Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 18 januari 2013

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Uttalande från den höga representanten, Catherine Ashton, på EU:s vägnar om riksrättsåtalet mot ordföranden i Sri Lankas högsta domstol

EU har med avsevärd oro följt riksrättsprocessen nyligen mot ordföranden i Högsta domstolen, Shirani Bandaranayake.

Maktdelningsprincipen är ett väsentlig inslag i varje demokrati som respekterar rättsstatsprincipen. Det innebär att domstolarnas oberoende inte kan bli föremål för åtgärder av någon annan del av statsmakten.

Det är viktigt att Sri Lanka ser till att dess internationella åtaganden, särskilt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, fullföljs.

EU uppmanar Sri Lankas regering att respektera rätten till fredliga protester och säkerställa säkerheten för såväl Shirani Bandaranayake som för alla människorättsförsvarare.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-landet Liechtenstein liksom Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar