Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
(OR. en)
TISKOVÁ ZPRÁVA
2864. a 2865. zasedání Rady
Obecné záležitosti a vnější vztahy
Lucemburk 29. dubna 2008
Předseda Dimitrij RUPEL
ministr zahraničních věcí Slovinska

Hlavní výsledky zasedání Rady
Rada uvítala podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody se Srbskem jako významný krok této země na cestě k EU. Rada vyjádřila očekávání, že prostřednictvím komplexního rámce vytvořeného těmito dohodami a ostatními mechanismy procesu stabilizace a přidružení dojde k posílení spolupráce se Srbskem. Ministři připomněli, že zásadním prvkem těchto dohod je plná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), včetně veškerého možného úsilí o zatčení a předání obviněných osob, a dohodli se, že dohodu o stabilizaci a přidružení předloží svým parlamentům k ratifikaci, a Společenství rozhodlo, že k provádění prozatímní dohody přistoupí bezprostředně poté, co Rada rozhodne, že Srbsko s ICTY plně spolupracuje. Rada a Komise budou pravidelně sledovat, zda Srbsko i nadále s ICTY plně spolupracuje. EU a její členské státy budou Srbsku v tomto ohledu napomáhat. K podpisu dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody došlo v rámci zasedání Rady.
Rada uvítala ukončení první fáze reformy policie v Bosně a Hercegovině nedávným přijetím dvou zákonů o policii. Připomněla, že dohoda o reformě policie v souladu se třemi zásadami EU
je jednou z nezbytných podmínek dalšího pokroku směrem k uzavření dohody o stabilizaci a přidružení. Rada ocenila pokrok dosažený Bosnou a Hercegovinou v oblasti všech čtyř podmínek pro podepsání dohody o stabilizaci a přidružení uvedených v závěrech Rady ze dne
12. prosince 2005. Přestože Bosna a Hercegovina bude muset zvýšit úsilí týkající se reforem,
Rada uvedla, že je připravena dohodu o stabilizaci a přidružení podepsat. Technické přípravy probíhají.
* * *
Rada rovněž přijala bez rozpravy nařízení o reformě společné organizace trhu s vínem v rámci EU. Cílem reformy je zvýšit konkurenceschopnost výrobců vína z EU, znovu získat trhy v rámci EU i mimo ni, vytvořit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, zjednodušit pravidla, zachovat nejlepší tradice evropské produkce vína, posílit sociální strukturu venkovských oblastí a zajistit respektování životního prostředí. Nařízení se s několika výjimkami použije ode dne 1. srpna 2008. Je součástí reformy společné zemědělské politiky EU, která byla zahájena v roce 2003.

OBSAH1

Gruzie 19

Námořní pirátství 19

Tibet 19

VNĚJŠÍ VZTAHY

 • Uzbekistán - omezující opatření - závěry Rady 21
 • Přezkum obecných zásad EU týkajících se mučení - závěry Rady 23
 • Afghánistán – závěry Rady 23
 • Vztahy se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku 25
 • Vztahy s Radou pro spolupráci v Zálivu 26

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

 • Dohoda o partnerství AKT–EU z Cotonou - přezkum v polovině období 26

OBCHODNÍ POLITIKA

 • Antidumping - ložní prádlo, kumarin a obuv 27

OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Jednání v jiných složeních Rady 27
 • Komunikace o Evropě - závěry Rady 27

TRANSPARENTNOST

 • Výroční zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům 28
 • Přístup veřejnosti k dokumentům 28

ROZPOČET

 • Úprava víceletého finančního rámce EU 29

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

 • Časový harmonogram SIS II 29
 • Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost - účast Turecka 29

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Reforma odvětví vína 30
 • Sledování bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 32

VÝZKUM

 • Výzkumný fond pro uhlí a ocel * 32

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti - směrnice pro jednání 33

ÚČASTNÍCI

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto:

Belgie:

Karel De GUCHT ministr zahraničních věcí

Olivier CHASTEL státní tajemník pro zahraniční věci

Bulharsko:

Ivailo KALFIN místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Česká republika:

Karel SCHWARZENBERG ministr zahraničních věcí

Dánsko:

Per Stig MØLLER ministr zahraničních věcí

Michael ZILMER-JOHNS státní tajemník pro zahraniční a bezpečnostní politiku, politiku EU a koordinaci EU

Německo:

Günter GLOSER státní ministr, ministerstvo zahraničních věcí

Estonsko:

Urmas PAET ministr zahraničních věcí

Irsko:

John McGUINNESS státní tajemník odpovědný za oblast obchodu na ministerstvu pro podnikání, obchod a zaměstnanost

Řecko:

Ioannis VALINAKIS státní tajemník pro zahraniční věci

Španělsko:

Diego LÓPEZ GARRIDO státní tajemník pro evropské záležitosti

Francie:

Jean-Pierre JOUYET státní tajemník pověřený evropskými záležitostmi

Itálie:

Rocco CANGELOSI stálý zástupce

Kypr:

Markos KYPRIANOU ministr zahraničních věcí

Lotyšsko:

Māris RIEKSTIŅŠ ministr zahraničních věcí

Litva:

Petras VAITIEKŪNAS ministr zahraničních věcí

Lucembursko:

Jean ASSELBORN místopředseda vlády, ministr zodpovědný za zahraniční věci a přistěhovalectví

Nicolas SCHMIT ministr zodpovědný za zahraniční věci a přistěhovalectví

Maďarsko:

Kinga GÖNCZOVÁ ministryně zahraničních věcí

Malta:

Tonio BORG místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Nizozemsko:

Maxime VERHAGEN ministr zahraničních věcí

Frans TIMMERMANS ministr pro evropské záležitosti

Rakousko:

Ursula PLASSNIKOVÁ spolková ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti

Polsko:

Radosław SIKORSKI ministr zahraničních věcí

Portugalsko:

Manuel LOBO ANTUNES zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti

Rumunsko:

Lazar COMANESCU ministr zahraničních věcí

Slovinsko:

Dimitrij RUPEL ministr zahraničních věcí

Matjaž ŠINKOVEC státní tajemník kanceláře předsedy vlády

Janez LENARČIČ státní tajemník úřadu vlády pro evropské záležitosti

Slovensko:

Diana ŠTROFOVÁ státní tajemnice, ministerstvo zahraničních věcí

Finsko:

Alexander STUBB ministr zahraničních věcí

Astrid THORSOVÁ ministryně pro migraci a evropské záležitosti

Švédsko:

Carl BILDT ministr zahraničních věcí

Spojené království:

Jim MURPHY náměstek ministra pro Evropu

Komise:

Olli REHN člen Komise

Louis MICHEL člen Komise

Benita FERRERO-WALDNEROVÁ členka Komise

Generální sekretariát Rady:

Javier SOLANA generální tajemník, vysoký představitel pro SZBP

PROJEDNÁVANÉ BODY

ZÁPADNÍ BALKÁN - závěry Rady

Rada jednala o situaci na Západním Balkáně, přičemž se zaměřila zejména na Srbsko a na Bosnu a Hercegovinu, a přijala tyto závěry:

„SRBSKO

Rada uvítala podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody se Srbskem jako významný krok této země na cestě k EU. Rada vyjádřila očekávání, že prostřednictvím komplexního rámce vytvořeného těmito dohodami a ostatními mechanismy procesu stabilizace a přidružení dojde k posílení spolupráce se Srbskem.

Rada připomněla články 2, 4 a 133 dohody o stabilizaci a přidružení a články 1 a 54 prozatímní dohody a uvedla, že zásadním prvkem těchto dohod je plná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), včetně veškerého možného úsilí o zatčení a předání obviněných osob.

Ministři se v souladu s výše uvedeným dohodli, že předloží svým parlamentům dohodu o stabilizaci a přidružení k ratifikaci, a Společenství rozhodlo, že k provádění prozatímní dohody přistoupí bezprostředně poté, co Rada rozhodne, že Srbsko s ICTY plně spolupracuje.

Rada a Komise budou pravidelně sledovat, zda Srbsko i nadále s ICTY plně spolupracuje. EU a její členské státy budou Srbsku v tomto ohledu napomáhat.

BOSNA A HERCEGOVINA

Rada uvítala ukončení první fáze reformy policie nedávným přijetím dvou zákonů o policii. Rada připomněla, že dohoda o reformě policie v souladu se třemi zásadami EU je jednou z nezbytných podmínek dalšího pokroku směrem k uzavření dohody o stabilizaci a přidružení.

Rada ocenila pokrok dosažený Bosnou a Hercegovinou v oblasti všech čtyř podmínek pro podepsání dohody o stabilizaci a přidružení uvedených v závěrech Rady ze dne 12. prosince 2005. Přestože Bosna a Hercegovina bude muset zvýšit úsilí týkající se reforem, Rada uvedla, že je připravena dohodu o stabilizaci a přidružení podepsat. Technické přípravy probíhají.

Rada zdůraznila význam budoucí dohody o stabilizaci a přidružení jako základního rámce pro vztahy mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou i jako významného prvku zajišťujícího stabilitu a posilujícího vnitřní dialog v této zemi. Rada proto vyzvala všechny politické síly Bosny a Hercegoviny, aby společným úsilím a s pevným odhodláním pokračovaly v programu reforem, a to včetně priorit uvedených v evropském partnerství.

Rada připomněla závěry ze dne 10. března 2008 a vyzvala Evropskou komisi k brzkému zahájení dialogu s Bosnou a Hercegovinou ohledně víz.

SDĚLENÍ KOMISE O ZÁPADNÍM BALKÁNU

Rada uvítala sdělení Komise: „Západní Balkán: posilování evropské perspektivy“ jako základ pro jednání, která proběhla na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí EU (Gymnich) a na fóru EU-západní Balkán ve městě Brdo dne 29. března 2008.

Je třeba podporovat pokrok dosažený v posledních letech díky procesu stabilizace a přidružení a dosáhnout jeho nezvratnosti. Evropská perspektiva se musí pro obyvatele celé oblasti západního Balkánu stát hmatatelnější a viditelnější.

Rada proto uvítala zahájení dialogu o uvolnění vízového režimu, jakož i jednání o cestovní mapě pro všechny země této oblasti. Rovněž uvítala záměr Komise dále zvyšovat počet stipendií pro studium v zemích EU udělovaných studentům ze západního Balkánu, podnět pro zvýšení podpory občanské společnosti a záměr rozšířit koordinaci s mezinárodními finančními institucemi a dvoustrannými dárci s cílem podpořit socio-ekonomický rozvoj oblasti. Rada vyjádřila podporu navrhované rozšířené spolupráci v rámci předcházení katastrofám, připravenosti na ně a řešení jejich následků v této oblasti a vyzvala k další účasti zemí západního Balkánu na programech a v agenturách Společenství, jakož i na rozvoji Regionálního institutu pro veřejnou správu (ReSPA) v plnohodnotný institut již počátkem roku 2009.

Rada se zavazuje, že podpoří úplné provádění těchto opatření. Rada rovněž vyzvala jiná složení Rady, aby pokračovala v práci v oblastech, jako je doprava a energetika, uvedených ve sdělení.“

ZIMBABWE - závěry Rady

Rada jednala o situaci v Zimbabwe a přijala tyto závěry:

"1. Rada bedlivě sleduje situaci v Zimbabwe po volbách konaných dne 29. března a vyjadřuje hluboké znepokojení nad prodlevou ve vyhlášení výsledků prezidentských voleb, jakož i nad případy zastrašování, porušování lidských práv a násilí.

2. Podle názoru EU je nepřijatelné a neospravedlnitelné, aby čtyři týdny poté, co občané Zimbabwe vykonali své základní demokratické právo, nebyly zveřejněny dosud žádné výsledky prezidentských voleb. EU vybízí k okamžitému zveřejnění výsledků prezidentských voleb, jež musí řádně vyjadřovat svobodnou a demokratickou vůli zimbabwského lidu, neboť stávající prodlení vyvolává závažné pochybnosti o věrohodnosti celého procesu.

3. EU odsuzuje násilí a zastrašování, jemuž jsou zimbabwští občané po volbách vystaveni, a vybízí k jeho okamžitému ukončení. EU zastává názor, že se v případě těchto závažných incidentů zřejmě jedná o cílené a politicky motivované útoky zaměřené proti zastáncům demokratických změn. EU rovněž zdůrazňuje, že nedávné případy zatýkání prokázaly, že zimbabwská vláda není odhodlána umožnit volební komisi v Zimbabwe fungovat jakožto nezávislý orgán.

4. EU poukazuje na to, že pro konání svobodných a spravedlivých voleb je zásadní dodržování svobody shromažďování a sdělovacích prostředků, jakož i atmosféra oproštěná od zastrašování a násilí, a vybízí k završení volebního procesu způsobem, jenž bude tyto zásady ctít.

5. Klíčovou roli hrají země v dotyčném regionu, Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC) a Africká unie, jež nesou i nadále odpovědnost za úsilí o řešení stávající krize v Zimbabwe. EU sdílí znepokojení SADC týkající se této situace a opakovaně vyjadřuje podporu jeho úsilí nalézt z této krize východisko. V této souvislosti Rada schvaluje konání mimořádného summitu v Lusace.

6. Rada zůstává znepokojena možnými důsledky probíhajících událostí pro stabilitu dotyčného regionu, a vyzývá proto SADC, aby s obnoveným odhodláním jednalo se zimbabwskými orgány o provádění výsledků summitu v Lusace, včetně rozhodnutí o aktivním zapojení až do konce volebního procesu.

7. EU vítá prohlášení předsedy Komise Africké unie Alpha Oumara Konarého, jenž znovu potvrdil ochotu AU spolupracovat se všemi příslušnými stranami, s SADC a s mezinárodním společenstvím, aby byl volební proces v Zimbabwe úspěšně završen.

8. EU připomíná, že nedodává ani neprodává zbraně a související materiály a vybavení, které by mohly být použity k vnitřní represi v Zimbabwe. Vybízí ostatní strany, aby nyní jednaly podobně zdrženlivě a zavedly faktické moratorium na veškerý takový prodej, a vítá opatření, která již byla v této souvislosti přijata.

9. EU bude situaci i nadále pozorně sledovat a prozkoumá další možnosti, jak důrazněji působit na subjekty, jež řídí a praktikují státem podporované násilí a zastrašování v povolebním období.

10. Rada připomíná svou trvalou podporu zimbabwského lidu a zdůrazňuje, že EU zůstává pro tuto zemi nejdůležitějším dárcem. EU by rovněž chtěla potvrdit, že je ochotna nadále využít každé příležitosti k pokračování dialogu s demokraticky zvolenou vládou Zimbabwe a začít usilovat o obnovení plné spolupráce, jakmile to podmínky dovolí.“

MÍROVÝ PROCES NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

V rámci příprav na nadcházející zasedání vedoucích představitelů Kvartetu a ministerskou konferenci kontaktního výboru ad hoc, která se bude konat dne 2. května v Londýně, jednali ministři o mírovém procesu na Blízkém východě.

IRÁK

S ohledem na přípravu hodnotící konference mezinárodní dohody s Irákem, která se bude konat dne 29. května ve Stockholmu, se v Radě uskutečnila výměna názorů týkajících se Iráku.

PáKISTáNzávěry Rady

Rada jednala o situaci v Pákistánu a přijala tyto závěry:

"1. Rada vítá pokrok, jehož bylo v nedávné době dosaženo v souvislosti s demokratickým procesem v Pákistánu. Volby konané dne 18. února 2008, které byly podle obecného mínění kompetitivní a přispěly ke zvýšení důvěry veřejnosti, poskytly Pákistánu i EU nové příležitosti ke zlepšení a prohloubení stávajících vztahů. Rada vítá přechod k novým vládám na federální a oblastní úrovni a první opatření přijatá za účelem obnovení soudní nezávislosti.

2. EU plně podporuje pákistánskou vládu v boji proti terorismu, povstalcům a osobám, které za použití násilí vystupují proti mírové a demokratické společnosti. Rada si je vědoma obětí, které pákistánské obyvatelstvo a bezpečnostní síly přinášejí v boji proti radikální menšině, jež usiluje o narušení pokroku a vystupuje proti politice umírněnosti. Rada pákistánskou vládu vyzývá, aby se zabývala základními příčinami radikalizace prostřednictvím soudržného přístupu zahrnujícího demokratizaci, socioekonomický rozvoj, vzdělávání a mezikulturní dialog.

3. Rada zdůrazňuje odhodlání EU trvale podporovat lid a vládu Pákistánu. Rada vítá dialog EU s Pákistánem a znovu opakuje, že si přeje dále posílit vztahy mezi EU a Pákistánem za plného dodržování mezinárodního práva a rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Zvláštní pozornost bude věnována hospodářskému rozvoji a obchodu, boji proti terorismu, otázce nešíření, lidským právům, migraci, vzdělávání, mezikulturním otázkám a regionální spolupráci i otázkám obecnějšího mezinárodního významu.

4. Jádrem spolupráce EU s Pákistánem je posílení dlouhodobého rozvoje, mimo jiné pokud jde o venkov a vzdělávání. EU bude hledat způsoby, jak rozšířit svou podporu vzdělávání, včetně zvyšování gramotnosti dospělých a odborného vzdělávání. Evropská komise, která podstatně zvýšila finanční pomoc určenou pro Pákistán na období let 2007–2010, bude nadále vést pravidelný dialog v souladu s dohodou o spolupráci z roku 2004.

5. Na základě doporučení volební pozorovatelské mise EU osloví Evropská unie pákistánské orgány, aby společně posoudily způsoby, jak podpořit posílení demokratických institucí, volební rámec se zvláštním zaměřením na budování institucí, legislativní reformu a volební účast. Pokrok v této oblasti je zásadní pro bezpečnost a dlouhodobou stabilitu Pákistánu. Rada znovu opakuje, že je třeba posílit pomoc EU v oblasti právního státu a dialog na toto téma.

6. Jednou z hlavních priorit EU je prosazování lidských práv, přičemž zvláštní pozornost je věnována právům žen a dětí. Tento závazek podtrhuje výměna informací v oblasti lidských práv, uskutečňovaná dvakrát ročně mezi vedoucími mise EU v Islámábádu a pákistánskou vládou.

 1. Rada znovu zdůrazňuje, že podporuje širokou a podstatnou spolupráci mezi Pákistánem a sousedními zeměmi. V tomto ohledu EU plně schvaluje iniciativy zaměřené na podporu lepších přeshraničních vazeb mezi Pákistánem a Afghánistánem, mimo jiné v rámci G8, prostřednictvím ankarského procesu a konference o regionální hospodářské spolupráci týkající se Afghánistánu. Rada rovněž znovu opakuje, že podporuje pokračování komplexního dialogu mezi Pákistánem a Indií. EU si je také vědoma, že je důležité podporovat příležitosti k posilování regionální obchodní integrace prostřednictvím SAARC/SAFTA (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci / jihoasijská zóna volného obchodu). EU bude dále zkoumat možnosti, jak zlepšit obchodování s Pákistánem a obchod v rámci jihoasijské oblasti.

 1. Rada zdůrazňuje své odhodlání spolupracovat s Pákistánem v rámci mezinárodních fór, pokud jde o nešíření zbraní hromadného ničení a odzbrojení. Jasným signálem by v této souvislosti byla podpora konference o odzbrojení v Ženevě ze strany Pákistánu s cílem zahájit jednání o Smlouvě o zákazu výroby štěpných materiálů (FMCT). Rada zdůrazňuje význam spolupráce Pákistánu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která by přinesla více informací o nevyřešených otázkách v souvislosti s íránským jaderným programem.

 1. Rada bude politiku EU vůči Pákistánu pravidelně přezkoumávat.“

BARMA/MYANMAR - závěry Rady

Rada jednala o situaci v Barmě/Myanmaru a přijala tyto závěry:

"1. Evropská unie je i nadále hluboce znepokojena situací v Barmě/Myanmaru a znovu naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby urychleně podnikly kroky pro přechod k legitimní civilní vládě a k národnímu usmíření.

2. Rada bere na vědomí zprávu zvláštního poradce OSN pro Myanmar Ibrahima Gambariho uvádějící, že jeho nedávná návštěva v Barmě/Myanmaru nepřinesla okamžité, konkrétní výsledky. EU opětovně zdůrazňuje svou plnou podporu zprostředkovatelské misi generálního tajemníka OSN a vyzývá partnery, zejména sousední země Barmy/Myanmaru, aby učinili totéž.

3. Rada oceňuje práci zvláštního vyslance EU Piera Fassina spočívající v podpoře úsilí OSN a v koordinaci s asijskými partnery. EU zesílí své úzké konzultace se členy ASEANu a dalšími sousedními zeměmi Barmy/Myanmaru včetně těch, které jsou zastoupeny v Radě bezpečnosti OSN.

4. Rada je i nadále přesvědčena, že pouze proces plně zahrnující všechny zúčastněné strany v zemi, včetně Do Aun Schan Su Ťij a etnických skupin, povede k národnímu usmíření a stabilitě. Proto se Rada domnívá, že návrh ústavy, referendum a volby v současném pojetí nevyřeší četné problémy, kterým Barma/Myanmar čelí.

5. Rada vyzývá orgány, aby povolily svobodnou a otevřenou rozpravu všech politických aktérů o ústavě, a to ještě před referendem, které se má konat dne 10. května, a aby zrušily zákony zakazující kritiku národního shromáždění a referenda. EU vyzývá orgány, aby zaručily svobodné a nestranné referendum a aby pozvaly mezinárodní pozorovatele. Rada naléhá na příslušné orgány, aby zajistily transparentnost politického procesu a aby lidu Barmy/Myanmaru vyjasnily situaci, pokud jde o budoucí politický proces a volby v roce 2010.

6. Rada vyjadřuje obavy, že návrh ústavy bude obsahovat omezení týkající se způsobilosti pro vysoký politický úřad, že umožní armádě svévolně pozastavit platnost ústavy a že se v něm nepodaří vyrovnat se s etnickou rozmanitostí země.

7. Rada znovu opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění všech politických vězňů včetně Do Aun Schan Su Ťij a vyjadřuje hluboké politování nad zesíleným zastrašováním a násilím v době před referendem. Rada znovu opakuje svou výzvu orgánům k plné spolupráci se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru a k provádění jeho doporučení.

8. Rada bere na vědomí dnešní přijetí společného postoje, kterým se o dalších 12 měsíců prodlužují omezující opatření vůči osobám v Barmě/Myanmaru, které jsou odpovědné za porušování lidských práv a nedostatek rozvoje. Rada připomíná své závěry ze dne 15. října 2007 a znovu zdůrazňuje svou připravenost přezkoumat nebo změnit tato opatření či s ohledem na vývoj situace v této oblasti zavést další omezující opatření.

9. Rada připomíná, že jako součást jejích omezujících opatření vůči Barmě/Myanmaru je zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů. Rada by chtěla povzbudit mezinárodní společenství, aby přijalo obdobná opatření.

10. EU připomíná své neochvějné a pevné odhodlání podporovat lid Barmy/Myanmaru. EU a její členské státy poskytují jeho zemi zásadní pomoc. EU je i nadále připravena kladně reagovat na skutečný pokrok směrem k demokracii a společně s Barmou/Myanmarem pracovat na rozvoji země a hledat nové oblasti spolupráce.“

* * *

Rada přijala společný postoj, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru do 30. dubna 2009 a aktualizují seznamy osobo a podniků, na něž se tato opatření vztahují (8391/08).

Nové seznamy zohledňují změny ve vládě, bezpečnostních silách, Státní radě pro mír a rozvoj a správě Barmy/Myanmaru, jakož i v osobní situaci dotčených osob. Zahrnují rovněž jiné osoby spojené s režimem v Barmě/Myanmaru, které jsou považovány za odpovědné za provádění aktů represe, a další podniky ve vlastnictví či pod kontrolou režimu nebo osob s ním spojených.

Omezující opatření přijatá poprvé v roce 1996 byla nahrazena novými opatřeními podle společného postoje 2006/318/SZBP, který Rada přijala v dubnu roku 2006. Týkají se zákazu udělování víz a zmrazení majetku příslušníků vojenského režimu a jiných jednotlivců, skupin a podniků zabraňujících přechodu Barmy/Myanmaru k demokracii. Zahrnují rovněž zákaz zpřístupnění finančních půjček nebo úvěrů barmským státním podnikům a zákaz nabývání nebo rozšiřování účasti v barmských státních podnicích.

Po zásahu proti pokojně protestujícím občanům na podzim roku 2007 a vzhledem k pokračujícímu porušování lidských práv barmskými orgány Rada přijala v listopadu roku 2007 další opatření zaměřená na zdroje příjmů režimu, jako jsou těžba dřeva, dřevařský průmysl a těžba surovin.

VZTAHY S RUSKEM

Rada projednala směrnice pro jednání o nové dohodě o celkovém rámci pro vztahy
mezi EU a Ruskem.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Gruzie

V Radě proběhla výměna názorů jednak na nedávný vývoj událostí v oblastech Gruzie, kde dochází ke konfliktům po rozhodnutí Ruska oznámeném dne 16. dubna navázat bez souhlasu vlády Gruzie oficiální vztahy s orgány de facto v Jižní Osetii a Abcházii, jednak na současné a budoucí kontakty, jejichž cílem zabránit zvyšování napětí.

Námořní pirátství

S ohledem na nedávné akty pirátství spáchané v mezinárodních vodách u somálského pobřeží proti francouzským a španělským plavidlům proběhla v Radě na podnět Španělska výměna názorů týkající se možností, jak přispět, zejména v rámci OSN, k mezinárodnímu úsilí o předcházení těmto činům a boj proti nim.

Tibet

Ministři zhodnotili probíhající kontakty v souvislosti se situací v autonomní čínské oblasti Tibetu, k nimž došlo mimo jiné i při nedávné návštěvě Komise v Číně, a to v návaznosti na jednání během neformálního zasedání ve městě Brdo (Slovinsko) konaného dne 29. března.

AKCE V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY

V rámci zasedání Rady se konaly tyto akce:

28. dubna 2008:

 • Rada přidružení s Egyptem
 • Trojka EU-ECOWAS (viz závěrečné komuniké v dokumentu 8936/08)
 • Trojka EU-OBSE
 • Rada stabilizace a přidružení EU-Chorvatsko (viz tisková zpráva v dokumentu 4353/08)

29. dubna 2008:

 • Podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody se Srbskem
 • Trojka EU–Rusko

DALŠÍ SCHVÁLENÉ BODY

VNĚJŠÍ VZTAHY

Uzbekistán - omezující opatření - závěry Rady

Rada přijala společný postoj o omezujících opatřeních vůči Uzbekistánu (8416/08), kterým se prodlužuje pozastavení vízových omezení o dalších šest měsíců do 13. listopadu 2008, a to v návaznosti na posouzení situace a s cílem povzbudit uzbecké orgány k přijetí opatření ke zlepšení situace v oblasti lidských práv.

Omezující opatření byla zavedena v souladu se společným postojem 2005/792/SZBP, který Rada přijala v listopadu roku 2005 v reakci na nadměrné, nepřiměřené a bezohledné použití síly uzbeckými bezpečnostními silami při demonstracích v Andižanu. O rok později byla některá omezující opatření prodloužena společným postojem 2006/787/SZBP. V květnu roku 2007 prodloužila Rada o šest měsíců omezení vstupu určitých osob (společný postoj 2007/338/SZBP). V listopadu roku 2007 přijala společný postoj 2007/734/SZBP, kterým se prodlužují některá omezující opatření zavedená společným postojem 2005/792/SZBP.

* * *

Rada dále přijala tyto závěry:

"1. Rada připomíná své předchozí závěry, a zejména společný postoj 2007/734/SZBP ze dne 13. listopadu 2007, a vítá pokrok, kterého bylo v Uzbekistánu v posledních měsících dosaženo v oblasti prosazování a ochrany lidských práv a právního státu, především pak zrušení trestu smrti, zavedení zásady habeas corpus a ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) týkající se nejhorších forem dětské práce. Rada očekává účinné provedení těchto opatření a je připravena poskytnout Uzbekistánu v této souvislosti pomoc. Rada rovněž znovu opakuje, že je ochotna posílit spolupráci s Uzbekistánem ve všech prioritních oblastech stanovených ve strategii EU pro Střední Asii.

2. Rada vítá skutečnost, ˙e uzbecké orgány v únoru roku 2008 propustily čtyři zastánce lidských práv, jmenovitě Sajdžachona Zainabitdinova, Ichtiora Chamrajeva, Ulugbeka Kattabajeva a Bobomuroda Mavlanova, a zrušily probační dobu v případě dvou dalších zastánkyní lidských práv Gulbahor Turajevové a Umidy Njazovové, které byly z vězení propuštěny minulý rok.

3. Rada vzala rovněž s potěšením na vědomí, že uzbecká vláda dosáhla dohody s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) o obnovení návštěv ICRC ve věznicích v Uzbekistánu. Účinnému provádění této dohody bude Rada věnovat velkou pozornost.

4. Rada očekává, že komplexní dialog s uzbeckými orgány zaměřený na výsledky bude pokračovat, a vítá v této souvislosti souhlas Uzbekistánu s uspořádáním druhého kola dialogu o lidských právech mezi EU a Uzbekistánem na přelomu měsíců května a června letošního roku. Rada dále očekává, že se v Uzbekistánu uskuteční seminář EU o svobodě sdělovacích prostředků, a vybízí uzbecké orgány, aby přijaly další opatření, která zaručí svobodu projevu a umožní další liberalizaci hromadných sdělovacích prostředků v Uzbekistánu.

5. Rada je nicméně i nadále vážně znepokojena situací, která v Uzbekistánu panuje v oblasti lidských práv a fungování právního státu v řadě oblastí, a vyzývá příslušné orgány, aby v tomto ohledu plně dodržovaly své mezinárodní závazky. Rada zejména vyzývá uzbecké orgány, aby v souladu s předchozími žádostmi ze strany EU přijaly tato opatření: brzké propuštění uvězněných ochránců lidských práv a upustily od pronásledování ochránců lidských práv; neprodleně dokončily akreditaci nového ředitele organizace Human Rights Watch pro Uzbekistán a umožnily nerušené působení této organizace; plně a účinně spolupracovaly se zvláštními zpravodaji OSN pro otázky mučení a pro svobodu sdělovacích prostředků a zrušily omezení pro registraci a působení nevládních organizací v Uzbekistánu.

6. S cílem povzbudit uzbecké orgány k přijetí zásadních opatření pro zlepšení situace v oblasti lidských práv a s ohledem na jejich závazky Rada rozhodla, že vízová omezení pro osoby uvedené v příloze společného postoje 2007/734/SZBP se nepoužijí po dobu dalších šesti měsíců. Po uplynutí tří měsíců Rada přezkoumá, zda uzbecké orgány dosáhly pokroku v plnění podmínek stanovených ve společném postoji 2007/734/SZBP a dalších požadavků uvedených v bodě 5 těchto závěrů, a to rovněž s ohledem na veškeré jiné kroky, které prokáží vůli uzbeckých orgánů řídit se zásadami dodržování lidských práv, právního státu a základních svobod. Rada posoudí výsledky tohoto přezkumu a předloží uzbecké vládě své doporučení ohledně dalších kroků, které by bylo vhodné učinit ke zlepšení dodržování lidských práv a právního státu v Uzbekistánu. Rada bude situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu pečlivě a nepřetržitě sledovat a vyhodnocovat z hlediska výše stanovených podmínek a může případně dotyčná vízová omezení zrušit, změnit nebo znovu uplatnit.

Přezkum obecných zásad EU týkajících se mučení - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

"1. Rada vítá přezkum zásad týkajících se mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení a přijímá aktualizovanou verzi těchto zásad ve znění uvedeném v dokumentu 8590/08.

2. Rada potvrzuje, že podpora a ochrana práva nebýt vystavován mučení je prioritou politiky EU v oblasti lidských práv. Všechny členské státy EU zastávají pevný politický postoj, že je nutno usilovat o předcházení všem formám mučení a špatného zacházení a o jejich vymýcení v Evropské unii i na celém světě.

3. Rada připomíná pevný postoj EU plně dodržovat závazky týkající se mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání v oblasti boje proti terorismu, zejména absolutní zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení.

4. Rada zdůrazňuje význam dalšího posilování provádění zásad týkajících se mučení prostřednictvím činností navazujících na poznatky získané během přezkumu, zejména prostřednictvím posílení spolupráce s mechanismy OSN a regionálními aktéry.

5. Rada dále zdůrazňuje význam nových prováděcích opatření a zdůrazňuje, že účinné provádění těchto zásad závisí mj. na aktivních opatřeních na zvyšování povědomí, ale rovněž na spolupráci mezi vládními orgány a občanskou společností.

6. Rada připomíná, že diplomatickou činnost je třeba doplnit o finanční podporu určenou na předcházení mučení a na programy rehabilitace obětí mučení (rehabilitation programmes) a vítá úsilí o zlepšení dopadu těchto programů. Rada oceňuje důležitou práci Evropské komise v tomto ohledu a vyzývá členské státy, aby podpořily střediska rehabilitace obětí mučení (rehabilitation centres).“

Afghánistán – závěry Rady

„Evropská unie vřele vítá v trojce EU-Afghánistán zástupce vlády Afghánistánu a ráda by znovu vyjádřila svou podporu vládě Afghánistánu a její národní strategii pro boj proti drogám. Připomíná, že vláda Afghánistánu nese hlavní odpovědnost za řešení problému narkotik. EU je i nadále odhodlána napomáhat při řešení otázek souvisejících s obchodováním s narkotiky a zneužíváním prekurzorů, jež ohrožují jak stabilitu a prosperitu Afghánistánu, tak i bezpečnost v širším regionu.

Vřele vítáme nedávné zasedání Společného koordinačního a monitorovacího výboru (JCMB) konané v Tokiu a závazek vlády Afghánistánu urychlit a zlepšit provádění národní strategie pro boj proti drogám, a to prostřednictvím:

i) poskytnutí ochrany sil pro vymýcení v cílových oblastech;

ii) restrukturalizace a reformy Svěřeneckého fondu pro boj s narkotiky;

iii) plánování zaměřeného na jednotlivé provincie a týkajícího se provádění politiky v oblasti boje s narkotiky vycházející z provinčních plánů rozvoje;

iv) rozšíření a účinného provedení programů pro podporu zákonného rozvoje, včetně finanční podpory legálních tržních plodin a venkovského průmyslu;

v) posílení soudnictví a dalších právních orgánů i zvýšení úsilí o zákaz;

vi) dalšího posílení přeshraniční, regionální a mezinárodní spolupráce v rámci činností souvisejících s bojem s narkotiky a

vii) zařazení boje s narkotiky do všech vládních politik.

Toto provádění považujeme za zásadní. Je nezbytné usilovat o zlepšení právního státu prostřednictvím účinné politiky a účinného soudního systému. Při dlouhodobém řešení problému narkotik je rovněž nadmíru důležité postavit před soud osoby zapojené do činností souvisejících s narkotiky, zlepšit bezpečnost a kontrolu provinčních vlád a bojovat proti korupci.

Vůdčí role a výsledky Afghánistánu hrají rozhodující úlohu a EU je připravena poskytnout pomoc tím, že bude provádět svou komplexní strategii v oblasti boje proti opiové ekonomice, a to prostřednictvím lepších hospodářských příležitostí a společenského rozvoje spolu s lepší bezpečností a správou věcí veřejných. Pomoc EU na období let 2007–2013 se zaměřuje na tyto otázky.

Pokud jde o bezpečnost, EU plně podporuje činnost policejní mise EUPOL prováděné v rámci EBOP a vyzývá členské státy a mezinárodní partnery, aby i nadále rozmísťovaly kvalitní policejní personál. EU rovněž zdůrazňuje, že program opatření v rámci nástroje stability má zásadní význam pro podporu Afghánistánu, pokud jde o pomoc při vytváření právního státu prostřednictvím prosazování reformy soudnictví.

EU uznává, že neexistují rychlá řešení. Zkušenosti z Pákistánu a Thajska ukazují, že boj proti pěstování máku vyžaduje určitý čas a že použití komplexního a koordinovaného přístupu má zásadní význam. Podle afghánské národní strategie pro boj proti drogám je prioritou boj proti obchodování s drogami spolu se zlepšením životní úrovně na venkově, snížením poptávky a posílením státních orgánů, zejména v oblasti trestního soudnictví a vymáhání práva. Vítáme rovněž zařazení otázky boje proti korupci jakožto doplňkového prvku do oblasti boje proti drogám v Afghánistánu, jak je uvedeno ve zprávě o provádění národní strategie pro boj proti drogám určené Společnému koordinačnímu a monitorovacímu výboru.

V rámci tohoto dlouhodobého úsilí bude muset Úřad OSN pro drogy a kriminalitu zvážit rozšíření a zvětšení rozsahu podávání zpráv. To by vládě Afghánistánu i mezinárodnímu společenství mohlo napomoci určit, jak byly úspěšné všechny jednotlivé pilíře národní strategie pro boj proti drogám.

EU oceňuje a podporuje odmítavý postoj vlády Afghánistánu vůči legálnímu pěstování opia.“

Vztahy se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku

Rada schválila návrh pořadů jednání a návrh společných prohlášení a komuniké jako základ dalšího jednání na řadě summitů, které se budou konat v Limě ve dnech 16. a 17. května, konkrétně:

- summitu EU a Latinské Ameriky a Karibiku (LAC);

- summitů trojky EU s partnery LAC z Chile, Mexika, Andského společenství,
Střední Ameriky, Mercosuru a Karibského fóra (Cariforum).

Vztahy s Radou pro spolupráci v Zálivu

Rada schválila předběžný pořad jednání 18. zasedání Smíšené rady EU-GCC a zasedání ministrů, jakož i návrh společného komuniké, v němž je stanoven postoj EU na tomto zasedání, které se bude konat v Bruselu dne 26. května.

Rada pro spolupráci s arabskými státy v Zálivu (GCC) je regionální organizací sdružující šest zemí Zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty).

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Dohoda o partnerství AKT–EU z Cotonou - přezkum v polovině období

Rada přijala rozhodnutí, jímž schválila uzavření dohody, která stanoví řadu změn dohody o partnerství podepsané v Cotonou v červnu roku 2000 mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a Evropským společenstvím (6368/1/08).

Změny se týkají různých ustanovení, včetně ustanovení o boji proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, finančních ustanovení a politického dialogu o lidských právech, demokratických zásadách a právním státu.

Dohoda z Cotonou upravuje vztahy mezi zeměmi AKT a EU. Jejím hlavním cílem je boj proti chudobě prostřednictvím posílené politické dimenze, nových hospodářských a obchodních partnerství a lepší finanční spolupráce. Dohoda byla uzavřena na 20 let a stanoví přezkum jednotlivých ustanovení každých pět let.

Dohoda uzavřená Radou je výsledkem přezkumu provedeného po uplynutí
prvního pětiletého období.

OBCHODNÍ POLITIKA

Antidumping - ložní prádlo, kumarin a obuv

Rada přijala tato nařízení:

 • nařízení, kterým se mění nařízení 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu (8030/08);
 • nařízení, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle nařízení 384/96 ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky rozšířené na Indii, Thajsko, Indonésii a Malajsii (8180/08);
 • nařízení, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením 1472/2006 na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Macaa bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Macaa (8199/08).

OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Jednání v jiných složeních Rady

Rada vzala na vědomí zprávu předsednictví o jednáních v jiných složeních Rady (8700/08).

Komunikace o Evropě - závěry Rady

Rada přijala závěry, v nichž uvítala sdělení Komise ze dne 3. října 2007 nazvané „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ (KOM(2007) 568 v konečném znění) a vzala na vědomí pracovní dokument Komise obsahující „Návrh interinstitucionální dohody” (KOM(2007) 569 v konečném znění).

Znění závěrů lze nalézt v dokumentu 8528/08.

TRANSPARENTNOST

Výroční zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům

Rada přijala svoji výroční zprávu o provádění nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům (8475/08).

Zpráva, která se týká roku 2007, uvádí, že:

 • více než 67 % dokumentů Rady vypracovaných v roce 2007 - tedy 108 343 ze 161 121 nových dokumentů uvedených v rejstříku Rady - bylo přímo zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím rejstříku okamžitě po jejich rozeslání;
 • ke dni 31. prosince 2007 obsahoval rejstřík Rady 1 010 217 dokumentů (celkem ve všech jazykových verzích), z čehož 724 338 (71,7 % ze všech registrovaných dokumentů) byly veřejné dokumenty, tj. dokumenty přístupné buď ve formátu umožňujícím stažení nebo na požádání;
 • v roce 2007 se do veřejného rejstříku dokumentů Rady přihlásilo 465 612 různých uživatelů (oproti 380 349 v roce 2006), což představuje nárůst ve výši 22,4 %; celkový počet vstupů vzrostl o 21 % (2 078 602 vstupů v roce 2007 oproti 1 722 354 v roce 2006), což představuje více než 5 700 vstupů denně;
 • Rada obdržela z řad veřejnosti 1 964 žádosti o přístup celkem k 7 809 dokumentům a poskytla přístup (celkový a částečný dohromady) k 6 123 (78,9 %) požadovaných dokumentů.

Zpráva se zaměřuje na hlavní výsledky dosažené v pátém roce provádění nařízení a uvádí přehled stížností předložených Evropskému veřejnému ochránci práv i rozhodnutí soudů Společenství v případech týkajících se přístupu k dokumentům Rady.

Ve zprávě jsou kromě toho uvedeny regulační, správní a praktické úpravy, jež Rada provedla s cílem dosáhnout souladu s nařízením. Závěrem zpráva uvádí, že pokud jde o Radu, bylo cílů stanovených Smlouvami a nařízením 1049/2001 v roce 2007 dosaženo.

Přístup veřejnosti k dokumentům

Rada přijala odpověď na potvrzující žádost 02/c/01/08, kterou podal Ottavio MARZOCCHI, přičemž delegace Dánska, Slovinska, Finska a Švédska hlasovaly proti (dokument 6449/08).

ROZPOČET

Úprava víceletého finančního rámce EU

Rada přijala rozhodnutí, kterým se upravuje víceletý finanční rámec EU prostřednictvím změny dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (7682/1/08).

Úprava se stala nezbytnou, neboť částku 2 034 milionů EUR v běžných cenách nebylo možné přidělit na závazky v roce 2007 ani převést do roku 2008 v důsledku opožděného přijetí některých operačních programů v rámci okruhu 1 b (strukturální fondy a Fond soudržnosti) a okruhu 2 (rozvoj venkova a Evropský rybářský fond) souhrnného rozpočtu EU. Parlament a Rada se dohodly na převedení této částky do následujících finančních roků. V důsledku tohoto rozhodnutí nedochází ke zvýšení celkového stropu plateb.

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Časový harmonogram SIS II

Rada potvrdila závěry předsednictví uvedené ve zprávě o otevřených otázkách týkajících se podrobného časového harmonogramu Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

Rada vyzvala předsednictví, aby o této otázce předložilo zprávu v závěrech přijatých v únoru (viz tisková zpráva 6796/08, s. 8).

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost - účast Turecka

Rada přijala rozhodnutí, jímž schválila dohodu s Tureckem o jeho účasti na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (13649/1/06).

Turecko se jako kandidátská země EU může v rámci procesu přistoupení účastnit na programech a agenturách Společenství.

Monitorovací středisko se sídlem v Lisabonu bylo zřízeno v roce 1993, aby na evropské úrovni poskytovalo Společenství a členským státům věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti a jejich důsledcích.

Dohoda s Tureckem byla podepsána v říjnu roku 2007.

Další informace viz: http://www.emcdda.europa.eu.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Reforma odvětví vína

Rada přijala nařízení o reformě společné organizace trhu s vínem v rámci EU (7292/088317/08 ADD 1).

Reforma má tyto cíle:

 • zvýšit konkurenceschopnost výrobců vína z EU
 • znovu získat trhy v rámci Evropské unie i mimo ni
 • vytvořit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou
 • zjednodušit pravidla
 • zachovat nejlepší tradice evropské produkce vína
 • posílit sociální strukturu venkovských oblastí a
 • zajistit respektování životního prostředí.

Její hlavní prvky zahrnují:

 • režim prémií za klučení. Účast bude dobrovolná a bude podléhat určitým podmínkám. Kromě finančních prostředků Společenství, které jsou pro tyto prémie k dispozici, mohou členské státy poskytnout doplňkovou vnitrostátní podporu až do výše 75 % prémie již přidělené;
 • způsobilost k využití režimu jednotné platby pro ty, kdo vyklučili vinice, která znamená platbu regionální průměrné částky přímé oddělené podpory až do výše 350 EUR za hektar;
 • zrušení práv na výsadbu v roce 2015, s několika výjimkami do roku 2018;
 • poskytnutí národních přídělů, které může každý členský stát použít na financování různých opatření, jako je propagace evropského vína ve třetích zemích, restrukturalizace a přeměna vinic, modernizace, zelená sklizeň, vzájemné fondy, pojištění sklizně a přechodná opatření pro destilaci a podpora pro mošty;
 • hodnotící zpráva o účincích reformy, již má Komise předložit v roce 2012;
 • možnost uvedení moštové odrůdy a ročníku sklizně u všech vín při splnění určitých podmínek;
 • postup pro ochranu označení původu nebo zeměpisných označení;
 • kritéria pro obohacování cukrem (chaptalizaci).

Reforma se použije ode dne 1. srpna 2008 s těmito výjimkami: 30. června 2008 pro režim klučení a programy podpor; 1. srpna 2009 pro ujednání týkající se enologických postupů, ochrany označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů, označování a obchodní úpravy, registru vinic, povinných prohlášení, průvodních dokladů a rejstříků produktů; 1. ledna 2008 pro výjimky ze zákazu vinifikace hroznů z určitých oblastí podle čl. 2 odst.3 nařízení 1493/1999; 1. ledna 2009 pro řadu změn nařízení 1782/2003.

Nové nařízení nahrazuje nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem. Jeho ustanovení byla v nejvyšší možné míře uvedena v soulad s „jednotným nařízením o společné organizaci trhu“[1], do nějž má být v budoucnu začleněno.

Je součástí reformy společné zemědělské politiky EU, která byla zahájena v roce 2003 v odvětví plodin na orné půdě a hospodářských zvířat a pokračovala v roce 2004 v odvětví olivového oleje, tabáku a bavlny, v roce 2006 v odvětví cukru a v roce 2007 v odvětví ovoce a zeleniny. Zohledňuje rovněž politiky Společenství zaměřené na udržitelný rozvoj, větší konkurenceschopnost, zjednodušení a lepší právní úpravu.

Sledování bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)

Rada rozhodla nebránit Komisi v přijetí nařízení, kterým se do nařízení 999/2001 začleňují nová kritéria přezkumu ročních programů sledování bovinní spongiformní encefalopatie (BSE).

V příloze III nařízení 999/2001 jsou uvedena pravidla pro dohled nad zvířaty ke zjištění přenosných spongiformních encefalopatií. Nařízení bude pozměněno a budou do něj začleněny požadavky na členské státy, které se domnívají, že jejich situace týkající se BSE se zlepšila, a umožňuje tedy přezkum jejich ročních programů sledování BSE. Nové nařízení stanoví zejména epizootologická kritéria prokazování zlepšení prostřednictvím kvantitativního vyhodnocení situace týkající se BSE.

VÝZKUM

Výzkumný fond pro uhlí a ocel *

Rada přijala rozhodnutí o zřízení výzkumného programu v rámci Výzkumného fondu EU pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 28).

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost a přispět k udržitelnému rozvoji odvětví uhlí a oceli a doplňovat sedmý výzkumný rámcový program EU (Úř. věst. 412, 30.12.2006, s. 1) v těchto odvětvích.

Pokud jde o uhlí, je účelem programu podpora cílů Společenství v oblasti energetiky a konkurenceschopného a ekologického využívání uhlí. Program podporuje výzkum v oblasti moderních technik a know-how nezbytných pro další technologický rozvoj, bezpečnost dolů, lepší pracovní podmínky v dolech a lepší ochranu životního prostředí.

Pokud jde o odvětví oceli, klade program hlavní důraz na rozvoj nových nebo zdokonalených technologií zaručujících hospodárnou, čistou a bezpečnou výrobu oceli a výrobků z oceli, vedoucích ke stabilnímu růstu výkonnosti, spokojenosti zákazníků, delší životnosti, snadné obnovitelnosti a recyklaci a vyznačujících se vhodností použití.

Maximální celkový finanční příspěvek z výzkumného fondu na pilotní a ukázkové projekty se zvyšuje na 50 % způsobilých nákladů.

Víceleté technické základní směry pro řízení programu se mění s cílem zajistit doplňkovost se sedmým rámcovým programem výzkumu a zohlednit zapojení nových členských států EU.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti - směrnice pro jednání

Rada přijala rozhodnutí o zmocnění Komise, aby se v záležitostech spadajících do pravomoci Společenství účastnila jednání o mezinárodních pravidlech a postupech v oblasti odpovědnosti a náhrady škod vzniklých v důsledku přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů.

Jednání v rámci Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti proběhne na zasedání, které se bude konat v Bonu ve dnech 12. až 16. května.


[1] Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


Side Bar