Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT
C/08/105
8619/08 (Presse 105) (OR. en)
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Tarybos 2864-as ir 2865-as posėdžiai
Bendrieji reikalai ir išorės santykiai
2008 m. balandžio 29 d., Liuksemburgas
Pirmininkas Dimitrij RUPEL
Slovėnijos užsienio reikalų ministras

Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai
Taryba palankiai įvertino Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Laikinojo susitarimo su Serbija pasirašymą, nes tai yra svarbus žingsnis šiai šaliai siekiant tapti ES nare. Ji tikisi, kad bus aktyviau bendradarbiaujama su Serbija pasitelkiant šiuose susitarimuose numatytą išsamią sistemą ir kitus stabilizacijos ir asociacijos proceso mechanizmus. Primindami, kad visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), įskaitant visas galimas pastangas siekiant suimti ir perduoti kaltinamuosius, yra vienas iš svarbiausių šių susitarimų elementų, ministrai susitarė pateikti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą nacionaliniams parlamentams ratifikuoti, o Bendrija nusprendė įgyvendinti Laikinąjį susitarimą, kai tik Taryba nuspręs, kad Serbija visapusiškai bendradarbiauja su TBTBJ. Taryba ir Komisija nuolat stebės, kad Serbija toliau visapusiškai bendradarbiautų su TBTBJ. Šiuo tikslu ES ir jos valstybės narės teiks paramą Serbijai. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Laikinojo susitarimo pasirašymas įvyko Tarybos posėdžio metu.
Taryba palankiai įvertino tai, kad neseniai priėmus du įstatymus dėl policijos buvo užbaigtas pirmasis policijos reformos Bosnijoje ir Hercegovinoje etapas. Taryba priminė, kad susitarimas dėl tris ES principus atitinkančios policijos reformos yra viena iš būtinų tolesnės pažangos sąlygų siekiant, kad būtų sudarytas Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. Taryba pripažino, kad Bosnija ir Hercegovina padarė pažangą vykdydama visas keturias Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo sąlygas, nustatytas 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadose. Nors Bosnijai ir Hercegovinai reikės toliau dėti pastangas, kad būtų įvykdytos reformos, Taryba pareiškė esanti pasirengusi pasirašyti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Vyksta techninis pasirengimas.
* * *
Taryba taip pat be debatų priėmė reglamentą, kuriuo pertvarkomas bendras ES vyno rinkos organizavimas. Reforma siekiama didinti ES vyno gamintojų konkurencingumą, susigrąžinti rinkas ES ir už jos ribų, užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, supaprastinti taisykles, išsaugoti geriausias Europos vyno gamybos tradicijas, gerinti kaimo vietovių socialinę struktūrą ir užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Jis bus taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. su keliomis išimtimis. Reglamentas yra ES bendros žemės ūkio politikos reformos, kuri prasidėjo 2003 m., įgyvendinimo dalis.

TURINYS1

DALYVIAI 6

SVARSTYTI PUNKTAI

VAKARŲ BALKANAI. Tarybos išvados 8

ZIMBABVĖ. Tarybos išvados 10

ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS PROCESAS 12

IRAKAS 13

PAKISTANAS. Tarybos išvados 14

BIRMA (MIANMARAS). Tarybos išvados 16

SANTYKIAI SU RUSIJA 18

KITI KLAUSIMAI 19

Gruzija 19

Jūrų plėšikavimas 19

Tibetas 19

IŠORĖS SANTYKIAI

 • Uzbekistanas. Ribojančios priemonės. Tarybos išvados 21
 • ES gairių dėl kankinimo peržiūra. Tarybos išvados 23
 • Afganistanas. Tarybos išvados 23
 • Santykiai su Lotynų Amerika ir Karibų regiono šalimis 25
 • Santykiai su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba 26

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

 • AKR ir ES Kotonu partnerystės susitarimas. Laikotarpio vidurio peržiūra 26

PREKYBOS POLITIKA

 • Antidempingas. Patalynė, kumarinas ir avalynė 27

BENDRIEJI REIKALAI

 • Kitų sudėčių Tarybos posėdžiai 27
 • Europos komunikacinė partnerystė. Tarybos išvados 27

SKAIDRUMAS

 • Metinė ataskaita dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais 28
 • Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais 28

BIUDŽETAS

 • ES daugiametės finansinės programos tikslinimas 29

TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI

 • SIS II tvarkaraštis 29
 • ES narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Turkijos dalyvavimas 29

ŽEMĖS ŪKIS

 • Vyno sektoriaus reforma 30
 • Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsena 32

MOKSLINIAI TYRIMAI

 • Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondas * 32

APLINKA

 • Kartachenos biosaugos protokolas. Derybiniai nurodymai 32

DALYVIAI

Valstybių narių vyriausybėms ir Europos Komisijai atstovavo:

Belgijai:

Karel DE GUCHT užsienio reikalų ministras

Olivier CHASTEL užsienio reikalų valstybės sekretorius

Bulgarijai:

Ivailo KALFIN Ministro Pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras

Čekijai:

Karel SCHWARZENBERG užsienio reikalų ministras

Danijai:

Per Stig MøLLER užsienio reikalų ministras

Michael ZILMER-JOHNS užsienio ir saugumo politikos, ES politikos ir ES koordinavimo reikalų valstybės sekretorius

Vokietijai:

Günter GLOSER Užsienio reikalų ministerijos valstybės ministras

Estijai:

Urmas PAET užsienio reikalų ministras

Airijai:

John McGUINNESS Verslo, prekybos ir užimtumo ministerijos valstybės ministras (atsakingas už prekybą)

Graikijai:

Ioannis VALINAKIS užsienio reikalų valstybės sekretorius

Ispanijai:

Diego LÓPEZ GARRIDO Europos reikalų valstybės sekretorius

Prancūzijai:

Jean-Pierre JOUYET valstybės sekretorius, atsakingas už Europos reikalus

Italijai:

Rocco CANGELOSI nuolatinis atstovas

Kiprui:

Markos KYPRIANOU užsienio reikalų ministras

Latvijai:

Māris RIEKSTIŅŠ užsienio reikalų ministras

Lietuvai:

Petras VAITIEKŪNAS užsienio reikalų ministras

Liuksemburgui:

Jean ASSELBORN Ministro Pirmininko pavaduotojas, užsienio reikalų ir imigracijos ministras

Nicolas SCHMIT ministras, atsakingas už užsienio reikalus ir imigraciją

Vengrijai:

Kinga GÖNCZ užsienio reikalų ministrė

Maltai:

Tonio BORG Ministro Pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras

Nyderlandams:

Maxime VERHAGEN užsienio reikalų ministras

Frans TIMMERMANS Europos reikalų ministras

Austrijai:

Ursula PLASSNIK federalinė Europos ir tarptautinių reikalų ministrė

Lenkijai:

Radosław SIKORSKI užsienio reikalų ministras

Portugalijai:

Manuel LOBO ANTUNES užsienio reikalų ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius Europos reikalams

Rumunijai:

Lazar COMANESCU užsienio reikalų ministras

Slovėnijai:

Dimitrij RUPEL užsienio reikalų ministras

Matjaž ŠINKOVEC Ministro Pirmininko kanceliarijos valstybės sekretorius

Janez LENARČIČ Vyriausybės kanceliarijos valstybės sekretorius, atsakingas už Europos reikalus

Slovakijai:

Diana STROFOVA Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė

Suomijai:

Alexander STUBB užsienio reikalų ministras

Astrid THORS migracijos ir Europos reikalų ministrė

Švedijai:

Carl BILDT užsienio reikalų ministras

Jungtinei Karalystei:

Jim MURPHY Europos reikalų valstybės ministras

Komisijai:

Olli REHN narys

Louis MICHEL narys

Benita FERRERO-WALDNER narė

Tarybos generaliniam sekretoriatui:

Javier SOLANA generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP

SVARSTYTI PUNKTAI

VAKARŲ BALKANAI. Tarybos išvados

Taryba apsvarstė padėtį Vakarų Balkanuose, ypač daug dėmesio skirdama Serbijai bei Bosnijai ir Hercegovinai, bei priėmė šias išvadas:

„SERBIJA

Taryba palankiai vertina Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Laikinojo susitarimo su Serbija pasirašymą, nes tai yra svarbus žingsnis šiai šaliai siekiant tapti ES nare. Ji tikisi, kad bus aktyviau bendradarbiaujama su Serbija pasitelkiant šiuose susitarimuose numatytą išsamią sistemą ir kitus stabilizacijos ir asociacijos proceso mechanizmus.

Taryba priminė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 2, 4 ir 133 straipsnius bei Laikinojo susitarimo 1 ir 54 straipsnius ir pareiškė, kad visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), įskaitant visas galimas pastangas siekiant suimti ir perduoti kaltinamuosius, yra vienas iš svarbiausių šių susitarimų elementų.

Todėl ministrai susitarė pateikti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą nacionaliniams parlamentams ratifikuoti, o Bendrija nusprendė įgyvendinti Laikinąjį susitarimą kai tik Taryba nuspręs, kad Serbija visapusiškai bendradarbiauja su TBTBJ.

Taryba ir Komisija nuolat stebės, kad Serbija toliau visapusiškai bendradarbiautų su TBTBJ. Šiuo tikslu ES ir jos valstybės narės teiks paramą Serbijai.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

Taryba palankiai įvertino tai, kad neseniai priėmus du įstatymus dėl policijos buvo užbaigtas pirmasis policijos reformos etapas. Taryba priminė, kad susitarimas dėl tris ES principus atitinkančios policijos reformos yra viena iš būtinų tolesnės pažangos sąlygų siekiant, kad būtų sudarytas Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas.

Taryba pripažino, kad Bosnija ir Hercegovina padarė pažangą vykdydama visas keturias Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo sąlygas, nustatytas 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadose. Nors Bosnijai ir Hercegovinai reikės toliau dėti pastangas, kad būtų įvykdytos reformos, Taryba pareiškė esanti pasirengusi pasirašyti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Vyksta techninis pasirengimas.

Taryba pabrėžė, koks svarbus yra būsimas Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas – būtinas ES bei Bosnijos ir Hercegovinos santykių pagrindas ir svarbus veiksnys užtikrinant stabilumą bei sutvirtinant dialogą su Bosnija ir Hercegovina. Todėl ji paragino visas Bosnijos ir Hercegovinos politines jėgas suvienyti savo pastangas ryžtingai vykdant reformų darbotvarkę, įskaitant Europos partnerystėje nustatytus prioritetus.

Primindama 2008 m. kovo 10 d. išvadas, Taryba paragino Europos Komisiją kuo greičiau pradėti dialogą dėl vizų su Bosnija ir Hercegovina.

KOMISIJOS KOMUNIKATAS DĖL VAKARŲ BALKANŲ

Taryba palankiai įvertino Komisijos komunikatą „Vakarų Balkanai. Europinės perspektyvos artinimas“ – neoficialiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime (Gymnich) ir 2008 m. kovo 29 d. Brdo įvykusiame ES ir Vakarų Balkanų forume surengtų diskusijų pagrindą.

Pažanga, kuri buvo padaryta pastaraisiais metais dalyvaujant stabilizacijos ir asociacijos procese, turi būti išlaikyta, ir turi būti užtikrinta, kad ji taptų negrįžtama. Europinė perspektyva turi būti konkreti ir aiškiau matoma viso Vakarų Balkanų regiono žmonėms.

Todėl Taryba palankiai įvertino tai, kad pradėtas dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo, ir tikisi aptarti visų regiono šalių veiksmų planus. Ji palankiai įvertino Komisijos ketinimą toliau teikti vis daugiau stipendijų studentams iš Vakarų Balkanų studijoms ES, iniciatyvą didinti paramą pilietinei visuomenei ir stiprinti veiklos koordinavimą su tarptautinėmis finansų įstaigomis bei dvišaliais paramos teikėjais, kad būtų remiamas regiono socialinis bei ekonominis vystymasis. Ji pareiškė remianti siūlomą tvirtesnį bendradarbiavimą regione nelaimių prevencijos, pasirengimo joms bei reagavimo į jas srityje ir paragino Vakarų Balkanų šalis toliau dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų veikloje, taip pat nuo 2009 m. pradžios Regioninę viešojo administravimo mokyklą pertvarkyti į visateisę mokyklą.

Taryba yra įsipareigojusi remti šių priemonių visapusišką įgyvendinimą. Be to, Taryba paprašė kitų sudėčių Tarybos paspartinti darbą komunikate nurodytose srityse, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse.“

ZIMBABVĖ. Tarybos išvados

Taryba apsvarstė padėtį Zimbabvėje ir priėmė šias išvadas:

„1. Taryba įdėmiai seka po kovo 29 d. įvykusių rinkimų susiklosčiusią padėtį Zimbabvėje ir pareiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad delsiama paskelbti prezidento rinkimų rezultatus, taip pat dėl bauginimo, žmogaus teisių pažeidimo ir smurto veiksmų.

2. ES nuomone, tai, kad praėjus keturioms savaitėms po to, kai Zimbabvės gyventojai pasinaudojo savo pagrindine demokratine teise, prezidento rinkimų rezultatai dar nepaskelbti, yra nepriimtina ir nepateisinama. ES ragina nedelsiant paskelbti prezidento rinkimų rezultatus, kurie teisingai atspindėtų Zimbabvės gyventojų laisvą ir demokratiniu būdu pareikštą valią, nes delsimas kelia rimtų abejonių dėl proceso patikimumo.

3. ES smerkia porinkiminiu laikotarpiu prieš Zimbabvės gyventojus nukreiptus smurto ir bauginimo veiksmus ir ragina juos nedelsiant nutraukti. ES mano, kad šie rimti incidentai – tai prieš demokratinių pokyčių šalininkus nukreipti tikslingi ir politiškai motyvuoti išpuoliai. ES taip pat pabrėžia, kad neseniai įvykdyti suėmimai parodė, jog Zimbabvės Vyriausybė nėra įsipareigojusi užtikrinti galimybę Zimbabvės rinkimų komisijai veikti kaip nepriklausomai institucijai.

4. ES pažymi, kad norint surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus, labai svarbu užtikrinti pagarbą susirinkimų ir spaudos laisvės principams bei nesmurtinę ir nebauginančią atmosferą, ir ragina rinkimų procesą užbaigti sąlygomis, kuriomis šių principų būtų laikomasi.

5. Regiono šalims, Pietų Afrikos vystymosi bendrijai (PAVB) ir Afrikos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo ir atsakomybė toliau dalyvaujant stengtis išspręsti dabartinę krizę Zimbabvėje. ES pritaria Pietų Afrikos vystymosi bendrijos pareikštam susirūpinimui dėl tokios padėties ir pabrėžia visapusiškai remianti jos pastangas dabartinei krizei išspręsti. Todėl Taryba gerai vertina neeilinio aukščiausiojo lygio susitikimo surengimą Lusakoje.

6. Tarybai toliau susirūpinimą kelia dabartinių įvykių galimos pasekmės regiono stabilumui ir todėl prašo PAVB su nauju pasiryžimu bendradarbiauti su Zimbabvės valdžios institucijomis, kad būtų įgyvendinti Lusakos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai, įskaitant sprendimą ir toliau aktyviai dalyvauti, kol baigsis rinkimų procesas.

7. ES palankiai vertina Afrikos Sąjungos komisijos primininko A. Konaré pareiškimą, kuriame pakartojamas AS noras dirbti bendradarbiaujant su visomis atitinkamomis konflikto šalimis, PAVB ir tarptautine bendruomene, siekiant užtikrinti sėkmingą rinkimų proceso Zimbabvėje pabaigą.

8. ES primena, kad ji netiekia ar neparduoda ginklų, susijusių reikmenų ar įrangos, kurie galėtų būti panaudoti Zimbabvės vidaus represijoms. Ji ragina kitus taip pat susilaikyti nuo panašios veiklos šį kartą pasirašant de facto moratoriumą dėl tokių pardavimų ir palankiai vertina veiksmus, kurių jau imtasi šioje srityje.

9. ES toliau atidžiai stebės padėtį ir ieškos papildomų galimybių, kaip padidinti spaudimą tiems, kurie vadovauja valstybės remiamiems smurto ir bauginimo veiksmams porinkiminiu laikotarpiu ir juos vykdo.

10. Taryba primena tebesanti įsipareigojusi Zimbabvės gyventojams bei pabrėžia, kad ES ir toliau bus svarbiausia paramos Zimbabvei teikėja. Taryba taip pat nori patvirtinti savo pasiryžimą ir toliau naudotis visomis galimybėmis dialogui su demokratiškai išrinkta Zimbabvės Vyriausybe palaikyti ir, kai tik tam bus tinkamos sąlygos, pradėti darbą, siekiant atnaujinti visapusišką bendradarbiavimą.“

ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS PROCESAS

Rengiantis artėjančiam Ketverto vadovų susitikimui ir ad hoc Ryšių palaikymo komiteto ministrų konferencijai, įvyksiantiems gegužės 2 d. Londone, ministrai aptarė Artimųjų Rytų taikos procesą.

IRAKAS

Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl Irako rengiantis gegužės 29 d. Stokholme įvyksiančiai Tarptautinio susitarimo su Iraku peržiūros konferencijai.

PAKISTANAS. Tarybos išvados

Taryba apsvarstė padėtį Pakistane ir priėmė šias išvadas:

„1. Taryba palankiai vertina pastaruoju metu daromą pažangą vystant demokratijos procesą Pakistane. 2008 m. vasario 18 d. įvykę iš esmės konkurencingi rinkimai padėjo sustiprinti visuomenės pasitikėjimą, o Pakistanui ir ES suteikė naujų galimybių stiprinti bei gilinti esamus santykius. Taryba palankiai vertina perėjimą prie naujų vyriausybių federaliniu bei provincijų lygiais ir pradinius veiksmus, kurių buvo imtasi teismų nepriklausomumui atstatyti.

2. ES visiškai remia Pakistano Vyriausybės pastangas kovoti su terorizmu, sukilėliais ir smurtaujančiais taikios bei demokratinės visuomenės priešininkais. Taryba pripažįsta Pakistano gyventojų ir saugumo pajėgų nuostolius, patirtus kovojant su radikalios mažumos atstovais, kurie bando sužlugdyti pažangą ir priešinasi nuosaikumo užtikrinimui. Taryba ragina Pakistano Vyriausybę siekti panaikinti pagrindines radikalizmo priežastis, laikantis nuoseklaus požiūrio, apimančio demokratizaciją, socialinį ir ekonominį vystymąsi, švietimą ir kultūrų dialogą.

3. Taryba pabrėžia ES įsipareigojimą toliau remti Pakistano gyventojus ir vyriausybę. Taryba palankiai vertina ES dialogą su Pakistanu ir pakartoja norą toliau stiprinti ES bei Pakistano santykius, kurie būtų plėtojami visapusiškai laikantis tarptautinės teisės ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijų. Ypatingas dėmesys bus skirtas ekonominiam vystymuisi ir prekybai, kovai su terorizmu, ginklų neplatinimui, žmogaus teisėms, migracijai, švietimui, kultūrų klausimams ir regionų bendradarbiavimui bei platesnės tarptautinės reikšmės klausimams.

4. ES bendradarbiavimo su Pakistanu pagrindas – ilgalaikio vystymosi skatinimas, įskaitant vystymąsi kaimo plėtros ir švietimo srityse. ES ieškos būdų išplėsti paramą švietimui, įskaitant suaugusiųjų švietimą ir profesinį mokymą. Europos Komisija, kuri 2007–2010 m. svariai padidino finansinę paramą Pakistanui, toliau tęs reguliarų dialogą pagal 2004 m. bendradarbiavimo susitarimą.

5. Remdamasi ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijomis, ES pradės derybas su Pakistano valdžios institucijomis, siekiant kartu išnagrinėti būdus, kaip būtų galima remti demokratinių institucijų ir rinkimų sistemos stiprinimą, daugiausia dėmesio skiriant institucijų kūrimui, teisinei reformai ir rinkėjų dalyvavimui. Siekiant užtikrinti saugumą ir ilgalaikį stabilumą Pakistane, būtina daryti pažangą šioje srityje. Taryba pakartoja, kaip svarbu didinti ES paramą teisinės valstybės srityje ir intensyvinti dialogą šiuo klausimu.

6. Vienas iš svarbiausių ES prioritetų – žmogaus teisių propagavimas, ypatingą dėmesį skiriant moterų ir vaikų teisėms. Du kartus per metus Islamabade vykstantys ES misijų vadovų ir Pakistano Vyriausybės atstovų susitikimai žmogaus teisių klausimais akcentuoja šį įsipareigojimą.

 1. Taryba dar kartą patvirtina remianti visapusišką ir tvirtą Pakistano bei kaimyninių šalių bendradarbiavimą. Šiuo tikslu ES visiškai pritaria iniciatyvoms, skirtoms geresniems tarpvalstybiniams Pakistano ir Afganistano ryšiams puoselėti, be kita ko atsižvelgdama į G8 susitikimų, Ankaros proceso ir Regionų ekonominio bendradarbiavimo konferencijos Afganistano klausimais rezultatus. Taryba taip pat pakartoja remianti Pakistano ir Indijos sudėtinio dialogo tęsimą. Be to, ES pripažįsta, kad ypač svarbu prisidėti prie regionų prekybos integracijos stiprinimo pasitelkiant Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociaciją (SAARC) ir Pietų Afrikos laisvosios prekybos susitarimą (SAFTA). ES toliau nagrinės būdus, kaip intensyvinti prekybą su Pakistanu ir prekybą Pietų Azijos regione.

 1. Taryba pabrėžia įsipareigojimą bendradarbiauti su Pakistanu masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityje tarptautiniuose forumuose. Jei Pakistanas nuspręstų Ženevoje įvyksiančioje konferencijoje dėl nusiginklavimo pradėti derybas dėl Daliųjų medžiagų gamybos nutraukimo sutarties, tai būtų ryžtingas žingsnis šioje srityje. Taryba pabrėžia, kaip svarbu, kad Pakistanas bendradarbiautų su Tarptautine atominės energijos agentūra, kad gautų daugiau informacijos apie neišspręstus klausimus, susijusius su Irano branduoline programa.

 1. Taryba reguliariai peržiūrės politiką Pakistano atžvilgiu.“

BIRMA (MIANMARAS). Tarybos išvados

Taryba apsvarstė padėtį Birmoje (Mianmare) ir priėmė šias išvadas:

„1. Europos Sąjungai tebekelia didelį susirūpinimą padėtis Birmoje (Mianmare) ir ji dar kartą ragina valdžios institucijas imtis skubių veiksmų, kad valdžią perimtų teisėta civilinė vyriausybė ir būtų užtikrintas nacionalinis susitaikymas.

2. Taryba atkreipia dėmesį į JT specialiojo patarėjo Mianmaro klausimais Ibrahim Gambari pranešimą apie tai, kad nėra jokių tiesioginių ir apčiuopiamų neseniai įvykusio jo vizito į Birmą (Mianmarą) rezultatų. ES pakartoja visokeriopai remianti JT Generalinio Sekretoriaus paramos misiją ir ragina partnerius, visų pirma Birmos (Mianmaro) kaimynines šalis, pasekti jos pavyzdžiu.

3. Taryba labai palankiai vertina ES specialiojo pasiuntinio Piero Fassino darbą remiant JT pastangas ir koordinuojant veiklą su Azijos partneriais. ES dar intensyviau vykdys glaudžias konsultacijas su ASEAN narėmis ir kitomis Birmos (Mianmaro) kaimynėmis, įskaitant šalis, kurioms atstovaujama JT Saugumo Taryboje.

4. Taryba tebėra įsitikinusi, kad nacionalinį susitaikymą ir stabilumą galima užtikrinti tik procesu, kuriame visokeriopai dalyvautų visi šalies suinteresuotieji subjektai, įskaitant Daw Aung San Suu Kyi ir etnines grupes. Taigi Taryba mano, kad šiuo metu numatomas konstitucijos projektas, referendumas ir rinkimai neišspręs daugybės problemų, su kuriomis susiduria Birma (Mianmaras).

5. Taryba ragina valdžios institucijas iki gegužės 10 d. įvyksiančio referendumo sudaryti sąlygas laisviems ir atviriems visų politinių dalyvių debatams dėl konstitucijos ir panaikinti įstatymus, kuriais draudžiama kritikuoti Nacionalinį konventą ir referendumą. ES ragina valdžios institucijas garantuoti, kad referendumas vyks laisvai ir sąžiningai, taip pat pakviesti tarptautinius stebėtojus. Taryba ragina valdžios institucijas užtikrinti politinio proceso skaidrumą ir sudaryti Birmos (Mianmaro) gyventojams sąlygas aiškiai suprasti būsimą politinį procesą ir 2010 m. rinkimus.

6. Taryba pareiškia susirūpinimą dėl to, kad konstitucijos projekte būtų numatyti apribojimai, susiję su reikalavimais aukštiems politiniams postams užimti, kariškiams būtų leidžiama savo nuožiūra sustabdyti konstitucijos galiojimą, taip pat nebūtų atsižvelgiama į šalies etninę įvairovę.

7. Taryba pakartoja raginimą nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, įskaitant Daw Aung San Suu Kyi, ir apgailestauja dėl suintensyvėjusio bauginimo ir smurto artėjant rinkimams. Taryba pakartoja raginimą valdžios institucijoms visokeriopai bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju apie žmogaus teisių padėtį Mianmare ir įgyvendinti jo rekomendacijas.

8. Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad šiandien priimta bendroji pozicija, kuria dar dvylikai mėnesių pratęsiamas už žmogaus teisių pažeidimus ir vystymosi stoką Birmoje (Mianmare) atsakingiems asmenims taikomų ribojančių priemonių galiojimas. Primindama 2007 m. spalio 15 d. Tarybos išvadas, Taryba pakartoja esanti pasirengusi peržiūrėti ar iš dalies keisti šias priemones arba nustatyti papildomas ribojančias priemones, atsižvelgdama į įvykių raidą.

9. Taryba primena, kad dalį Birmai (Mianmarui) taikomų ribojančių priemonių sudaro ginklų ir visų rūšių susijusių medžiagų pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto draudimas. Taryba norėtų paraginti tarptautinę bendruomenę patvirtinti panašias priemones.

10. ES primena tvirtą ir neblėstantį savo pasiryžimą siekti Birmos (Mianmaro) gyventojų gerovės. ES ir jos valstybės narės teikia jų šaliai didelės apimties pagalbą. ES ir toliau pasirengusi teigiamai reaguoti į tikrą pažangą siekiant demokratijos, padėdama Birmai (Mianmarui) jos vystymosi procese ir ieškodama naujų bendradarbiavimo sričių.“

* * *

Taryba priėmė bendrąją poziciją, kuria iki 2009 m. balandžio 30 d. atnaujinamos ribojančios priemonės Birmai (Mianmarui) ir atnaujinami asmenų ir įmonių, kuriems taikomos šios priemonės, sąrašai (dok. 8391/08).

Naujuose sąrašuose atsižvelgiama į pasikeitimus Birmos (Mianmaro) Vyriausybėje, saugumo pajėgose, Valstybės taikos ir plėtros taryboje ir administracijoje bei į konkrečią atitinkamų asmenų padėtį. Į sąrašus įtraukti kiti asmenys, susiję su režimu Birmoje (Mianmare), kurie laikomi atsakingais už represinius veiksmus, ir papildomos įmonės, kurios valdomos ar kontroliuojamos režimo Birmoje (Mianmare) ar su tuo režimu susijusių asmenų.

1996 m. pirmą kartą priimtos ribojančios priemonės buvo pakeistos naujomis priemonėmis pagal 2006 m. balandžio mėn. Tarybos priimtą Bendrąją poziciją 2006/318/BUSP. Jos apima draudimą išduoti vizas karinio režimo nariams ir kitiems asmenims, grupėms bei įmonėms, kurie trukdo Birmai (Mianmarui) pereiti prie demokratijos, bei jų turto įšaldymą. Jos taip pat apima draudimą teikti finansines paskolas ar kreditus Birmos valstybinėms įmonėms ir įsigyti ar padidinti kapitalo dalį jose.

Atsižvelgdama į 2007 m. rudenį įvykdytus represinius veiksmus prieš taikius protesto akcijų dalyvius, kurių ėmėsi Birmos valdžios institucijos, bei tų institucijų vykdomus tolesnius žmogaus teisių pažeidimus, 2007 m. lapkričio mėn. Taryba patvirtino papildomas priemones, skirtas su režimu susijusių asmenų pajamų šaltiniams, pavyzdžiui, medienos ruošos, medienos ir kasybos pramonės sektoriams.

SANTYKIAI SU RUSIJA

Taryboje buvo aptarti derybiniai nurodymai dėl naujo susitarimo siekiant nustatyti visa apimantį ES ir Rusijos santykių pagrindą.

KITI KLAUSIMAI

Gruzija

Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl pastarojo meto įvykių Gruzijos konfliktinėse vietovėse po to, kai balandžio 16 d. Rusija paskelbė savo sprendimą užmegzti oficialius santykius su de facto valdžios institucijomis Pietų Osetijoje ir Abchazijoje be Gruzijos Vyriausybės sutikimo, ir dėl dabartinių bei būsimų ryšių, kuriais siekiama užkirsti kelią įtampos didėjimui.

Jūrų plėšikavimas

Atsižvelgiant į neseniai įvykdytus plėšikavimo veiksmus prieš Prancūzijos ir Ispanijos laivus tarptautiniuose vandenyse prie Somalio krantų, Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl Ispanijos iniciatyvos dėl tarptautinio reagavimo būdų, visų pirma pasitelkiant JT, siekiant užkirsti kelią tokiems veiksmams ir su jais kovoti.

Tibetas

Ministrai, atsižvelgdami į kovo 29 d. Brdo (Slovėnijoje) įvykusiame neoficialiame posėdyje surengtas diskusijas, apžvelgė padėties autonominiame Kinijos regione Tibete klausimu palaikomus santykius, be kita ko, neseniai įvykusio Komisijos atstovų vizito į Kiniją metu.

TARYBOS POSĖDŽIO METU ĮVYKĘ RENGINIAI

Tarybos posėdžio metu įvyko šie renginiai:

2008 m. balandžio 28 d.:

 • ES ir Egipto asociacijos tarybos posėdis;
 • ES ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) trejeto susitikimas (žr. galutinį komunikatą, išdėstytą dok. 8936/08);
 • ES ir ESBO trejeto susitikimas;
 • ES ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis (žr. pranešimą spaudai, pateiktą dok. 4353/08).

2008 m. balandžio 29 d.:

 • Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Laikinojo susitarimo su Serbija pasirašymas;
 • ES ir Rusijos trejeto susitikimas.

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

IŠORĖS SANTYKIAI

Uzbekistanas. Ribojančios priemonės. Tarybos išvados

Taryba priėmė Bendrąją poziciją dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui (dok. 8416/08), kuria, peržiūrėjus padėtį ir siekiant paskatinti Uzbekistano valdžios institucijas imtis veiksmų gerinant žmogaus teisių padėtį, vizų režimo apribojimų taikymo sustabdymas pratęsiamas dar šešiems mėnesiams iki 2008 m. lapkričio 13 d.

Ribojančios priemonės buvo nustatytos Bendrąja pozicija 2005/792/BUSP, kurią Taryba, reaguodama į Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą Andižane vykusių demonstracijų metu, priėmė 2005 m. lapkričio mėn. Tam tikros ribojančios priemonės po metų buvo atnaujintos Bendrąja pozicija 2006/787/BUSP. 2007 m. gegužės mėn. Taryba šešiems mėnesiams pratęsė atvykimo apribojimus kai kuriems asmenims (Bendroji pozicija 2007/338/BUSP). 2007 m. lapkričio mėn. ji priėmė Bendrąją poziciją 2007/734/BUSP, atnaujinančią tam tikras ribojančias priemones, nustatytas Bendrąja pozicija 2005/792/BUSP.

* * *

Taryba taip pat priėmė šias išvadas:

„1. Primindama ankstesnes išvadas, ypač 2007 m. lapkričio 13 d. Bendrąją poziciją 2007/734/BUSP, Taryba palankiai vertina pažangą, kurią pastaraisiais mėnesiais padarė Uzbekistanas žmogaus teisių bei teisinės valstybės propagavimo ir apsaugos srityje, visų pirma panaikindamas mirties bausmę, numatydamas habeas corpus ir ratifikuodamas TDO konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo. Taryba tikisi, kad šios priemonės bus veiksmingai įgyvendintos, ir yra pasirengusi šiuo tikslu padėti Uzbekistanui. Taryba taip pat pakartoja esanti pasiryžusi stiprinti bendradarbiavimą su Uzbekistanu visose prioritetinėse srityse, nurodytose ES strategijoje dėl Vidurinės Azijos.

2. Taryba palankiai vertina tai, kad 2008 m. vasario mėn. Uzbekistano valdžios institucijos paleido keturis žmogaus teisių gynėjus: Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev ir Bobomurod Mavlanovm, ir panaikino lygtinį teistumą kitoms dviem žmogaus teisių gynėjoms: Gulbahor Turaeva ir Umida Niazova, kurios pernai buvo paleistos iš kalėjimo.

3. Taryba taip pat džiaugiasi, kad Uzbekistano Vyriausybė pasiekė susitarimą su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu dėl šio komiteto atstovų vizitų į Uzbekistano kalėjimus atnaujinimo. Taryba atidžiai stebės, ar šis susitarimas veiksmingai įgyvendinamas.

4. Taryba tikisi, kad bus tęsiamas visapusiškas ir konstruktyvus dialogas su Uzbekistano valdžios institucijomis, ir todėl palankiai vertina Uzbekistano sprendimą šių metų gegužės–birželio mėn. surengti ES ir Uzbekistano dialogo žmogaus teisių klausimais antrąjį raundą. Taryba taip pat laukia, kada bus surengtas ES seminaras žiniasklaidos laisvės Uzbekistane klausimais, ir ragina Uzbekistano valdžios institucijas imtis tolesnių veiksmų siekiant garantuoti saviraiškos laisvę bei sudaryti sąlygas tolesniam žiniasklaidos liberalizavimui Uzbekistane.

5. Tačiau Tarybai didelį susirūpinimą ir toliau kelia žmogaus teisių bei teisinės valstybės padėtis tam tikruose Uzbekistano regionuose; todėl ji primygtinai ragina valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti šioje srityje prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Pirmiausia Taryba ragina Uzbekistano valdžios institucijas imtis šių veiksmų, kurių imtis anksčiau prašė ES: užtikrinti, kad kuo greičiau būtų paleisti sulaikyti žmogaus teisių gynėjai, ir nutraukti žmogaus teisių gynėjų persekiojimą; nedelsiant sutvarkyti šalyje įsteigtos Human Rights Watch atstovybės direktoriaus akreditacijos dokumentus ir sudaryti sąlygas šiai organizacijai netrukdomai veikti; visapusiškai ir veiksmingai bendradarbiauti su JT specialiaisiais pranešėjais dėl kankinimo ir žiniasklaidos laisvės klausimų; ir panaikinti NVO registracijos ir veikimo apribojimus Uzbekistane.

6. Siekdama paskatinti Uzbekistano valdžios institucijas imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų pagerinta žmogaus teisių padėtis, ir atsižvelgdama į jų įsipareigojimus, Taryba nusprendė nepratęsti vizų režimo apribojimų taikymo Bendrosios pozicijos 2007/734/BUSP priede išvardytiems asmenims kitam šešių mėnesių laikotarpiui. Po trijų mėnesių Taryba peržiūrės Uzbekistano valdžios institucijų padarytą pažangą vykdant Bendrojoje pozicijoje 2007/734/BUSP nustatytas sąlygas, kurios patikslintos šių išvadų 5 punkte, ir atsižvelgs į kitus veiksmus, įrodančius Uzbekistano valdžios institucijų pasirengimą tvirtai laikytis pagarbos žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir pagrindinėms laisvėms principų. Taryba įvertins šios peržiūros rezultatus ir pateiks Uzbekistano Vyriausybei savo rekomendacijas dėl galimų tolesnių veiksmų, kurių reikėtų imtis, kad Uzbekistane labiau būtų gerbiamos žmogaus teisės ir būtų griežčiau laikomasi teisinės valstybės normų. Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas sąlygas, Taryba atidžiai ir nuolatos stebės ir vertins žmogaus teisių padėtį Uzbekistane bei atitinkamai panaikins, iš dalies pakeis ar iš naujo nustatys vizų režimo apribojimus.“

ES gairių dėl kankinimo peržiūra. Tarybos išvados

Taryba priėmė šias išvadas:

„1. Taryba palankiai vertina gairių Kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu gairių peržiūrą ir priima atnaujintą gairių redakciją, pateiktą dokumente 8590/08.

2. Taryba patvirtina, kad ES žmogaus teisių politikos prioritetas – remti ir apsaugoti teisę nebūti kankinamam. Visos ES valstybės narės griežtai laikosi politinės nuostatos siekti, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam kankinimui ir netinkamam elgesiui ir kad to neliktų ES ir visame pasaulyje.

3. Taryba primena tvirtą ES poziciją kovojant su terorizmu visiškai laikytis įsipareigojimų, susijusių su kova su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu arba baudimu, t. y. visiškai uždrausti kankinimą ir žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį.

4. Taryba pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti kovos sus kankinimu gairių įgyvendinimą imantis tolesnių veiksmų, atsižvelgus į per peržiūrą įgytą patirtį, visų pirma stiprinant bendradarbiavimą su JT struktūromis ir regioniniais subjektais.

5. Be to, Taryba akcentuoja, kad naujos įgyvendinimo priemonės yra svarbios, ir pabrėžia, kad veiksmingas gairių įgyvendinimas priklauso ne tik nuo aktyvių informuotumo didinimo priemonių, bet ir nuo valdžios organų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo.

6. Taryba primena, kad diplomatinius veiksmus svarbu papildyti finansine parama, skirta kankinimo prevencijai ir reabilitacijos programoms, ir palankiai vertina pastangas gerinti šių programų poveikį. Taryba pripažįsta svarbų Europos Komisijos darbą šioje srityje ir ragina valstybes nares remti kankinimo aukų reabilitacijos centrus.“

Afganistanas. Tarybos išvados

„Europos Sąjunga labai palankiai vertina Afganistano Vyriausybės atstovą ES ir Afganistano trejete ir norėtų pakartoti remianti Afganistano Vyriausybę bei jos nacionalinę narkotikų kontrolės strategiją. Ji primena, kad visų pirma Afganistano Vyriausybė yra atsakinga sprendžiant narkotikų problemą. ES tebėra įsipareigojusi teikti pagalbą kovojant su prekyba narkotikais ir prekursorių naudojimu, o tai kelia grėsmę tiek Afganistano stabilumui ir gerovei, tiek platesnio regiono saugumui.

Mes labai palankiai vertiname neseniai Tokijuje įvykusį Afganistano Jungtinės koordinavimo ir stebėsenos valdybos susitikimą ir Afganistano Vyriausybės įsipareigojimą pagreitinti bei pagerinti nacionalinės narkotikų kontrolės strategijos įgyvendinimą pasitelkiant šias priemones:

i) teikiant apsaugą pajėgoms, vykdančioms aguonų naikinimą tiksliniuose regionuose;

ii) pertvarkant ir reformuojant kovos su narkotikais patikos fondą;

iii) planuojant kovos su narkotikais politikos įgyvendinimą, grindžiamą provincijų poreikiais ir provincijų vystymo planais;

iv) plečiant ir veiksmingai įgyvendinant programas, skirtas skatinti teisėtą vystymąsi, įskaitant ekonominę paramą teisėtam prekinių augalų auginimui ir kaimo pramonės šakoms;

v) stiprinant teisingumo bei kitas teismines institucijas ir narkotikų draudimo pastangas;

vi) toliau stiprinant tarpvalstybinį, regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą vykdant kovos su narkotikais veiklą; ir

vii) integruojant kovos su narkotikais aspektą į visas vyriausybės politikos kryptis.

Mes manome, kad šis įgyvendinimas yra labai svarbus. Nepaprastai svarbu dėti pastangas pagerinti teisinę valstybę su veiksminga policijos ir teisingumo sistema. Sprendžiant narkotikų problemą ir siekiant ilgalaikių rezultatų, taip pat labai svarbu patraukti baudžiamojon atsakomybėn su narkotikais susijusius asmenis, didinti saugumą bei provincijų valdžios atliekamą kontrolę ir kovoti su korupcija.

Lemiamas vaidmuo tenka Afganistano vadovybei ir veiksmingam strategijos įgyvendinimui, ir ES yra pasirengusi padėti jai toliau įgyvendinant išsamią kovos su opijaus verslu strategiją šalyje užtikrinant geresnes ekonomines sąlygas, socialinį vystymąsi ir didesnį saugumą bei geresnį valdymą. ES pagalba 2007–2013 m. daugiausia skirta šioms sritims.

Saugumo klausimu ES visiškai remia ESGP policijos misijos EUPOL darbą ir ragina valstybes nares bei tarptautinius partnerius toliau siųsti kokybiškai dirbantį policijos personalą. ES taip pat pabrėžia, jog ypač svarbi pagal Stabilumo priemonę įgyvendinamų priemonių programa, skirta Afganistanui remti propaguojant teisinę valstybę remiant teisingumo sektoriaus reformą.

ES pripažįsta, kad nėra greitų būdų išspręsti problemas. Pakistano ir Tailando patirtis rodo, kad kova su aguonų auginimu užima daug laiko ir kad labai svarbu laikytis visa apimančio ir koordinuoto požiūrio. Pagal Afganistano nacionalinę narkotikų kontrolės strategiją prioritetinės sritys yra šios: kova su prekyba narkotikais, kaimo gyventojų pajamų užtikrinimas, paklausos mažinimas ir valstybės institucijų, visų pirma baudžiamosios teisės ir teisėsaugos institucijų, stiprinimas. Mes taip pat palankiai vertiname kovos su korupcija aspekto, papildančio kovą su narkotikais Afganistane, įtraukimą, kaip pasiūlyta Jungtinei koordinavimo ir stebėsenos valdybai pateiktoje ataskaitoje dėl nacionalinės narkotikų kontrolės strategijos įgyvendinimo.

JT narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuras, prisidėdamas prie šių ilgalaikių pastangų, turės apsvarstyti galimybę išplėsti savo ataskaitų sritį. Tai galėtų padėti Afganistano Vyriausybei ir tarptautinei bendruomenei nustatyti, kaip sėkmingai pasiekti visų nacionalinės narkotikų kontrolės strategijoje numatytų tikslų.

ES pripažįsta Afganistano Vyriausybės priešinimąsi teisėtam opiumo auginimui ir pritaria jai.“

Santykiai su Lotynų Amerika ir Karibų regiono šalimis

Taryba patvirtino kelių aukščiausiojo lygio susitikimų, kurie gegužės 16–17 d. bus surengti Limoje, darbotvarkių projektus ir bendrų deklaracijų projektus bei komunikatus, kuriais bus remiamasi tolesnėse derybose; šie aukščiausiojo lygio susitikimai yra:

- ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų regiono šalių (LAKR) aukščiausiojo lygio susitikimas;

- ES trejeto ir LAKR partnerių iš Čilės, Meksikos, Andų bendrijos, Centrinės Amerikos, Mercosur ir Cariforum aukščiausiojo lygio susitikimai.

Santykiai su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba

Taryba patvirtino 18-ojo ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos Jungtinės tarybos ir ministrų posėdžio preliminarią darbotvarkę bei bendro komunikato projektą, kuriame išdėstoma pozicija, kurios ES laikysis šiame posėdyje, įvyksiančiame gegužės 26 d. Briuselyje.

Persijos įlankos arabų valstybių bendradarbiavimo taryba yra regioninė organizacija, apjungianti šešias Persijos įlankos šalis (Bahreiną, Jungtinius Arabų Emyratus, Katarą, Kuveitą, Omaną ir Saudo Arabiją).

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

AKR ir ES Kotonu partnerystės susitarimas. Laikotarpio vidurio peržiūra

Taryba priėmė sprendimą, patvirtinantį Susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. birželio mėn. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos partnerystės susitarimą, sudarymą (dok. 6368/1/08).

Sprendimu atlikti įvairių nuostatų, įskaitant nuostatas dėl kovos su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų platinimu, finansines nuostatas ir nuostatas dėl politinio dialogo dėl žmogaus teisių, demokratinių principų bei teisinės valstybės, pakeitimai.

Kotonu susitarimas reglamentuoja AKR šalių ir ES santykius. Jo pagrindinis tikslas – kovoti su skurdu stiprinant politinį aspektą, sudarant naujas partnerystes ekonomikos bei prekybos srityse ir gerinant finansinį bendradarbiavimą. Susitarime, kuris buvo sudarytas 20 metų laikotarpiui, numatoma kas penkerius metus vykdyti jo nuostatų peržiūrą.

Tarybos sudarytas susitarimas parengtas po peržiūros, atliktos pasibaigus pirmajam penkerių metų laikotarpiui.

PREKYBOS POLITIKA

Antidempingas. Patalynė, kumarinas ir avalynė

Taryba priėmė:

 • Reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 397/2004, nustatantį galutinį antidempingo muitą medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Pakistanas, importui (dok. 8030/08);
 • Reglamentą, nustatantį importuojamam Kinijos kilmės kumarinui galutinį antidempingo muitą ir išplečiantį jo taikymą Indijai, Tailandui, Indonezijai bei Malaizijai atlikus priemonių taikymo pabaigos peržiūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 384/96 (dok. 8180/08);
 • Reglamentą, išplečiantį galutinių antidempingo priemonių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 importuojamai tam tikrai Kinijos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, taikymą tam pačiam importuojamam produktui, siunčiamam iš Makao (deklaruojamam kaip Makao kilmės arba ne) (dok. 8199/08).

BENDRIEJI REIKALAI

Kitų sudėčių Tarybos posėdžiai

Taryba susipažino su pirmininkaujančios valstybės narės pranešimu apie kitų sudėčių Tarybos posėdžius (dok. 8700/08).

Europos komunikacinė partnerystė. Tarybos išvados

Taryba priėmė išvadas, kuriose palankiai įvertinamas 2007 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatas „Europos komunikacinė partnerystė“ (COM (2007) 568 galutinis) ir atkreipiamas dėmesys į Komisijos darbinį dokumentą, kuriame išdėstytas „Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo“ (COM (2007) 569 galutinis).

Išvadų tekstas pateikiamas dok. 8528/08.

SKAIDRUMAS

Metinė ataskaita dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

Taryba priėmė metinę ataskaitą dėl Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais įgyvendinimo (dok. 8475/08).

2007 m. ataskaitoje nurodoma, kad:

 • Daugiau kaip 67 % Tarybos 2007 m. parengtų dokumentų, – t. y. 108 343 iš 161 121 į Tarybos registrą įtrauktų naujų dokumentų – tapo prieinami visuomenei per registrą juos išplatinus.
 • Iki 2007 m. gruodžio 31 d. į Tarybos registrą buvo įtraukta 1 010 217 dokumentų (bendrai visomis kalbomis), iš kurių 724 338 (71,7 % registruotų) buvo vieši, t. y. kuriuos galima atsisiųsti ar gauti paprašius.
 • 2007 m. 465 612 skirtingų vartotojų prisijungė prie Tarybos dokumentų viešo registro (2006 m. – 380 349 vartotojai), t. y. vartotojų skaičius padidėjo 22,4 % per vienerius metus. Bendras apsilankymų skaičius padidėjo 21 % (2 078 602 apsilankymai 2007 m., palyginti su 1 722 354 apsilankymais 2006 m.), tai sudaro daugiau nei 5 700 apsilankymų per dieną.
 • Tarybai buvo pateiktos 1 964 visuomenės narių paraiškos susipažinti su 7 809 dokumentais; ji leido susipažinti (visiškai ir iš dalies) su 6 123 (78,9 %) prašomų dokumentų.

Ataskaitoje pabrėžiami svarbiausi pasikeitimai penktaisiais reglamento įgyvendinimo metais ir peržiūrimi Europos ombudsmenui pateikti skundai bei Bendrijos teismų priimti sprendimai bylose, susijusiose su galimybe susipažinti su Tarybos dokumentais.

Be to, ataskaitoje išdėstomos norminės, administracinės ir praktinės adaptacijos, kurias Taryba atliko siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamento. Daroma išvada, kad Tarybos atveju 2007 m. buvo pasiekti Sutartyse ir Reglamente Nr. 1049/2001 nustatyti tikslai.

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Taryba patvirtino atsakymą į Ottavio MARZOCCHI pateiktą kartotinę paraišką 02/c/01/08, Danijos, Slovėnijos, Suomijos ir Švedijos delegacijoms balsuojant prieš (dok. 6449/08).

BIUDŽETAS

ES daugiametės finansinės programos tikslinimas

Taryba priėmė sprendimą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo patikslinant ES daugiametę finansinę programą (dok. 7682/1/08).

Toks patikslinimas tapo būtinas, nes 2 034 mln. EUR dabartinėmis kainomis nebuvo galima nei skirti 2007 m., nei perkelti į 2008 m., sugaišus priimti tam tikras veiklos programas pagal ES bendrojo biudžeto 1b pokategorį (Struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas) ir 2 išlaidų kategoriją (Kaimo plėtra ir Europos žuvininkystės fondas). Parlamentas ir Taryba susitarė šią sumą perkelti į vėlesnius finansinius metus. Sprendimu nenumatoma didinti mokėjimams taikomų bendrų viršutinių ribų.

TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI

SIS II tvarkaraštis

Taryba patvirtino pirmininkaujančios valstybės narės išvadas, išdėstytas pranešime dėl neišspręstų klausimų, susijusių su antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) išsamiu tvarkaraščiu.

Taryba paprašė pirmininkaujančios valstybės narės pateikti pranešimą šiuo klausimu vasario mėn. priimtose išvadose (žr. pranešimą spaudai, dok. 6796/08, p. 8).

ES narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Turkijos dalyvavimas

Taryba priėmė sprendimą, patvirtinantį susitarimą su Turkija dėl jos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje (dok. 13649/1/06).

Turkija, ES šalis kandidatė, vykstant stojimo procesui gali dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų veikloje.

Stebėsenos centras, kurio būstinė yra Lisabonoje, buvo įkurtas 1993 m., kad aprūpintų Bendriją ir valstybes nares faktine, objektyvia, patikima ir palyginama informacija Europos mastu, susijusia su narkotikais ir narkomanija bei jų padariniais.

Susitarimas su Turkija buvo pasirašytas 2007 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos pateikiama http://www.emcdda.europa.eu.

ŽEMĖS ŪKIS

Vyno sektoriaus reforma

Taryba priėmė reglamentą, kuriuo pertvarkomas bendras ES vyno rinkos organizavimas (dok. 7292/08, 8317/08 ADD 1).

Reforma siekiama šių tikslų:

 • didinti ES vyno gamintojų konkurencingumą,
 • susigrąžinti rinkas Europos Sąjungos viduje ir už jos ribų,
 • užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą,
 • supaprastinti taisykles,
 • išsaugoti geriausias Europos vyno gamybos tradicijas,
 • gerinti kaimo vietovių socialinę struktūrą ir
 • užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

Jos pagrindiniai elementai:

 • vynmedžių išnaikinimo išmokų schema. Dalyvavimas bus savanoriškas, laikantis tam tikrų sąlygų. Greta šioms išmokoms skiriamų Bendrijos lėšų valstybės narės gali teikti papildomą nacionalinę pagalbą, neviršijančią 75 % jau skirtos išmokos;
 • asmenų, kurie išnaikino vynmedžius, teisė dalyvauti bendrojoje išmokos schemoje; už tai mokama tiesioginės atsietos pagalbos regioninio vidurkio suma, neviršijanti 350 EUR už hektarą;
 • sodinimo teisių panaikinimas 2015 m., numatant tam tikras išimtis iki 2018 m.;
 • nacionalinių paketų, kuriuos kiekviena valstybė narė gali skirti įvairioms priemonėms finansuoti, pavyzdžiui, Europos vyno rėmimui trečiosiose šalyse, vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai, modernizavimui, neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui, savitarpio fondams, derliaus draudimui ir pereinamojo laikotarpio priemonėms remiant distiliavimą ir misos naudojimą, skyrimas;
 • įvertinimo ataskaita dėl reformos poveikio, kurią Komisija turi pateikti 2012 m.;
 • galimas vynuogių veislės ir derliaus metų nuorodos pateikimas visų vynų atvejais, laikantis tam tikrų sąlygų;
 • kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos procedūra;
 • sodrinimo naudojant cukrų (saldinimo) kriterijai.

Reforma bus taikoma nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus šias išimtis: 2008 m. birželio 30 d. – vynmedžių išnaikinimo schemos ir paramos programų atveju; 2009 m. rugpjūčio 1 d. – su vynininkystės metodais susijusių priemonių, kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų bei tradicinių terminų apsaugos, ženklinimo ir pateikimo, vynuogynų registro, privalomojo deklaravimo, lydraščių ir produktų registrų atvejais; 2008 m. sausio 1 d. – nukrypimų nuo draudimo gaminti vyną iš tam tikruose plotuose išaugintų vynuogių pagal Reglamento Nr. 1493/1999 2 straipsnio 3 dalį atveju; 2009 m. sausio 1 d. – kelių Reglamento Nr. 1782/2003 pakeitimų atveju.

Naujasis reglamentas pakeičia Reglamentą Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo. Jo nuostatos kuo labiau suderintos su Bendru bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentu [1], į kurį jis vėliau turės būti įtrauktas.

Reglamentas yra ES bendros žemės ūkio politikos reformos, kuri prasidėjo 2003 m. lauko kultūrų ir gyvulininkystės sektoriuose, 2004 m. buvo tęsiama alyvuogių aliejaus, tabako ir medvilnės sektoriuose, 2006 m. – cukraus sektoriuje, o 2007 m. – vaisių ir daržovių sektoriuje, įgyvendinimo dalis. Juo taip pat atsižvelgiama į Bendrijos politiką tvaraus vystymosi, didesnio konkurencingumo, supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo srityse.

Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsena

Taryba nusprendė neprieštarauti tam, kad Komisija priimtų reglamentą, kuriuo į Reglamentą Nr. 999/2001 būtų įtraukti nauji galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsenos programų tikslinimo kriterijai.

Reglamento Nr. 999/2001 III priede pateikiamos galvijų stebėsenos siekiant nustatyti užkrečiamąsias spongiformines encefalopatijas taisyklės. Jis bus iš dalies pakeistas siekiant nustatyti reikalavimus toms valstybėms narėms, kurios mano, kad GSE padėtis jose pagerėjo ir kad tuo remiantis reikia patikslinti jų metines GSE stebėsenos programas. Visų pirma naujuoju reglamentu bus nustatyti epidemiologiniai kriterijai, kuriais remiantis, atlikus kiekybinį GSE padėties įvertinimą, bus galima įrodyti, kad padėtis pagerėjo.

MOKSLINIAI TYRIMAI

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondas *

Taryba priėmė Sprendimą dėl ES anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (dok. 5882/08, 8354/2/08 ADD1). (OL L 29, 2003 2 5, p. 28).

Programos tikslas – didinti konkurencingumą ir prisidėti prie tvaraus anglies ir plieno sektorių vystymosi, šiuose sektoriuose papildant ES septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

Anglies sektoriaus atveju programa siekiama remti Bendrijos tikslus energetikos srityje ir konkurencingą bei ekologišką anglies utilizavimą. Joje propaguojami moksliniai tyrimai, susiję su šiuolaikiniais veiklos metodais ir tolesnei techninei pažangai reikalingomis profesinėmis žiniomis, kasyklų saugumu, geresnėmis darbo sąlygomis kasyklose ir sustiprinta aplinkos apsauga.

Plieno sektoriaus atveju programoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų kuriamos naujos ar tobulesnės technologijas, užtikrinančios ekonomišką, saugią ir švarią plieno ir plieno gaminių gamybą – gaminių, kurie pasižymėtų vis geresnėmis savybėmis, būtų labiau tinkami naudoti, jais būtų patenkinti vartotojai, jie būtų ilgesnės naudojimo trukmės ir lengvai utilizuojami bei perdirbami.

Didžiausia bendra finansinė pagalba iš mokslinių tyrimų fondo bandomiesiems ir demonstraciniams projektams padidinama iki 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Programos administravimo daugiametės techninės gairės keičiamos, kad būtų užtikrintas suderinamumas su Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų programa ir būtų atsižvelgta į naujųjų ES valstybių narių įstojimą.

APLINKA

Kartachenos biosaugos protokolas. Derybiniai nurodymai

Taryba priėmė sprendimą, įgaliojantį Komisiją Bendrijos kompetencijai priklausančiais klausimais dalyvauti derybose dėl tarptautinių taisyklių ir procedūrų, susijusių su atsakomybe ir žalos, padaromos gabenant į kitas valstybes gyvus pakitusius organizmus, atlyginimu.

Kartachenos biosaugos protokolu grindžiamos derybos įvyks posėdyje, kuris bus surengtas gegužės 12–16 d. Bonoje.


[1] 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


Side Bar