - posteljno perilo, kumarin in obutev 27

SPLOŠNE ZADEVE

 • Posvetovanja v drugih sestavah Sveta 27
 • Komuniciranje o Evropi - sklepi Sveta 27

PREGLEDNOST

 • Letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov 28
 • Dostop javnosti do dokumentov 28

PRORAČUN

 • Prilagoditev na večletni finančni okvir EU 29

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

 • Časovni načrt za SIS II 29
 • Center EU za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami - sodelovanje Turčije 29

KMETIJSTVO

 • Reforma vinskega sektorja 30
 • Spremljanje goveje spongiformne encefalopatije (BSE) 32

RAZISKAVE

 • Raziskovalni sklad za premog in jeklo * 32

OKOLJE

 • Kartagenski protokol o biološki varnosti - pogajalske direktive 33

UDELEŽENCI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:

Belgija:

Karel DE GUCHT minister za zunanje zadeve

Olivier CHASTEL državni sekretar za zunanje zadeve

Bolgarija:

Ivajlo KALFIN podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

Češka:

Karel SCHWARZENBERG minister za zunanje zadeve

Danska:

Per Stig MØLLER minister za zunanje zadeve

Michael ZILMER-JOHNS državni sekretar za zunanjo in varnostno politiko, politiko EU in koordinacijo z EU

Nemčija:

Günter GLOSER državni minister, Ministrstvo za zunanje zadeve

Estonija:

Urmas PAET minister za zunanje zadeve

Irska:

John McGUINNESS državni sekretar na Ministrstvu za podjetništvo, trgovino in zaposlovanje, pristojen za trgovino

Grčija:

Ioannis VALINAKIS državni sekretar za zunanje zadeve

Španija:

Diego LÓPEZ GARRIDO državni sekretar za evropske zadeve

Francija:

Jean-Pierre JOUYET državni sekretar za evropske zadeve

Italija:

Rocco CANGELOSI stalni predstavnik

Ciper:

Markos KYPRIANOU minister za zunanje zadeve

Latvija:

Māris RIEKSTIŅŠ minister za zunanje zadeve

Litva:

Petras VAITIEKŪNAS minister za zunanje zadeve

Luksemburg:

Jean ASSELBORN podpredsednik vlade, minister, pristojen za zunanje zadeve in priseljevanje

Nicolas SCHMIT minister, pristojen za zunanje zadeve in priseljevanje

Madžarska:

Kinga GÖNCZ minister za zunanje zadeve

Malta:

Tonio BORG podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

Nizozemska:

Maxime VERHAGEN minister za zunanje zadeve

Frans TIMMERMANS minister za evropske zadeve

Avstrija:

Ursula PLASSNIK zvezna ministrica za evropske in mednarodne zadeve

Poljska:

Radosław SIKORSKI minister za zunanje zadeve

Portugalska:

Manuel LOBO ANTUNES državni sekretar za evropske zadeve, pomočnik ministra za zunanje zadeve

Romunija:

Lazar COMANESCU minister za zunanje zadeve

Slovenija:

Dimitrij RUPEL minister za zunanje zadeve

Matjaž ŠINKOVEC državni sekretar v kabinetu predsednika vlade

Janez LENARČIČ državni sekretar v Službi vlade RS za evropske zadeve

Slovaška:

Diana STROFOVA državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve

Finska:

Alexander STUBB minister za zunanje zadeve

Astrid THORS ministrica za migracije in evropske zadeve

Švedska:

Carl BILDT minister za zunanje zadeve

Združeno kraljestvo:

Jim MURPHY državni sekretar za evropske zadeve

Komisija:

Olli REHN član

Louis MICHEL član

Benita FERRERO-WALDNER članica

Generalni sekretariat Sveta:

Javier SOLANA generalni sekretar/visoki predstavnik za SZVP

TOČKE RAZPRAVE

ZAHODNI BALKAN – sklepi Sveta

Svet je razpravljal o razmerah na Zahodnem Balkanu in se posvetil zlasti Srbiji ter Bosni in Hercegovini, nato pa je sprejel naslednje sklepe:

"SRBIJA

Svet pozdravlja podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (SPS) in začasnega sporazuma s Srbijo kot pomemben korak te države na njeni poti v EU. Veseli se tesnejšega sodelovanja s Srbijo, ki ga bo omogočil celovit okvir obeh sporazumov in drugih mehanizmov stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

Svet je opozoril na člene 2, 4 in 133 SPS ter člena 1 in 54 začasnega sporazuma, obenem pa izjavil, da je bistveni element teh sporazumov celovito sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY), pri čemer si je med drugim treba po najboljših močeh prizadevati, da se obtoženi aretirajo in privedejo pred sodišče.

V skladu s tem so se ministri dogovorili, da bodo SPS predložili parlamentom v ratifikacijo, Skupnost pa je sklenila, da se bo začasni sporazum začel izvajati takoj, ko bo Svet sprejel sklep, da Srbija v celoti sodeluje z ICTY.

Svet in Komisija bosta redno preverjala, ali Srbija še vedno v celoti sodeluje z ICTY. EU in njene države članice bodo Srbiji pri tem pomagale.

BOSNA IN HERCEGOVINA

Svet je pozdravil nedavno sprejetje dveh zakonov o policiji, s čimer se je zaključila prva faza reforme policije. Ponovno je opozoril, da je dogovor o reformi policije, v skladu s tremi načeli EU, eden od bistvenih pogojev za nadaljnji napredek na poti k sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Svet je potrdil napredek BiH pri izpolnjevanju vseh štirih pogojev za podpis SPS, navedenih v sklepih Sveta z dne 12. decembra 2005. Bosna in Hercegovina si bo morala še bolj prizadevati za izvajanje reform, Svet pa je izrazil pripravljenost podpisati SPS. Tehnične priprave potekajo.

Svet je izpostavil izreden pomen prihodnjega SPS, ki bo temeljni okvir za odnose med EU in BiH, pa tudi pomemben instrument zagotavljanja stabilnosti in krepitve dialoga znotraj BiH. Zato je spodbudil vse politične sile v BiH, naj si skupaj in zelo odločno prizadevajo za izvedbo načrta reform, vključno s prednostnimi nalogami iz evropskega partnerstva.

Ob sklicevanju na svoje sklepe z dne 10. marca 2008 je Svet Evropsko komisijo pozval, naj z BiH čimprej začne dialog o vizumski ureditvi.

SPOROČILO KOMISIJE O ZAHODNEM BALKANU

Svet je pozdravil Sporočilo Komisije " "Zahodni Balkan: okrepitev evropske perspektive" kot podlago za razprave na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU (Gymnich) in forumu EU-Zahodni Balkan na Brdu 29. marca 2008.

Napredek, ki je bil v zadnjih letih dosežen v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, je treba ohraniti in nepreklicno utrditi. Evropska perspektiva mora biti za prebivalce Zahodnega Balkana oprijemljiva in bolj prepoznavna.

V ta namen je Svet pozdravil začetek dialoga o liberalizaciji vizumske ureditve, obenem pa z zanimanjem pričakuje razprave o načrtih za vse države v regiji. Pozdravil je namero Komisije, da bo še povečala število štipendij, podeljenih študentom z Zahodnega Balkana za študij v EU, pobudo za okrepitev podpore civilni družbi ter večje usklajevanje z mednarodnimi finančnimi institucijami in dvostranskimi donatorji v podporo družbeno-gospodarskemu razvoju v regiji. Podprl je predlagano okrepljeno regionalno sodelovanje na področju preprečevanja nesreč, pripravljenosti in odzivanja nanje ter pozval k večji udeležbi Zahodnega Balkana v programih in agencijah Skupnosti, pa tudi k oblikovanju Regionalne šole za javno upravo, ki naj bi do začetka leta 2009 postala popolnoma funkcionalna šolska ustanova.

Svet se je zavezal, da bo podpiral dosledno izvajanje teh ukrepov. Poleg tega je druge sestave Sveta pozval, naj nadaljujejo delo na področjih, kot sta promet in energija, navedenih v sporočilu."

ZIMBABVE – sklepi Sveta

Svet je razpravljal o razmerah v Zimbabveju in sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet skrbno spremlja razmere v Zimbabveju v času po volitvah, ki so potekale 29. marca, in je resno zaskrbljen zaradi zamujanja pri objavi izidov predsedniških volitev, zastraševanj, zlorabe človekovih pravic in nasilja.

2. EU meni, da je nesprejemljivo in neupravičeno, da štiri tedne po tem, ko je zimbabvejsko ljudstvo uveljavilo temeljno demokratično pravico, izidi predsedniških volitev še vedno niso objavljeni. EU poziva, da se izidi predsedniških volitev, ki bodo resnično odražali svobodno in demokratično voljo zimbabvejskega ljudstva, nemudoma objavijo, saj se zaradi zamujanja porajajo resni pomisleki glede verodostojnosti samega postopka.

3. EU obsoja nasilje in zastraševanje zimbabvejskega ljudstva v času po volitvah ter poziva, da se ta dejanja nemudoma prenehajo. EU meni, da gre pri teh resnih incidentih za usmerjene in politično motivirane napade na zagovornike demokratičnih sprememb. Ob tem pa tudi poudarja, da nedavna prijetja dokazujejo, da zimbabvejska vlada volilni komisiji v Zimbabveju ne dovoljuje, da bi delovala kot neodvisen organ.

4. EU ugotavlja, da sta spoštovanje svobode zbiranja in medijev ter okolje brez zastraševanj in nasilja bistvenega pomena za zagotovitev svobodnih in poštenih volitev, zato poziva, da se volilni postopek zaključi ob upoštevanju teh načel.

5. Države v regiji, Južnoafriška razvojna skupnost (SADC) in Afriška unija igrajo ključno vlogo in so odgovorne za nadaljnja prizadevanja pri reševanju trenutne krize v Zimbabveju. EU je tako kot SADC zaskrbljena zaradi nastalih razmer in ponovno poudarja, da v celoti podpira njena prizadevanja za rešitev te krize. Svet s tem v zvezi pozdravlja izredno zasedanje na vrhu v Lusaki.

6. Svet je še vedno zaskrbljen nad posledicami, ki bi jih lahko imeli nedavni dogodki na stabilnost regije, zato poziva SADC, naj si z obnovljenimi močmi skupaj z zimbabvejskimi oblastmi prizadeva za izpolnitev zavez, sprejetih na vrhu v Lusaki, vključno z odločitvijo, da ostane dejavna do zaključka volilnega postopka.

7. EU pozdravlja izjavo predsednika komisije Afriške unije Konaréja, v kateri poudarja pripravljenost Afriške unije, da si skupaj z vsemi zadevnimi stranmi, SADC in mednarodno skupnostjo prizadeva za uspešen zaključek volilnega postopka v Zimbabveju.

8. EU opozarja, da ne dobavlja ali prodaja orožja ter z njim povezanih materialov in opreme, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo v Zimbabveju. Druge spodbuja, naj v tem času prav tako ravnajo zadržano in uvedejo dejanski moratorij na vsakršno tovrstno prodajo, ter pozdravlja ukrepe, ki so že bili sprejeti v ta namen.

9. EU bo še naprej natančno spremljala razmere in si prizadevala najti nove načine, da bi povečala pritisk na vse, ki v času po volitvah spodbujajo nasilje in zastraševanje pod okriljem države.

10. Svet opozarja, da ostaja zavezan zimbabvejskemu ljudstvu, in poudarja, da bo EU tudi v prihodnje najpomembnejši donator za Zimbabve. EU želi tudi potrditi svojo pripravljenost, da bo še naprej izrabila vsako ponujeno priložnost, da se vključi v dialog z demokratično izvoljeno zimbabvejsko vlado in da si, takoj ko bo mogoče, začne prizadevati za ponovno vzpostavitev popolnega sodelovanja."

BLIŽNJEVZHODNI MIROVNI PROCES

Ministri so razpravljali o bližnjevzhodnem mirovnem procesu v okviru priprav na prihajajoče srečanje voditeljev četverice in ministrsko konferenco ad hoc povezovalnega odbora, ki bosta potekala 2. maja v Londonu.

IRAK

Svet je izmenjal mnenja o Iraku zaradi priprave na revizijsko konferenco o mednarodnem dogovoru z Irakom, ki bo 29. maja v Stockholmu.

PAKISTAN – sklepi Sveta

Svet je razpravljal o razmerah v Pakistanu in sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet pozdravlja nedavni napredek pri demokratičnem procesu v Pakistanu. Volitve 18. februarja 2008, ki so bile na splošno konkurenčne in deležne večjega zaupanja javnosti, so bile za Pakistan in EU nova priložnost za izboljšanje in poglobitev njunih odnosov. Svet pozdravlja prehod k oblikovanju novih vlad na zvezni in pokrajinski ravni ter prve korake pri ponovni vzpostavitvi neodvisnega sodstva.

2. EU v celoti podpira pakistansko vlado v boju proti terorizmu, upornikom in nasilnim nasprotnikom mirne in demokratične družbe. Svet priznava požrtvovalnost pakistanskega prebivalstva in varnostnih sil v boju proti radikalni manjšini, ki nasprotuje zmernosti in si prizadeva preprečiti napredek. Svet poziva pakistansko vlado, naj z usklajenim pristopom, ki vključuje demokratizacijo, družbeno-gospodarski razvoj, izobraževanje in medkulturni dialog, razišče vzroke za radikalizacijo.

3. Svet potrjuje zavezo, ki jo je sprejela EU, da bo tudi v prihodnje pomagala prebivalcem in vladi v Pakistanu. Pozdravlja dialog EU s Pakistanom in ponovno poudarja svojo željo po nadaljnji okrepitvi odnosov med EU in Pakistanom z doslednim spoštovanjem mednarodnega prava in resolucij Varnostnega Sveta ZN. Posebna pozornost bo namenjena gospodarskemu razvoju in trgovini, boju proti terorizmu, neširjenju orožja, človekovim pravicam, migraciji, izobraževanju, medkulturnim vprašanjem in regionalnemu sodelovanju ter vprašanjem širšega mednarodnega pomena.

4. V središču sodelovanja med EU in Pakistanom je krepitev dolgoročnega razvoja, tudi na področjih podeželskega razvoja in izobraževanja. EU bo iskala načine za večjo podporo izobraževanju, vključno z opismenjevanjem odraslih in poklicnim izobraževanjem. Evropska komisija, ki je v obdobju med 2007 in 2010 znatno povečala finančno pomoč Pakistanu, bo nadaljevala z rednim dialogom v okviru sporazuma o sodelovanju iz leta 2004.

5. Na podlagi priporočil misije EU za opazovanje volitev bo EU navezala stik s pakistanskimi oblastmi, da bi skupaj raziskali načine za podporo krepitvi demokratičnih institucij, volilnemu okviru s poudarkom na izgradnji institucij, zakonodajni reformi in volilni udeležbi. Napredek na tem področju je bistvenega pomena za varnost in dolgoročno stabilnost v Pakistanu. Svet ponovno poudarja pomen okrepljene pomoči EU pravni državi ter dialogu o tem vprašanju.

6. Ena od glavnih prednostnih nalog je spodbujanje človekovih pravic s posebnim poudarkom na pravicah žensk in otrok. To zavezo potrjuje polletni dialog o človekovih pravicah med vodji misij EU v Islamabadu in pakistansko vlado.

 1. Svet ponovno potrjuje svojo podporo obsežnemu in pomembnemu sodelovanju med Pakistanom in njegovimi sosedami. V tem smislu EU v celoti podpira pobude, katerih namen je izboljšanje čezmejnih stikov med Pakistanom in Afganistanom – tudi v okviru G8 – na podlagi procesa iz Ankare in konference regionalnega gospodarskega sodelovanja o Afganistanu. Svet ponovno izraža svojo podporo nadaljevanju splošnega dialoga med Pakistanom in Indijo. EU se tudi zaveda pomena podpore možnostim za okrepitev regionalnega trgovinskega povezovanja v okviru SAARC/SAFTA. Še naprej bo preučevala možnosti za okrepitev trgovine s Pakistanom, pa tudi trgovine znotraj južnoazijskega območja.

 1. Svet poudarja zavezanost sodelovanju s Pakistanom v mednarodnih forumih pri neširjenju orožja za množično uničevanje in razorožitvi. Pomemben znak v tej smeri bi bil, če bi Pakistan podprl začetek pogajanj o pogodbi o prepovedi proizvodnje cepljivih snovi (FMCT) na konferenci o razoroževanju v Ženevi. Svet potrjuje pomen pakistanskega sodelovanja z Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri pridobivanju informacij o odprtih vprašanjih, povezanih z iranskim jedrskim programom.

 1. Svet bo redno preučeval politiko EU do Pakistana."

BURMA/MJANMAR – sklepi Sveta

Svet je razpravljal o razmerah v Burmi/Mjanmaru in sprejel naslednje sklepe:

"1. Evropska unija je še naprej močno zaskrbljena zaradi razmer v Burmi/Mjanmaru in tamkajšnje oblasti znova poziva, naj hitro sprejmejo ukrepe za prehod na legitimno in civilno vlado ter za narodno spravo.

2. Svet je seznanjen s poročilom posebnega svetovalca ZN za Mjanmar Ibrahima Gambarija, ki ob nedavnem obisku Burme/Mjanmara ni opazil nikakršnih neposrednih in vidnih rezultatov. EU ponovno izraža polno podporo posredovanju generalnega sekretarja ZN in poziva partnerje, zlasti države, ki mejijo na Burmo/Mjanmar, naj storijo enako.

3. Svet izraža pohvalo posebnemu odposlancu EU Pieru Fassinu za njegovo delo pri podpori prizadevanj ZN in pri usklajevanju z azijskimi partnerji. EU bo okrepila tesna posvetovanja s članicami ASEAN in drugimi sosedami Burme/Mjanmara, tudi s tistimi, ki so zastopane v Varnostnem svetu ZN.

4. Svet je še vedno prepričan, da je narodno spravo in stabilnost mogoče doseči le s procesom, v katerem v celoti sodelujejo vse zainteresirane strani v državi, vključno z Daw Aung San Suu Kyi in etničnimi skupinami. Svet tako meni, da osnutek ustave, referendum in volitve, kot so trenutno zasnovani, ne bodo rešili veliko težav, ki pestijo Burmo/Mjanmar.

5. Svet poziva oblasti, naj vsem političnim akterjem omogočijo svobodno in odprto razpravo o ustavi še pred referendumom 10. maja ter naj razveljavijo zakone o prepovedi kritiziranja Nacionalne konvencije in referenduma. EU pa poziva oblasti, naj zagotovijo, da bo referendum svoboden in pošten, in naj povabijo mednarodne opazovalce. Svet poziva oblasti, naj zagotovijo preglednost političnega procesa, prebivalce Burme/Mjanmara pa jasno seznanijo s prihodnjim političnim procesom in volitvami leta 2010.

6. Svet je zaskrbljen, ker naj bi osnutek ustave določal omejitve glede izpolnjevanja pogojev za visoka politična mesta, vojski naj bi omogočal, da po lastni volji prekliče ustavo, prav tako pa naj ne bi ustrezno reševal vprašanj glede etnične raznolikosti v državi.

7. Svet ponovno poziva k takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov, tudi Daw Aung San Suu Kyi, in obžaluje vse hujše ustrahovanje in večje nasilje v času pred referendumom. Oblasti ponovno poziva, naj v celoti sodelujejo s posebnim poročevalcem ZN o položaju človekovih pravic v Mjanmaru in naj uresničujejo njegova priporočila.

8. Svet opozarja na današnje sprejetje skupnega stališča, ki za nadaljnjih dvanajst mesecev podaljšuje omejevalne ukrepe zoper odgovorne za zlorabo človekovih pravic in pomanjkanje napredka v Burmi/Mjanmaru. Ob opozarjanju na sklepe Sveta z dne 15. oktobra 2007 Svet ponovno izraža pripravljenost, da pregleda ali spremeni te ukrepe ali da uvede dodatne omejevalne ukrepe glede na razvoj tamkajšnjih dogodkov.

9. Svet opozarja, da je v okviru omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru prepovedana prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in s tem povezanega materiala vseh vrst. Svet želi mednarodno skupnost spodbuditi, da sprejme podobne ukrepe.

10. EU ponavlja, da je neomajno in odločno zavezana blaginji prebivalcev Burme/Mjanmara. EU in njene države članice zagotavljajo znatno pomoč za njihovo državo. EU se je še naprej pripravljena pozitivno odzivati na pravi napredek v smeri demokracije s sodelovanjem pri razvoju Burme/Mjanmara in z iskanjem novih področij sodelovanja."

* * *

Svet je sprejel skupno stališče o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru do 30. aprila 2009 in o posodobitvi seznamov oseb in podjetij, za katere se uporabljajo ti ukrepi (8391/08).

Novi seznami upoštevajo spremembe v vladi, varnostnih silah, Državnem svetu za mir in razvoj ter upravo v Burmi/Mjanmaru kot tudi osebnih situacij zadevnih posameznikov. Zajemajo druge osebe, ki so povezane z režimom v Burmi/Mjanmaru in ki se smatrajo odgovorne za represivne ukrepe ter dodatna podjetja, ki so v lasti ali pod nadzorom režima ali oseb, ki so z režimom povezane.

Omejevalne ukrepe, ki so bili prvič sprejeti leta 1996, so nadomestili novi ukrepi v skladu s skupnim stališčem 2006/318/CFSP, ki ga je sprejel Svet aprila 2006. Ti ukrepi zajemajo prepoved izdajanja vizumov in zamrznitev premoženja članov vojaškega režima, drugih posameznikov, skupin in podjetij, ki preprečujejo prehod Burme/Mjanmara v demokracijo. Vključujejo pa tudi prepoved odobravanja finančnih posojil ali kreditov burmanskim podjetjem v državni lasti in prepoved pridobivanja ali povečevanja lastniških deležev v teh podjetjih.

Po zatrtju mirnih demonstracij jeseni leta 2007 in neprekinjenem kršenju človekovih pravic burmanskih oblasti je Svet novembra 2007 sprejel dodatne ukrepe usmerjene v vire prihodkov režima, kot so sečnja lesa, lesna industrija in rudarstvo.

ODNOSI Z RUSIJO

Svet je razpravljal o pogajalskih direktivah za nov sporazum, da bi se zagotovil splošni okvir za odnose med EU in Rusijo

RAZNO

Gruzija

V okviru Sveta je potekala izmenjava mnenj o nedavnih dogodkih na kriznih območjih Gruzije, ki so se dogodili po odločitvi Ruske federacije, objavljene 16. parila, o vzpostavitvi uradnih odnosov z institucijami dejanskih oblasti Južne Osetije in Abhazije brez soglasja vlade Gruzije, in o sedanjih in bodočih stikih za preprečevanje povečanja napetosti.

Pomorsko piratstvo

Po nedavnih dejanjih piratstva, izvedenega v mednarodnih vodah blizu obale Somalije v škodo francoskih in španskih plovil, je Svet na pobudo Španije izmenjal mnenja o načinih prispevanja k, zlasti v okviru ZN, mednarodnemu odzivu za preprečevanje in boj proti takšnim dejanjem.

Tibet

Ministri so se seznanili s trenutnimi stiki glede situacije v avtonomni kitajski regiji Tibet, tudi temi, ki so bili vzpostavljeni med nedavnim obiskom Komisije na Kitajskem, kar je bil nadaljnji korak po razpravah na neformalnem srečanju na Brdu v Sloveniji 29. marca.

DOGODKI OB ROBU ZASEDANJA SVETA

Ob robu zasedanja Sveta so potekali naslednji dogodki:

28. april 2008:

 • Pridružitveni Svet z Egiptom
 • Trojka EU-ECOWAS (glej končno sporočilo iz dok. 8936/08)
 • Trojka EU-OVSE
 • Stabilizacijsko-pridružitveni svet EU-Hrvaška (glej sporočilo za javnost iz dok. 4353/08)

29. april 2008:

 • Podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma s Srbijo
 • Trojka EU-Rusija

DRUGE ODOBRENE TOČKE

ZUNANJI ODNOSI

Uzbekistan – omejevalni ukrepi – sklepi Sveta

Svet je na osnovi pregleda razmer in z namenom spodbuditi uzbekistanske oblasti, da izboljšajo stanje človekovih pravic, sprejel skupno stališče o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu (8416/08), s čimer je preložil opustitev vizumskih omejitev za nadaljnjih šest mesecev do 13. novembra 2008.

Omejevalni ukrepi so bili uvedeni s Skupnim stališčem 2005/792/SZVP, ki ga je Svet sprejel novembra 2005 zaradi prekomerne, nesorazmerne in vsesplošne uporabe sile uzbekistanskih varnostnih sil proti demonstracijam v Andižanu. Nekateri omejevalni ukrepi so bili leto dni kasneje podaljšani s Skupnim stališčem 2006/787/SZVP. Maja 2007 je Svet za šest mesecev podaljšal omejitev vstopa za nekatere posameznike (Skupno stališče 2007/338/SZVP). Novembra 2007 je sprejel Skupno stališče 2007/734/SZVP, s katerim je podaljšal določene omejevalne ukrepe uvedene s Skupnim stališčem 2005/792/SZVP.

* * *

Svet je sprejel tudi naslednje sklepe:

"1. Ob sklicevanju na svoje prejšnje sklepe in zlasti na Skupno stališče 2007/734/SZVP z dne 13. novembra 2007 Svet pozdravlja napredek, dosežen v Uzbekistanu v zadnjih mesecih pri varstvu in spodbujanju človekovih pravic in pravne države, predvsem pa pri odpravi smrtne kazni, uvedbi habeas corpus in ratifikaciji Konvencije MOD o najhujših oblikah dela otrok. Svet z veseljem pričakuje učinkovito izvajanje teh ukrepov in je pripravljen Uzbekistanu s tem v zvezi pomagati. Svet ponovno poudarja svojo pripravljenost okrepiti sodelovanje z Uzbekistanom na vseh prednostnih področjih, navedenih v strategiji EU za srednjo Azijo.

2. Svet pozdravlja dejstvo, da so uzbekistanske oblasti februarja 2008 izpustile štiri zagovornike človekovih pravic, in sicer Saidjahona Zainabitdinova, Ikhtiorja Khamraeva, Ulugbeka Kattabaeva in Bobomuroda Mavlanova, ter preklicale pogojni odpust dveh drugih zagovornikov človekovih pravic, in sicer Gulbahora Turaeve and Umide Niazove, ki sta bila lani izpuščena iz zapora.

3. Svet tudi z zadovoljstvom ugotavlja, da je uzbekistanska vlada z Mednarodnim odborom Rdečega križa (ICRC) dosegla sporazum o ponovni vzpostavitvi obiskov ICRC v zaporih v Uzbekistanu. Svet bo skrbno spremljal učinkovito izvajanje tega sporazuma.

4. Svet z veseljem pričakuje nadaljevanje celostnega dialoga z uzbekistanskimi oblastmi, ki bo usmerjen v doseganje rezultatov, in v tem smislu pozdravlja soglasje Uzbekistana, da se bo maja/junija letos izvedel drugi krog dialoga o človekovih pravicah med EU in Uzbekistanom. Svet tudi z veseljem pričakuje seminar EU o medijski svobodi, ki ga bo pripravil v Uzbekistanu, in spodbuja uzbekistanske oblasti, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za zagotovitev svobode izražanja in omogočanje nadaljnje liberalizacije sredstev javnega obveščanja v Uzbekistanu.

5. Kljub temu pa Svet ostaja resno zaskrbljen glede stanja človekovih pravic in pravne države na številnih področjih v Uzbekistanu in poziva oblasti, naj v zvezi s tem v celoti izvajajo svoje mednarodne obveznosti. Svet zlasti poziva uzbekistanske oblasti, naj sprejmejo naslednje ukrepe, ki jih je že prej zahtevala EU: zagotovitev čimprejšnje izpustitve vseh zaprtih zagovornikov človekovih pravic in prenehanje njihovega trpinčenja; takojšnje dokončanje akreditacije novega direktorja v državi organizacije Human Rights Watch in zagotovitev neoviranega delovanja te organizacije; celovito in učinkovito sodelovanje s posebnimi poročevalci ZN za mučenje in svobodo medijev; ter preklic omejitev za registracijo in delovanje NVO v Uzbekistanu.

6. Zaradi spodbujanja uzbekistanskih oblasti, da bi sprejele bistvene ukrepe za izboljšanje stanja človekovih pravic in ob upoštevanju njihovih zavez, se je Svet odločil, da vizumske omejitve za posameznike s seznama iz priloge Skupnega stališča 2007/734/SZVP ne bodo veljale nadaljnjih šest mesecev. Po treh mesecih bo Svet pregledal napredek, ki so ga uzbekistanske oblasti dosegle pri izpolnjevanju pogojev, določenih v Skupnem stališču 2007/734/SZVP in natančneje navedenih v odstavku 5 teh sklepov, in glede na kakršne koli druge ukrepe, ki kažejo na pripravljenost uzbekistanskih oblasti, da bodo upoštevale načela spoštovanja človekovih pravic, pravne države in temeljnih svoboščin. Svet bo ocenil izid tega pregleda in uzbekistanski vladi predložil priporočila o možnih nadaljnjih ukrepih, ki jih je treba izvesti za večje spoštovanje človekovih pravic in pravne države v Uzbekistanu. Svet bo v skladu z navedenimi pogoji skrbno in stalno spremljal ter ocenjeval stanje človekovih pravic v Uzbekistanu in morda ukinil, spremenil ali ponovno uvedel vizumske omejitve, če bo to potrebno."

Pregled smernic EU v zvezi z mučenjem – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet pozdravlja pregled Smernic v zvezi z mučenjem in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim ravnanjem ter sprejema posodobljeno različico smernic, kakor je določena v dok. 8590/08.

2. Svet potrjuje, da je uveljavljanje in zaščita pravice ne biti podvržen mučenju prednostna naloga politike EU o človekovih pravicah. Vse države članice EU močno podpirajo politično stališče, da si je treba prizadevati za preprečevanje in odpravo vseh oblik mučenja in grdega ravnanja v EU in po svetu.

3. Svet opozarja na trdno stališče EU o popolnem izpolnjevanju obveznosti v zvezi z mučenjem ali drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem ali kaznijo v boju proti terorizmu, zlasti popolno prepoved mučenja in krutega, nečloveškega in poniževalnega ravnanja.

4. Svet poudarja pomen nadaljnje krepitve izvajanja smernic v zvezi z mučenjem prek nadgradnje spoznanj, pridobljenih v pregledu, zlasti prek krepitve sodelovanja z mehanizmi ZN in regionalnimi akterji.

5. Svet nadalje poudarja pomen novih izvedbenih ukrepov in poudarja, da je učinkovito izvajanje smernic med drugim odvisno od aktivnih ukrepov krepitve ozaveščenosti, vendar tudi od sodelovanja med vladnimi organi in civilno družbo.

6. Svet opozarja na pomen dopolnitve diplomatskih ukrepov s finančno podporo za preprečevanje mučenja in programe rehabilitacije ter pozdravlja prizadevanje, usmerjeno v izboljšanje učinka teh programov. Svet priznava pomembno delo Evropske komisije v zvezi s tem in poziva države članice, naj podpirajo rehabilitacijske centre za žrtve mučenja."

Afganistan – sklepi Sveta

"Evropska unija izraža dobrodošlico predstavniku afganistanske vlade na zasedanju trojke EU-Afganistan in ponavlja, da podpira afganistansko vlado in njeno nacionalno strategijo nadzora nad drogami. Prav tako želi spomniti, da je za spopadanje s problematiko drog v prvi vrsti odgovorna afganistanska vlada. Evropska unija je odločena, da bo še naprej podpirala boj proti trgovini z drogami in zlorabi predhodnih sestavin, saj obe dejavnosti ne ogrožata le stabilnosti in blaginje Afganistana, temveč tudi varnost širše regije.

Evropska unija je zelo zadovoljna z nedavnim sestankom skupnega odbora za spremljanje in usklajevanje o Afganistanu v Tokiu ter z obljubo afganistanske vlade, da z naslednjimi ukrepi pospeši in izboljša izvajanje nacionalne strategije nadzora nad drogami:

(i) zaščita sil pri izvajanju ukrepov izkoreninjenja drog na ciljnih področjih;

(ii) prestrukturiranje in reforma sklada za preprečevanje drog;

(iii) načrtovanje na ravni pokrajin za izvajanje politike preprečevanja drog na podlagi načrtov za razvoj pokrajin;

(iv) razširitev in učinkovito izvajanje programov za spodbujanje zakonitega razvoja, vključno z gospodarskimi spodbudami za zakonite poljščine in podeželske panoge;

(v) okrepitev sodstva in drugih pravnih ustanov ter prizadevanj za prepoved drog;

(vi) nadaljnja krepitev čezmejnega, regionalnega in mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju drog ter

(vii) vključevanje vidika preprečevanja drog v vse vladne politike.

Evropska unija meni, da je izvajanje navedenih ukrepov nujno. Prizadevanja za boljšo pravno državo z učinkovitim policijskim in pravosodnim sistemom so odločilna. Pri dolgoročnem spopadanju s problematiko drog bo prav tako ključno, da se osebe, vpletene v trgovino z drogami, privedejo pred sodišče, da se izboljšata varnost in nadzor nad pokrajinskimi vladami ter se prepreči korupcija.

Vodilna vloga afganistanske vlade in izpolnjevanje njenih obljub sta odločilna, EU pa je pripravljena pomagati z obsežno strategijo pri preprečevanju gospodarske dejavnosti pridelave opija, ki združuje boljše gospodarske možnosti, družbeni razvoj ter okrepljeno varnost in vodenje. Pomoč EU za obdobje 2007–2013 je prednostno usmerjena na ta vprašanja.

Evropska unija glede varnosti v celoti podpira delo policijske misije EVOP (EUPOL) ter države članice in mednarodne partnerje poziva, da v Afganistan še naprej pošiljajo kvalificirano policijsko osebje. Prav tako poudarja izjemen pomen programa ukrepov v okviru instrumenta za stabilnost, ki naj bi z reformo sodstva pomagal spodbuditi razvoj pravne države v Afganistanu.

Evropska unija se zaveda, da hitrih rešitev ni mogoče pričakovati. Izkušnje iz Pakistana in Tajske kažejo, da je boj proti pridelavi maka dolgotrajen, široko zastavljen in usklajen pristop pa bistven. V skladu z afganistansko nacionalno strategijo nadzora nad drogami je treba v boj proti trgovanju z drogami vključiti tudi izboljšanje možnosti preživljanja na podeželju, zmanjšanje povpraševanja po drogah in okrepitev državnih ustanov, zlasti kazenskega pravosodja in pregona. Evropska unija je tudi zadovoljna, da je bil pri preprečevanju drog v Afganistanu kot dopolnilni element vključen vidik preprečevanja korupcije, kar izhaja iz poročila skupnega odbora za spremljanje in usklajevanje o izvajanju nacionalne strategije nadzora nad drogami.

Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) bo moral v okviru te dolgoročne naloge razmisliti o razširitvi in okrepitvi svojega poročanja. Tako bi lahko afganistanska vlada in mednarodna skupnost lažje ocenili uspeh vseh treh stebrov nacionalne strategije nadzora nad drogami.

EU ceni in podpira nasprotovanje afganistanske vlade nezakoniti pridelavi opija."

Odnosi z Latinsko Ameriko in Karibi

Svet je kot podlago za nadaljnja pogajanja odobril osnutek dnevnih redov in osnutek skupnih izjav in sporočil za sklop srečanj na vrhu, ki bodo potekala v Limi 16. in 17. maja:

- vrh EU in Latinska Amerika in Karibi (LAC);

- srečanja na vrhu med trojko EU in partnerji LAC iz Čila, Mehike, Andske skupnosti, Srednje Amerike, Mercosurja in Cariforuma.

Odnosi s Svetom za sodelovanje v Zalivu

Svet je odobril začasni dnevni red za 18. skupni svet EU-GCC in ministrski sestanek ter osnutek skupnega sporočila, ki določa položaj EU na tem sestanku, ki bo potekal 26. maja v Bruslju.

Svet za sodelovanje arabskih zalivskih držav (GCC) je regionalna organizacija, ki prerazporeja šest zalivskih držav (Bahrain, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati).

RAZVOJNO SODELOVANJE

Sporazum o partnerstvu AKP-EU iz Cotonouja - vmesni pregled

Svet je sprejel sklep o odobritvi sklenitve sporazuma, ki sprejema številne spremembe k sporazumu o partnerstvu, podpisanem v Cotonouju junija 2000 med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP) in Evropsko skupnostjo (6368/1/08).

Spremembe zajemajo številne določbe, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu in širjenju orožja za množično uničevanje, finančnimi določbami in političnim dialogom o človekovih pravicah, demokratičnih načelih in pravne države.

Sporazum Cotonouja ureja odnose med državami AKP in EU. Glavni cilj je boj proti revščini prek okrepljene politične razsežnosti, nova gospodarska in trgovinska partnerstva ter izboljšano finančno sodelovanje. Sporazum je sklenjen za 20 let in določa, da se določbe vsakih pet let pregledajo.

Sporazum, ki ga je sklenil Svet je izid pregleda, opravljenega ob koncu prvega petletnega obdobja.

TRGOVINSKA POLITIKA

Protidamping - posteljno perilo, kumarin in obutev

Svet je sprejel uredbe:

 • o spremembi uredbe 397/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana (8030/08);
 • o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz kumarina s poreklom iz Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov skladno z uredbo 384/96 in njeni razširitvi na Indijo, Tajsko, Indonezijo in Malezijo (8180/08);
 • o razširitvi dokončnih protidampinških ukrepov, uvedenih z uredbo 1472/2006 na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Kitajske, na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Macaa, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Macaa ali ne (8199/08).

SPLOŠNE ZADEVE

Posvetovanja v drugih sestavah Sveta

Svet se je seznanil s poročilom predsedstva o posvetovanjih v drugih sestavah (8700/08).

Komuniciranje o Evropi - sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe, ki pozdravljajo sporočilo Komisije z dne 3. oktobra 2007 z naslovom "Partnerstvo za komuniciranje o Evropi" (COM(2007) 568 konč.) in se seznanja z delovnim dokumentom Komisije, v katerem je naveden "Predlog medinstitucionalnega sporazuma" (COM(2007) 569 konč.).

Besedilo sklepov je v dok. 8528/08.

PREGLEDNOST

Letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov

Svet je sprejel letno poročilo o izvajanju Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov (8475/08).

V poročilu za leto 2007 je navedeno, da:

 • je več kot 67 % dokumentov Sveta, ki so bili izdelani leta 2007 – t.j. 108.343 od 161.121 novih dokumentov, navedenih v registru Sveta – postalo neposredno dostopnih javnosti prek registra, takoj ko so bili razposlani;
 • je bilo 31. decembra 2006 v registru zajetih 1.010.217 dokumentov (v vseh jezikih skupaj), od katerih je bilo 724.338 (71,7 % vseh vnesenih v register) dostopnih javnosti, kar pomeni, da so bili na voljo v prenosljivem formatu ali na zahtevo.
 • Leta 2007 si je javni register Sveta prek interneta ogledalo 465.612 različnih uporabnikov (za razliko od 380.349 v letu 2006), kar pomeni 22,4 % porast. Skupno število obiskov se je povečalo za 21 % (2.078.602 obiskov v letu 2007 za razliko od 1.722.354 v letu 2006), kar pomeni več kot 5.700 obiskov na dan.
 • Svet je prejel 1.964 zahtev za dostop, ki so skupaj zadevale 7.809 dokumentov, in odobril dostop (popoln ali delni dostop) za 6.123 (78,9 %) zahtevanih dokumentov.

Poročilo izpostavlja ključni napredek v petem letu izvajanja uredbe in vsebuje pregled pritožb, ki so bile vložene evropskemu varuhu človekovih pravic, ter sodbe sodišč Skupnosti v zadevah v zvezi z dostopom do dokumentov Sveta.

Poleg tega so v poročilu navedene regulativne, upravne in praktične prilagoditve, s katerimi želi Svet zagotoviti skladnost z določbami Uredbe. V zaključku je navedeno, da so bili, kar zadeva Svet, cilji, določeni v pogodbah in Uredbi 1049/2001, v letu 2007 doseženi.

Dostop javnosti do dokumentov

Svet je sprejel odgovor na potrdilno prošnjo 02/c/01/08  Ottavia MARZOCCHIJA, proti kateremu so glasovale danska, slovenska, finska in švedska delegacija (dok. 6449/08).

PRORAČUN

Prilagoditev na večletni finančni okvir EU

Svet je sprejel sklep o prilagoditvi večletnega finančnega okvira EU prek spremembe sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (7682/1/08).

Prilagoditev je bila potrebna, ker 2,034 milijarde EUR v tekočih cenah v letu 2007 ni bilo mogoče porabiti ali prenesti v leto 2008 zaradi zamud pri prejemanju nekaterih operativnih programov iz postavke 1b (strukturni skladi in kohezijski sklad) in postavke 2 (razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo) splošnega proračuna EU. Parlament in Svet sta sklenila, da bosta ta znesek prenesla na naslednja proračunska leta. Ta sklep ne povzroči povečanja skupne zgornje meje plačil.

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Časovni načrt za SIS II

Svet je potrdil sklepe predsedstva iz poročila o odprtih vprašanjih, povezanih s podrobnim časovnim načrtom druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Svet je predsedstvo pozval, naj poroča o tej zadevi v sklepih, sprejetih februarja (glej sporočilo za javnost 6796/08, str. 8Error! Hyperlink reference not valid.).

Center EU za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami - sodelovanje Turčije

Svet je sprejel sklep o odobritvi sporazuma s Turčijo o njenem sodelovanju pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (13649/06).

Turčija lahko kot država kandidatka za EU sodeluje v programih in agencijah Skupnosti v okviru pristopnega procesa.

Center za spremljanje s sedežem v Lizboni je bil ustanovljen leta 1993, da zagotavlja Skupnosti in državam članicam objektivne, zanesljive in primerljive podatke na evropski ravni v zvezi z drogami in zasvojenostjo z drogami ter njihovimi posledicami.

Sporazum s Turčijo je bil podpisan oktobra 2007.

Več informacij na spletni strani: http://www.emcdda.europa.eu.

KMETIJSTVO

Reforma vinskega sektorja

Svet je sprejel uredbo o reformi skupne ureditve trga EU za vino (7292/08, 8317/08 ADD 1)

Cilji reforme so:

 • povečati konkurenčnost vinarjev v EU;
 • ponovna osvojitev trgov v Evropski uniji in drugod
 • uskladitev ponudbe in povpraševanja,
 • poenostavitev predpisov
 • ohranitev najboljših praks evropske vinske proizvodnje
 • krepitev družbene strukture na podeželju, in
 • skrb za okolje.

Ključni elementi reforme so:

 • program premij za izkrčitev. Sodelovanje bo prostovoljno ob upoštevanju nekaterih pogojev. Poleg sredstev Skupnosti, na voljo za te premije, lahko države članice dodelijo dodatno nacionalno pomoč do 75 % že dodeljene premije;
 • upravičenost do sheme enotnih plačil za tiste, ki so izkrčili vinograde, in so upravičena do povprečnega regionalnega nevezanega neposrednega plačila pomoči, ki pa ne sme presegati 350 EUR/ha;
 • ukinitev pravice zasaditve leta 2015 z nekaterimi odstopanji do leta 2018;
 • dodelitev nacionalnih proračunskih okvirov, ki jih vsaka država članica lahko dodeli financiranju različnih ukrepov, kot je promocija evropskega vina v tretjih državah, prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, modernizacija, zelena trgatev, vzajemni skladi, zavarovanje letine in prehodni ukrepi za destilacijo in pomoč za mošt;
 • poročilo o oceni učinkov reforme, ki ga predloži Komisija leta 2012;
 • morebitna navedba sorte vinske trte in letnika trgatve na vseh vinih, ob upoštevanju nekaterih pogojev;
 • postopek za zaščito označb porekla ali geografske označbe;
 • merila za obogatitev s sladkorjem (dosladkanje).

Reforma se uporablja od 1. avgusta 2008 z naslednjimi izjemami: 30. junij 2008 za program izkrčitve in programe podpore; 1. avgust 2009 za ureditve, ki se nanašajo na enološke postopke, zaščito označb porekla, geografske označbe ter tradicionalne izraze, označevanje in predstavitev, register vinogradov, obvezno prijavljanje, spremne dokumente in registre izdelkov; 1. januar 2008 za odstopanja od prepovedi vinifikacije vinske trte iz nekaterih območij iz člena 2 (3) uredbe 1493/1999; 1. januar 2009 za več sprememb uredbe 1782/2003.

Nova uredba nadomešča uredbo 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino. Določbe so kolikor je mogoče prilagojene "enotni skupni ureditvi trga"[1], v katero bo predvidoma vključena v kasnejši fazi.

Je del reforme skupne kmetijske politike EU, ki se je začela leta 2003 s poljščinami in živino ter se nadaljevala leta 2004 z oljčnim oljem, tobakom in bombažem, leta 2006 s sladkorjem in leta 2007 s sadjem in zelenjavo. Upošteva tudi politike Skupnosti za trajnostni razvoj, večjo konkurenčnost, poenostavitev in boljšo zakonodajo.

Spremljanje goveje spongiformne encefalopatije (BSE)

Svet je sklenil, da ne bo nasprotoval temu, da bi Komisija sprejela uredbo, ki vključuje v uredbo 999/2001 nova merila za revizijo letnih programov spremljanja goveje spongiformne encefalopatije (BSE).

Priloga III uredbe 999/2001 vsebuje pravila za spremljanje živali glede prenosljive spongiformne encefalopatije. Spremenjena bo, da se uvedejo zahteve za države članice, ki menijo, da se je njihovo stanje glede BSE izboljšalo in da si zaslužijo revizijo svoji letnih programov spremljanja BSE. Zlasti bo nova uredba določala epidemiološka merila za izkazovanje izboljšanja prek količinske ocene stanja glede BSE.

RAZISKAVE

Raziskovalni sklad za premog in jeklo *

Svet je sprejel sklep o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (UL L 29, 5.2.2003, str. 28).

Cilj programa je povečati konkurenčnost in prispevati k trajnostnemu razvoju sektorjev premoga in jekla, ki dopolnjuje sedmi okvirni raziskovalni program EU(UL L 412, 30.12.2006, str. 1) v teh dveh sektorjih.

Glede premoga je program usmerjen v podporo energetskih ciljev Skupnosti in konkurenčno in okolju prijazno uporabo premoga. Spodbuja raziskave v zvezi z modernimi tehnikami in znanjem, ki je potrebno za nadaljnji tehnološki napredek, varnost v rudnikih, izboljšane delovne pogoje v rudnikih in okrepljeno varstvo okolja.

Glede sektorja jekla je glavni poudarek programa na razvoju novih in izboljšanih tehnologij, da se zagotovi gospodarno, čisto in varno proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, za katero bodo značilni vse večja storilnost, primernost za uporabo, zadovoljstvo kupcev, daljša življenjska doba ter enostavna predelava in recikliranje.

Najvišji skupni finančni prispevek iz Raziskovalnega sklada za pilotne in predstavitvene projekte je povečan na 50 % upravičenih stroškov.

Večletne tehnične smernice za upravljanje programa so spremenjene, da se zagotovi združljivost s sedmim okvirnim raziskovalnim programom in da se upošteva vključitev novih držav članic EU.

OKOLJE

Kartagenski protokol o biološki varnosti - pogajalske direktive

Svet je sprejel sklep, ki pooblašča Komisijo, da v zvezi z zadevami v pristojnosti Skupnosti sodeluje v pogajanjih o mednarodnih pravilih in postopkih na področju odgovornosti in nadomestila za škodo, ki je nastala zaradi čezmejnega gibanja živih spremenjenih organizmov.

Pogajanja v okviru Kartagenskega protokola o biološki varnosti bodo potekala na srečanju v Bonnu 12. do 16. maja.


[1] Uredba Sveta št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (enotna skupna ureditev trga), UL L 299, 16.11.2007, str. 1.


Side Bar