Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 18 stycznia 2013 r.

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Oświadczenie Catherine Ashton, wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat procedury usunięcia z urzędu prezes Sądu Najwyższego Sri Lanki

UE ze znacznym zaniepokojeniem przygląda się prowadzonej ostatnio procedurze usunięcia z urzędu prezes Sądu Najwyższego Shirani Bandaranayake.

Rozdział władz jest niezbędny w każdym systemie demokratycznym, opartym na praworządności. W związku z tym niezawisłość sądownictwa nie może być uzależniona od działań innych organów władzy.

Sri Lanka powinna koniecznie dopilnować, by jej zobowiązania międzynarodowe, w szczególności Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, były przestrzegane.

UE wzywa rząd Sri Lanki do respektowania prawa do pokojowych protestów i do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dr Shirani Bandaranayake, jak i wszystkim obrońcom praw człowieka.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein; a także Republika Mołdawii i Armenia, przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar