Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

EU följer noga händelseutvecklingen på Maldiverna och i synnerhet rättegången mot den tidigare presidenten Mohamed Nasheed. Unionen erinrar om att de maldiviska myndigheterna har förpliktat sig att garantera hans personliga säkerhet. EU noterar att åklagarmyndigheten har godtagit försvarets begäran om att rättegången skjuts upp till efter presidentvalet i september och hoppas att detta kommer att ge den tidigare presidenten Nasheed möjlighet att delta i valkampanjen på samma villkor som övriga kandidater.

EU upprepar sin åsikt att det för att det kommande valet ska bli en framgång är av största vikt att de föredragna kandidaterna från alla politiska grupperingar på Maldiverna deltar. Det skulle vara svårt att betrakta det som trovärdigt och inkluderande om Mohamed Nasheed och hans parti skulle förhindras att delta i valet eller valkampanjen. EU uppmuntrar alla parter att visa återhållsamhet, ta ansvar och arbeta tillsammans för att se till att resultatet av detta val fullt ut återspeglar det maldiviska folkets önskningar och på så vis skydda Maldivernas demokratiska institutioner och göra det möjligt för nästa regering att ta itu med de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som landet står inför.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

*Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar