Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

HU
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
(OR. en)
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Tanács 2864./2865. ülése
Általános Ügyek és Külkapcsolatok
Luxembourg, 2008. április 29.
Elnök Dimitrij RUPEL,
Szlovénia külügyminisztere

A Tanács ülésének legfőbb eredményei
A Tanács üdvözli a Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás és az ideiglenes megállapodás aláírását, mint az ország fontos előrelépését az Európai Unióhoz vezető úton. A Tanács várakozással tekint az elé, hogy az említett megállapodások által biztosított átfogó keret és a stabilizációs és társulási folyamat más mechanizmusai révén intenzívebbé válik a Szerbiával való együttműködés. Emlékeztetve arra, hogy az ICTY-vel való teljes együttműködés, beleértve a vádlottak letartóztatására és átszállítására irányuló minden lehetséges erőfeszítést, e megállapodások alapvető eleme, a miniszterek megállapodtak abban, hogy benyújtják a stabilizációs és társulási megállapodást a parlamentjüknek megerősítés céljából, és a Közösség úgy határozott, hogy amint a Tanács úgy határoz, hogy Szerbia teljes mértékben együttműködik az ICTY-vel, végrehajtják az ideiglenes megállapodást. A Tanács és a Bizottság rendszeresen nyomon fogja követi, hogy Szerbia továbbra is teljes körűen együttműködik-e az ICTY-vel. Az EU és a tagállamok segítséget nyújtanak Szerbiának e tekintetben. A stabilizációs és társulási megállapodás aláírására a tanácsi ülés alkalmával került sor.
A Tanács üdvözölte a boszniai-hercegovinai rendőrségi reform első szakaszának lezárását, amelyet a nemrégiben elfogadott két rendőrségi törvény jelzett. Emlékeztetett arra, hogy a rendőrségi reformra vonatkozó, az EU három alapelvével összhangban álló megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás megkötése irányába történő további előrelépéshez szükséges feltételek egyike. A Tanács elismerte a stabilizációs és társulási megállapodás aláírásának a 2005. december 12-i tanácsi következtetésekben foglalt mind a négy feltétele terén Bosznia-Hercegovina által elért előrehaladást. Bosznia-Hercegovinának további erőfeszítéseket kell tennie a reformok terén, ugyanakkor a Tanács szándéka szerint a stabilizációs és társulási megállapodás aláírására sor kerülhet. A technikai előkészületek folyamatban vannak.
* * *
A Tanács vita nélkül rendeletet fogadott el az uniós borpiac közös szervezésének reformjáról. A reform célja az uniós bortermelők versenyképességének növelése, piacok visszaszerzése az Európai Unión belül és kívül egyaránt, a kínálat és a kereslet egyensúlyba hozása, a szabályok egyszerűsítése, az európai bortermelés legjobb hagyományainak megőrzése, a vidéki térségek társadalmi szerkezetének megerősítése és a környezet megóvása. A rendelet 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, bizonyos kivételekkel. A jogszabály az EU közös agrárpolitikája 2003-ban kezdődött reformjának része.

TARTALOM1

Grúzia 18

Tengeri kalózkodás 18

Tibet 18

KÜLKAPCSOLATOK

 • Üzbegisztán – Korlátozó intézkedések – A Tanács következtetései 20
 • A kínzásra vonatkozó uniós iránymutatások felülvizsgálata – A Tanács következtetései 22
 • Afganisztán – A Tanács következtetései 22
 • A Latin-Amerikával és a Karib-térséggel fennálló kapcsolatok 24
 • Az Öböl Együttműködési Tanáccsal fennálló kapcsolatok 25

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 • AKCS–EU Cotonou-i partnerségi megállapodás – félidős felülvizsgálat 25

KERESKEDELEMPOLITIKA

 • Dömpingellenes intézkedések – ágynemű, kumarin és lábbeli 26

ÁLTALÁNOS ÜGYEK

 • A Tanács különböző formációiban folyó munka 26
 • Az Európáról szóló kommunikáció – A Tanács következtetései 26

ÁTLÁTHATÓSÁG

 • Éves jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről 27
 • Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz 27

KÖLTSÉGVETÉS

 • Az EU többéves pénzügyi keretének kiigazítása 28

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY

 • A SIS II ütemterve 28
 • A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja – Törökország részvétele 28

MEZŐGAZDASÁG

 • A borágazat reformja 29
 • A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) ellenőrzése 31

KUTATÁS

 • Szén- és Acélipari Kutatási Alap * 31

KÖRNYEZETVÉDELEM

 • Cartagena Jegyzőkönyv a Biológiai Biztonságról – Tárgyalási irányelvek 32

RÉSZTVEVŐK

A tagállamok kormányai és az Európai Bizottság képviseletében a következő személyek jelentek meg:

Belgium:

Karel DE GUCHT külügyminiszter

Olivier CHASTEL külügyi államtitkár

Bulgária:

Ivajlo KALFIN miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter

Cseh Köztársaság:

Karel SCHWARZENBERG külügyminiszter

Dánia:

Per Stig MøLLER külügyminiszter

Michael ZILMER-JOHNS a kül- és biztonságpolitikáért, uniós politikáért és uniós koordinációért felelős államtitkár

Németország:

Günter GLOSER államminiszter, Külügyminisztérium

Észtország:

Urmas PAET külügyminiszter

Írország:

John McGUINNESS a Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási Minisztérium kereskedelemért felelős politikai államtitkára

Görögország:

Ioannis VALINAKIS külügyi államtitkár

Spanyolország:

Diego LÓPEZ GARRIDO az Európai Unióért felelős államtitkár

Franciaország:

Jean-Pierre JOUYET európai ügyekért felelős államtitkár

Olaszország:

Rocco CANGELOSI állandó képviselő

Ciprus:

Markos KYPRIANOU külügyminiszter

Lettország:

Māris RIEKSTIŅŠ külügyminiszter

Litvánia:

Petras VAITIEKŪNAS külügyminiszter

Luxemburg:

Jean ASSELBORN miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és bevándorlásügyi miniszter

Nicolas SCHMIT külügyekért és bevándorlásért felelős delegált miniszter

Magyarország:

GÖNCZ Kinga külügyminiszter

Málta:

Tonio BORG miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter

Hollandia:

Maxime VERHAGEN külügyminiszter

Frans TIMMERMANS európai ügyekért felelős miniszter

Ausztria:

Ursula PLASSNIK európai és nemzetközi ügyekért felelős miniszter

Lengyelország:

Radosław SIKORSKI külügyminiszter

Portugália:

Manuel LOBO ANTUNES a külügyminiszter mellé rendelt, európai ügyekért felelős államtitkár

Románia:

Lazar COMANESCU külügyminiszter

Szlovénia:

Dimitrij RUPEL külügyminiszter

Matjaž ŠINKOVEC államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal

Janez LENARČIČ államtitkár, Európai Ügyekért Felelős Kormányhivatal

Szlovákia:

Diana STROFOVA külügyi államtitkár

Finnország:

Alexander STUBB külügyminiszter

Astrid THORS migrációért és európai ügyekért felelős miniszter

Svédország:

Carl BILDT külügyminiszter

Egyesült Királyság:

Jim MURPHY európai ügyekért felelős miniszterhelyettes

Commission:

Olli REHN biztos

Louis MICHEL biztos

Benita FERRERO-WALDNER biztos

A Tanács Főtitkársága:

Javier SOLANA főtitkár / a KKBP főképviselője

NAPIRENDI PONTOK, AMELYEKRŐL A TANÁCS VITÁT FOLYTATOTT

A NYUGAT-BALKÁN – A Tanács következtetései

A Tanács megvitatta a nyugat-balkáni helyzetet, különös tekintettel Szerbiára és Bosznia-Hercegovinára, és az alábbi következtetéseket fogadta el:

„SZERBIA

A Tanács üdvözli a Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás és az ideiglenes megállapodás aláírását, mint az ország fontos előrelépését az Európai Unióhoz vezető úton. A Tanács várakozással tekint az elé, hogy az említett megállapodások által biztosított átfogó keret és a stabilizációs és társulási folyamat más mechanizmusai révén intenzívebbé válik a Szerbiával való együttműködés.

A Tanács emlékeztetett a stabilizációs és társulási megállapodás 2., 4. és 133. cikkére, valamint az ideiglenes megállapodás 1. és 54. cikkére, és leszögezte, hogy az ICTY-vel való teljes együttműködés – beleértve a vádlottak elfogására és átadására irányuló minden lehetséges erőfeszítést – ezen megállapodások lényeges eleme.

Ennek megfelelően a miniszterek megállapodtak abban, hogy megerősítés céljából benyújtják parlamentjeiknek a stabilizációs és társulási megállapodást, a Közösség pedig úgy döntött, hogy mihelyst a Tanács úgy határoz, hogy Szerbia teljes körűen együttműködik az ICTY-vel, végrehajtja az ideiglenes megállapodást.

A Tanács és a Bizottság rendszeresen nyomon fogja követi, hogy Szerbia továbbra is teljes körűen együttműködik-e az ICTY-vel. Az EU és a tagállamok segítséget nyújtanak Szerbiának e tekintetben.

BOSZNIA-HERCEGOVINA

A Tanács üdvözölte a rendőrségi reform első szakaszának lezárását, amelyet a nemrégiben elfogadott két rendőrségi törvény jelzett. A Tanács emlékeztetett arra, hogy a rendőrségi reformra vonatkozó, az EU három alapelvével összhangban álló megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás irányába történő további előrelépéshez szükséges feltételek egyike.

A Tanács elismerte a stabilizációs és társulási megállapodás aláírásának a 2005. december 12-i tanácsi következtetésekben foglalt négy feltétele terén Bosznia-Hercegovina által elért előrehaladást. Bosznia-Hercegovinának további erőfeszítéseket kell tennie a reformok terén, ugyanakkor a Tanács szándéka szerint a stabilizációs és társulási megállapodás aláírására sor kerülhet. A technikai előkészületek folyamatban vannak.

A Tanács kiemelte a jövőbeli stabilizációs és társulási megállapodás jelentőségét, amely az EU és Bosznia-Hercegovina közötti kapcsolatok legfontosabb kerete, valamint a stabilitás és a Bosznia-Hercegovinával folytatott párbeszéd megerősítésének fontos eszköze lesz. A Tanács ezért arra ösztönzi a bosznia-hercegovinai politikai erők mindegyikét, hogy erőfeszítéseiket egyesítve szilárd eltökéltséggel folytassák az európai partnerség által meghatározott prioritásokat tartalmazó reformprogramjukat.

Emlékeztetve 2008. március 10-i következtetéseire, a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy a vízumkérdésről mihamarabb kezdjen párbeszédet Bosznia-Hercegovinával.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A NYUGAT-BALKÁNRÓL

A Tanács üdvözölte továbbá a Bizottságnak a »Nyugat-Balkán: az európai perspektíva erősítése« című közleményét, amely alapul szolgált az uniós külügyminiszterek által 2008. március 29-én Brdóban tartott informális találkozóhoz (Gymnich-találkozó) és az EU–Nyugat-Balkán fórumhoz.

A stabilizációs és társulási megállapodás révén az elmúlt évek során elért eredményeket fenn kell tartani és visszafordíthatatlanná tenni. Az európai perspektívát az emberek számára kézzelfoghatóvá és érzékelhetőbbé kell tenni a Nyugat-Balkánon.

E célból a Tanács üdvözölte a vízumliberalizációról szóló párbeszéd megindítását, és várakozással tekint a térség valamennyi országát érintő ütemterv megvitatása elé. A Tanács üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy tovább növelje a nyugat-balkáni diákok számára az uniós országokban folytatott tanulmányokhoz biztosított ösztöndíjak számát; a civil társadalom támogatásának növelésére, valamint a nemzetközi pénzintézetekkel és kétoldalú adományozókkal való együttműködés fokozására irányuló kezdeményezést, melynek célja a régió társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatása. A Tanács támogatását fejezte ki a régióban a katasztrófák megelőzése, az azokra való felkészülés és válaszadás terén folytatandó, javasolt megerősített együttműködéssel kapcsolatban, és felszólította a nyugat-balkáni országokat, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a közösségi programokban és ügynökségekben, valamint a Regionális Közigazgatási Iskola (ReSPA) 2009 elejére teljesen kiforrott iskolává történő fejlesztésében.

A Tanács elkötelezetten támogatja ezen intézkedések teljes körű végrehajtását. A Tanács ugyancsak felkérte a többi tanácsi formációt, hogy a közleményben megjelölt olyan területeken, mint a közlekedés és energia, érjenek el előrehaladást a munkában.”

ZIMBABWE – A Tanács következtetései

A Tanács megvitatta a zimbabwei helyzetet, és az alábbi következtetéseket fogadta el:

„1. A Tanács nagy figyelemmel követi a zimbabwei helyzetnek a március 29-i választások utáni alakulását, és mély aggodalmát fejezi ki az elnökválasztás eredményének bejelentésében mutatkozó késedelem, valamint a megfélemlítések, az emberi jogok megsértése és az erőszak megnyilvánulásai miatt.

2. Az EU úgy véli, elfogadhatatlan és semmivel nem igazolható, hogy négy héttel azután, hogy Zimbabwe állampolgárai éltek alapvető demokratikus jogukkal, még mindig nem kerültek kihirdetésre az elnökválasztás eredményei. Az EU sürgeti az elnökválasztás eredményeinek azonnali közzétételét, és hogy azok hitelesen tükrözzék a zimbabwei nép szabad és demokratikus akaratát, lévén hogy a késlekedés komoly aggodalmakat vet fel a folyamat hitelességével kapcsolatban.

3. Az EU elítéli a választásokat követően zimbabwei polgárok ellen elkövetett erőszakot és a megfélemlítéseket, és azok azonnali befejezésére szólít fel. Az EU úgy látja, hogy ezek a súlyos incidensek a demokratikus változás támogatói ellen elkövetett célirányos és politikai indíttatású támadásoknak tűnnek. Az EU hangsúlyozza azt is, hogy a közelmúltbeli letartóztatások azt mutatták, hogy a zimbabwei kormány nem áll ki annak biztosítása mellett, hogy a zimbabwei választási bizottság független intézményként működhessen.

4. Az EU megállapítja, hogy a gyülekezési és a sajtószabadság tiszteletben tartása, valamint a megfélemlítéstől és erőszaktól mentes légkör alapvető a szabad és méltányos választások tartásához, és a választási folyamat ezen elveket tiszteletben tartó környezetben történő lezárását sürgeti.

5. A térség, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség és az Afrikai Unió országai alapvető szerepet játszanak és felelősséget hordoznak a jelenlegi zimbabwei válság megoldása melletti elköteleződésük folytatásában. Az EU osztja a SADC-nek a helyzettel kapcsolatos aggodalmát, és továbbra is teljes körű támogatásáról biztosítja a jelen válság megoldására irányuló erőfeszítéseit. Ezzel kapcsolatban a Tanács azt javasolja, hogy a rendkívüli csúcstalálkozó megtartására Lusakában kerüljön sor.

6. A Tanácsot továbbra is aggodalommal töltik el a folyamatban lévő eseményeknek a térség stabilitására gyakorolt lehetséges hatásai, ezért felszólítja a SADC-t, hogy megújult elszántsággal fáradozzék a zimbabwei hatóságokkal a lusakai csúcstalálkozó eredményeinek végrehajtásán, beleértve a választási folyamatban annak végéig való aktív részvételre vonatkozó döntést is.

7. Az EU üdvözli az Afrikai Unió Bizottsága elnökének, Alpha Oumar Konarénak a nyilatkozatát, amelyben ismételten kijelentette, hogy az AU kész együttműködni valamennyi érintett féllel, az SADC-vel és a nemzetközi közösséggel a zimbabwei választási folyamat sikeres lezárásának biztosítása érdekében.

8. Az EU emlékeztet arra, hogy nem szállít és nem ad el olyan fegyvereket, valamint ezekkel kapcsolatos anyagokat és felszereléseket, amelyek Zimbabwéban belső elnyomás céljára használhatók. Az EU másokat is hasonló korlátozásra ösztönöz de facto moratóriumot vezetve be minden ilyen fegyvereladásra, továbbá üdvözli az e tekintetben már megtett intézkedéseket.

9. Az EU továbbra is szoros figyelemmel követi a helyzetet, és további lehetőségeket keres arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon a választás utáni időszakban jelentkező, az állam által finanszírozott erőszak és megfélemlítés irányítóira és résztvevőire.

10. A Tanács emlékeztet a zimbabwei nép iránti elkötelezettségére, továbbá hangsúlyozza, hogy az EU a továbbiakban is Zimbabwe legfontosabb támogatója marad. A Tanács továbbá meg kívánja erősíteni, hogy a demokratikusan választott zimbabwei kormánnyal való párbeszéd folytatása érdekében továbbra is kész valamennyi lehetőséggel élni, és a feltételek függvényében a lehető leghamarabb elindulni az újbóli teljes körű együttműködés felé vezető úton.”

A KÖZEL-KELETI BÉKEFOLYAMAT

A miniszterek – a Kvartett vezetőinek közelgő ülésének és az ad hoc összekötő bizottság május 2-án Londonban tartandó miniszteri konferenciájának előkészítéseként – megbeszélést folytattak a közel-keleti békefolyamatról.

IRAK

A Tanács véleménycserét tartott Irakról az Irakkal való nemzetközi megállapodást felülvizsgáló, május 29-én, Stockholmban tartandó konferencia előkészítése céljából.

PAKISZTÁN – A Tanács következtetései

A Tanács megvitatta a pakisztáni helyzetet, és az alábbi következtetéseket fogadta el:

„1. A Tanács üdvözli a pakisztáni demokratikus folyamatban elért új eredményeket. A 2008. február 18-i választások, melyek az általános vélekedés szerint a verseny szellemében zajlottak és növelték a lakosság bizalmát, mind Pakisztán, mind az EU számára új lehetőségeket kínálnak a meglévő kapcsolat javítására és elmélyítésére. A Tanács üdvözli a föderális és tartományi szintű új kormányok felé való átmenetet és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása érdekében tett kezdeti lépéseket.

2. Az EU teljes mértékben támogatja Pakisztán kormányát a terrorizmus, a felkelések, valamint a békés és demokratikus társadalom erőszakos ellenzőivel szemben folytatott küzdelemben. A Tanács elismeri a pakisztáni népesség és a biztonsági erők által a radikális, a fejlődést megakasztó és a mértékletes felfogást ellenző kisebbség ellen folytatott harcban hozott áldozatot. A Tanács felszólítja Pakisztán kormányát, hogy koherens – a demokratizálódást, a társadalmi-gazdasági fejlődést, az oktatást és a kultúrák közötti párbeszédet magában foglaló – megközelítést alkalmazva intézkedjen a radikalizálódás mögöttes okainak felszámolása érdekében.

3. A Tanács megerősíti, hogy az Európai Unió elkötelezetten és hosszú távon támogatja Pakisztán népét és kormányát. A Tanács üdvözli az Unió és Pakisztán közötti párbeszédet, és ismételten hangsúlyozza, hogy – a nemzetközi jog és az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak teljes tiszteletben tartásával – szorosabbra kívánja fűzi az EU és Pakisztán kapcsolatát. Különös hangsúlyt kap a gazdasági fejlődés és a kereskedelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása, az emberi jogok, a migráció, az oktatás, az interkulturális kérdések, a regionális együttműködés, valamint a nagyobb nemzetközi horderejű kérdések.

4. Az EU Pakisztánnal folytatott együttműködésének a középpontjában a hosszú távú fejlődés, többek közt a vidékfejlesztés és az oktatás megszilárdítása áll. Az Unió keresi annak a módját, hogy kiterjessze az oktatásra irányuló támogatását, beleértve a felnőttek írni-olvasni tanítását és a szakképzést. Az Európai Bizottság a 2007–2010-es időszakban jelentősen növelte a Pakisztánnak nyújtott pénzügyi támogatást, és a 2004-es együttműködési megállapodás alapján folytatja a rendszeres párbeszédet.

5. Az EU választási megfigyelő missziójának ajánlásai alapján az Unió felveszi a kapcsolatot a pakisztáni hatóságokkal, hogy feltárják, hogyan támogathatja az EU a demokratikus intézmények és a választási keret megerősítését, különös tekintettel az intézményépítésre, a jogalkotási reformra és a szavazói részvételre. Az e téren való előrehaladás elengedhetetlen Pakisztán biztonsága és hosszú távú stabilitása szempontjából. A Tanács ismét hangsúlyozza a megerősített uniós támogatás jelentőségét a jogállamiság és az erről folytatott párbeszéd vonatkozásában.

6. Az EU egyik legfontosabb prioritása továbbra is az emberi jogok előmozdítása, különös figyelmet szentelve a nők és a gyermekek jogainak. Az EU missziójának vezetői és a pakisztáni kormány félévente Iszlámábádban megrendezésre kerülő emberi jogi találkozója alátámasztja az ez irányú elkötelezettséget.

 1. A Tanács újólag hangsúlyozza, hogy támogatja Pakisztán és szomszédai széleskörű és tartós együttműködését. Az Unió e tekintetben teljes mértékben támogatja a Pakisztán és Afganisztán közötti, határokon átnyúló kapcsolatok megerősítését célzó kezdeményezéseket, beleértve a G8, az ankarai folyamat, valamint az afganisztáni regionális gazdasági együttműködési konferencia keretében születő kezdeményezéseket is. A Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy támogatja a Pakisztán és India közti összetett párbeszéd folytatását. Az EU elismeri továbbá a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Társulás (SAARC) és a Dél-Ázsiai Szabadkereskedelmi Megállapodás (SAFTA) által nyújtott lehetőségek jelentőségét a regionális kereskedelmi integráció megerősítése szempontjából. Az Unió továbbra is törekszik a Pakisztánnal és Dél-Ázsiával folytatott kereskedelem megerősítését szolgáló megoldások felkutatására.

 1. A Tanács hangsúlyozza elkötelezettségét a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása és a leszerelés terén a nemzetközi fórumokon Pakisztánnal folytatott együttműködés iránt. E tekintetben fontos jelzés lenne, ha a leszereléssel kapcsolatban rendezett genfi konferencián Pakisztán támogatná a hasadóanyag-tilalmi szerződésről (FMCT) szóló tárgyalások megkezdését. A Tanács hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy Pakisztán együttműködjön a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel az iráni nukleáris programmal kapcsolatos lezáratlan kérdésekről való információszerzésben.

 1. A Tanács rendszeresen felül fogja vizsgálni a Pakisztánnal kapcsolatos uniós politikát.”

BURMA/MIANMAR – a Tanács következtetései

A Tanács megvitatta a burmai/mianmari helyzetet, és az alábbi következtetéseket fogadta el:

„1. Az Európai Uniót továbbra is mély aggodalommal tölti el a burmai/mianmari helyzet, és ismételten sürgeti a hatóságokat, hogy tegyenek gyors lépéseket egy törvényes, polgári kormány felállítása és a nemzeti megbékélés érdekében.

2. A Tanács tudomásul veszi az ENSZ mianmari ügyekkel foglalkozó különleges tanácsadójának jelentését arról, hogy közelmúltbeli burmai/mianmari útja nem hozott azonnali, kézzelfogható eredményeket. Az EU megerősíti, hogy teljes körűen támogatja az ENSZ-főtitkár jószolgálati misszióját, és erre kéri partnereit is, különösen Burma/Mianmar szomszédait.

3. A Tanács nagyra értékeli a Piero Fassino különmegbízott által az uniós diplomáciai erőfeszítések és az ázsiai partnerekkel való koordinálás terén végzett munkát. Az EU a jövőben fokozza az ASEAN-tagokkal és Burma/Mianmar többi szomszédjával – az ENSZ Biztonsági Tanácsában képviselteket is beleértve – folytatott intenzív konzultációt.

4. A Tanácsnak továbbra is meggyőződése, hogy kizárólag egy olyan folyamat eredményezhet nemzeti megbékélést és stabilitást, amely az ország valamennyi érintettjének – Daw Aung San Auu Kyit és az etnikai csoportokat is beleértve – a teljes körű részvételével zajlik. Ezért a Tanács úgy véli, hogy az alkotmánytervezet, a népszavazás és a választások jelenleg elgondolt formájukban nem oldják meg a Burma/Mianmar előtt álló számos problémát.

5. A Tanács kéri a hatóságokat, hogy a május 10-i népszavazást megelőzően tegyék lehetővé az alkotmány valamennyi politikai szereplő általi szabad és nyílt megvitatását, és vonják vissza a Nemzeti Konventtel és a népszavazással kapcsolatos kritikát tiltó törvényeket. Az EU felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a népszavazás szabadságát és méltányosságát, és hívjanak meg nemzetközi megfigyelőket. A Tanács sürgeti a hatóságokat, hogy biztosítsák a politikai folyamat átláthatóságát és adjanak világos képet a burmai/mianmari polgárok számára a jövőbeli politikai folyamatról és a 2010-es választásokról.

6. A Tanács aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az alkotmánytervezet megkötéseket tartalmaz a magas politikai tisztségekre való megválaszthatóságra vonatkozóan, lehetővé teszi, hogy a hadsereg önkényesen felfüggessze az alkotmányt, és nem rendezi az ország etnikai sokféleségének kérdését.

7. A Tanács ismételten felszólít valamennyi politikai fogoly – köztük Daw Aung San Suu Kyi – szabadon bocsátására, és elítéli a referendumot megelőzően fokozottan jelentkező megfélemlítést és erőszakot. A Tanács ismételten felszólítja a hatóságokat, hogy teljes körűen működjenek együtt az ENSZ burmai/mianmari emberi jogi helyzetért felelős különleges előadójával, és hajtsák végre ajánlásait.

8. A Tanács tudomásul veszi a közös állásfoglalás ma történt elfogadását, amely további 12 hónapra meghosszabbítja a Burmában/Mianmarban az emberi jogok megsértéséért és a fejlődés elmaradásáért felelős személyek ellen irányuló korlátozó intézkedéseket. A Tanács – emlékeztetve a 2007. október 15-i tanácsi következtetésekre – megerősíti, hogy kész felülvizsgálni és módosítani ezeket az intézkedéseket, illetve a helyszíni fejlemények fényében további megszorító intézkedéseket bevezetni.

9. A Tanács emlékeztet arra, hogy – Burmával/Mianmarral szembeni megszorító intézkedései részeként – tilos fegyverek és azok bárminemű tartozékainak az értékesítése, beszerzése, átadása vagy exportja. A Tanács hasonló intézkedések elfogadására kívánja ösztönözni a nemzetközi közösséget.

10. Az EU emlékeztet Burma/Mianmar népének jóléte melletti megingathatatlan, határozott elkötelezettségére. Az EU és tagállamai jelentős mértékű támogatást biztosítanak országuk számára. Az EU továbbra is kész arra, hogy – a Burmával/Mianmarral az ország fejlődése érdekében történő összefogás révén és újabb területeket találva az együttműködésre – felkarolja a demokrácia felé mutató valódi előrelépést.”

* * *

A Tanács elfogadta a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések 2009. április 30-ig történő megújításáról és az ezen intézkedések hatálya alá tartozó személyek és vállalkozások jegyzékének frissítéséről szóló közös álláspontot (8391/08). .

Az új jegyzékek figyelembe veszik a burmai/mianmari kormányban, a biztonsági erőknél, az Állami Béke és Fejlődés Tanácsban és a közigazgatásban, valamint az érintettek személyes helyzetében bekövetkezett változásokat. A jegyzék más, a burmai/mianmari rezsimmel kapcsolatban álló, az elnyomásért felelősnek ítélt személyeket, és a burmai/mianmari rezsimnek vagy a rezsimmel kapcsolatban álló személyeknek a tulajdonában vagy irányítása alatt álló további vállalkozásokat is tartalmaz.

Az első alkalommal 1996-ban elfogadott korlátozó intézkedéseket új intézkedések váltották fel a Tanács által 2006 áprilisában elfogadott 2006/318/KKBP közös álláspont alapján. Ezek közé tartozik a vízumtilalom és a pénzeszközök befagyasztása a katonai rendszer tagjaira és olyan más magánszemélyekre, csoportokra és vállalkozásokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák a burmai/mianmari demokratikus átmenetet. Az intézkedések kiterjednek továbbá a burmai állami vállalatok részére történő pénzügyi hitel vagy kölcsön nyújtásának, valamint a burmai állami vállalatokban való részesedés szerzésének vagy kiterjesztésének a tilalmára is.

A békés tüntetők 2007 őszén történt elnyomását és az emberi jogoknak a burmai hatóságok általi folyamatos megsértését követően a Tanács 2007 novemberében további, a rezsim bevételi forrásait, többek között a fakitermelő és fafeldolgozó ipart és a bányászatot megcélzó intézkedéseket fogadott el.

AZ OROSZORSZÁGGAL FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK

A Tanács megvitatta a tárgyalási irányelveket az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak átfogó keretet biztosító új megállapodáshoz.

EGYÉB

Grúzia

A Tanács véleménycserét tartott a grúziai válságövezettel kapcsolatos legújabb, az április 16-án bejelentett azon orosz határozatot követő fejleményekről, mely szerint Oroszország a grúz kormány hozzájárulása nélkül hivatalos kapcsolatokat létesít a dél-oszétiai és abháziai de facto hatóságok intézményeivel, továbbá véleménycserét tartott a feszültség növekedésének megakadályozása céljából folytatott jelenlegi és jövőbeli kapcsolattartásról.

Tengeri kalózkodás

A francia és spanyol hajók ellen a Szomália partjainál lévő nemzetközi vizeken elkövetett közelmúltbeli kalóztámadásokat követően a Tanács – Spanyolország kezdeményezésére – véleménycserét tartott arról, milyen módon lehetne hozzájárulni, mindenekelőtt az ENSZ keretében, az ilyen támadások megakadályozását és az ellenük való küzdelmet szolgáló nemzetközi válaszlépésekhez.

Tibet

A miniszterek – a március 29-én Brdóban (Szlovénia) tartott informális ülésükön lezajlott megbeszélésük folytatásaként – áttekintették a tibeti autonóm kínai régió helyzetére vonatkozó, folyamatos, többek között a Bizottság által a közelmúltban Kínában tett látogatás során tartott tárgyalásokat.

TANÁCSI ÜLÉS ALKALMÁVAL ZAJLÓ ESEMÉNYEK

A tanácsi ülés alkalmával a következő eseményekre került sor:

2008. április 28.

 • Társulási Tanács Egyiptommal
 • EU-ECOWAS trojka (lásd a 8936/08 dokumentumban található záróközleményt).
 • EU–EBESZ trojka
 • EU–Horvátország Stabilizációs és Társulási Tanács (lásd a sajtóközleményt a 4353/08 dokumentumban).

2008. április 29.

 • A Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás és ideiglenes megállapodás aláírása
 • EU–Oroszország trojka

EGYÉB ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK

KÜLKAPCSOLATOK

Üzbegisztán – Korlátozó intézkedések – A Tanács következtetései

A Tanács az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló közös álláspontot fogadott el (8416/08), amely – a helyzet felülvizsgálatát követően és abból a célból, hogy az emberi jogi helyzet javítására ösztönözzék az üzbég hatóságokat – további hat hónapra, 2008. november 13-ig meghosszabbítja a vízumkorlátozások felfüggesztését.

A korlátozó intézkedéseket a Tanács által 2005 novemberében, az andizsáni tüntetések során az üzbég biztonsági erők által alkalmazott túlzott, aránytalan és válogatás nélküli erőszakra való reagálásként elfogadott 2005/792/KKBP közös álláspont alapján vezették be. Egy évvel később a 2006/787/KKBP közös álláspont megújított bizonyos korlátozó intézkedéseket. A Tanács 2007 májusában hat hónappal meghosszabbította a korlátozásokat egyes személyek belépésére vonatkozóan (2007/338/KKBP közös álláspont). 2007 novemberében elfogadta a 2005/792/KKBP közös álláspont által bevezetett bizonyos korlátozó intézkedéseket megújító 2007/734/KKBP közös álláspontot.

* * *

A Tanács az alábbi következtetéseket is elfogadta:

„1. A Tanács – emlékeztetve előző következtetéseire, és különösen a 2007. november 13-i 2007/734/KKBP közös álláspontra – üdvözli az Üzbegisztán által az utóbbi hónapok során az emberi jogok és a jogállamiság előmozdítása és védelme terén elért eredményeket, különös tekintettel a halálbüntetés eltörlésére, a habeas corpus bevezetésére és a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló ILO-egyezmény megerősítésére. A Tanács várakozással tekint ezen intézkedések eredményes megvalósítása elé, és e tekintetben kész segítséget nyújtani Üzbegisztánnak. A Tanács továbbá újfent megerősíti, hogy kész az Üzbegisztánnal való együttműködés erősítésére a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégiában meghatározott valamennyi kiemelt területen.

2. A Tanács üdvözli négy emberi jogi aktivistának – név szerint: Szajdzsahon Zajnabitdinovnak, Ikhtior Khamrajevnek, Ulugbek Kattabajevnek és Bobomurod Mavlanovnak – az üzbég hatóságok által 2008 februárjában való szabadon bocsátását, valamint a börtönből tavaly szabadult, két másik emberi jogi aktivista – Gulbahor Turajeva és Umida Niazova – próbaidejének eltörlését.

3. A Tanács örömmel vette továbbá tudomásul, hogy az üzbég kormány megállapodást ért el a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával (VKNB) a VKNB által az üzbegisztáni börtönökben tett látogatások felújításáról. A Tanács szorosan figyelemmel fogja kísérni e megállapodás tényleges végrehajtását.

4. A Tanács várakozással tekint az üzbég hatóságokkal való átfogó és eredményorientált párbeszéd folytatása elé, és üdvözli ezzel összefüggésben az EU–Üzbegisztán emberi jogi párbeszéd második fordulójának ez év májusában/júniusában történő megtartására vonatkozó üzbég megállapodást. A Tanács várakozással tekint továbbá a média szabadságáról Üzbegisztánban tartandó uniós szeminárium megtartása elé, valamint arra ösztönzi az üzbég hatóságokat, hogy tegyenek további lépéseket a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, továbbá Üzbegisztánban a tömegtájékoztatási eszközök további liberalizációjának lehetővé tétele érdekében.

5. A Tanács mindazonáltal továbbra is mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogoknak és a jogállamiságnak Üzbegisztán egyes területein tapasztalható helyzete miatt, és sürgeti a hatóságokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre az ezzel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeiket. A Tanács az EU korábbi kéréseinek megfelelően különösen a következő lépések megtételére szólítja fel az üzbég hatóságokat: gondoskodjanak a bebörtönzött emberi jogi aktivisták korai szabadlábra helyezéséről és zaklatásuk beszüntetéséről; haladéktalanul véglegesítsék a Human Rights Watch új országigazgatójának akkreditációját, és tegyék lehetővé a szervezet zavartalan működését; teljes mértékben és hatékonyan működjenek együtt az ENSZ kínzás elleni küzdelemmel és a médiaszabadsággal foglalkozó különleges jelentéstevőjével; valamint vonják vissza a nem kormányzati szervezetek üzbegisztáni bejegyzésére és működésére vonatkozó korlátozásokat.

6. Azzal a céllal, hogy az üzbég hatóságokat az emberi jogi helyzet javítását célzó tényleges lépésekre ösztönözze, továbbá tekintettel az üzbég hatóságok által tett kötelezettségvállalásokra, a Tanács úgy határozott, hogy a 2007/734/KKBP közös álláspont mellékletében felsorolt személyekre vonatkozó vízumkorlátozások további hat hónapig nem alkalmazandók. A Tanács három hónap elteltével megvizsgálja az üzbég hatóságok által a 2007/734/KKBP közös álláspontban meghatározott és e következtetések 5. pontjában tovább részletezett feltételek teljesítése terén elért eredményeket, minden olyan intézkedésre is figyelemmel, amely tanúsítja, hogy az üzbég hatóságok készen állnak az emberi jogok, a jogállamiság és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása elvének betartására. A Tanács értékeli e vizsgálat eredményét és ajánlásokat nyújt be a üzbég kormánynak arra vonatkozóan, hogy esetlegesen milyen további lépések teendők Üzbegisztánban az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának javítása érdekében. A Tanács a fent meghatározott feltételekre figyelemmel szorosan és folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az üzbegisztáni emberi jogi helyzetet, és adott esetben feloldhatja, módosíthatja vagy újból bevezetheti a vízumkorlátozásokat.”

A kínzásra vonatkozó uniós iránymutatások felülvizsgálata – A Tanács következtetései

A Tanács az alábbi következtetéseket fogadta el:

„1. A Tanács üdvözli a kínzásra és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vonatkozó iránymutatás felülvizsgálatát, és elfogadja annak a 8590/08 dokumentumban foglalt, aktualizált változatát.

2. A Tanács megerősíti, hogy a kínzástól való mentesülés jogának előmozdítása és védelme az EU emberi jogi politikájának elsődleges elemét képezi. A kínzás és a rossz bánásmód valamennyi formájának az EU-ban és az egész világon való megelőzésére és felszámolására irányuló törekvéseket valamennyi uniós tagállam határozottan támogatja.

3. A Tanács emlékeztet az EU azon szilárd elhatározására, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben teljes mértékben tiszteletben tartsa a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal és büntetéssel kapcsolatos kötelezettségeit, ideértve különösen a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód teljes tilalmát.

4. A Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kínzásról szóló iránymutatás végrehajtása megerősítésre kerüljön a felülvizsgálat során levont tanulságok hasznosítása, és különösen az ENSZ-mechanizmusokkal és a regionális szereplőkkel folytatott együttműködés megerősítése révén.

5. A Tanács hangsúlyozza az új végrehajtási intézkedések fontosságát, továbbá kiemeli, hogy az iránymutatás hatékony végrehajtása többek között az aktív felvilágosítási intézkedésektől, valamint a kormányzati szervek és a civil társadalom közötti együttműködéstől függ.

6. A Tanács emlékeztet annak fontosságára, hogy a diplomáciai fellépés mellett a kínzással kapcsolatos megelőző és rehabilitációs programok pénzügyi támogatására is sor kerüljön, valamint üdvözli az e programok hatásának javítását célzó erőfeszítéseket. A Tanács elismeri az Európai Bizottság által e tekintetben végzett munka fontosságát, továbbá felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a kínzás áldozatai számára létrehozott rehabilitációs központokat.”

Afganisztán – A Tanács következtetései

„Az Európai Unió melegen üdvözli az EU–afgán trojkának az afgán kormány által küldött képviselőjét, és szeretné megismételni, hogy támogatja az afgán kormányt és annak nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiáját. Emlékeztet az afgán kormány elsődleges felelősségére a kábítószerek problémájának kezelésével kapcsolatban. Az EU továbbra is elkötelezetten segíti – az Afganisztán stabilitását és jólétét és a tágabb térség biztonságát egyaránt veszélyeztető – kábítószer-kereskedelemnek és a prekurzorok eltérítésének a kezelését.

Határozottan üdvözöljük az afganisztáni közös koordináló és felügyelő testület közelmúltban tartott tokiói találkozóját, és az afgán kormány elkötelezettségét aziránt, hogy felgyorsítsa és javítsa a nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiát a következők révén:

i. a haderő védelmének a felszámolás céljából való biztosítása a célterületeken;

ii. a kábítószer-ellenes vagyonkezelői alap újrastrukturálása és reformja;

iii. a kábítószer-ellenes politika végrehajtásának tartományi tervezése a tartományi fejlesztési tervek alapján;

iv. a törvényes fejlődést szolgáló programok kiterjesztése és hatékony végrehajtása, beleértve a könnyen értékesíthető, legális termények és a vidéki ágazatok gazdasági támogatását;

v. az igazságügyi és más jogi intézmények és a tilalmi törekvések megerősítése;

vi. a kábítószer-ellenes tevékenységekkel kapcsolatos, határokon átívelő, regionális és nemzetközi együttműködés további megerősítése; valamint

vii. a kábítószer elleni küzdelem beépítése a kormány minden szakpolitikájába.

A megvalósítást létfontosságúnak érezzük. Nélkülözhetetlenek azok a törekvések, amelyek a jogállamiságnak a hatékony rendőrségi és igazságügyi rendszer segítségével történő javítására irányulnak. A kábítószer-kereskedelem résztvevőinek bíróság elé állítása, a biztonság és a tartományi kormányzatok általi ellenőrzés javítása, valamint a korrupció elleni küzdelem szintén alapvető fontosságúak a kábítószer problémájának hosszú távú kezelésében.

Az afgán irányítás és végrehajtás döntő fontosságú, és az EU készen áll a segítségnyújtásra az ópiumgazdaság elleni küzdelmet célzó, átfogó, a jobb gazdasági lehetőségeket, a társadalmi fejlődést, valamint a jobb biztonságot és kormányzást ötvöző stratégiájának követése révén. A 2007–2013-as uniós támogatás ezekre a kérdésekre összpontosít.

A biztonság tekintetében az EU teljes mértékben támogatja az EBVP keretében működő rendőri misszió, az EUPOL munkáját, és felkéri a tagállamokat és a nemzetközi partnereket, hogy folytassák a minőségi rendőri állomány telepítését. Az EU azt is hangsúlyozza, hogy a stabilitási eszköz keretében működő intézkedésprogram alapvető fontosságú, mivel az igazságügyi ágazat reformjának elősegítése révén támogatja Afganisztánt a jogállamiság előmozdításában.

Az EU elismeri, hogy nincsenek gyors megoldások. A Pakisztánnal és Thaifölddel kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az ópiummák-termesztés elleni küzdelem időt vesz igénybe, és egy átfogó és koordinált megközelítés alkalmazása elsőrendű fontosságú. Az afgán nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiával összhangban kiemelt fontosságú, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem együtt járjon a vidéki megélhetés megerősítésével, a kereslet csökkentésével, valamint az állami intézményeknek, különösen a büntető igazságszolgáltatásnak és a bűnüldözésnek a megerősítésével. Üdvözöljük a korrupció elleni küzdelem szempontjának az afganisztáni kábítószer elleni küzdelem kiegészítő elemeként való – a közös koordináló és felügyelő testületnek a nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiáról szóló jelentésében javasolt – megjelenését is.

E hosszú távú törekvés részeként a UNODC-nak mérlegelnie kell a jelentéskészítési körének kiszélesítését és megerősítését. Ez segíthetne az afgán kormánynak és a nemzetközi közösségnek abban, hogy megállapítsák, mennyire sikeresek a nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégia egyes pillérei.

Az EU elismeri és támogatja az afgán kormányt a legális ópiumtermesztés ellenzésében.”

A Latin-Amerikával és a Karib-térséggel fennálló kapcsolatok

A Tanács több napirendtervezetet, közös nyilatkozattervezetet és közleménytervezetet fogadott el a további tárgyalások alapjaként, melyekre a május 16–17-én Limában tartandó csúcstalálkozó-sorozaton fog sor kerülni, amely a következőkből áll:

az EU és a latin-amerikai és a karibi országok (LAC) csúcstalálkozója;

az EU-trojka és a Chiléból, Mexikóból, az Andok Közösségből és Közép-Amerikából származó, valamint a Mercosurt és a Cariforumot képviselő LAC-partnerek közötti csúcstalálkozó.

Az Öböl Együttműködési Tanáccsal fennálló kapcsolatok

A Tanács jóváhagyta a 18. EU-ÖET Vegyes Tanács és miniszteri találkozó tervezett napirendjét és egy közös közleménytervezetet, amely meghatározza az EU álláspontját ezen a május 26-án, Brüsszelben tartandó ülésen.

Az Öböl-menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa (ÖET) a hat öböl-menti országot (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia) magában foglaló regionális szervezet.

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

AKCS–EU Cotonou-i partnerségi megállapodás – félidős felülvizsgálat

A Tanács határozatot fogadott el, amely jóváhagyja a 2000 júniusában, Cotonou-ban aláírt, az afrikai, karib-szigeteki és csendes-óceáni (AKCS) országok és az Európai Közösség közötti partnerségi megállapodás több módosítását tartalmazó megállapodás megkötését (6368/1/08).

A módosítások különféle rendelkezéseket érintenek, többek között a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem, a pénzügyi rendelkezések és az emberi jogokról, a demokratikus alapelvekről és a jogállamiságról folytatott politikai párbeszéd vonatkozásában.

A Cotonou-i megállapodás szabályozza az AKCS-országok és az EU közötti kapcsolatokat. Fő célja a szegénység elleni, a fokozott politikai dimenzió, az új gazdasági és kereskedelmi partnerségek és a jobb pénzügyi együttműködés révén folytatott küzdelem. A megállapodás, amelyet 20 évre kötöttek, a rendelkezései öt évente való felülvizsgálatát írja elő.

A Tanács által kötött megállapodás az első ötéves időszak végén lefolytatott felülvizsgálat eredménye.

KERESKEDELEMPOLITIKA

Dömpingellenes intézkedések – ágynemű, kumarin és lábbeli

A Tanács az alábbiakról fogadott el rendeletet:

 • a Pakisztánból származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 397/2004/EK rendelet módosítása (8030/08);
 • a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára vonatkozó, Indiára, Thaiföldre, Indonéziára és Malajziára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetése (8180/08);
 • a Kínai Népköztársaságból származó egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára az 1472/2006/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított ugyanezen termék behozatalára – a Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül – történő kiterjesztése (8199/08).

ÁLTALÁNOS ÜGYEK

A Tanács különböző formációiban folyó munka

A Tanács tudomásul vette a különböző formációiban folyó munkáról szóló elnökségi jelentést (8700/08).

Az Európáról szóló kommunikáció – A Tanács következtetései

A Tanács következtetéseket fogadott el, amelyekben üdvözli a Bizottság „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című, 2007. október 3-án kiadott közleményét (COM(2007) 568 végleges), és tudomásul veszi a bizottsági munkadokumentumot, amely a „Javaslat – Intézményközi megállapodás” című szöveget tartalmazza (COM(2007) 569 végleges).

A következtetések szövege a 8528/08 dokumentumban található.

ÁTLÁTHATÓSÁG

Éves jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről

A Tanács elfogadta a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet végrehajtásáról szóló éves jelentését (8475/08).

A 2007. évre vonatkozó jelentés megállapítja, hogy:

 • a 2007-ben készített tanácsi dokumentumok több mint 67 %-át – vagyis a tanácsi nyilvántartásban szereplő 161 121 új dokumentumból 108 343-at – közzétételüket követően a nyilvántartáson keresztül közvetlenül hozzáférhetővé tették a nyilvánosság számára.
 • 2007. december 31-én a tanácsi nyilvántartás (valamennyi nyelvi változatot együttesen véve) 1 010 217 dokumentumot tartalmazott, amelyből 724 338 (a nyilvántartásban szereplők 71,7 %-a) volt nyilvános, azaz vagy letölthető formátumban elérhető, vagy kérelemre hozzáférhető.
 • 2007-ben 465 612 különböző felhasználó (szemben 380 349 felhasználóval 2006-ban) vette igénybe interneten keresztül a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartását, ami 22,4 %-os növekedést jelenti. Az összes látogatások száma 21 %-kal nőtt (2 078 602 látogatás 2007-ben a 2006. évi 1 722 354-hez képest), ami naponta több mint 5 700 látogatást jelent.
 • A Tanácshoz a nyilvánosságtól 1 964 hozzáférésre irányuló kérelem érkezett, együttesen 7 809 dokumentummal kapcsolatosan, és a Tanács a kért dokumentumok közül (a teljes és részleges hozzáférést együttesen figyelembe véve) 6 123-hoz (78,9 %) biztosított hozzáférést.

A jelentés rávilágít a rendelet végrehajtásának ötödik évében lezajlott legfontosabb fejleményekre, és áttekintést nyújt az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszokról és a közösségi bíróságok által a tanácsi dokumentumokhoz való hozzáférésekkel kapcsolatos ügyekben hozott határozatokról.

A jelentés emellett bemutatja a Tanács által a rendeletnek való megfelelés érdekében végzett szabályzati, igazgatási és gyakorlati kiigazításokat. A jelentés végkövetkeztetése, hogy – ami a Tanácsot illeti – a szerződések és az 1049/2001/EK rendelet által kitűzött célok 2007-ben megvalósultak .

Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz

A Tanács – a dán, a szlovén, a finn és a svéd delegáció ellenszavazatával – választ fogadott el az Ottavio MARZOCCHI által benyújtott 02/c/01/08 megerősítő kérelemre (6449/08).

KÖLTSÉGVETÉS

Az EU többéves pénzügyi keretének kiigazítása

A Tanács határozatot fogadott el az EU többéves pénzügyi keretének az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló megállapodás módosítása révén történő kiigazításáról (7682/1/08).

Ez a kiigazítás azért vált szükségessé, mert bizonyos, az EU általános költségvetésének 1b. fejezetébe (strukturális alapok és a kohéziós alap) és 2. fejezetébe (vidékfejlesztés és az Európai Halászati Alap) tartozó egyes operatív programok elfogadásában bekövetkező késedelmek következtében a jelenlegi árakon számolva 2 034 millió EUR nem volt felhasználható 2007-ben, és nem volt átvihető 2008-ra. A Parlament és a Tanács megállapodott ennek az összegnek a következő pénzügyi évekre való átvitelében. A döntés nem vezet a kifizetések általános felső határának növekedéséhez.

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY

A SIS II ütemterve

A Tanács megerősítette a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) részletes ütemtervéhez kapcsolódó nyitott kérdésekről szóló jelentésben előterjesztett elnökségi következtetéseket.

Az elnökséget a Tanács kérte fel a februárban elfogadott következtetésekben, hogy tegyen jelentést erről a kérdésről (lásd 6796/08 sajtóközlemény, 8. o.).

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja – Törökország részvétele

A Tanács határozatot fogadott el Törökországgal való, annak a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (13649/1/06).

Törökország uniós tagjelölt országként a csatlakozási folyamat keretében részt vehet a közösségi programok és ügynökségek munkájában.

A lisszaboni székhelyű megfigyelő központot 1993-ban hozták létre azzal a céllal, hogy tényszerű, objektív, megbízható és összehasonlítható, uniós szintű információval lássa el a Közösséget és a tagállamokat a kábítószerekről, a kábítószer-függőségről és ezek következményeiről.

A Törökországgal kötött megállapodást 2007 októberében írták alá.

További információ: http://www.emcdda.europa.eu.

MEZŐGAZDASÁG

A borágazat reformja

A Tanács rendeletet fogadott el az uniós borpiac közös szervezésének reformjáról (7292/08, 8317/08 ADD 1).

A reform céljai a következők:

 • az uniós bortermelők versenyképességének növelése
 • piacok visszaszerzése az Európai Unión belül és kívül egyaránt
 • a kínálat és kereslet egyensúlyba hozása
 • a szabályok egyszerűsítése
 • az európai bortermelés legjobb hagyományainak megőrzése
 • a vidéki térségek társadalmi szerkezetének megerősítése
 • a környezet megóvása.

Fő elemei az alábbiak:

 • kivágási támogatási program. A részvétel önkéntes alapú, és bizonyos feltételekhez van kötve. A támogatásokhoz rendelkezésre álló közösségi alapokon túl a tagállamok a már megítélt támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő kiegészítő nemzeti támogatást adhatnak;
 • jogosultság az egységes támogatási rendszerre azok számára, akik szőlőültetvényt vágtak ki, így lehetőséget adva az átlagos regionális összegnek megfelelő függetlenített közvetlen támogatás kifizetésére, melynek felső határa 350 EUR/ha;
 • a telepítési jogok megszüntetése 2015-ben, bizonyos mentességekkel 2018-ig;
 • a nemzeti keretek kiosztása, amelyeket az egyes tagállamok elkülöníthetnek különféle intézkedések finanszírozására, mint például az európai bornak a harmadik országokban való népszerűsítése, a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása, a modernizáció, a zöldszüret, a kockázati alapok, a betakarítási biztosítás, a lepárláshoz kapcsolódó átmeneti intézkedések, valamint a mustra vonatkozó támogatás;
 • értékelő jelentés a reform hatásairól, amelyet a Bizottságnak 2012-ben kell benyújtania;
 • a szőlőfajta és az évjárat lehetséges feltüntetése minden borhoz, bizonyos feltételek mellett;
 • az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalmára szolgáló eljárás;
 • az alkoholtartalom cukor hozzáadásával való növelésének (a mustfok növelésének) kritériumai;

A reformot 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, a következő kivételekkel: a kivágási program és a támogatási programok 2008. június 30-án lépnek életbe; a borászati eljárásokra, az eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalmára, valamint a címkézésre és kiszerelésre, a szőlőkataszterre, a kötelező bejelentésekre, a kísérő dokumentumokra és a terméknyilvántartásokra vonatkozó rendelkezések 2009. augusztus 1-jén lépnek életbe; a bizonyos meghatározott területekről származó szőlőből való borkészítés tilalmától való – az 1493/1999/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti – eltérések 2008. január 1-jén lépnek életbe; az 1782/2003/EK rendelet számos módosítása 2009 január 1-jén lép életbe.

Az új rendelet a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet helyébe lép. Rendelkezési a lehető legjobban igazodnak „az egységes közös piacszervezésről szóló rendelethez” [1], amelybe a tervek szerint egy későbbi szakaszban be fogják foglalni.

Része az EU közös agrárpolitikai reformjának, amely 2003-ban a szántóföldi növényekkel és az állatállománnyal kezdődött, majd 2004-ben az olívaolajjal, a dohánnyal és a pamuttal, 2006-ban a cukorral és 2007-ben a gyümölccsel és a zöldséggel folytatódott. Figyelembe veszi a fenntartható fejlődésre, a nagyobb versenyképességre, az egyszerűsítésre és a jobb szabályozásra vonatkozó közösségi politikákat is.

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) ellenőrzése

A Tanács úgy döntött, nem ellenzi, hogy a Bizottság elfogadjon egy rendeletet, amely a 999/2001/EK rendeletbe a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával (BSE) kapcsolatos éves ellenőrzési programok új felülvizsgálati kritériumait foglalja be.

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete tartalmazza az állatoknak a fertőző szivacsos agyvelőbántalom tekintetében való ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A melléklet módosításaként követelményeket fognak bevezetni azon tagállamok részére, amelyek úgy vélik, hogy a BSE-vel kapcsolatos helyzetük javult, és az éves BSE-ellenőrzési programjuk felülvizsgálata indokolt. Az új rendelet többek között járványügyi kritériumokat fog megállapítani a javulásnak a BSE-helyzet mennyiségi felmérése révén történő igazolására.

KUTATÁS

Szén- és Acélipari Kutatási Alap *

A Tanács határozatot fogadott el az EU Szén- és Acélipari Kutatási Alapja keretében működő kutatási program létrehozásáról, valamint az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (HL L 29., 2003.2.5., 28. o).

A program célja a versenyképesség fokozása és a szén- és acélipar fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás, kiegészítve az EU hetedik kutatási keretprogramját (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) ezekben az ágazatokban.

A szén tekintetében a program célja a Közösség energiaügyi célkitűzéseinek és a szén versenyképes és környezetbarát felhasználásának a támogatása. A program ösztönzi a további technológiai fejlődéshez, a bányabiztonsághoz, a bányában való munkakörülmények javításához és a fokozott környezetvédelemhez szükséges modern technikákhoz és know-how-hoz kapcsolódó kutatást.

Az acélágazat tekintetében a program főként új vagy fejlettebb technológiák kifejlesztésére összpontosít annak érdekében, hogy biztosítsa az acél és az acéltermékek gazdaságos, környezetbarát és biztonságos előállítását, a termékeket pedig egyenletesen növekvő teljesítmény, kiváló felhasználhatóság, fogyasztói elégedettség, hosszabb élettartam, valamint könnyű újrahasznosítás és újrafeldolgozás jellemezze.

A kutatási alap kísérleti és demonstrációs projektekhez való teljes pénzügyi hozzájárulás felső határa a támogatható költségek 50 %-ára nő.

A program irányítására vonatkozó többéves technikai iránymutatások módosításra kerülnek annak érdekében, hogy a program és a hetedik kutatási keretprogram kiegészítsék egymást, és figyelembe legyen véve az EU új tagállamainak részvétele.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Cartagena Jegyzőkönyv a Biológiai Biztonságról – Tárgyalási irányelvek

A Tanács határozatot fogadott el, amely felhatalmazza a Bizottságot a közösségi hatáskörbe eső kérdések tekintetében az élő módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléből származó károkért viselt felelősség és az ilyen károkkal összefüggő kártalanítás területén alkalmazandó nemzetközi szabályokról és eljárásokról szóló tárgyalásokon való részvételre.

A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv keretében folyó tárgyalásokra a május 12. és16. között Bonnban tartandó ülésen kerül sor.


[1] A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).


Side Bar