Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 14. marts 2013

(OR. en)

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne om udviklingen i Maldiverne med henblik på det kommende præsidentvalg

EU følger nøje udviklingen i Maldiverne, navnlig for så vidt angår udviklingen i retssagen mod tidligere præsident Mohamed Nasheed. EU erindrer om, at de maldiviske myndigheder har givet tilsagn om at garantere hans personlige sikkerhed. EU noterer sig anklagemyndighedens accept af forsvarets anmodning om at udsætte retssagen til efter det kommende præsidentvalg i september og håber, at det vil give mulighed for at sikre, at tidligere præsident Mohamed Nasheed er i stand til at deltage i valgkampen på samme vilkår som andre kandidater.

EU gentager sit synspunkt om, at deltagelsen af de foretrukne kandidater fra alle politiske grupper i Maldiverne er afgørende for at sikre, at det kommende valg bliver en succes. Det ville være svært at betragte valget som troværdigt og inklusivt, hvis Mohamed Nasheed og hans parti blev forhindret i at stille op eller føre valgkamp. EU opfordrer alle parter til at udvise tilbageholdenhed, handle ansvarligt og samarbejde med henblik på at sikre, at resultatet af dette valg til fulde afspejler det maldiviske folks ønsker og på den måde beskytter Maldivernes demokratiske institutioner og tillader den næste regering at takle de alvorlige økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som landet står overfor.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar